600 zł Zyskaj z kartą Visa i Konto za 0 zł – Konto Direct dla Firmy ING Bank

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?
ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI 600
  • zwolnienie z opłat
  • zwrot części kwoty transakcji kartą (moneyback)
Z promocji możesz skorzystać do: 31/12/2023R.
3 tygodnieDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

DODATKOWE OKAZJE

PROMOCJa „Konto za 0 zł” i „Zyskaj z kartą VISA” w skrócie

1
do 31 grudnia 2023 r.
załóż konto w promocji i wybierz kartę VISA
zarejestruj udział w promocji (instrukcja w Moje ING)
2
przez 3 miesiące kalendarzowe
zwrot 5% za transakcje bezgotówkowe kartą
do 200 zł / m-c do 20-ego dnia kolejnego miesiąca
4
przez 24 miesiące
zwolnienie z opłat za prowadzenie konta oraz przelewy internetowe

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Konto za 0 zł” i „Zyskaj z kartą VISA”

Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie nowi klienci:
1) prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, do których nie stosuje się przepisów Ustawy o rachunkowości,
2) wspólnoty mieszkaniowe,
którzy otwierają w ING Banku pierwszy rachunek bankowy dla prowadzonej działalności gospodarczej albo dla wspólnoty mieszkaniowej oraz którzy wcześniej nie prowadzili w ING Banku rachunku bankowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dla wspólnoty mieszkaniowej.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie otwartego rachunku firmowego w ING Banku na dzień 1 października 2023 r.
Do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania puli 1 119 200 zł
3
ZŁÓŻ WNIOSEK O OTWARCIE KONTA WRAZ Z KARTĄ VISA BUSINESS ZBLIŻENIOWĄ I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTO
4
ZGŁOŚ SIĘ DO PROMOCJI „ZYSKAJ Z KARTĄ VISA”Zaproszenie znajdziesz po otwarciu konta w Wiadomościach w Moim ING.
Wymagane :
a) złożenie oświadczania o korzystaniu przez Uczestnika z danej formy prawnej działalności (reżimu podatkowego dotyczącego podatku dochodowego);
b) upoważnienie Banku do ujawnienia tajemnicy bankowej Organizatorowi w zakresie danych niezbędnych do
uczestnictwa w Promocji
c) wyrażenie zgody na rzecz Organizatora na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Promocji, w tym w celu dystrybucji Nagród;
d) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.

ZADANIA W PROMOCJI „Konto za 0 zł” i „Zyskaj z kartą VISA”

Zwolnienie z opłat
przez okres 24 miesięcy
– Opłata za prowadzenie konta (nie obejmuje wpłat i wypłat gotówki w oddziale)
– Opłata za przelewy internetowe w PLN w kraju i w EUR do krajów SEPA (nie dotyczy przelewów Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET)
  1. przelewy krajowe w PLN (z wyjątkiem Express ELIXIR, BlueCash i SORBNET),
  2. przelewy walutowe poza krajem – przelew w walucie EUR na rachunek w innym banku poza krajem na terenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA),
  3. opłatę podstawową za przelew wchodzący w skład opłaty przelewu TARGET (przelew walutowy w EUR ) – przelew europejski (za wyjątkiem opłaty za tryb pilny (DZIŚ)),
  4. przelewy SEPA (przelew walutowy w EUR – przelew europejski)
Do 600 zł jako 5% zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą (nie więcej niż 200 zł miesięcznie)
przez 3 miesiące kalendarzowe
WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ MASTERCARD BUSINESS ZBLIŻENIOWĄ
Nagroda wypłacana w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po wykonaniu transakcji

Podstawą do naliczenia Nagrody jest suma dokonanych i rozliczonych po dokonaniu Zgłoszenia, Transakcji Kartą przypisaną do rachunku w danym miesiącu rozliczeniowym Okresu promocyjnego przez Uczestnika Promocji, przy czym:

  1. Transakcje zostaną rozliczone i zaksięgowane na rachunku przypisanym do Karty w Okresie promocyjnym po dokonaniu Zgłoszenia;
  2. nie są to Transakcje zwrócone, sporne albo zakwestionowane.
Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Direct dla firmy

ING Bank
Konto Direct dla firmy

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

19 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

19 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

10 zł
0 zł jeśli wykonano płatności kartą na kwotę min. 300 zł w okresie rozliczeniowym

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

10 zł
0 zł za wypłaty kartą lub BLIKIEM z bankomatów Planet Cash lub pierwsza w miesiącu BLIKIEM w pozostałych (kolejne 5 zł)

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,20 zł
0 zł - jeśli zostaną spełnione warunki aktywności: wpływy 2000 zł lub przelew do ZUS i US w miesiącu

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 10 zł
0 zł przez internet
DODATKOWE INFORMACJE

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Aktallnie brak ofert dla oszczędzających

WAŻNE DOKUMENTY

Regulamin promocji „Zyskaj z kartą VISA”

Regulamin promocji „Konto za 0 zł”

Regulamin Promocji „Konto dla spółki za 0 zł przez 2 lata"

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W ING Bank

WAŻNA DO 18/01/2024R.
1 miesiącDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE
WAŻNA DO 18/01/2024R.
1 miesiącDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Podziel się swoją opinią: