Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego

500 zł Zyskaj z kartą Mastercard i Konto za 0 zł – Konto Direct dla Firmy ING Bank

Zyskaj z kartą Mastercard Konto Direct dla Firm
Z promocji możesz skorzystać do
25 marca, 2023 r.
NIESTETY, PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA, SPRAWDŹ INNE PROMOCJE W ING Bank
Do 250 zł za otwarcie Konta Mobi dla młodych
ważna do 30 marca 2023 r.
5 dni DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
250 zł za otwarcie Konta Direct
ważna do 30 marca 2023 r.
5 dni DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI
500
  • zwolnienie z opłat
  • zwrot części kwoty transakcji kartą (moneyback)
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

PROMOCJa „Konto za 0 zł” i „Zyskaj z kartą Mastercard” w skrócie

1
do 25 marca 2023 r.
załóż konto w promocji
2
do 25 marca 2023 r.
zarejestruj udział w promocji (instrukcja w Moje ING)
zwrot 5% za transakcje bezgotówkowe kartą w okresie promocji
do 500 zł w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu promocji
4
przez 24 miesiące
zwolnienie z opłat za prowadzenie konta oraz przelewy internetowe

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Konto za 0 zł” i „Zyskaj z kartą Mastercard”

Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie nowi klienci:
1) prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, do których nie stosuje się przepisów Ustawy o rachunkowości,
2) wspólnoty mieszkaniowe,
którzy otwierają w ING Banku pierwszy rachunek bankowy dla prowadzonej działalności gospodarczej albo dla wspólnoty mieszkaniowej oraz którzy wcześniej nie prowadzili w ING Banku rachunku bankowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dla wspólnoty mieszkaniowej.
Z Promocji nie mogą skorzystać klienci, którzy mają już otwarty jakikolwiek rachunek bankowy w ING Banku właściwy dla danego numeru NIP.
Do 25 marca 2023 r. lub do wyczerpania puli 677500 zł
2
ZŁÓŻ WNIOSEK O OTWARCIE KONTA WRAZ Z KARTĄ MASTERCARD BUSINESS ZBLIŻENIOWĄ I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTO
3
ZGŁOŚ SIĘ DO PROMOCJI „ZYSKAJ Z KARTĄ MASTERCARD”Zaproszenie znajdziesz po otwarciu konta w Wiadomościach w Moim ING.
Wymagane :
a) złożenie oświadczania o korzystaniu przez Uczestnika z danej formy prawnej działalności (reżimu podatkowego dotyczącego podatku dochodowego);
b) upoważnienie Banku do ujawnienia tajemnicy bankowej Organizatorowi w zakresie danych niezbędnych do
uczestnictwa w Promocji
c) wyrażenie zgody na rzecz Organizatora na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Promocji, w tym w celu dystrybucji Nagród;
d) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.

ZADANIA W PROMOCJI „Konto za 0 zł” i „Zyskaj z kartą Mastercard”

Zwolnienie z opłat
przez okres 24 miesięcy
– Opłata za prowadzenie konta (nie obejmuje wpłat i wypłat gotówki w oddziale)
– Opłata za przelewy internetowe w PLN w kraju i w EUR do krajów SEPA (nie dotyczy przelewów Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET)
  1. przelewy krajowe w PLN (z wyjątkiem Express ELIXIR, BlueCash i SORBNET),
  2. przelewy walutowe poza krajem – przelew w walucie EUR na rachunek w innym banku poza krajem na terenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA),
  3. opłatę podstawową za przelew wchodzący w skład opłaty przelewu TARGET (przelew walutowy w EUR ) – przelew europejski (za wyjątkiem opłaty za tryb pilny (DZIŚ)),
  4. przelewy SEPA (przelew walutowy w EUR – przelew europejski)
Do 500 zł jako 5% zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą
do 25 marca 2023 r.
WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ MASTERCARD BUSINESS ZBLIŻENIOWĄ
Do końca wypłacone w terminie do 5 dnia roboczego następującego po dacie końca promocji

Podstawą do naliczenia Nagrody jest suma dokonanych i rozliczonych po dokonaniu Zgłoszenia, Transakcji Kartą przypisaną do rachunku w danym miesiącu rozliczeniowym Okresu promocyjnego przez Uczestnika Promocji, przy czym:

  1. Transakcje zostaną rozliczone i zaksięgowane na rachunku przypisanym do Karty w Okresie promocyjnym po dokonaniu Zgłoszenia;
  2. nie są to Transakcje zwrócone, sporne albo zakwestionowane.
Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Direct dla firmy

ING Bank
Konto Direct dla firmy

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

19 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

19 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

7 zł
0 zł jeśli wykonano płatności kartą na kwotę min. 300 zł w okresie rozliczeniowym

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

5 zł
0 zł za wypłaty kartą lub BLIKIEM z bankomatów Planet Cash lub pierwsza w miesiącu BLIKIEM w pozostałych (kolejne 2,50 zł)

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,20 zł
0 zł - jeśli zostaną spełnione warunki aktywności: wpływy 2000 zł lub przelew do ZUS i US w miesiącu

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 10 zł
0 zł przez internet

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Aktallnie brak ofert dla oszczędzających

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W ING Bank

Do 250 zł za otwarcie Konta Mobi dla młodych
ważna do 30 marca 2023 r.
5 dni DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
250 zł za otwarcie Konta Direct
ważna do 30 marca 2023 r.
5 dni DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.