Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego

2900 zł Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium

2900 zł Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium Bank Millennium
Z promocji możesz skorzystać do
26 marca, 2023 r.
jeśli nie zostanie wyczerpania pula promocji, może skorzystać maksymalnie 10000 osób
NIESTETY, PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA, SPRAWDŹ INNE PROMOCJE W Bank Millennium
Wybierz konto firmowe z premią nawet 2500 zł Konto Mój Biznes
ważna do 30 czerwca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
400 zł w wiosennej promocji konta Millennium 360°
ważna do 31 maja 2023 r.
1 dzień DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
300 zł do Allegro z kartą Kredytową Mastercard
ważna do 30 czerwca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Zyskaj z kontem dla Biznesu
WAŻNA DO ODWOŁANIA

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI
2900
  • gotówka na konto
  • zwolnienie z opłat
  • zwrot części kwoty transakcji kartą (moneyback)
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

PROMOCJa „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” + „Nawet 2500 zł z kontem firmowym” w skrócie

1
do 26 marca 2023 r.
zarejestruj się na stronie promocji
2
do 31 marca 2023 r.
załóż konto w promocji
do końca kolejnego miesiąca aktywuj aplikację mobilną
przez 6 miesięcy zapewniaj wpływy min. 1000 zł (działalność prowadzona do 6 m-cy) lub 3000 zł (działalność powyżej 6 m-cy)
500 zł do końca kwietnia 2023 r.
3
do 28 kwietnia 2023 r.
zapewnij wpływy min. 1000 zł (działalność do 6 m-cy) lub 3000 zł (działalność powyżej 6 m-cy)
min. 1 transakcja BLIK na kwotę min. 200 zł
do 400 zł w ciągu 14 dni od przekazania informacji o przyznaniu premii, informacja do końca maja 2023 r.
4
przez 24 miesiące
zwolnienie z opłat za prowadzenie konta w PLN, GBP, EUR, CHF, USD oraz z opłaty rocznej kartę kredytową
wymagane zgody marketingowe
5
przez 6 miesięcy
przelew do ZUS prze bankowość internetową lub mobilną
5% zwrotu (do 500 zł), do końca siódmego miesiąca
6
przez 6 miesięcy
zwrot 5% za transakcje kartą na stacjach paliw
do 500 zł, do końca siódmego miesiąca
7
do końca września 2023 r.
zawarcie umowy o terminal płatniczy i rozliczenie wpłat min. 1000 zł do końca października 2023 r.
500 zł do końca listopada 2023 r.
8
do końca października 2023 r.
zawarcie umowy leasingu lub kredytu na kwotę min. 30000 zł
500 zł do końca listopada 2023 r.

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” + „Nawet 2500 zł z kontem firmowym”

Promocja dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. Uczestnikiem Promocji nie może być:
– przedsiębiorca, który w okresie od 01.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia promocji, posiadał w Banku Millennium S.A. jakikolwiek rachunek firmowy dla przypisanego mu numeru NIP,
– przedsiębiorca, który jako konsument posiada jakikolwiek produkt Banku Millennium S.A. (np. konto osobiste, karta kredytowa) przed dniem rozpoczęcia Promocji.
Do 26 marca 2023 r.
1
ZAREJESTRUJ SIĘ NA STRONIE PROMOCJI „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja”
2
ZŁÓŻ WNIOSEK O OTWARCIE KONTA I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTOZłóż wniosek o otwarcie konta wyłącznie za pomocą linka dostępnego na stronie promocji.
UWAGA!!! Dane we wniosku muszą być zgodne z danymi na stronie rejestracji w promocji.
Musisz wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez Alior Bank otwarcia konta w ramach promocji i spełnienia warunków.
Do 31 marca 2023 r.
3
DO KOŃCA KOLEJNEGO MIESIĄCA PO OTWARCIU KONTA AKTYWUJ APLIKACJĘ MOBILNĄ BANKU MILLENNIUM
4
W KAŻDYM Z KOLEJNYCH 6 MIESIĘCY PO OTWARCIU KONTA ZAPEWNIJ WPŁYWY NA KONTO: – MIN. 1000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA NIE DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
MIN. 3000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCYlicząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym otworzyłeś konto
(wpływy z innych rachunków bankowych ale nie z kont indywidulanych klienta lub powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą)
5
ZAWRZYJ UMOWĘ O TERMINAL PŁATNICZY LUB UMOWĘ LEASINGU Z MILLENNIUM LEASINGJeśli chcesz otrzymać nagrodę 500 zł

ZADANIA W PROMOCJI „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” + „Nawet 2500 zł z kontem firmowym”

Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku
przez okres 24 miesięcy
ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA PROWADZENIE KONTA PRZEZ 24 MIESIĄCE (DOTCYZY KONT W PLN, GBP, EUR, CHF, USD) ORAZ Z OPŁATY ROCZNEJ ZA KARTĘ KREDYTOWĄ MILLENNIUM VISA BUSINESS
400 zł w promocji „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja”
do 28 kwietnia 2023 r.
1
200 ZŁ, JEŚLI ZAPEWNISZ WPŁYWY NA KONTO:
MIN. 1000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA NIE DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

MIN. 3000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY(wpływy z innych rachunków bankowych ale nie z kont indywidulanych klienta lub powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą)
2
200 ZŁ, JEŚLI DODATKOWO WYKONASZ MIN. 1 TRANSAKCJĘ BEZGOTÓWKOWĄ BLIK NA KWOTĘ MIN. 200 ZŁtransakcja BLIK w formie płatności za towary i usługi w punkcie stacjonarnym lub przez internet
nie zostaną zaliczone: wypłaty i wpłaty gotówki w PLN w bankomatach i wpłatomatach, u akceptantów BLIK oferujących usługę wypłaty gotówki, wypłaty gotówki typu Cashback i przelewy na telefon BLIK.
Nagrodę otrzymasz ciągu 14 dni roboczych od dnia przekazania informacji o przyznaniu premii

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 31 MAJA 2023 R.

  • OTRZYMASZ MAILA Z INFORMACJĄ O PRZYZNANIU NAGRODY

W CIĄGU 5 DNI ROBOCZYCH OD OTRZYMANIA INFORMACJI O PRZYZNANIU NAGRODY

  • PRZEKAŻ DANE ORAZ NUMER RACHUNKU NA STRONIE ORGANIZATORA NA PODSTAWIE WSKAZÓWEK Z OTRZYMANEGO MAILA

Należy na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora podać wymagane dane osobowe i kontaktowe oraz numer konta, na który zostanie wypłacona nagroda (musi to być numer konta założonego w promocji).

UWAGA!!! Nieuzupełnienie danych konta spowoduje utratę prawa do nagrody.

Reklama
500 zł za założenie firmy z Kontem Mój Biznes
do końca marca 2023 r.
ZAŁÓŻ FIRMĘ Z KONTEM MÓJ BIZNES ZA POMOCĄ KANAŁÓW ZDALNYCH MILLENET LUB APLIKACJI MOBILNEJ
Nagroda za skutecznie zarejestrowanie działalności w bazie CEIDG
Premia wypłacana do końca kwietnia 2023 r.
Do 500 zł jako 5% zwrotu za sumę płatności do ZUS
przez 6 miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta
1
WYKONUJ PRZELEWY DO ZUS PRZEZ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ LUB MOBILNĄ
Do końca następnego miesiąca po okresie 6 miesięcy, w których nastąpiło naliczenie premii. Odpowiednio dla: Kont otwartych w styczniu – do końca sierpnia 2023 r., w lutym – do końca września 2023 r., w marcu – do końca października 2023 r.
Do 500 zł jako 5% zwrotu za transakcje kartą na stacjach paliw
przez 6 miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta
WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ VISA BUSINESS NA STACJACH BENZYNOWYCH
Do końca następnego miesiąca po okresie 6 miesięcy, w których nastąpiło naliczenie premii. Odpowiednio dla: Kont otwartych w styczniu – do końca sierpnia 2023 r., w lutym – do końca września 2023 r., w marcu – do końca października 2023 r.

Dotyczy transakcji w punktach oznaczonych kodami MCC:

  • 5541 – stacje serwisowe (także sprzedające paliwo),
  • 5542 – samoobsługowe stacje benzynowe,
  • 5983 – stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna.
500 zł za zawarcie w placówce umowy współpracy lub umowę o Millennium POS (terminal)
do końca września 2023 r.
ZAWRZYJ UMOWĘ O TERMINAL PŁATNICZY
do końca października 2023 r.
ZAPEWNIJ WPŁYWY ZEWNĘTRZNE W WYSOKOŚCI MIN. 1 000 ZŁ NA KONTO Z TYTUŁU ROZLICZANIA TRANSAKCJI OPŁACANYCH KARTAMI PŁATNICZYMI
Premia wypłacana do końca listopada 2023 r.
500 zł za zawarcie umowy leasingu z Millennium Leasing
do końca października 2023 r.
ZAWRZYJ UMOWĘ LEASINGU Z MILLENNIUM LEASING NA KWOTĘ MIN. 30000 ZŁ
LUB
ZAWRZYJ UMOWĘ O KREDYT NIEODNAWIALNY NA KWOTĘ MIN. 30000 ZŁ
Premia wypłacana do końca listopada 2023 r.
Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Mój Biznes

Bank Millennium
Konto Mój Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

20 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

7 zł
0 zł jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

1 zl

MAKSYMALNA

3,5% min. 5 zł
1 zł – w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1 zł
0 zł – za 20 pierwszych przelewów w miesiącu

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 25 zł
0 zł przez internet i aplikację mobilną

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Aktallnie brak ofert dla oszczędzających

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Bank Millennium

400 zł w wiosennej promocji konta Millennium 360°
ważna do 31 maja 2023 r.
1 dzień DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
300 zł do Allegro z kartą Kredytową Mastercard
ważna do 30 czerwca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.