Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego

2900 zł Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium

2900 zł Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium Bank Millennium
Z promocji możesz skorzystać do
26 marca, 2023 r.
jeśli nie zostanie wyczerpania pula promocji, może skorzystać maksymalnie 10000 osób
do zakończenia promocji 2 miesiące

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

Łączna kwota premii wynosi 2900 zł
Premia przekazywana w postaci: gotówka na konto, zwolnienie z opłat, zwrot części kwoty transakcji kartą (moneyback)
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

PROMOCJa „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” + „Nawet 2500 zł z kontem firmowym” w skrócie

1
do 26 marca 2023 r.
zarejestruj się na stronie promocji
2
do 31 marca 2023 r.
załóż konto w promocji
do końca kolejnego miesiąca aktywuj aplikację mobilną
przez 6 miesięcy zapewniaj wpływy min. 1000 zł (działalność prowadzona do 6 m-cy) lub 3000 zł (działalność powyżej 6 m-cy)
500 zł do końca kwietnia 2023 r.
3
do 28 kwietnia 2023 r.
zapewnij wpływy min. 1000 zł (działalność do 6 m-cy) lub 3000 zł (działalność powyżej 6 m-cy)
min. 1 transakcja BLIK na kwotę min. 200 zł
do 400 zł w ciągu 14 dni od przekazania informacji o przyznaniu premii, informacja do końca maja 2023 r.
4
przez 24 miesiące
zwolnienie z opłat za prowadzenie konta w PLN, GBP, EUR, CHF, USD oraz z opłaty rocznej kartę kredytową
wymagane zgody marketingowe
5
przez 6 miesięcy
przelew do ZUS prze bankowość internetową lub mobilną
5% zwrotu (do 500 zł), do końca siódmego miesiąca
6
przez 6 miesięcy
zwrot 5% za transakcje kartą na stacjach paliw
do 500 zł, do końca siódmego miesiąca
7
do końca września 2023 r.
zawarcie umowy o terminal płatniczy i rozliczenie wpłat min. 1000 zł do końca października 2023 r.
500 zł do końca listopada 2023 r.
8
do końca października 2023 r.
zawarcie umowy leasingu lub kredytu na kwotę min. 30000 zł
500 zł do końca listopada 2023 r.

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” + „Nawet 2500 zł z kontem firmowym”

Promocja dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. Uczestnikiem Promocji nie może być:
– przedsiębiorca, który w okresie od 01.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia promocji, posiadał w Banku Millennium S.A. jakikolwiek rachunek firmowy dla przypisanego mu numeru NIP,
– przedsiębiorca, który jako konsument posiada jakikolwiek produkt Banku Millennium S.A. (np. konto osobiste, karta kredytowa) przed dniem rozpoczęcia Promocji.
Do 26 marca 2023 r.
1
ZAREJESTRUJ SIĘ NA STRONIE PROMOCJI „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja”
2
ZŁÓŻ WNIOSEK O OTWARCIE KONTA I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTOZłóż wniosek o otwarcie konta wyłącznie za pomocą linka dostępnego na stronie promocji.
UWAGA!!! Dane we wniosku muszą być zgodne z danymi na stronie rejestracji w promocji.
Musisz wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez Alior Bank otwarcia konta w ramach promocji i spełnienia warunków.
Do 31 marca 2023 r.
3
DO KOŃCA KOLEJNEGO MIESIĄCA PO OTWARCIU KONTA AKTYWUJ APLIKACJĘ MOBILNĄ BANKU MILLENNIUM
4
W KAŻDYM Z KOLEJNYCH 6 MIESIĘCY PO OTWARCIU KONTA ZAPEWNIJ WPŁYWY NA KONTO: – MIN. 1000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA NIE DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
MIN. 3000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCYlicząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym otworzyłeś konto
(wpływy z innych rachunków bankowych ale nie z kont indywidulanych klienta lub powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą)
5
ZAWRZYJ UMOWĘ O TERMINAL PŁATNICZY LUB UMOWĘ LEASINGU Z MILLENNIUM LEASINGJeśli chcesz otrzymać nagrodę 500 zł

ZADANIA W PROMOCJI „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” + „Nawet 2500 zł z kontem firmowym”

Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku
przez okres 24 miesięcy
ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA PROWADZENIE KONTA PRZEZ 24 MIESIĄCE (DOTCYZY KONT W PLN, GBP, EUR, CHF, USD) ORAZ Z OPŁATY ROCZNEJ ZA KARTĘ KREDYTOWĄ MILLENNIUM VISA BUSINESS
400 zł w promocji „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja”
do 28 kwietnia 2023 r.
1
200 ZŁ, JEŚLI ZAPEWNISZ WPŁYWY NA KONTO:
MIN. 1000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA NIE DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

MIN. 3000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY(wpływy z innych rachunków bankowych ale nie z kont indywidulanych klienta lub powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą)
2
200 ZŁ, JEŚLI DODATKOWO WYKONASZ MIN. 1 TRANSAKCJĘ BEZGOTÓWKOWĄ BLIK NA KWOTĘ MIN. 200 ZŁtransakcja BLIK w formie płatności za towary i usługi w punkcie stacjonarnym lub przez internet
nie zostaną zaliczone: wypłaty i wpłaty gotówki w PLN w bankomatach i wpłatomatach, u akceptantów BLIK oferujących usługę wypłaty gotówki, wypłaty gotówki typu Cashback i przelewy na telefon BLIK.
Nagrodę otrzymasz ciągu 14 dni roboczych od dnia przekazania informacji o przyznaniu premii

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 31 MAJA 2023 R.

  • OTRZYMASZ MAILA Z INFORMACJĄ O PRZYZNANIU NAGRODY

W CIĄGU 5 DNI ROBOCZYCH OD OTRZYMANIA INFORMACJI O PRZYZNANIU NAGRODY

  • PRZEKAŻ DANE ORAZ NUMER RACHUNKU NA STRONIE ORGANIZATORA NA PODSTAWIE WSKAZÓWEK Z OTRZYMANEGO MAILA

Należy na stronie wskazanej w wiadomości od Organizatora podać wymagane dane osobowe i kontaktowe oraz numer konta, na który zostanie wypłacona nagroda (musi to być numer konta założonego w promocji).

UWAGA!!! Nieuzupełnienie danych konta spowoduje utratę prawa do nagrody.

Reklama
500 zł za założenie firmy z Kontem Mój Biznes
do końca marca 2023 r.
ZAŁÓŻ FIRMĘ Z KONTEM MÓJ BIZNES ZA POMOCĄ KANAŁÓW ZDALNYCH MILLENET LUB APLIKACJI MOBILNEJ
Nagroda za skutecznie zarejestrowanie działalności w bazie CEIDG
Premia wypłacana do końca kwietnia 2023 r.
Do 500 zł jako 5% zwrotu za sumę płatności do ZUS
przez 6 miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta
1
WYKONUJ PRZELEWY DO ZUS PRZEZ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ LUB MOBILNĄ
Do końca następnego miesiąca po okresie 6 miesięcy, w których nastąpiło naliczenie premii. Odpowiednio dla: Kont otwartych w styczniu – do końca sierpnia 2023 r., w lutym – do końca września 2023 r., w marcu – do końca października 2023 r.
Do 500 zł jako 5% zwrotu za transakcje kartą na stacjach paliw
przez 6 miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta
WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ VISA BUSINESS NA STACJACH BENZYNOWYCH
Do końca następnego miesiąca po okresie 6 miesięcy, w których nastąpiło naliczenie premii. Odpowiednio dla: Kont otwartych w styczniu – do końca sierpnia 2023 r., w lutym – do końca września 2023 r., w marcu – do końca października 2023 r.

Dotyczy transakcji w punktach oznaczonych kodami MCC:

  • 5541 – stacje serwisowe (także sprzedające paliwo),
  • 5542 – samoobsługowe stacje benzynowe,
  • 5983 – stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna.
500 zł za zawarcie w placówce umowy współpracy lub umowę o Millennium POS (terminal)
do końca września 2023 r.
ZAWRZYJ UMOWĘ O TERMINAL PŁATNICZY
do końca października 2023 r.
ZAPEWNIJ WPŁYWY ZEWNĘTRZNE W WYSOKOŚCI MIN. 1 000 ZŁ NA KONTO Z TYTUŁU ROZLICZANIA TRANSAKCJI OPŁACANYCH KARTAMI PŁATNICZYMI
Premia wypłacana do końca listopada 2023 r.
500 zł za zawarcie umowy leasingu z Millennium Leasing
do końca października 2023 r.
ZAWRZYJ UMOWĘ LEASINGU Z MILLENNIUM LEASING NA KWOTĘ MIN. 30000 ZŁ
LUB
ZAWRZYJ UMOWĘ O KREDYT NIEODNAWIALNY NA KWOTĘ MIN. 30000 ZŁ
Premia wypłacana do końca listopada 2023 r.
Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Mój Biznes

Bank Millennium
Konto Mój Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

20 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

7 zł
0 zł jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

1 zl

MAKSYMALNA

3,5% min. 5 zł
1 zł – w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1 zł
0 zł – za 20 pierwszych przelewów w miesiącu

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 25 zł
0 zł przez internet i aplikację mobilną

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Bank Millennium

Odbierz 300 zł do Allegro z kartą Kredytową Mastercard
ważna do 31 marca 2023 r.
2 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Nowy rok z nowym kontem i premią do 400 zł Konto Millennium
ważna do 31 marca 2023 r.
2 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI