Wybierz konto firmowe z premią nawet 2500 zł Konto Mój Biznes Bank Millennium

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?
ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI 2500
  • gotówka na konto
  • zwolnienie z opłat
  • zwrot części kwoty transakcji kartą (moneyback)
Z promocji możesz skorzystać do: 30/06/2023R.
5 miesięcyDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
pula promocji ograniczona do 7500osób
NIESTETY, PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA, SPRAWDŹ INNE PROMOCJE W Bank Millennium
WAŻNA DO 08/04/2024R.
4 miesiąceDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE
WAŻNA DO 31/01/2024R.
2 miesiąceDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE
WAŻNA DO 31/12/2100R.
77 latDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE
WAŻNA DO 31/12/2023R.
3 tygodnieDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE

DODATKOWE OKAZJE

00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

PROMOCJa „Wybierz konto firmowe z premią” w skrócie

1
do 30 czerwca 2023 r.
załóż konto w promocji lub załóż firmę z kontem
do końca kolejnego miesiąca aktywuj aplikację mobilną
przez 6 kolejnych miesięcy zapewnij wpływy min. 1000 zł (działalność do 6 m-cy) lub 3000 zł (działalność powyżej 6 m-cy)
500 zł do końca lutego 2024 r.
2
przez 24 miesiące
zwolnienie z opłat za prowadzenie konta w PLN, GBP, EUR, CHF, USD oraz z opłaty rocznej kartę kredytową
wymagane zgody marketingowe
3
przez 6 miesięcy
zwrot 5% za transakcje kartą na stacjach paliw
do 500 zł, do końca siódmego miesiąca
4
do końca lipca 2023 r.
zawarcie umowy o terminal płatniczy i rozliczenie wpłat min. 1000 zł do końca sierpnia 2023 r.
500 zł do końca lutego 2024 r.
5
do końca stycznia 2024 r.
zawarcie umowy leasingu na kwotę min. 30000 zł
500 zł do końca lutego 2024 r.
6
do końca stycznia 2024 r.
zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego na kwotę min. 30000 zł
500 zł do końca lutego 2024 r.

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Wybierz konto firmowe z premią”

Promocja dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG lub zarejestrują ją za pomocną kanałów zdalnych: Millenet lub Aplikacji mobilnej za pośrednictwem Banku Millennium w trakcie trwania promocji.
Z promocji wykluczone są m.in. osoby, które były stroną umowy o jakikolwiek produkt Banku Millennium, jako przedsiębiorca w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia Promocji.
W Promocji dotyczącej bezpłatnego konta nie może wziąć udziału Klient, który był stroną umowy dowolnego rachunku rozliczeniowego w złotych dla Klientów Biznes w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r.
Do 30 czerwca 2023 r.
3
ZŁÓŻ WNIOSEK O OTWARCIE KONTA I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTOWniosek można składać (posiadając dostęp) przez bankowość internetową Millenet lub aplikację mobilną a także przez dedykowaną stronę internetową wypełniając formularz na stronie:
– wybierając opcję online dla posiadaczy konta w ING Banku, Alior Banku, Santander Bank Polska, mBank, Pekao SA, BNP Paribas i wyrażając zgodę na świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku, na świadczenie przez usługi weryfikacji tożsamości;
– wybierając podpisanie umowy w oddziale.
Wymagane wyrażenie zgody na otrzymywanie od informacji marketingowych i handlowych:
– przez kanały elektroniczne,
– przez telefon,
– dotyczących produktów i usług firm współpracujących
i nie zostaną odwołane do momentu wypłaty premii.
4
DO KOŃCA KOLEJNEGO MIESIĄCA PO OTWARCIU KONTA AKTYWUJ APLIKACJĘ MOBILNĄ BANKU MILLENNIUM
5
W KAŻDYM Z KOLEJNYCH 6 MIESIĘCY PO OTWARCIU KONTA ZAPEWNIJ WPŁYWY NA KONTO: – MIN. 1000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA NIE DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
MIN. 3000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCYlicząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym otworzyłeś konto
(wpływy z innych rachunków bankowych ale nie z kont indywidulanych klienta lub powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą)
6
ZAWRZYJ UMOWĘ O TERMINAL PŁATNICZY LUB UMOWĘ LEASINGU Z MILLENNIUM LEASINGJeśli chcesz otrzymać nagrodę 500 zł

ZADANIA W PROMOCJI „Wybierz konto firmowe z premią”

Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku
przez okres 24 miesięcy
ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA PROWADZENIE KONTA PRZEZ 24 MIESIĄCE (DOTCYZY KONT W PLN, GBP, EUR, CHF, USD) ORAZ Z OPŁATY ROCZNEJ ZA KARTĘ KREDYTOWĄ MILLENNIUM VISA BUSINESS
500 zł za założenie firmy z Kontem Mój Biznes
do końca czerwca 2023 r.
ZAŁÓŻ FIRMĘ Z KONTEM MÓJ BIZNES ZA POMOCĄ KANAŁÓW ZDALNYCH MILLENET LUB APLIKACJI MOBILNEJ
Nagroda za skutecznie zarejestrowanie działalności w bazie CEIDG
Premia wypłacana do końca lutego 2024 r.
Do 500 zł jako 5% zwrotu za transakcje kartą na stacjach paliw
przez 6 miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta
2
WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ VISA BUSINESS NA STACJACH BENZYNOWYCH
Do końca następnego miesiąca po okresie 6 miesięcy, w których nastąpiło naliczenie premii. Odpowiednio dla: kont otwartych w kwietniu – do końca listopada 2023 r., kont otwartych w maju – do końca grudnia 2023 r., kont otwartych w czerwcu – do końca stycznia 2024 r.

Dotyczy transakcji w punktach oznaczonych kodami MCC:

  • 5541 – stacje serwisowe (także sprzedające paliwo),
  • 5542 – samoobsługowe stacje benzynowe,
  • 5983 – stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna.
500 zł za zawarcie w placówce umowy współpracy lub umowę o Millennium POS (terminal)
do końca lipca 2023 r.
1
ZAWRZYJ UMOWĘ O TERMINAL PŁATNICZY
do końca sierpnia 2023 r.
2
ZAPEWNIJ WPŁYWY ZEWNĘTRZNE W WYSOKOŚCI MIN. 1 000 ZŁ NA KONTO Z TYTUŁU ROZLICZANIA TRANSAKCJI OPŁACANYCH KARTAMI PŁATNICZYMI
Premia wypłacana do końca lutego 2024 r.
500 zł za zawarcie umowy leasingu z Millennium Leasing
do końca stycznia 2024 r.
ZAWRZYJ UMOWĘ LEASINGU Z MILLENNIUM LEASING NA KWOTĘ MIN. 30000 ZŁ
Premia wypłacana do końca lutego 2024 r.