Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego

Wybierz konto firmowe z premią nawet 2500 zł Konto Mój Biznes Bank Millennium

Wybierz konto firmowe z premią nawet 2500 zł Konto Mój Biznes
Z promocji możesz skorzystać do
30 czerwca, 2023 r.
jeśli nie zostanie wyczerpania pula promocji, może skorzystać maksymalnie 7500 osób
do zakończenia promocji 3 tygodnie

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI
2500
  • gotówka na konto
  • zwolnienie z opłat
  • zwrot części kwoty transakcji kartą (moneyback)
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

PROMOCJa „Wybierz konto firmowe z premią” w skrócie

1
do 30 czerwca 2023 r.
załóż konto w promocji lub załóż firmę z kontem
do końca kolejnego miesiąca aktywuj aplikację mobilną
przez 6 kolejnych miesięcy zapewnij wpływy min. 1000 zł (działalność do 6 m-cy) lub 3000 zł (działalność powyżej 6 m-cy)
500 zł do końca lutego 2024 r.
2
przez 24 miesiące
zwolnienie z opłat za prowadzenie konta w PLN, GBP, EUR, CHF, USD oraz z opłaty rocznej kartę kredytową
wymagane zgody marketingowe
3
przez 6 miesięcy
zwrot 5% za transakcje kartą na stacjach paliw
do 500 zł, do końca siódmego miesiąca
4
do końca lipca 2023 r.
zawarcie umowy o terminal płatniczy i rozliczenie wpłat min. 1000 zł do końca sierpnia 2023 r.
500 zł do końca lutego 2024 r.
5
do końca stycznia 2024 r.
zawarcie umowy leasingu na kwotę min. 30000 zł
500 zł do końca lutego 2024 r.
6
do końca stycznia 2024 r.
zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego na kwotę min. 30000 zł
500 zł do końca lutego 2024 r.

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Wybierz konto firmowe z premią”

Promocja dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG lub zarejestrują ją za pomocną kanałów zdalnych: Millenet lub Aplikacji mobilnej za pośrednictwem Banku Millennium w trakcie trwania promocji.
Z promocji wykluczone są m.in. osoby, które były stroną umowy o jakikolwiek produkt Banku Millennium, jako przedsiębiorca w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia Promocji.
W Promocji dotyczącej bezpłatnego konta nie może wziąć udziału Klient, który był stroną umowy dowolnego rachunku rozliczeniowego w złotych dla Klientów Biznes w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r.
Do 30 czerwca 2023 r.
3
ZŁÓŻ WNIOSEK O OTWARCIE KONTA I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTOWniosek można składać (posiadając dostęp) przez bankowość internetową Millenet lub aplikację mobilną a także przez dedykowaną stronę internetową wypełniając formularz na stronie:
– wybierając opcję online dla posiadaczy konta w ING Banku, Alior Banku, Santander Bank Polska, mBank, Pekao SA, BNP Paribas i wyrażając zgodę na świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku, na świadczenie przez usługi weryfikacji tożsamości;
– wybierając podpisanie umowy w oddziale.
Wymagane wyrażenie zgody na otrzymywanie od informacji marketingowych i handlowych:
– przez kanały elektroniczne,
– przez telefon,
– dotyczących produktów i usług firm współpracujących
i nie zostaną odwołane do momentu wypłaty premii.
4
DO KOŃCA KOLEJNEGO MIESIĄCA PO OTWARCIU KONTA AKTYWUJ APLIKACJĘ MOBILNĄ BANKU MILLENNIUM
5
W KAŻDYM Z KOLEJNYCH 6 MIESIĘCY PO OTWARCIU KONTA ZAPEWNIJ WPŁYWY NA KONTO: – MIN. 1000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA NIE DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
MIN. 3000 ZŁ JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCYlicząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym otworzyłeś konto
(wpływy z innych rachunków bankowych ale nie z kont indywidulanych klienta lub powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą)
6
ZAWRZYJ UMOWĘ O TERMINAL PŁATNICZY LUB UMOWĘ LEASINGU Z MILLENNIUM LEASINGJeśli chcesz otrzymać nagrodę 500 zł

ZADANIA W PROMOCJI „Wybierz konto firmowe z premią”

Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku
przez okres 24 miesięcy
ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA PROWADZENIE KONTA PRZEZ 24 MIESIĄCE (DOTCYZY KONT W PLN, GBP, EUR, CHF, USD) ORAZ Z OPŁATY ROCZNEJ ZA KARTĘ KREDYTOWĄ MILLENNIUM VISA BUSINESS
500 zł za założenie firmy z Kontem Mój Biznes
do końca czerwca 2023 r.
ZAŁÓŻ FIRMĘ Z KONTEM MÓJ BIZNES ZA POMOCĄ KANAŁÓW ZDALNYCH MILLENET LUB APLIKACJI MOBILNEJ
Nagroda za skutecznie zarejestrowanie działalności w bazie CEIDG
Premia wypłacana do końca lutego 2024 r.
Do 500 zł jako 5% zwrotu za transakcje kartą na stacjach paliw
przez 6 miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta
2
WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ VISA BUSINESS NA STACJACH BENZYNOWYCH
Do końca następnego miesiąca po okresie 6 miesięcy, w których nastąpiło naliczenie premii. Odpowiednio dla: kont otwartych w kwietniu – do końca listopada 2023 r., kont otwartych w maju – do końca grudnia 2023 r., kont otwartych w czerwcu – do końca stycznia 2024 r.

Dotyczy transakcji w punktach oznaczonych kodami MCC:

  • 5541 – stacje serwisowe (także sprzedające paliwo),
  • 5542 – samoobsługowe stacje benzynowe,
  • 5983 – stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna.
500 zł za zawarcie w placówce umowy współpracy lub umowę o Millennium POS (terminal)
do końca lipca 2023 r.
1
ZAWRZYJ UMOWĘ O TERMINAL PŁATNICZY
do końca sierpnia 2023 r.
2
ZAPEWNIJ WPŁYWY ZEWNĘTRZNE W WYSOKOŚCI MIN. 1 000 ZŁ NA KONTO Z TYTUŁU ROZLICZANIA TRANSAKCJI OPŁACANYCH KARTAMI PŁATNICZYMI
Premia wypłacana do końca lutego 2024 r.
500 zł za zawarcie umowy leasingu z Millennium Leasing
do końca stycznia 2024 r.
ZAWRZYJ UMOWĘ LEASINGU Z MILLENNIUM LEASING NA KWOTĘ MIN. 30000 ZŁ
Premia wypłacana do końca lutego 2024 r.
500 zł za zawarcie umowy kredytu
do końca stycznia 2024 r.
ZAWRZYJ UMOWĘ O KREDYT NIEODNAWIALNY NA KWOTĘ MIN. 30000 ZŁ
Premia wypłacana do końca lutego 2024 r.

Link do wniosku dotyczy promocji dla osób posiadających firmę (maksymalnie 2000 zł) + 400 zł za założenie konta osobistego Konto Millennium 360

Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Mój Biznes

Bank Millennium
Konto Mój Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

20 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

7 zł
0 zł jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

1 zl

MAKSYMALNA

3,5% min. 5 zł
1 zł – w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1 zł
0 zł – za 20 pierwszych przelewów w miesiącu

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 25 zł
0 zł przez internet i aplikację mobilną

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Aktallnie brak ofert dla oszczędzających

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Bank Millennium

400 zł w wakacyjnej promocji konta Millennium 360
ważna do 31 lipca 2023 r.
2 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
300 zł do Allegro z kartą Kredytową Mastercard
ważna do 30 czerwca 2023 r.
3 tygodnie DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.