Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja karty kredytowej

TurboKARTA z voucherem Sodexo 300 zł + do 360 zł zwrotu Santander Consumer Bank

TurboKARTA z voucherem Sodexo
Z promocji możesz skorzystać do
30 czerwca, 2023 r.
jeśli nie zostanie wyczerpania pula promocji, może skorzystać maksymalnie 1500 osób
do zakończenia promocji 3 tygodnie
RRSO: 23.98%

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI
660
  • e-bon/kod/voucher zakupowy
  • zwrot części kwoty transakcji kartą (moneyback)
Nagrodę otrzymasz w postaci: voucher
Sodexo
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

PROMOCJa „TurboKARTA z voucherem Sodexo” w skrócie

1
złóż wniosek i podpisz umowę
aktywuj kartę
w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy zaloguj się min. 1 raz do bankowości internetowej lub mobilnej
2
w trzech kolejnych miesiącach
wykonuj transakcje kartą na kwotę min. 500 zł, w każdym z miesięcy
SMS z voucherem 100 zł Sodexo do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków
3
w każdym miesiącu
wykonuj transakcje kartą a otrzymasz zwrot 5% za myjnie, 3% restauracje, 1% paliwo
zwrot na kartę w comiesięcznym zestawieniu transakcji za poprzedni miesiąc

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „TurboKARTA z voucherem Sodexo”

W promocji mogą brać udział wszyscy posiadacze VIsa TurboKARTA. Warunkiem uzyskania premii jest dokonywanie terminowej spłaty wymagalnej minimalnej kwoty, wskazanej na zestawieniu transakcji płatniczych za poprzedni okres rozliczeniowy.
Z udziału w Promocji „TurboKARTA z voucherem Sodexo” wyłączone są osoby, które zawarły z Bankiem Umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty TurboKARTA od 1 stycznia 2022 roku.
Do 30 czerwca 2023 r.
1
ZŁÓŻ WNIOSEK O KARTĘ ORAZ ZAWRZYJ UMOWĘZłóż wniosek o kartę przez infolinię, wypełniając formularz na stronie internetowej (oddzwoni konsultant). Potwierdź zawarcie umowy na odległość, za pośrednictwem kuriera lub poprzez przelew na 1 zł.
2
KARTĘ OTRZYMASZ POCZTĄ
3
ODDZIELNĄ PRZESYŁKĄ OTRZYMASZ PIN DO KARTY
4
AKTYWUJ KARTĘ
Aktywuj kartę w swojej bankowości internetowej, aplikacji mobilnej (jeśli zawarłeś umowę o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej) lub telefonicznie przez infolinię banku.

ZADANIA W PROMOCJI „TurboKARTA z voucherem Sodexo”

300 zł w promocji „TurboKARTA z voucherem Sodexo”
w każdym z 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych (miesiąc zawarcia umowy jest liczony jako pierwszy miesiąc)
1
WYKONAJ TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE KARTĄ KREDYTOWĄ VISA TURBOKARTA NA KWOTĘ MIN. 500 ZŁ Za każdy miesiąc będzie przysługiwał voucher do Biedronki na kwotę 100 zł.
Transakcje muszą być zrealizowane w ciągu 4 miesięcy licząc od miesiąca, w którym zawarto umowę o kartę.
2
ZALOGUJ SIĘ MIN. 1 RAZ DO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJw ciągu 30 dni od daty podpisania umowy
Nagroda 3 x 100 zł voucher Sodexo przekazywana w formie wiadomości SMS do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po spełnieniu warunków
Transakcje, które nie są uwzględniane według kodów MCC:
7995 – obstawianie zakładów (włącznie z loteriami), żetony w kasynach,
4829 (Przelew środków pieniężnych), 6010 (Instytucje finansowe – ręczne wypłaty gotówkowe),
6012 (Instytucje finansowe – Towary i usługi),
6051 Instytucje niefinansowe – waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne),
6211 (Pośrednicy ubezpieczeniowi),
6540 (Instytucje niefinansowe – Zakup /obciążenie karty)
oraz operacje przelewu lub doładowania innych portfeli cyfrowych lub rachunków płatniczych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych takich jak np. Revolut, SkyCash czy PayPal.
Pamiętaj o dokonywaniu terminowej spłaty wymagalnej minimalnej kwoty, wskazanej na zestawieniu transakcji płatniczych za poprzedni okres rozliczeniowy.
Warunkiem otrzymania nagrody jest na dzień jej przyznania brak zaległości w spłacie zadłużenia w kwocie wyższej niż 50 zł  i dłuższego niż 10 dni.
Zwrot za transakcje w promocji „Zakupy z premią” do 360 zł zwrotu z Visa TurboKARTA (do 30 zł / m-c)
w ciągu 30 dni od zawarcia umowy o kartę
1
WYKONUJ TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE KARTĄ KREDYTOWĄ VISA TURBOKARTAZa wykonane transakcje w danym okresie rozliczeniowym otrzymasz zwrot:
5% wartości transakcji w samodzielnych myjniach samochodowych (nie dotyczy myjni w ramach stacji paliw);
– 3 % wartości transakcji w restauracjach;
– 1% wartości transakcji na stacjach paliw.
Nagroda przekazywana jako zwrot do 30 zł / m-c, który jest księgowany na rachunku karty w dniu generowania zestawienia za poprzedni miesiąc rozliczeniowy
Transakcje są weryfikowane według kodów MCC i dotyczą: myjnie samochodowe – 7542; restauracje – 5811, 5812, 5813, 5814; stacje paliw – 5541, 5542, 5983.
Pamiętaj o dokonywaniu terminowej spłaty wymagalnej minimalnej kwoty, wskazanej na zestawieniu transakcji płatniczych za poprzedni okres rozliczeniowy.
Maksymalnie możesz otrzymać zwrot w kwocie 30 złotych miesięcznie i 360 złotych w roku.
Uzyskany zwrot jest księgowany na rachunku karty w dniu generowania zestawienia za poprzedni miesiąc rozliczeniowy pod nazwą „Twoje oszczędności”. Kwota zwrotu pomniejsza zadłużenie na rachunku karty lub stanowi nadpłatę.
Reklama
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY
Dla karty kredytowej TurboKARTA oferowanej przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji limitu kredytowego w kwocie 5000 zł (całkowita kwota kredytu) wykorzystanego w całości w dniu zawarcia umowy przy pomocy transakcji bezgotówkowej z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 20,50% oraz z opłatą miesięczną za obsługę karty kredytowej w kwocie 6,90 zł, spłacanego w terminach wskazanych na zestawieniu transakcji i operacji (zestawieniu transakcji płatniczych) z zastosowaniem spłaty minimalnej w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, a w ostatnim okresie rozliczeniowym spłata pozostałej kwoty wykorzystanego limitu, przy założeniu, że Klient zawiera umowę o kartę kredytową na okres 12 miesięcy wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 08.09.2022 r. są następujące: całkowita kwota kredytu: 5000,00 zł; całkowita kwota do zapłaty: 5896,59 zł; całkowity koszt kredytu: 896,59 zł i obejmuje odsetki: 813,79 zł oraz opłaty miesięczne za obsługę karty: 82,80 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 23,98%.

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Visa TurboKARTA

Santander Consumer Bank
Visa TurboKARTA
VISA
RRSO 23.98 %

OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE KARTY W PIERWSZYM ROKU

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

6.90 zł
wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty

OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE KARTY W KOLEJNYCH LATACH

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

6.9 zł
wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie

OKRES BEZODSETKOWY

54 dni

OPROCENTOWANIE PO OKRESIE BEZODSETKOWYM

20.5 %

OPŁATA ZA WZNOWIENIE KARTY

0 zł

WYPŁATA Z BANKOMATU LUB PRZELEW Z KARTY

6% min. 10 zł

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Aktallnie brak ofert dla oszczędzających

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Santander Consumer Bank

Aktualnie brak innych promocji tego banku
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.