Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe Okazje dla klientów
Promocja konta firmowego

Promocja Godna Polecenia 4 Konto Godne Polecenia dla firm – Santander Bank Polska

Promocja Godna Polecenia 4 Konto Godne Polecenia dla firm
Z promocji możesz skorzystać do
31 lipca, 2023 r.
do zakończenia promocji 6 miesięcy

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

Łączna kwota premii wynosi 1500 zł
Premia przekazywana w postaci: gotówka na konto, zwolnienie z opłat

PROMOCJa „Promocja Godna Polecenia” Edycja IV w skrócie

1
bezterminowe
zwolnienie z opłat za najważniejsze usługi
wymagane zgody marketingowe (zwolnienie z opłaty za kartę i wypłaty z bankomatów)
2
przez 6 miesięcy
przelew do ZUS min. 200 zł do 20-go dnia miesiąca
zwrot 3% wartości transakcji kartą za poprzedni miesiąc (do 900 zł, 150 zł / m-c) w ciągu 45 dni po miesiącu wykonania transakcji
3
w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy o konto
zawarcie umowy kredytu i leasingu lub pożyczki leasingowej Santander
300 zł na konto za umowę kredytowa i 300 zł za umowę leasingową lub pożyczki leasingowej (na kwotę min. 10000 zł) w ciągu 45 dni po miesiącu wykonania transakcji

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Promocja Godna Polecenia” Edycja IV

Dla osób fizycznych, posługujących się ważnym polskim dowodem osobistym, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nieposiadających jakiegokolwiek bieżącego konta firmowego w Santander Bank Polska w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia przystąpienia do promocji, o łącznych przychodach nie wyższych niż 10000000 zł.
Do 31 lipca 2023 r.
1
ZŁÓŻ WNIOSEK O OTWARCIE KONTA (WIZYTA KURIERA)Pamiętaj o wyrażeniu wymaganych zgód:
– na kontakt w sprawie realizacji Wniosku o otwarcie Konta i dostarczenie regulacji bankowych, w tym Taryfy Opłat i Prowizji;
– na kontakt drogą elektroniczną w celach marketingowych;
– na kontakt telefoniczny w celach marketingowych.
2
PODPISZ UMOWĘ O KONTO W OBECNOŚCI KURIERA POTWIERDZAJĄC TOŻSAMOŚĆ NA SELFIE I ZDJĘCIE DOWODU OSOBISTEGO

ZADANIA W PROMOCJI „Promocja Godna Polecenia” Edycja IV

„Promocja Godna Polecenia” bezterminowo zwolnienie z opłat
bezterminowo
Zwolnienie z opłat za:
– konto;
– przelewy internetowych w PLN i EUR do krajów EOG;
– 10 szybkich przelewów internetowych Blue Cash w miesiącu;
– realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty przez bankowość elektroniczną;
– kody SMS do autoryzacji operacji;
Jeśli wyrazisz zgody marketingowe zwolnienie z opłat za:
– pierwszą kartę do konta;
– wypłaty z bankomatów w Polsce i zagranicznych.
„Promocja Godna Polecenia” Premia za transakcje kartą – do 900 zł
przez 6 miesięcy
1
Miesiąc 1: Podpisanie umowy i przystąpienie do promocji
2
Miesiąc 2: Przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł do 20-go dnia miesiącaZwrot 3% wartości transakcji kartą w Miesiącu nr 1, nie więcej niż 150 zł
3
Miesiąc 3: Przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł do 20-go dnia miesiącaZwrot 3% wartości transakcji kartą w Miesiącu nr 2, nie więcej niż 150 zł
4
Miesiąc 4: Przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł do 20-go dnia miesiącaZwrot 3% wartości transakcji kartą w Miesiącu nr 3, nie więcej niż 150 zł
5
Miesiąc 5: Przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł do 20-go dnia miesiącaZwrot 3% wartości transakcji kartą w Miesiącu nr 4, nie więcej niż 150 zł
6
Miesiąc 6: Przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł do 20-go dnia miesiącaZwrot 3% wartości transakcji kartą w Miesiącu nr 5, nie więcej niż 150 zł
7
Miesiąc 7: Przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł do 20-go dnia miesiącaZwrot 3% wartości transakcji kartą w Miesiącu nr 6, nie więcej niż 150 zł
Zwrot 3% wartości transakcji kartą, nie więcej niż 150 zł, otrzymasz w ciągu 45 dni po miesiącu wykonania transakcji
„Promocja Godna Polecenia”  Premia za zawarcie umowy o kredyt, leasing lub pożyczkę leasingową – od 600 zł
nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji 
300 zł za zawarcie min. 1 umowy kredytu z Santander Bank Polska S.A.
300 zł za zawarcie min. 1 z poniższych umów na kwotę min. 10000 zł:
– leasingu z Santander Leasing S.A.;

– pożyczki leasingowej z Santander Leasing S.A.
Warunki przyznania premii:
– przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł do 20-ego dnia miesiąca;
– utrzymanie minimum 1 umowy kredytu, leasingu lub pożyczki w dniu wypłaty premii;
– premia wypłacana tylko od jednej umowy;
– wyrażone zgody marketingowe.
Nagrodę otrzymasz w ciągu 45 dni po miesiącu podpisania umowy kredytu lub umowy leasingu
Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Godne Polecenia dla firm

Santander Bank Polska
Konto Godne Polecenia dla firm

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

25 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

25 zł

MAKSYMALNA

25 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

7 zł
0 zł jeśli wykonano transakcje kartą na kwotę min. 400 zł miesięcznie (wykluczone transakcje QuasiCash)

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

3,5% min. 5 zł
0 zł – zwolnienie z opłaty w ramach promocji

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,30 zł
0 zł – zwolnienie z opłaty w ramach promocji, inaczej pierwszych 10 przelewów z konta podstawowego w miesiącu, 0,50 zł za Przelew24

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Santander Bank Polska

Do 480 zł w promocjach Jeszcze więcej z kontem
ważna do 28 lutego 2023 r.
4 tygodnie DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI