Nawet 5000 zł z BIZNest Kontem z i 0 zł za terminal płatniczy Nest Bank

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?
ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI 5000
  • gotówka na konto
  • e-bon/kod/voucher zakupowy
Z promocji możesz skorzystać do: 31/01/2024R.
2 miesiąceDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

DODATKOWE OKAZJE

PROMOCJa „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię” + „Nawet 400 zł za terminal płatniczy” w skrócie

1
do 31 stycznia 2024 r.
złóż wniosek o konto i podpisz umowę w ciągu 14 dni
Wymagane zgody marketingowe
2
złóż wniosek o terminal płatniczy
w ciągu 60 dni od złożenia wniosku
podpisz umowę o terminal
zrealizuj wymagane obroty na terminalu (szczegóły poniżej)
do 400 zł do końca piątego m-ca od aktywacji terminala
3
do końca kolejnego miesiąca po założeniu konta
min.1 transakcja kartą, BLIKIEM lub przelew zewnętrzny
50 zł do końca kolejnego miesiąca
4
przez kolejne 5 miesięcy
wpływy min. 5000 zł /m-c
płatność do ZUS lub US w każdym miesiącu
min. 3 transakcje: BLIK, kartą lub przelew zewnętrzny
5 x 50 zł do końca kolejnego miesiąca
5
w ciągu 180 dni oz złożenia wniosku o rachunek firmowy
zawrzyj umowę o kredyt firmowy
700 zł do końca kolejnego miesiąca
6
przez kolejne 6 miesięcy
średnie saldo rachunku min. 50000 zł
zwrot 6 x do 50 zł do 20-ego dnia kolejnego miesiąca
7
przez kolejne 12 miesięcy
przewalutowanie środków PLN EUR min. 10000 zł
zwrot 12 x do 50 zł do 20-ego dnia kolejnego miesiąca
8
do 31.01.2024 r.
załóż nowe Konto Firma na Allegro
wystaw min. 1 ofertę
wskaż konto firmowe do wypłat z Allegro
otrzymasz kartę podarunkową o wartości 700 zł

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię” + „Nawet 400 zł za terminal płatniczy”

Promocja skierowana jest do nowych Klientów Banku tj.:
1) osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji i stowarzyszeń,
2) posiadających siedzibę oraz rezydencję podatkową w Polsce,
3) nieposiadających Rachunku Firmowego w Banku od 01.01.2021 r. (włącznie).
Do 31 stycznia 2024 r.
1
Złożenie wniosku o otwarcie konta
2
W ciągu 14 dni zawrzyj umowę (wymagane wyrażenie zgód marketingowych)Zgody Marketingowe –zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Nest Banku:
w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej:
– za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz
– w rozmowie telefonicznej oraz
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz
– za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej;
w przypadku pozostałych form prawnych:
– w rozmowie telefonicznej oraz
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. komputera, tabletu, smartfonu).
3
Złóż wniosek o terminal płatniczy w trakcie składania wniosku o konto firmowe lub później w bankowości internetowej lub mobilnej
Nowe Konto Firma na Allegro, czyli NIP, który do tej pory nie był zarejestrowany w bazie Allegro.

ZADANIA W PROMOCJI „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię” + „Nawet 400 zł za terminal płatniczy”

Nagroda 50 zł za założenie konta
do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta
1
Wykonaj min. 1 transakcję bezgotówkową kartą, BLIKIEM lub przelew zewnętrzny
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda 250 zł (5 x 50 zł) za aktywne korzystanie z konta
w każdym kolejnym z 5 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta
1
Zapewniaj wpływy min. 5000 zł /  m-cznie
Wpływy – suma Zleceń Płatniczych uznaniowych zaksięgowana na Rachunku Firmowym, pomniejszona o wartość środków pochodzących z: przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku, kredytów udzielonych przez Nest Bank oraz lokat.
2
Wykonuj płatności pełnej składki do ZUS lub zaliczki podatku dochodowego do US
3
Wykonuj min. 3 transakcje z wymienionych:
transakcje BLIK
– transakcje bezgotówkowe kartą
przelewy (oprócz przelewów na własny rachunek w Nest Banku)
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda – 700 za zawarcie umowy kredytu firmowego
w ciągu 180 dni (pół roku) od złożenia wniosku o rachunek firmowy
1
Zawrzyj umowę o kredyt firmowy
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda – 300 zł za saldo na rachunku firmowym
w każdym kolejnym z 6 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta
1
W pełnym miesiącu kalendarzowym średnie saldo na rachunku firmowym będzie wynosić co najmniej 50000 zł
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda – 600 zł za wymianę waluty
w każdym kolejnym z 12 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta
1
W pełnym miesiącu kalendarzowym dokonasz przewalutowania pomiędzy swoimi rachunkami
płatniczymi prowadzonymi w złotych polskich oraz euro na łączną kwotę 10000 euro
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda do 400 zł na konto za terminal płatniczy
w ciągu 60 dni od złożenia wniosku o terminal płatniczy
1
Podpisz umowę o terminal płatniczy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa 
2
Wyraź zgodę (i nie odwołuj do czasu wypłaty nagrody) na przekazywanie informacji marketingowych za pomocą e-maila, SMS, powiadomienia PUSH, telefonu
3
W umowie terminala wskaż rachunek firmowy w Nest Bank do otrzymywania rozliczeń