Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego

Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes – Credit Agricole

Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes - Credit Agricole
Z promocji możesz skorzystać do
30 czerwca, 2023 r.
do zakończenia promocji 5 miesięcy

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

Łączna kwota premii wynosi 2400 zł
Premia przekazywana w postaci: gotówka na konto, zwolnienie z opłat

PROMOCJa „Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes” w skrócie

1
przez 12 miesięcy
zwolnienie z opłat za prowadzenie konta i przelewy internetowe
wymagane zgody marketingowe
2
do końca kolejnego
wpływ na konto min. 500 zł
do końca kolejnego miesiąca po miesiącu wpływu na konto
3
przez 12 miesięcy
zwrot 3% za transakcje kartą
do 125 zł / m-c, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu wykonania transakcji
4
przez 12 miesięcy
przelew do ZUS lub US
25 zł / m-c, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu wykonania przelewu
5
w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy o konto
zawarcie umowy kredytu lub umowy o terminal płatniczy (i wpływy min. 500 zł w ciągu 3 m-cy)
do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes”

Uczestnikiem promocji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które samodzielnie lub w formie spółek osobowych: prowadzą działalność gospodarczą, wykonują wolne zawody, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jeśli na dzień 31.12.2022 nie posiadały Konta Biznes w Credit Agricole.

Uczestnikiem Promocji Konto Solista Biznes z premią może być Klient, który zawrze umowę o prowadzenie Konta Biznes bez względu na kanał zawarcia umowy, jednak do otrzymania premii 100 zł wymagane jest założenie konta przez aplikację.
Do 30 czerwca 2023 r.
1
ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB APLIKACJĘ:Wymagane w ramach promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie od Credit Agricole informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
2
W APLIKACJI: ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTO NA PODSTAWIE SKANU DOWODU I WYKONANEGO „SELFIE” PODPISUJĄC OTRZYMANYM KODEM SMSAplikacja CA24 Otwórz Konto na urządzenia mobilne umożliwia weryfikację biometryczną klienta oraz zawarcie umowy drogą elektroniczną.

ZADANIA W PROMOCJI „Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes”

Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku oraz opłat za przelewy internetowe
przez okres 12 miesięcy
W ramach przystąpienia do promocji Konto Solista Biznes z premią klient otrzymuje:
zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego przez okres 12 miesięcy;
– zwolnienie z opłaty za przelewy Elixir (w tym do ZUS/US oraz Split Payment) wykonywane w CA24 eBank oraz CA24 Mobile przez okres 12 miesięcy (obowiązują od kolejnego miesiąca po otwarciu Konta Biznes).
Premia 100 zł za otwarcie konta przez aplikację
nie później niż do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu
otwarcia konta
1
OTWÓRZ KONTO PRZEZ APLIKACJĘ
2
ZAPEWNIJ WPŁYW NA KONTO W KWOCIE MIN. 500 ZŁ
Nagrodę otrzymasz najpóźniej do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym
nastąpił wpływ

Wpływy na Konto Biznes obliczane są jako suma transakcji z wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek bieżący lub rachunki pomocnicze lub rachunki walutowe lub rachunek VAT Konta Biznes, z wyłączeniem:

  • przelewów pomiędzy rachunkami Konta,
  • przelewów z innych kont Klienta prowadzonych przez Credit Agricole,
  • przelewów środków z zakończonej lokaty,
  • wypłat z rachunku Oszczędzam, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Credit Agricole
Premia do 1500 zł (do 125 zł / m-c) 3% wykonanych płatności kartą wydaną do konta biznes w miesiącu
przez 12 miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta
WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ DO KONTA
Nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po wykonaniu transakcji

W promocji bank nie uwzględnia płatności w niektórych punktach:
▪ kasyna oraz zakłady bukmacherskie i tym podobne (kod MCC 7995),
▪ profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska, kod MCC 8999),
▪ instytucje finansowe (kod MCC 6012),
▪ brokerzy ubezpieczeniowi (kod MCC 6211),
▪ przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (kod MCC 6051),
▪ internetowe przekazy pieniężne (kod MC 4829),
Nie uwzględnia także:
▪ operacji przelewu lub doładowania innych portfeli cyfrowych lub rachunków płatniczych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych takich jak np. Revolut, SkyCash czy PayPal,
▪ przelewów na telefon BLIK.

Premia do 300 zł (25 zł / m-c) za przelewy z konta biznes do ZUS lub US
przez 12 miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta
WYKONAJ PRZELEW DO ZUS LUB US W DANYM MIESIĄCU KALENDARZOWYM
Nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po wykonaniu przelewu
Premia 500 zł za podpisanie umowy o kredyt firmowy lub terminal POS
w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta
ZAWRZYJ UMOWĘ O KREDYT PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ W CREDIT AGRICOLE
LUB
ZAWRZYJ UMOWĘ O TERMINAL PŁATNICZY I ZAPEWNIJ WPŁYWY Z TERMINALA MIN. 500 ZŁ MIESIĘCZNIE PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY PO ZAWARCIU UMOWY O TERMINAL
Nagrodę 500 zł (tylko za jeden produkt) otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków
Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Solista Biznes

Credit Agricole
Konto Solista Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

10 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

20 zł

MAKSYMALNA

20 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

7 zł
0 zł - w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

3% min. 5 zł
0 zł – z bankomatów Santander Bank Polska oraz sieci Euronet w placówkach banku

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1 zł
0 zł - w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 1 zł
0 zł w CA24 Infolinia (serwis automatyczny) oraz w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Credit Agricole

Do 555 zł dla Ciebie z Kontem dla Ciebie - Credit Agricole
ważna do 31 marca 2023 r.
2 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI