Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego

Nawet 1650 zł z BIZNest Kontem z i 0 zł za terminal płatniczy Nest Bank

Nawet 1650 zł z BIZNest Kontem
Z promocji możesz skorzystać do
30 kwietnia, 2023 r.
do zakończenia promocji 1 miesiąc

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI
1650
  • gotówka na konto

PROMOCJa „Nawet 1650 zł z BIZNest Kontem” + „Nawet 400 zł za terminal płatniczy” w skrócie

1
do 30 kwietnia 2023 r.
złóż wniosek o konto i podpisz umowę w ciągu 14 dni
Wymagane zgody marketingowe
2
złóż wniosek o terminal płatniczy
w ciągu 60 dni od złożenia wniosku
podpisz umowę o terminal
zrealizuj wymagane obroty na terminalu (szczegóły poniżej)
do 400 zł do końca piątego m-ca od aktywacji terminala
3
do końca kolejnego miesiąca po założeniu konta
min.1 transakcja kartą, BLIKIEM lub przelew zewnętrzny
50 zł do 20-ego dnia kolejnego miesiąca
4
przez kolejne 6 miesięcy
wpływy min. 5000 zł /m-c
płatność do ZUS lub US w każdym miesiącu
min. 3 transakcje: BLIK, kartą lub przelew zewnętrzny
6 x 50 zł do 20-ego dnia kolejnego miesiąca
5
przez kolejne 6 miesięcy
5% zwrotu
min. 3 transakcje kartą miesięcznie (1000 zł do otrzymania pełnej nagrody)
zwrot 6 x do 50 zł do 20-ego dnia kolejnego miesiąca
6
przez kolejne 6 miesięcy
średnie saldo rachunku min. 50000 zł
zwrot 6 x do 50 zł do 20-ego dnia kolejnego miesiąca
7
przez kolejne 6 miesięcy
przewalutowanie środków PLN EUR min. 10000 zł
zwrot 6 x do 50 zł do 20-ego dnia kolejnego miesiąca

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Nawet 1650 zł z BIZNest Kontem” + „Nawet 400 zł za terminal płatniczy”

Promocja skierowana jest do nowych Klientów Banku tj.:
1) osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji i stowarzyszeń,
2) posiadających siedzibę oraz rezydencję podatkową w Polsce,
3) nieposiadających Rachunku Firmowego w Banku od 01.01.2021 r. (włącznie).
Do 30 kwietnia 2023 r.
1
Złożenie wniosku o otwarcie konta
2
W ciągu 14 dni zawrzyj umowę (wymagane wyrażenie zgód marketingowych)Zgody Marketingowe –zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Nest Banku:
w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej:
– za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz
– w rozmowie telefonicznej oraz
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz
– za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej;
w przypadku pozostałych form prawnych:
– w rozmowie telefonicznej oraz
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. komputera, tabletu, smartfonu).
3
Złóż wniosek o terminal płatniczy w trakcie składania wniosku o konto firmowe lub później w bankowości internetowej lub mobilnej
Nowe Konto Firma na Allegro, czyli NIP, który do tej pory nie był zarejestrowany w bazie Allegro.

ZADANIA W PROMOCJI „Nawet 1650 zł z BIZNest Kontem” + „Nawet 400 zł za terminal płatniczy”

Nagroda 50 zł za założenie konta
do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta
1
Wykonaj min. 1 transakcję bezgotówkową kartą, BLIKIEM lub przelew zewnętrzny
Nagrodę otrzymasz na konto, do 20-tego dnia roboczego następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda 300 zł (6 x 50 zł) za aktywne korzystanie z konta
w każdym kolejnym z 6 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta
1
Zapewniaj wpływy min. 5000 zł /  m-cznie
Wpływy – suma Zleceń Płatniczych uznaniowych zaksięgowana na Rachunku Firmowym, pomniejszona o wartość środków pochodzących z: przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku, kredytów udzielonych przez Nest Bank oraz lokat.
2
Wykonuj płatności pełnej składki do ZUS lub zaliczki podatku dochodowego do US
3
Wykonuj min. 3 transakcje z wymienionych:
transakcje BLIK
– transakcje bezgotówkowe kartą
przelewy (oprócz przelewów na własny rachunek w Nest Banku)
Nagrodę otrzymasz na konto, do 20-tego dnia roboczego następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda – 300 zł w postaci zwrotu 5% za transakcje kartą
w każdym kolejnym z 6 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta
1
Wykonaj min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą
(maksymalny zwrot 50 zł / miesięcznie, wymagane do uzyskania pełnego zwrotu transakcje na kwotę min. 1000 zł / miesięcznie)
Nagrodę otrzymasz na konto, do 20-tego dnia roboczego następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda – 300 zł za saldo na rachunku firmowym
w każdym kolejnym z 6 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta
1
W pełnym miesiącu kalendarzowym średnie saldo na rachunku firmowym będzie wynosić co najmniej 50000 zł
Nagrodę otrzymasz na konto, do 20-tego dnia roboczego następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda – 300 zł za wymianę waluty
w każdym kolejnym z 6 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta
1
W pełnym miesiącu kalendarzowym dokonasz przewalutowania pomiędzy swoimi rachunkami
płatniczymi prowadzonymi w złotych polskich oraz euro na łączną kwotę 10000 euro
Nagrodę otrzymasz na konto, do 20-tego dnia roboczego następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda do 400 zł na konto za terminal płatniczy
w ciągu 60 dni od złożenia wniosku o terminal płatniczy
1
Podpisz umowę o terminal płatniczy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa 
2
Wyraź zgodę (i nie odwołuj do czasu wypłaty nagrody) na przekazywanie informacji marketingowych za pomocą e-maila, SMS, powiadomienia PUSH, telefonu
3
W umowie terminala wskaż rachunek firmowy w Nest Bank do otrzymywania rozliczeń
4
Zrealizuj wymagany obrót na terminalu (średnia w każdym z trzech pełnych miesięcy po aktywacji terminala)
Wysokość PremiiObrót na Terminalu
100 zł (Aplikacja Nest POS)5 000 zł i więcej
100 zł5 000 zł – 7 999,99 zł
200 zł8 000 zł – 9 999,99 zł
300 zł10 000 zł – 14 999,99 zł
400 zł15 000 zł i więcej
Nagrodę otrzymasz na konto firmowe, do końca piątego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja terminala

Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: BIZNest Konto

Nest Bank
BIZNest Konto

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

10 zł

MAKSYMALNA

10 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

6 zł
0 zł - bankomaty Euronet oraz BLIKIEM ze wszystkich bankomatów

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 10 zł
0 zł - przelewy zlecane przez bankowość internetową lub mobilną

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Aktallnie brak ofert dla oszczędzających

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Nest Bank

0 zł bezwarunkowo bezpłatne Nest Konto w Nest Bank
WAŻNA DO ODWOŁANIA
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.