Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym – Konto Przekorzystne dla młodych Pekao SA

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?
ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI 300
  • gotówka na konto
  • punkty Mastercard Bezcenne Chwile
Z promocji możesz skorzystać do: 08/07/2023R.
5 miesięcyDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
NIESTETY, PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA, SPRAWDŹ INNE PROMOCJE W Bank Pekao SA
WAŻNA DO 09/01/2024R.
1 miesiącDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE
WAŻNA DO 09/01/2024R.
1 miesiącDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE
WAŻNA DO 01/04/2024R.
4 miesiąceDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE
WAŻNA DO 01/01/2024R.
4 tygodnieDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE

DODATKOWE OKAZJE

00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

PROMOCJa „Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł” – edycja VIII + „Punkty na start z Bankiem Pekao S.A. – edycja XI” w skrócie

1
do 02.07.2023 r.
podpisanie umowy
50 zł na konto
2
do 07.07.2023 r.
zarejestruj się w programie Bezcenne Chwile
min. 5 transakcji kartą w ciągu 30 dni od rejestracji
8000 punktów Bezcenne Chwile w ciągu kolejnych 30 dni
3
pierwszy pełny miesiąc po założeniu konta
min. 5 transakcji kartą lub PeoPay
50 zł na konto do 15-ego dnia drugiego miesiąca po wykonaniu transakcji
4
drugi pełny miesiąc po założeniu konta
min. 5 transakcji kartą lub PeoPay
50 zł na konto do 15-ego dnia drugiego miesiąca po wykonaniu transakcji
5
trzeci pełny miesiąc po założeniu konta
min. 5 transakcji kartą lub PeoPay
50 zł na konto do 15-ego dnia drugiego miesiąca po wykonaniu transakcji

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł” – edycja VIII + „Punkty na start z Bankiem Pekao S.A. – edycja XI”

Dla osób nieposiadających (także jako współwłaściciel) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w złotych i/lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej od 01.01.2021 r. do 15.05.2023 r.
Na dzień przystąpienia do promocji, nie posiadasz w Banku Pekao SA żadnego produktu kredytowego.
* Umowa powinna zostać zawarta w aplikacji PeoPay lub online na stronie internetowej (jeśli identyfikacja klienta podczas zawierania umowy się nie powiedzie, umowę można zawrzeć w oddziale naszego banku)
Do 2 lipca 2023 r. (promocja 200 zł za konto trwa do 16 sierpnia 2023 r.)
1
ZŁÓŻ WNIOSEK O OTWARCIE KONTA RAZEM Z KARTĄ PŁATNICZĄ I APLIKACJĄ MOBILNĄ PEOPAYWybierz formę zawarcia umowy. Umowa może być zawarta poprzez: stronę internetową Banku (online), aplikację PeoPay (mobilnie) lub w oddziale banku.
Jeśli nie uda się zawrzeć umowy w tych kanałach ze względu na problemy z weryfikacją tożsamości, możesz zawrzeć umowę w oddziale Banku.
2
WYBIERZ WZÓR KARTY GAMINGOWEJ
0 zł za wydanie karty z wizerunkiem gamingowym dla osób w wieku 18-26 lat.
Po ukończeniu 26. roku życia opłata za wydanie i wznowienie karty z wizerunkiem gamingowym wynosi 5 zł. Karta jest wydawana na 5 lat.
3
PODPISZ UMOWĘ

ZADANIA W PROMOCJI „Otwórz Konto na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł” – edycja VIII + „Punkty na start z Bankiem Pekao S.A. – edycja XI”

8000 punktów w Programie Mastercard Bezcenne Chwile
Do 07.07.2023 r.
1
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROGRAMIE
W ciągu 30 dni od rejestracji
2
WYKONAJ MIN. 5 TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH KARTĄ DO KONTA
Nagrodę w postaci kodu otrzymasz w bankowości internetowej Pekao24, w ciągu 30 dni od wykonania zadania
Kod jest ważny 30 dni.
Po trzymaniu kodu należy zalogować się na swoje konto Programu Bezcenne Chwile:
– wybrać „Moje Konto” z menu rozwijanego, znajdującego się w prawym górnym rogu strony;
– przejść do zakładki „Kody Promocyjne”;
– wpisać otrzymany od Pekao kod promocyjny;
– zatwierdzić, wybierając pole „Zrealizuj”;
– wylogować się z platformy Programu;
Punkty przyznane Uczestnikowi w wyniku zrealizowania kodu promocyjnego będą dostępne na koncie Uczestnika po ponownym zalogowaniu na platformie Programu.
Punkty Powitalne są ważne przez 6 miesięcy od dnia zasilenia Rachunku Programu.
Do wymaganych transakcji Mastercard nie będzie zaliczał:
– transakcji BLIK;
– wszelkich transakcji, w przypadku których nastąpił zwrot świadczenia (np. towaru, usługi lub pieniędzy);
– operacji przeniesienia sald;
– transakcji z wykorzystaniem czeków w tym czeków podróżnych;
– transakcji dot. składek ubezpieczeniowych, podatków lub danin publicznych;
– zapłaty wszelkich odsetek lub innych opłat za zwłokę;
– innych opłat lub obciążeń;
– wszelkich płatności związanych z grami losowymi (w tym zakupu losów w loteriach);
– transakcji dokonanych w punktach o następujących kodach MCC (Merchant Category Code):
4829 – określający internetowe przekazy pieniężne,
6010 – określający instytucje finansowe (gotówkę z kas banków),
6011 – określający instytucje finansowe (gotówkę z bankomatów),
6012 – określający instytucje finansowe (towary i usługi),
6050 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne),
6540 – określający instytucje niefinansowe (zakup / obciążenie karty),
oraz wszelkie doładowania portfeli cyfrowych/wirtualnych (w tym portfela elektronicznego „SkyCash”) oraz zakup lub doładowanie wszelkich kart podarunkowych, prezentowych oraz elektronicznych bonów, nawet jeżeli nie znajdują w ramach powyższych MCC; a także z wyłączeniem wszelkich pozycji obciążających saldo gotówkowe Uczestnika
50 zł w promocji za założenie konta
Do 16.08.2023 r. podpisz umowę o konto (do 2 lipca 2023 r., aby uzyskać 8000 punktów Bezcenne Chwile)
NAGRODA ZA SAMO ZAŁÓŻENIE KONTA
Nagrodę 50 zł w gotówce na konto otrzymasz do 15-ego dnia drugiego miesiąca po założeniu konta (np. za konto założone w maju, do 15 lipca 2023 r.)
150 zł w promocji za korzystanie konta
W każdym z trzech kolejnych miesiącach kalendarzowych po otwarciu konta (zakładając konto w maju, wykonaj w czerwcu, lipcu i sierpniu)
1
WYKONAJ MIN. 5 TRANSAKCJI KARTĄ DO KONTA LUB PRZEZ APLIKACJĘ PEOPAYJeśli wykonasz 5 transakcji tylko w jednym miesiącu, otrzymasz 50 zł, jeśli w dwóch – 100 zł.
Nagrodę 3 * 50 zł w gotówce na konto otrzymasz do 15-ego dnia drugiego miesiąca po spełnieniu warunków (spełniając warunki do końca sierpnia, do 15 października 2023 r.)
Do transakcji nie zostaną zaliczone:
– internetowe przekazy pieniężne (określonych kodem MCC 4829),
– przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (określonych kodem MCC 6050),
– przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne) (określonych kodem MCC 6051).
Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Przekorzystne, Konto Przekorzystne dla młodych