Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego

Konto Solista Biznes z premią do 1700 zł – Credit Agricole

Konto Solista Biznes z premią do 1700 zł - Credit Agricole
Z promocji możesz skorzystać do
31 grudnia, 2022 r.
NIESTETY, PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA, SPRAWDŹ INNE PROMOCJE W Credit Agricole
480 zł Więcej radości z kartą kredytową
ważna do 31 maja 2023 r.
18 godzin DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes - Credit Agricole
ważna do 30 czerwca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Do 555 zł dla Ciebie z Kontem dla Ciebie
ważna do 30 czerwca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI
1700
 • gotówka na konto
 • zwolnienie z opłat

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

Uczestnikiem promocji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które samodzielnie lub w formie spółek osobowych: prowadzą działalność gospodarczą, wykonują wolne zawody. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność
prawną.

Reklama

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI„Konto Biznes + PREMIA do 1700 zł”

Uczestnikiem Promocji Konto Solista Biznes z premią może być Klient, który zawrze umowę o prowadzenie Konta Biznes bez względu na kanał zawarcia umowy, jednak do otrzymania premii 100 zł wymagane jest założenie konta przez aplikację.

Wykonaj do 31 grudnia 2022 r.

ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB APLIKACJĘ:

Wymagane w ramach promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie od Credit Agricole informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Wykonaj do 31 grudnia 2022 r.

W APLIKACJI: ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTO NA PODSTAWIE SKANU DOWODU I WYKONANEGO "SELFIE" PODPISUJĄC OTRZYMANYM KODEM SMS

Aplikacja CA24 Otwórz Konto na urządzenia mobilne umożliwia weryfikację biometryczną klienta oraz zawarcie umowy drogą elektroniczną.

ZADANIA DO WYKONANIA W PROMOCJI „Konto Biznes + PREMIA do 1700 zł”

Premia 100 zł za otwarcie konta przez aplikację

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Zapewnij wpływy na konto
Zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 3000 zł
Szczegóły zadania:

W celu uzyskania premii:

 • OTWÓRZ KONTO PRZEZ APLIKACJĘ
 • ZAPEWNIJ WPŁYW NA KONTO W KWOCIE MIN. 3000 ZŁ PRZEZ OKRES 6 MIESIĘCY

Wpływy na Konto Biznes obliczane są jako suma transakcji z wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek bieżący lub rachunki pomocnicze lub rachunki walutowe lub rachunek VAT Konta Biznes, z wyłączeniem:

 • przelewów pomiędzy rachunkami Konta,
 • przelewów z innych kont Klienta prowadzonych przez Credit Agricole,
 • przelewów środków z zakończonej lokaty,
 • wypłat z rachunku Oszczędzam, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Credit Agricole
Premia 500 zł za aktywne korzystanie z konta i karty

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Wykonaj transakcje kartą + Zapewnij wpływy na konto
> Transakcje na kwotę min. 300 zł
Zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 3000 zł
Szczegóły zadania:

W celu uzyskania premii przez okres min. 6 miesięcy:

 • WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ DO KONTA NA KWOTĘ MIN. 300 ZŁ MIESIĘCZNIE
 • ZAPEWNIJ WPŁYW NA KONTO W KWOCIE MIN. 3000 ZŁ*

* Wpływy na Konto Biznes obliczane są jako suma transakcji z wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek bieżący lub rachunki pomocnicze lub rachunki walutowe lub rachunek VAT Konta Biznes, z wyłączeniem:

 • przelewów pomiędzy rachunkami Konta,
 • przelewów z innych kont Klienta prowadzonych przez Credit Agricole,
 • przelewów środków z zakończonej lokaty,
 • wypłat z rachunku Oszczędzam, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Credit Agricole
Premia 500 zł za umowę o terminal płatniczy

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

W celu uzyskania premii:

 • NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA DRUGIEGO PEŁNEGO MIESIĄCA PO ZAWARCIU UMOWY O KONTO ZAWRZYJ UMOWĘ O TERMINAL PŁATNICZY
 • ZAPEWNIJ WPŁYWY Z TERMINALA MIN. 500 ZŁ MIESIĘCZNIE PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY PO ZAWARCIU UMOWY O TERMINAL
Premia 500 zł za zawarcie umowy kredytowej

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

W celu uzyskania premii w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy o konto:

 • ZAWRZYJ UMOWĘ O KREDYT INWESTYCYJNY; LUB KREDYT W KONCIE BIZNES (Overdraft) / (Micro-Ovedraft) DLA KLIENTÓW Z POS; LUB POŻYCZKĘ BIZNES (kredyt obrotowy)

Środki muszą być udostępnione przez bank.

Premia 100 zł za pierwszy wpływ na konto

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 300 zł
Szczegóły zadania:
 • zapewnij pierwszy wpływ na Konto Biznes min. 300 zł, nie później niż do końca kolejnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiło otwarcie Konta Biznes

* Wpływy na Konto Biznes obliczane są jako suma transakcji z wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek bieżący lub rachunki pomocnicze lub rachunki walutowe lub rachunek VAT Konta Biznes, z wyłączeniem:

 • przelewów pomiędzy rachunkami Konta,
 • przelewów z innych kont Klienta prowadzonych przez Credit Agricole,
 • przelewów środków z zakończonej lokaty,
 • wypłat z rachunku Oszczędzam, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Credit Agricole

PRZEKAZANIE NAGRÓD W PROMOCJI „Konto Biznes + PREMIA do 1700 zł”

Premia 100 zł za otwarcie konta przez aplikację

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 100 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz Wypłata premii po upływie 6 miesięcy licząc od początku miesiąca po zawarciu umowy i weryfikacji spełnienia warunków
Premia 500 zł za aktywne korzystanie z konta i karty

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 500 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz Wypłata premii po upływie 6 miesięcy licząc od początku miesiąca po zawarciu umowy i weryfikacji spełnienia warunków
Premia 500 zł za umowę o terminal płatniczy

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 500 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz Wypłata premii po upływie 6 miesięcy licząc od początku miesiąca po zawarciu umowy i weryfikacji spełnienia warunków
Premia 500 zł za zawarcie umowy kredytowej

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 500 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz Wypłata premii po upływie 6 miesięcy licząc od początku miesiąca po zawarciu umowy i weryfikacji spełnienia warunków
Premia 100 zł za pierwszy wpływ na konto

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 100 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz Wypłata premii po upływie 6 miesięcy licząc od początku miesiąca po zawarciu umowy i weryfikacji spełnienia warunków

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Solista Biznes

Credit Agricole
Konto Solista Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

10 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

20 zł

MAKSYMALNA

20 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

7 zł
0 zł - w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

3% min. 5 zł
0 zł – z bankomatów Santander Bank Polska oraz sieci Euronet w placówkach banku

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1 zł
0 zł - w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 1 zł
0 zł w CA24 Infolinia (serwis automatyczny) oraz w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Aktallnie brak ofert dla oszczędzających

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Credit Agricole

480 zł Więcej radości z kartą kredytową
ważna do 31 maja 2023 r.
18 godzin DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Do 555 zł dla Ciebie z Kontem dla Ciebie
ważna do 30 czerwca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.