Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego

BIZNest Konto z premią 1400 zł i 0 zł za terminal płatniczy z BIZNest Konto Nest Bank

BIZNest Konto z premią 1400 zł
Z promocji możesz skorzystać do
28 lutego, 2023 r.
do zakończenia promocji 1 miesiąc

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

Łączna kwota premii wynosi 1400 zł
Premia przekazywana w postaci: gotówka na konto, e-bon/kod/voucher zakupowy
Nagrodę otrzymasz w postaci: karta podarunkowa

PROMOCJa „BIZNest Konto z premią za aktywność” + „Sprzedawaj na Allegro z BIZnest Kontem i odbierz do 700 zł” + „Nawet 400 zł za terminal płatniczy” w skrócie

1
do 28 lutego 2023 r.
złóż wniosek o konto i podpisz umowę w ciągu 14 dni
2
złóż wniosek o terminal płatniczy
w ciągu 60 dni od złożenia wniosku
podpisz umowę o terminal
zrealizuj wymagane obroty na terminalu (szczegóły poniżej)
do 400 zł do końca piątego m-ca od aktywacji terminala
3
do końca kolejnego miesiąca po założeniu konta
min.1 transakcja kartą
50 zł do 20-ego dnia kolejnego miesiąca
4
przez kolejne 5 miesięcy
wpływy min. 5000 zł /m-c
płatność do ZUS lub US w każdym miesiącu
min. 3 transakcje: BLIK, kartą lub przelew zewnętrzny
5 x 50 zł do 20-ego dnia kolejnego miesiąca
5
do 28.02.2023 r.
załóż Konto Firma na Allegro
wystaw min. 1 ofertę na Allegro
min. 3 transakcje: BLIK, kartą lub przelew zewnętrzny
voucher Allegro 700 zł, w ciągu 7 dni roboczych od wykonania zadań na adres e-mail

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „BIZNest Konto z premią za aktywność” + „Sprzedawaj na Allegro z BIZnest Kontem i odbierz do 700 zł” + „Nawet 400 zł za terminal płatniczy”

Promocja skierowana jest do nowych Klientów Banku tj.:
1) osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji i stowarzyszeń,
2) posiadających siedzibę oraz rezydencję podatkową w Polsce,
3) nieposiadających Rachunku Firmowego w Banku od 01.01.2020 r. (włącznie).
Do 28 lutego 2023 r.
1
Złożenie wniosku o otwarcie konta
2
W ciągu 14 dni zawrzyj umowę (wymagane wyrażenie zgód marketingowych)Zgody Marketingowe –zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Nest Banku:
w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej:
– za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz
– w rozmowie telefonicznej oraz
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz
– za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej;
w przypadku pozostałych form prawnych:
– w rozmowie telefonicznej oraz
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. komputera, tabletu, smartfonu).
3
Załóż nowe Konto Firma na Allegro z linku, który otrzymasz smsem po założeniu konta firmowego w Nest Banku
4
Złóż wniosek o terminal płatniczy w trakcie składania wniosku o konto firmowe lub później w bankowości internetowej lub mobilnej
Nowe Konto Firma na Allegro, czyli NIP, który do tej pory nie był zarejestrowany w bazie Allegro.

ZADANIA W PROMOCJI „BIZNest Konto z premią za aktywność” + „Sprzedawaj na Allegro z BIZnest Kontem i odbierz do 700 zł” + „Nawet 400 zł za terminal płatniczy”

Nagroda 50 zł za założenie konta
do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta
Wykonaj min. 1 transakcję bezgotówkową kartą
Nagrodę otrzymasz na konto, do 20-tego dnia roboczego następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda 250 zł (5 x 50 zł) za aktywne korzystanie z konta
w każdym kolejnym z 5 miesięcy po spełnieniu warunku poprzedniej nagrody za założenie konta
1
Zapewniaj wpływy min. 5000 zł /  m-cznie
Wpływy – suma Zleceń Płatniczych uznaniowych zaksięgowana na Rachunku Firmowym, pomniejszona o wartość środków pochodzących z: przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku, kredytów udzielonych przez Nest Bank oraz lokat.
2
Wykonuj płatności pełnej składki do ZUS lub zaliczki podatku dochodowego do US
3
Wykonuj min. 3 transakcje z wymienionych:
transakcje BLIK
– transakcje bezgotówkowe kartą
przelewy (oprócz przelewów na własny rachunek w Nest Banku)
Nagrodę otrzymasz na konto, do 20-tego dnia roboczego następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do otrzymania premii
Nagroda – 700 zł w postaci karty podarunkowej do wykorzystania na Allegro
do 28 lutego 2023 r.
1
Wystaw min. 1 ofertę na Koncie Firma na Allegro
2
Wskaż konto firmowe w Nest Banku jako konto do wypłat za wystawione i sprzedane oferty na Allegro
Nagrodę otrzymasz w ciągu 7 dni roboczych od spełnienia warunków, na adres e-mail, podany pod jego Kontem Firma na Allegro
Nagroda do 400 zł na konto za terminal płatniczy
w ciągu 60 dni od złożenia wniosku o terminal płatniczy
1
Podpisz umowę o terminal płatniczy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa 
2
Wyraź zgodę (i nie odwołuj do czasu wypłaty nagrody) na przekazywanie informacji marketingowych za pomocą e-maila, SMS, powiadomienia PUSH, telefonu
3
W umowie terminala wskaż rachunek firmowy w Nest Bank do otrzymywania rozliczeń
4
Zrealizuj wymagany obrót na terminalu (średnia w każdym z trzech pełnych miesięcy po aktywacji terminala)
Wysokość PremiiObrót na Terminalu
100 zł (Aplikacja Nest POS)5 000 zł i więcej
100 zł5 000 zł – 7 999,99 zł
200 zł8 000 zł – 9 999,99 zł
300 zł10 000 zł – 14 999,99 zł
400 zł15 000 zł i więcej
Nagrodę otrzymasz na konto firmowe, do końca piątego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja terminala

Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: BIZNest Konto

Nest Bank
BIZNest Konto

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

10 zł

MAKSYMALNA

10 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

6 zł
0 zł - bankomaty Euronet oraz BLIKIEM ze wszystkich bankomatów

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 10 zł
0 zł - przelewy zlecane przez bankowość internetową lub mobilną

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Nest Bank

0 zł bezwarunkowo bezpłatne Nest Konto w Nest Bank
WAŻNA DO ODWOŁANIA