Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe Okazje dla klientów
Promocja konta firmowego

Do 2000 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto – Bank Pekao SA

Do 2000 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto i kartę - Bank Pekao SA
Z promocji możesz skorzystać do
28 lutego, 2023 r.
do zakończenia promocji 4 tygodnie

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

Łączna kwota premii wynosi 2000 zł
Premia przekazywana w postaci: gotówka na konto, zwolnienie z opłat
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

PROMOCJa „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto” w skrócie

1
do 28 lutego 2023 r.
złóż wniosek o konto i podpisz umowę w ciągu 14 dni
wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł 
2
przez 6 kolejnych miesięcy
transakcje kartą
zwrot 10% do końca kolejnego miesiąca
3
podpisz umowę o terminal
przyjmij płatności na kwotę min. 500 zł przez 6 kolejnych miesięcy
do 100 zł, do końca kolejnego miesiąca
4
w ciągu 6 miesięcy od założenia konta
Zawarcie min. 1 umowy:
– kredytu lub pożyczki
– leasingu
– faktoringu
800 zł do końca kolejnego miesiąca

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto”

Z promocji dotyczącej zwolnienia z opłaty za konto wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku Pekao rachunek firmowy na dzień 31 sierpnia 2022 r., z pozostałych promocji podmioty, które posiadały w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A. aktywny rachunek rozliczeniowy w dowolnym czasie pomiędzy 1 grudnia 2020 r. a dniem przystąpienia do promocji.
Do 28 lutego 2023 r.
ZŁÓŻ WNIOSEK I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTO, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ PEKAO24 DLA FIRM ORAZ KARTĘ DEBETOWĄ MASTERCARD– stronę internetową (online) lub
– bankowość elektroniczną Pekao24 (jeżeli również posiadasz konto osobiste w Pekao SA) lub
– aplikację PeoPay lub
– infolinię (Pekao Direct)
Bezterminowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych
Pamiętaj o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

ZADANIA W PROMOCJI „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto”

Nagroda do 600 zł zwrotu za transakcje kartą Mastercard do konta
przez 6 kolejnych miesięcy
1
Wykonuj transakcje bezgotówkowe kartą – zwrot 10% wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą Mastercard do konta
2
Wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych
Nagrodę do 600 zł (do 100 zł / m-c) otrzymasz na konto, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano transakcje kartą
Nagroda do 600 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy
1
Zawrzyj umowę o terminal płatniczy
2
W każdym z sześciu kolejnych pełnych miesięcy po założeniu konta firmowego przyjmiesz płatności na kwotę min. 500 zł
3
Wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych
Wykluczenie z promocji dotyczącej terminala płatniczego:
Z promocji wykluczone są osoby prowadzące działalność w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto płatności na kwotę min. 500 zł miesięcznie z terminala
Nagroda 800 zł za zawarcie min. 1 umowy kredytu / pożyczki / leasingu / faktoringu
w ciągu 6 miesięcy od założenia konta
1
Zawarcie min. 1 umowy:
kredytu / pożyczki z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na kwotę min. 100 000 zł;
– leasingu z Pekao Leasing i wykonanie min. 1 płatności, lub
– faktoringu z Pekao Faktoring i wykonanie min. 2 uznania na rachunku z tytułu wykupu wierzytelności.
3
Wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym spełniono warunki
Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Przekorzystne Biznes

Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

9 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

10 zł

MAKSYMALNA

10 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

8 zł
0 zł - jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 - 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

2% min. 5 zł
0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,50 zł
0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;
* Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Bank Pekao SA

Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym
ważna do 7 lutego 2023 r.
5 dni DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Zyskaj z Kartą Kredytową z Żubrem Pekao SA 64000 punktów Bezcenne Chwile
ważna do 30 kwietnia 2023 r.
3 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
otwórz konto dla młodych na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł
ważna do 15 marca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
otwórz konto na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł
ważna do 15 marca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI