Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego
Do 2000 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto – Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne Biznes
Do 2000 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto i kartę - Bank Pekao SA
Z promocji możesz skorzystać do
28 lutego, 2023 r.
do zakończenia promocji 5 miesięcy

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

Łączna kwota premii wynosi 2000 zł
Premia przekazywana w postaci: gotówka na konto, zwolnienie z opłat

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

Z promocji dotyczącej zwolnienia z opłaty za konto wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku Pekao rachunek firmowy na dzień 31 sierpnia 2022 r., z pozostałych promocji podmioty, które posiadały w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A. aktywny rachunek rozliczeniowy w dowolnym czasie pomiędzy 1 grudnia 2020 r. a dniem przystąpienia do promocji.

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI„2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto”

Wykonaj do 28 lutego 2023 r.

ZŁÓŻ WNIOSEK I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTO, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ PEKAO24 DLA FIRM ORAZ KARTĘ DEBETOWĄ MASTERCARD

 • stronę internetową (online) lub
 • bankowość elektroniczną Pekao24 (jeżeli również posiadasz konto osobiste w Pekao SA) lub
 • aplikację PeoPay lub
 • infolinię (Pekao Direct)

Pamiętaj o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

ZADANIA DO WYKONANIA W PROMOCJI „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto”

do 600 zł zwrotu za transakcje kartą Mastercard do konta

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:
 • do 600 zł (do 100 zł / m-c) - zwrot 10% wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą Mastercard do konta przez 6 kolejnych miesięcy
 • wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych
do 600 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Zawrzyj umowę o terminal płatniczy + Zapewnij wpływy z terminala płatniczego
> Transakcje na kwotę min. 1000 zł
Szczegóły zadania:
 • zawrzyj umowę o terminal płatniczy
 • w każdym z sześciu kolejnych pełnych miesięcy po założeniu konta firmowego przyjmiesz płatności na kwotę min. 500 zł
 • wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych

Wykluczenie z promocji dotyczącej terminala płatniczego:

Z promocji wykluczone są osoby prowadzące działalność w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

800 zł za zawarcie min. 1 umowy kredytu / pożyczki / leasingu / faktoringu

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

Zawarcie min. 1 umowy w ciągu 6 miesięcy od założenia konta:

 • kredytu / pożyczki z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na kwotę min. 100 000 zł;
 • leasingu z Pekao Leasing i wykonanie min. 1 płatności, lub
 • faktoringu z Pekao Faktoring i wykonanie min. 2 uznania na rachunku z tytułu wykupu wierzytelności.
 • wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych

PRZEKAZANIE NAGRÓD W PROMOCJI „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto”

do 600 zł za za transakcje kartą Mastercard do konta

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: do 100 zl / m-c

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano transakcje kartą
do 600 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: do 600 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto płatności na kwotę min. 500 zł miesięcznie z terminala
800 zł za zawarcie umowy kredytu / pożyczki / leasingu / faktoringu

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 800 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym spełniono warunki

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Przekorzystne Biznes

Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

9 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

10 zł

MAKSYMALNA

10 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

8 zł
0 zł - jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 - 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

2% min. 5 zł
0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,50 zł
0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;
* Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Bank Pekao SA

Zyskaj z Kartą Kredytową z Żubrem Pekao SA 16000 punktów Bezcenne Chwile
ważna do 31 grudnia 2022 r.
3 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Voucher 420 zł z dostępem do Canal+ online w promocji Konto Przekorzystne z kartą Visa Debit FX
ważna do 30 września 2022 r.
5 dni DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
otwórz konto dla młodych na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł
ważna do 16 października 2022 r.
3 tygodnie DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
otwórz konto na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł
ważna do 16 października 2022 r.
3 tygodnie DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI