Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego

Do 2000 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto – Bank Pekao SA

Do 2000 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto i kartę - Bank Pekao SA
Z promocji możesz skorzystać do
30 czerwca, 2023 r.
do zakończenia promocji 4 tygodnie

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI
2000
  • gotówka na konto
  • zwolnienie z opłat
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

PROMOCJa „2 000 zł premii dla firm i konto firmowe przez rok za 0 zł ” w skrócie

1
do 30 czerwca 2023 r.
złóż wniosek o konto i podpisz umowę w ciągu 14 dni
wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 270 zł 
2
przez 6 kolejnych miesięcy
transakcje kartą min. 500 zł miesięcznie
zwrot 3% do końca kolejnego miesiąca
3
podpisz umowę o terminal
przyjmij płatności na kwotę min. 1000 zł przez 6 kolejnych miesięcy
do 100 zł, do końca kolejnego miesiąca
4
w ciągu 6 miesięcy od założenia konta
Zawarcie min. 1 umowy:
– kredytu lub pożyczki
– leasingu
– faktoringu
800 zł do końca kolejnego miesiąca

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI „2 000 zł premii dla firm i konto firmowe przez rok za 0 zł ”

Z promocji dotyczącej zwolnienia z opłaty za konto wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku Pekao rachunek firmowy na dzień 28 lutego 2023 r., z pozostałych promocji podmioty, które posiadały w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A. aktywny rachunek rozliczeniowy w dowolnym czasie pomiędzy 1 grudnia 2020 r. a dniem przystąpienia do promocji.
Do 30 czerwca 2023 r.
ZŁÓŻ WNIOSEK I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTO, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ PEKAO24 DLA FIRM ORAZ KARTĘ DEBETOWĄ MASTERCARD– stronę internetową (online) lub
– bankowość elektroniczną Pekao24 (jeżeli również posiadasz konto osobiste w Pekao SA) lub
– aplikację PeoPay lub
– infolinię (Pekao Direct)
Zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych przez 12 miesięcy
Pamiętaj o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

ZADANIA W PROMOCJI „2 000 zł premii dla firm i konto firmowe przez rok za 0 zł ”

Nagroda do 600 zł zwrotu za transakcje kartą Mastercard do konta
przez 6 kolejnych miesięcy
1
Wykonuj transakcje bezgotówkowe kartą, min. 500 zł miesięcznie – zwrot 3% wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą Mastercard do konta
2
Wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 270 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych
Nagrodę do 600 zł (do 100 zł / m-c) otrzymasz na konto, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano transakcje kartą
Nagroda do 600 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy
1
Zawrzyj umowę o terminal płatniczy
2
W każdym z sześciu kolejnych pełnych miesięcy po założeniu konta firmowego przyjmiesz płatności na kwotę min. 1000 zł
3
Wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 270 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych
Wykluczenie z promocji dotyczącej terminala płatniczego:
Z promocji wykluczone są osoby prowadzące działalność w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto płatności na kwotę min. 1000 zł miesięcznie z terminala
Nagroda 800 zł za zawarcie min. 1 umowy kredytu / pożyczki / leasingu / faktoringu
w ciągu 6 miesięcy od założenia konta
1
Zawarcie min. 1 umowy:
kredytu / pożyczki z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na kwotę min. 100 000 zł;
– leasingu z Pekao Leasing i wykonanie min. 1 płatności, lub
– faktoringu z Pekao Faktoring i wykonanie min. 2 uznania na rachunku z tytułu wykupu wierzytelności.
3
Wykonaj w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 270 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych
Nagrodę otrzymasz na konto, do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym spełniono warunki
Reklama

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Przekorzystne Biznes

Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

9 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

10 zł

MAKSYMALNA

10 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

8 zł
0 zł - jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 - 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

2% min. 5 zł
0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,50 zł
0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;
* Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Aktallnie brak ofert dla oszczędzających

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Bank Pekao SA

Wakacyjna promocja z Bankiem Pekao
ważna do 16 sierpnia 2023 r.
3 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym
ważna do 7 lipca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.