Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Promocja konta firmowego

Do 1200 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto i kartę – Bank Pekao SA

1200 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes
Z promocji możesz skorzystać do
31 marca, 2022 r.
NIESTETY, PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA, SPRAWDŹ INNE PROMOCJE W Bank Pekao SA
Wakacyjna promocja z Bankiem Pekao
ważna do 16 sierpnia 2023 r.
3 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym
ważna do 7 lipca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Do 2000 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto i kartę - Bank Pekao SA
ważna do 30 czerwca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

ŁĄCZNA KWOTA PREMII WYNOSI
1200
 • gotówka na konto
 • zwolnienie z opłat

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

Z promocji wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku Pekao rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Reklama

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI„1200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę”

Wykonaj do 31 marca 2022 r.

ZŁÓŻ WNIOSEK I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTO, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ PEKAO24 DLA FIRM ORAZ KARTĘ DEBETOWĄ MASTERCARD

 • stronę internetową (online) lub
 • bankowość elektroniczną Pekao24 (jeżeli również posiadasz konto osobiste w Pekao SA) lub
 • aplikację PeoPay lub
 • infolinię (Pekao Direct)

Pamiętaj o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Nagroda za założenie działalności z kontem zostanie wypłacona do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym firma uzyskała w CEIDG status aktywnej.

ZADANIA DO WYKONANIA W PROMOCJI „1200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę”

200 zł - za założenie konta firmowego z wykorzystaniem Profilu Zaufanego

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

Założenie konta w bankowości elektronicznej Pekao24 / aplikacji PeoPay, pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) oraz rozpoczęcie przez firmę działalności (status w CEIDG „aktywny”).

200 zł za przelewy i transakcje kartą

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Jeśli umowę zawarłeś w styczniu 2022 r. >
> zadania wykonaj w lutym 2022 r., marcu 2022 r., kwietniu 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w lutym 2022 r. >
> zadania wykonaj w marcu 2022 r., kwietniu 2022 r., maju 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w marcu 2022 r. >
> zadania wykonaj w kwietniu 2022 r., maju 2022 r., czerwcu 2022 r..
Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Wykonaj transakcje kartą + Wykonaj przelewy w bankowości internetowej + Wykonaj przelew do ZUS
Transakcje minimum 1 w miesiącu >
> Transakcje na kwotę min. 100 zł
Minimalna liczba przelewów do wykonania w miesiącu: 1 -
- Minimalna liczba transakcji/przelewów do wykonania w miesiącu: 1
Zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 100 zł
Szczegóły zadania:

W każdym z trzech kolejnych pełnych miesiącach po założeniu konta wykonaj:

 • jeden przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł;
 • jeden przelew, inny niż do ZUS, przez aplikację PeoPay na kwotę min. 100 zł;
 • transakcję bezgotówkową na kwotę min. 100 zł kartą debetową.
50 zł za wpływy na konto

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Jeśli umowę zawarłeś w styczniu 2022 r. >
> zadania wykonaj w lutym 2022 r., marcu 2022 r., kwietniu 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w lutym 2022 r. >
> zadania wykonaj w marcu 2022 r., kwietniu 2022 r., maju 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w marcu 2022 r. >
> zadania wykonaj w kwietniu 2022 r., maju 2022 r., czerwcu 2022 r..
Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Zapewnij wpływy na konto
Zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 5000 zł
Szczegóły zadania:

Wymagane wpływy na sumę min. 5000 zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy.

Wpływy, które zostaną uwzględnione to przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami klienta w Banku Pekao SA, wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy prowadzonego w Banku Pekao SA lub w innym banku.

50 zł za za zawarcie umowy przez stronę internetową banku (dla posiadaczy konta osobistego w Pekao SA także przez inne kanały)

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

Wymagane zawarcie w okresie trwania promocji umowy rachunku Konto Przekorzystne Biznes poprzez:
- podstronę internetową Banku (online)
a dla posiadaczy konta osobistego w Banku Pekao S.A. poprzez:
- bankowość elektroniczną Pekao24 lub
- aplikację PeoPay lub
- przez konsultanta na infolinii Banku Pekao S.A.

200 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Jeśli umowę zawarłeś w styczniu 2022 r. >
> zadania wykonaj w lutym 2022 r., marcu 2022 r., kwietniu 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w lutym 2022 r. >
> zadania wykonaj w marcu 2022 r., kwietniu 2022 r., maju 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w marcu 2022 r. >
> zadania wykonaj w kwietniu 2022 r., maju 2022 r., czerwcu 2022 r..
Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Zawrzyj umowę o terminal płatniczy + Zapewnij wpływy z terminala płatniczego
> Transakcje na kwotę min. 1000 zł
Szczegóły zadania:
 • w każdym z trzech kolejnych pełnych miesiącach po założeniu konta firmowego przyjmiesz płatności na kwotę min. 1000 zł

Wykluczenie z promocji dotyczącej terminala płatniczego:

Z promocji wykluczone są osoby prowadzące działalność w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

100 zł za transakcje wymiany walut

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Jeśli umowę zawarłeś w styczniu 2022 r. >
> zadania wykonaj w lutym 2022 r., marcu 2022 r., kwietniu 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w lutym 2022 r. >
> zadania wykonaj w marcu 2022 r., kwietniu 2022 r., maju 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w marcu 2022 r. >
> zadania wykonaj w kwietniu 2022 r., maju 2022 r., czerwcu 2022 r..
Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:
 • wymień waluty na kwotę min. 20000 zł w ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy po założeniu konta
100 zł za zawarcie umowy leasingowej

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

Nagroda za zawarcie w okresie trwania promocji umowy leasingowej z Pekao Leasing oraz wykonanie przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes min. 1 przelewu miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej na łączną kwotę min. 1000 zł miesięcznie.

do 300 zł za zawarcie min. 1 umowy kredytu / pożyczki lub karty kredytowej

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

Zawarcie min. 1 umowy w ciągu 3 miesięcy od założenia konta:

 • kredytu / pożyczki z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub
 • kartę kredytową.

100 zł - na kwotę min. 20 000 zł

200 zł - na kwotę min. 50 000 zł

300 zł - na kwotę min. 100 000 zł

PRZEKAZANIE NAGRÓD W PROMOCJI „1200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę”

200 zł za założenie konta firmowego

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 200 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym firma uzyskała w CEIDG status aktywnej
200 zł za przelewy i transakcje kartą

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 200 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania (czwartego pełnego miesiąca od założenia konta)
50 zł za wpływy na konto

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 50 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania (czwartego pełnego miesiąca od założenia konta)
50 zł za za zawarcie umowy przez stronę internetową banku

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 50 zl

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania (czwartego pełnego miesiąca od założenia konta)
200 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 200 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania (czwartego pełnego miesiąca od założenia konta)
100 zł za transakcje wymiany walut

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 100 xł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania (czwartego pełnego miesiąca od założenia konta)
100 zł za zawarcie umowy leasingowej

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 100 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca czwartego pełnego miesiąca od założenia konta
do 300 zł za zawarcie min. 1 umowy kredytu / pożyczki lub karty kredytowej

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: do 300 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca czwartego pełnego miesiąca od założenia konta

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Przekorzystne Biznes

Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

9 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

10 zł

MAKSYMALNA

10 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

8 zł
0 zł - jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 - 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

2% min. 5 zł
0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,50 zł
0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;
* Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Aktallnie brak ofert dla oszczędzających

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Bank Pekao SA

Wakacyjna promocja z Bankiem Pekao
ważna do 16 sierpnia 2023 r.
3 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym
ważna do 7 lipca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.