Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe Okazje dla klientów
Promocja konta firmowego

Do 1200 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto i kartę – Bank Pekao SA

1200 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes
Z promocji możesz skorzystać do
31 marca, 2022 r.
NIESTETY, PROMOCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA, SPRAWDŹ INNE PROMOCJE W Bank Pekao SA
Zyskaj z Kartą Kredytową z Żubrem Pekao SA 64000 punktów Bezcenne Chwile
ważna do 30 kwietnia 2023 r.
3 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym
ważna do 7 lutego 2023 r.
5 dni DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Do 2000 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto i kartę - Bank Pekao SA
ważna do 28 lutego 2023 r.
4 tygodnie DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
otwórz konto dla młodych na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł
ważna do 15 marca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
otwórz konto na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł
ważna do 15 marca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI

DODATKOWE OKAZJE

CO OTRZYMAM JEŚLI SPEŁNIĘ WARUNKI?

Łączna kwota premii wynosi 1200 zł
Premia przekazywana w postaci: gotówka na konto, zwolnienie z opłat

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

Z promocji wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku Pekao rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Reklama

WNIOSKOWANIE W PROMOCJI„1200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę”

Wykonaj do 31 marca 2022 r.

ZŁÓŻ WNIOSEK I ZAWRZYJ UMOWĘ O KONTO, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ PEKAO24 DLA FIRM ORAZ KARTĘ DEBETOWĄ MASTERCARD

 • stronę internetową (online) lub
 • bankowość elektroniczną Pekao24 (jeżeli również posiadasz konto osobiste w Pekao SA) lub
 • aplikację PeoPay lub
 • infolinię (Pekao Direct)

Pamiętaj o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Nagroda za założenie działalności z kontem zostanie wypłacona do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym firma uzyskała w CEIDG status aktywnej.

ZADANIA DO WYKONANIA W PROMOCJI „1200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę”

200 zł - za założenie konta firmowego z wykorzystaniem Profilu Zaufanego

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

Założenie konta w bankowości elektronicznej Pekao24 / aplikacji PeoPay, pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) oraz rozpoczęcie przez firmę działalności (status w CEIDG „aktywny”).

200 zł za przelewy i transakcje kartą

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Jeśli umowę zawarłeś w styczniu 2022 r. >
> zadania wykonaj w lutym 2022 r., marcu 2022 r., kwietniu 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w lutym 2022 r. >
> zadania wykonaj w marcu 2022 r., kwietniu 2022 r., maju 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w marcu 2022 r. >
> zadania wykonaj w kwietniu 2022 r., maju 2022 r., czerwcu 2022 r..
Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Wykonaj transakcje kartą + Wykonaj przelewy w bankowości internetowej + Wykonaj przelew do ZUS
Transakcje minimum 1 w miesiącu >
> Transakcje na kwotę min. 100 zł
Minimalna liczba przelewów do wykonania w miesiącu: 1 -
- Minimalna liczba transakcji/przelewów do wykonania w miesiącu: 1
Zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 100 zł
Szczegóły zadania:

W każdym z trzech kolejnych pełnych miesiącach po założeniu konta wykonaj:

 • jeden przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł;
 • jeden przelew, inny niż do ZUS, przez aplikację PeoPay na kwotę min. 100 zł;
 • transakcję bezgotówkową na kwotę min. 100 zł kartą debetową.
50 zł za wpływy na konto

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Jeśli umowę zawarłeś w styczniu 2022 r. >
> zadania wykonaj w lutym 2022 r., marcu 2022 r., kwietniu 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w lutym 2022 r. >
> zadania wykonaj w marcu 2022 r., kwietniu 2022 r., maju 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w marcu 2022 r. >
> zadania wykonaj w kwietniu 2022 r., maju 2022 r., czerwcu 2022 r..
Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Zapewnij wpływy na konto
Zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 5000 zł
Szczegóły zadania:

Wymagane wpływy na sumę min. 5000 zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy.

Wpływy, które zostaną uwzględnione to przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami klienta w Banku Pekao SA, wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy prowadzonego w Banku Pekao SA lub w innym banku.

50 zł za za zawarcie umowy przez stronę internetową banku (dla posiadaczy konta osobistego w Pekao SA także przez inne kanały)

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

Wymagane zawarcie w okresie trwania promocji umowy rachunku Konto Przekorzystne Biznes poprzez:
- podstronę internetową Banku (online)
a dla posiadaczy konta osobistego w Banku Pekao S.A. poprzez:
- bankowość elektroniczną Pekao24 lub
- aplikację PeoPay lub
- przez konsultanta na infolinii Banku Pekao S.A.

200 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Jeśli umowę zawarłeś w styczniu 2022 r. >
> zadania wykonaj w lutym 2022 r., marcu 2022 r., kwietniu 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w lutym 2022 r. >
> zadania wykonaj w marcu 2022 r., kwietniu 2022 r., maju 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w marcu 2022 r. >
> zadania wykonaj w kwietniu 2022 r., maju 2022 r., czerwcu 2022 r..
Zadania wykonuj w każdym z podanych miesięcy

Jakie zadania muszę wykonać?

Zawrzyj umowę o terminal płatniczy + Zapewnij wpływy z terminala płatniczego
> Transakcje na kwotę min. 1000 zł
Szczegóły zadania:
 • w każdym z trzech kolejnych pełnych miesiącach po założeniu konta firmowego przyjmiesz płatności na kwotę min. 1000 zł

Wykluczenie z promocji dotyczącej terminala płatniczego:

Z promocji wykluczone są osoby prowadzące działalność w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

100 zł za transakcje wymiany walut

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Jeśli umowę zawarłeś w styczniu 2022 r. >
> zadania wykonaj w lutym 2022 r., marcu 2022 r., kwietniu 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w lutym 2022 r. >
> zadania wykonaj w marcu 2022 r., kwietniu 2022 r., maju 2022 r..
Jeśli umowę zawarłeś w marcu 2022 r. >
> zadania wykonaj w kwietniu 2022 r., maju 2022 r., czerwcu 2022 r..
Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:
 • wymień waluty na kwotę min. 20000 zł w ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy po założeniu konta
100 zł za zawarcie umowy leasingowej

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

Nagroda za zawarcie w okresie trwania promocji umowy leasingowej z Pekao Leasing oraz wykonanie przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes min. 1 przelewu miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej na łączną kwotę min. 1000 zł miesięcznie.

do 300 zł za zawarcie min. 1 umowy kredytu / pożyczki lub karty kredytowej

Kiedy muszę wykonać zadania, aby otrzymać premię/nagrodę?

Zadania wykonuj

Jakie zadania muszę wykonać?

Szczegóły zadania:

Zawarcie min. 1 umowy w ciągu 3 miesięcy od założenia konta:

 • kredytu / pożyczki z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub
 • kartę kredytową.

100 zł - na kwotę min. 20 000 zł

200 zł - na kwotę min. 50 000 zł

300 zł - na kwotę min. 100 000 zł

PRZEKAZANIE NAGRÓD W PROMOCJI „1200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę”

200 zł za założenie konta firmowego

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 200 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym firma uzyskała w CEIDG status aktywnej
200 zł za przelewy i transakcje kartą

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 200 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania (czwartego pełnego miesiąca od założenia konta)
50 zł za wpływy na konto

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 50 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania (czwartego pełnego miesiąca od założenia konta)
50 zł za za zawarcie umowy przez stronę internetową banku

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 50 zl

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania (czwartego pełnego miesiąca od założenia konta)
200 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 200 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania (czwartego pełnego miesiąca od założenia konta)
100 zł za transakcje wymiany walut

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 100 xł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano zadania (czwartego pełnego miesiąca od założenia konta)
100 zł za zawarcie umowy leasingowej

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: 100 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca czwartego pełnego miesiąca od założenia konta
do 300 zł za zawarcie min. 1 umowy kredytu / pożyczki lub karty kredytowej

Kwota nagrody -

> otrzymasz nagrodę o wartości: do 300 zł

W jakiej formie nagroda? -

> gotówka na konto

Kiedy otrzymam? -

> nagrodę otrzymasz do końca czwartego pełnego miesiąca od założenia konta

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY, PROWIZJE I WARUNKI: Konto Przekorzystne Biznes

Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

9 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

10 zł

MAKSYMALNA

10 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

8 zł
0 zł - jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 - 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

2% min. 5 zł
0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,50 zł
0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;
* Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OFERTA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

WAŻNE DOKUMENTY

TĘ PROMOCJĘ MOŻESZ POŁĄCZYĆ Z INNYMI PROMOCJAMI W Bank Pekao SA

Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym
ważna do 7 lutego 2023 r.
5 dni DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Zyskaj z Kartą Kredytową z Żubrem Pekao SA 64000 punktów Bezcenne Chwile
ważna do 30 kwietnia 2023 r.
3 miesiące DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
otwórz konto dla młodych na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł
ważna do 15 marca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
otwórz konto na selfie i otrzymaj nagrodę 200 zł
ważna do 15 marca 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI