Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe

Pekao SA – program poleceń „Polecam przekorzystnie” Edycja XI 2023

Polecam przekorzystnie Bank Pekao SA

DOTYCZY KONT

Konto Przekorzystne, Konto Przekorzystne dla młodych, Konto Świat Premium

Czy łączy się z promocją konta?

Tak
obowiązuje do
7 września 2023 r.

Czy polecony, który założył konto może przystąpić do programu?

Tak

Maksymalna liczba poleceń

15

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ POLECAJĄCEGO

Warunki, które należy spełnić:

 • osoba polecająca przystąpiła do aktualnej edycji programu „Polecam przekorzystnie”;
 • osoba polecająca wyraziła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie;
 • osoba polecająca podała swój nr telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu;
 • osoba polecająca wyraziła zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, za pośrednictwem telefonu, na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS, Bankowości elektronicznej).

NAGRODA DLA POLECAJĄCEGO

Nagroda dla polecającego:

 • 50 zł – za Konto Przekorzystne dla młodych,
 • 100 zł – za  Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium lub Konto Przekorzystne Biznes.

Nagroda będzie wypłacona do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków.

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ POLECANEGO

Warunki, które należy spełnić:

 • osoba polecona przystąpiła do aktualnej edycji programu „Polecam przekorzystnie”;
 • osoba polecona wyraziła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie;
 • osoba polecona wyraziła zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, za pośrednictwem telefonu, na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS, Bankowości elektronicznej);
 • osoba polecana udzieli upoważnienia do ujawnienia osobie polecającej tajemnicy bankowej w zakresie informacji, iż jest klientem spełniającym warunki Programu;
 • osoba polecona otworzy Konto z użyciem kodu polecenia (kodem jest numer telefonu podany przy rejestracji) najpóźniej do 7 września 2023 r.;
 • Osoba polecana w każdym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu założenia konta:
  • wykona min. 5 transakcji kartą lub za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay;
 • Jeśli konto zakładane przez stronę banku lub w aplikacji osoba polecana, w dowolnej placówce banku, do końca trzeciego pełnego miesiąca po założeniu konta, złoży wzór podpisu oraz udostępni dokument tożsamości.

Nie są uwzględniane transakcje wykonane w punktach prowadzących działalność sklasyfikowaną kodem MCC:

 • 4829 - internetowe przekazy pieniężne,
 • 6050 - przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 6051 - przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki
  podróżne)

Program może być łączony z innymi promocjami organizowanymi przez Bank Pekao SA, o ile regulamin właściwy dla danej promocji nie stanowi inaczej.

NAGRODA DLA POLECANEGO

Nagroda dla poleconego:

 • 50 zł – za Konto Przekorzystne dla młodych,
 • 100 zł – za  Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium lub Konto Przekorzystne Biznes.

Nagroda będzie wypłacona do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków.

WAŻNE DOKUMENTY

Bank Pekao SA
Konto Świat Premium
konto VIP

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

50 zł
0 zł - jeżeli łączna kwota aktywów w poprzednim miesiącu kalendarzowym min. 200000 zł (bez opłaty w promocji - szczegóły w regulaminie)

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

0 zł

ODDZIAŁ

0 zł
Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne dla młodych
konto młodzieżowe i studenckie
od 13 lat
do 26 lat

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

5 zł (opłata miesięczna)

ODDZIAŁ

10 zł
Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne
konto dla każdego

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

4 zł
Wpływ na konto jednorazowo min. 500 zł oraz min. 1 transakcja kartą debetową do konta (lub przez PeoPay)

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

2,3% min. 5 zł
0 zł za 2 pierwsze wypłaty gotówki jeśli w poprzednim miesiącu spełnione warunki bezpłatnej karty

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

5 zł (opłata miesięczna)

ODDZIAŁ

10 zł