Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe

Nest Bank – program poleceń – „Polecam Nest Bank” Edycja 2

Polecam Nest Bank

DOTYCZY KONT

Nest Konto

Czy łączy się z promocją konta?

NIE
obowiązuje do
30 czerwca 2023 r.

Czy polecony, który założył konto może przystąpić do programu?

Tak

Maksymalna liczba poleceń

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ POLECAJĄCEGO

Warunki, które należy spełnić:

 • osoba polecająca przystąpi do aktualnej edycji programu i posiada konto osobiste lub firmowe;
 • wyrażenie zgody przez polecającego na otrzymywanie informacji marketingowych banku i utrzymanie jej w okresie trwania programu.

Osoba polecająca:

 1. Zaloguje się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej;
 2. Wypełni deklarację przystąpienia do programu poleceń "Polecam Nest Bank" i udziel wymaganych zgód marketingowych;
 3. Przekaże osobie polecanej swój numer polecającego;
 4. Osoba polecona wpisze numer polecającego we wniosku o kredyt lub konto.

NAGRODA DLA POLECAJĄCEGO

Nagroda dla polecającego

 • 50 zł za polecenie konta osobistego,
 • 200 zł za polecenie konta firmowego,
 • 1% kwoty kredytu firmowego, nie więcej niż 1000 zł jednorazowo.

Maksymalna kwota premii nie może przekroczyć 2000 złotych.

Premia zostanie wypłacona na rachunek wskazany przy przystąpieniu do programu poleceń, do 20-ego dnia następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do jej otrzymania.

Polecający nie otrzyma premii, jeśli:

 • wypowie umowę o prowadzenie rachunku bankowego, który wskazał do wypłaty,
 • odwoła zgody marketingowe lub zgłosi sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych,
 • polecony złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu firmowego.

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ POLECANEGO

Warunki, które należy spełnić:

 • osoba polecana złoży wniosek o otwarcie konta osobistego, firmowego lub kredytu firmowego (kredyt wyłącznie z adresu: https://finansowanie.nestbank.pl/polecam) podając numer polecającego oraz udzielenie zgody na udostępnienie polecającemu informacji o spełnieniu warunków do wypłaty premii;
 • osoba polecana podpisze umowę o konto osobiste lub firmowe w ciągu 14 dni a kredytu firmowego w ciągu 60 dni od złożenia wniosku;
 • najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wyrażenie zgody przez polecającego na otrzymywanie informacji marketingowych banku i utrzymanie jej w okresie trwania programu.
 • w przypadku konta osobistego, w jednym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu konta:
  • zapewni wpływy na konto w kwocie min. 2000 zł;
  • wykona 3 dowolne transakcje z: płatność BLIK, transakcja kartą do konta, przelew (poza przelewami między własnymi rachunkami);
 • w przypadku konta firmowego, w jednym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu konta:
  • zapewni wpływy na konto w kwocie min. 5000 zł;
  • wykona 3 dowolne transakcje z: płatność BLIK, transakcja kartą do konta, przelew (poza przelewami między własnymi rachunkami);

 

NAGRODA DLA POLECANEGO

Nagroda dla polecającego

 • 50 zł za polecenie konta osobistego,
 • 100 zł za polecenie konta firmowego,
 • 1% kwoty kredytu firmowego, nie więcej niż 1000 zł.

Premia zostanie wypłacona na rachunek wskazany przy przystąpieniu do programu poleceń, do 20-ego dnia następnego miesiąca, po spełnieniu warunku do jej otrzymania.

Polecony nie otrzyma premii, jeśli:

 • wypowie umowę o prowadzenie rachunku bankowego, za który ma być wypłacona premia,
 • odwoła zgody marketingowe lub zgłosi sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych,
 • polecony złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu firmowego.

WAŻNE DOKUMENTY

Nest Bank
Nest Konto
konto dla każdego, konto młodzieżowe i studenckie
od 18 lat

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

6 zł
0 zł w bankomacie sieci Euronet w Polsce lub BLIKIEM

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

10 zł

ODDZIAŁ

10 zł