Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe

ING Bank – program poleceń „Poleć konto znajomemu” 2022

Poleć konto znajomemu ING Bank

DOTYCZY KONT

Konto Direct, Konto Mobi z Moim ING

Czy łączy się z promocją konta?

Tak
obowiązuje do
7 listopada 2022 r.

Czy polecony, który założył konto może przystąpić do programu?

Maksymalna liczba poleceń

10

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ POLECAJĄCEGO

Warunki, które należy spełnić:

  • osoba polecająca wypełni formularz przystąpienia do promocji „Poleć konto znajomemu”, który wypełnia w formie elektronicznej w Moje ING, Moje ING mobile (Promocje)), albo w formie papierowej w oddziale ING Banku lub u partnera banku.
  • osoba polecająca od co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do promocji jest posiadaczem przynajmniej jednego z kont osobistych (Konto z Lwem: Mobi, Direct, Komfort, Active,
    Student, Klasyczne) i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych marketingowych w sposób elektroniczny;
  • polecający, do 15 listopada 2022 roku, wykona transakcje kartą do konta lub BLIKIEM (ale nie przez ,,Płać z ING”) o wartości min. 300 zł. Nie zostaną uwzględnione transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłata gotówki.

Wycofanie zgody przez polecającego w trakcie trwania promocji, nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w promocji i nie wpływa na otrzymanie nagrody.

NAGRODA DLA POLECAJĄCEGO

Nagroda dla polecającego: 100 zł w gotówce na konto

ING Bank wypłaci nagrodę od listopada 2022 roku do lutego 2023 roku – do 28 dnia kolejnego miesiąca, jeśli do 22 dnia danego miesiąca spełnione wszystkie warunki promocji przez polecającego i poleconego.

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ POLECANEGO

Warunki, które należy spełnić:

  • osoba polecana nie posiadała konta osobistego w złotych w ING Banku przez 12 miesięcy przed założeniem konta w ramach promocji;
  • otwarcie konta do 7 listopada 2022 roku z użyciem kod polecenia;
  • osoba polecana otwierając konto wyrazi zgodę na przekazywanie elektronicznie przez ING Bank informacji handlowych, w tym profilowanych informacji handlowych;
  • osoba polecana wyrazi zgodę na to, aby polecający uzyskał informację o tym, że polecany założył konto w ramach promocji oraz spełnił albo nie spełnił wymaganych warunków;
  • polecony, w każdym z dwóch dowolnych miesięcy kalendarzowych, wykona transakcje kartą do konta lub BLIKIEM (ale nie przez ,,Płać z ING”) o wartości min. 300 zł (najpóźniej do 31 stycznia 2023 roku). Nie zostaną uwzględnione transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłata gotówki.

Wycofanie zgody przez polecanego w trakcie trwania promocji, nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w promocji i nie wpływa na otrzymanie nagrody.

Polecany, który wziął udział w promocji „Poleć konto znajomemu”, nie może do niej przystąpić i polecać konta kolejnym klientom.

NAGRODA DLA POLECANEGO

Nagroda dla polecanego: 50 zł w gotówce na konto

ING Bank wypłaci nagrodę od listopada 2022 roku do lutego 2023 roku – do 28 dnia kolejnego miesiąca, jeśli do 22 dnia danego miesiąca spełnione wszystkie warunki promocji przez polecającego i poleconego.

WAŻNE DOKUMENTY

ING Bank
Konto Mobi z Moim ING
konto młodzieżowe i studenckie
od 13 lat
do 26 lat

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

2,50 zł
0 zł Planet Cash oraz za pierwszą wypłatę w okresie rozliczeniowym od 29 do 28 dnia miesiąca, 2,50 zł - kolejne, 5 zł po ukończeniu 26 lat

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

brak

ODDZIAŁ

9 zł
ING Bank
Konto Direct
konto dla każdego

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

7 zł
Płatności kartą na kwotę min. 300 zł w okresie rozliczeniowym od 29 do 28 dnia miesiąca (nie są wliczane transakcje BLIKIEM)

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

5 zł
0 zł Planet Cash oraz za pierwszą wypłatę w okresie rozliczeniowym od 29 do 28 dnia miesiąca

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

brak

ODDZIAŁ

9 zł