Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
PROGRAM
POLECEŃ
ING Bank
„Poleć konto znajomemu”
Poleć konto znajomemu ING Bank

KOD POLECENIA

80A0GD

DOTYCZY KONT

Konto Direct, Konto Mobi z Moim ING

Czy łączy się z promocją konta?

Tak
obowiązuje do
7 listopada 2022 r.

Czy polecony, który założył konto może przystąpić do programu?

Maksymalna liczba poleceń

10

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ POLECAJĄCEGO

Warunki, które należy spełnić:

  • osoba polecająca wypełni formularz przystąpienia do promocji „Poleć konto znajomemu”, który wypełnia w formie elektronicznej w Moje ING, Moje ING mobile (Promocje)), albo w formie papierowej w oddziale ING Banku lub u partnera banku.
  • osoba polecająca od co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do promocji jest posiadaczem przynajmniej jednego z kont osobistych (Konto z Lwem: Mobi, Direct, Komfort, Active,
    Student, Klasyczne) i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych marketingowych w sposób elektroniczny;
  • polecający, do 15 listopada 2022 roku, wykona transakcje kartą do konta lub BLIKIEM (ale nie przez ,,Płać z ING”) o wartości min. 300 zł. Nie zostaną uwzględnione transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłata gotówki.

Wycofanie zgody przez polecającego w trakcie trwania promocji, nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w promocji i nie wpływa na otrzymanie nagrody.

NAGRODA DLA POLECAJĄCEGO

Nagroda dla polecającego: 100 zł w gotówce na konto

ING Bank wypłaci nagrodę od listopada 2022 roku do lutego 2023 roku – do 28 dnia kolejnego miesiąca, jeśli do 22 dnia danego miesiąca spełnione wszystkie warunki promocji przez polecającego i poleconego.

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ POLECANEGO

Warunki, które należy spełnić:

  • osoba polecana nie posiadała konta osobistego w złotych w ING Banku przez 12 miesięcy przed założeniem konta w ramach promocji;
  • otwarcie konta do 7 listopada 2022 roku z użyciem kod polecenia;
  • osoba polecana otwierając konto wyrazi zgodę na przekazywanie elektronicznie przez ING Bank informacji handlowych, w tym profilowanych informacji handlowych;
  • osoba polecana wyrazi zgodę na to, aby polecający uzyskał informację o tym, że polecany założył konto w ramach promocji oraz spełnił albo nie spełnił wymaganych warunków;
  • polecony, w każdym z dwóch dowolnych miesięcy kalendarzowych, wykona transakcje kartą do konta lub BLIKIEM (ale nie przez ,,Płać z ING”) o wartości min. 300 zł (najpóźniej do 31 stycznia 2023 roku). Nie zostaną uwzględnione transakcje wycofane lub anulowane oraz wypłata gotówki.

Wycofanie zgody przez polecanego w trakcie trwania promocji, nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w promocji i nie wpływa na otrzymanie nagrody.

Polecany, który wziął udział w promocji „Poleć konto znajomemu”, nie może do niej przystąpić i polecać konta kolejnym klientom.

NAGRODA DLA POLECANEGO

Nagroda dla polecanego: 50 zł w gotówce na konto

ING Bank wypłaci nagrodę od listopada 2022 roku do lutego 2023 roku – do 28 dnia kolejnego miesiąca, jeśli do 22 dnia danego miesiąca spełnione wszystkie warunki promocji przez polecającego i poleconego.

WAŻNE DOKUMENTY

ING Bank
Konto Mobi z Moim ING
konto młodzieżowe i studenckie
od 13 lat
do 26 lat

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

2,50 zł
0 zł Planet Cash oraz za pierwszą wypłatę w okresie rozliczeniowym od 29 do 28 dnia miesiąca, 2,50 zł - kolejne, 5 zł po ukończeniu 26 lat

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

brak

ODDZIAŁ

9 zł
ING Bank
Konto Direct
konto dla każdego

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

7 zł
Płatności kartą na kwotę min. 300 zł w okresie rozliczeniowym od 29 do 28 dnia miesiąca (nie są wliczane transakcje BLIKIEM)

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

5 zł
0 zł Planet Cash oraz za pierwszą wypłatę w okresie rozliczeniowym od 29 do 28 dnia miesiąca

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

brak

ODDZIAŁ

9 zł