Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe

Credit Agricole – program poleceń „Do 500 zł dla Ciebie w Programie Poleceń” edycja 5

Do 500 zł dla Ciebie w Programie Poleceń

DOTYCZY KONT

Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie MOVE!

Czy łączy się z promocją konta?

NIE
obowiązuje do
31 lipca 2023 r.

Czy polecony, który założył konto może przystąpić do programu?

Maksymalna liczba poleceń

5

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ POLECAJĄCEGO

Chęć uczestnictwa w programie należy zgłosić za pośrednictwem formularza dostępnego w placówce; telefonicznie lub przez CA24 Infolinię.

Warunki, które należy spełnić:

 • osoba polecająca przystąpiła do aktualnej edycji programu „Do 500 zł dla Ciebie w Programie Poleceń”;
 • osoba polecająca wyraziła zgodę i nie złożyły sprzeciwu:
  • na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z programem poleceń,
  • na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w programie,
  • na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
   elektroniczną.

NAGRODA DLA POLECAJĄCEGO

Nagroda wyłącznie dla polecającego: 100 złotych w gotówce na konto.

Nagroda będzie wypłacona do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym osoba polecana spełni warunki.

ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ POLECANEGO

Chęć uczestnictwa w programie należy zgłosić za pośrednictwem formularza dostępnego w placówce; telefonicznie lub przez CA24 Infolinię.

Warunki, które należy spełnić:

 • osoba polecana nie była posiadaczem Konta Osobistego w złotych w Banku po 31.12.2020 roku;
 • otwarcie Konta z użyciem kod polecenia;
 • osoba polecana wyraziła zgodę i nie złożyły sprzeciwu:
  • na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z programem poleceń,
  • na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w programie,
  • na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • osoba polecana musi zasilić konto kwotą minimum 300 zł do końca miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta (wpływ na konto może pochodzić z wpłat gotówkowych lub przelewów z innego konta bankowego, nie może to być konto należące do osoby polecanej).

NAGRODA DLA POLECANEGO

WAŻNE DOKUMENTY

Credit Agricole
Konto dla Ciebie MOVE!
konto młodzieżowe i studenckie
od 18 lat
do 27 lat

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

3 zł
Do ukończenia 27 lat, wykonanie min. 1 transakcji kartą lub BLIKIEM

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
Obowiązuje do ukończenia 27 lat

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

6 zł
0 zł jeśli w poprzednim miesiącu spełniony warunek bezpłatnego konta; 5 zł / m-c - „Wypłaty z bankomatów na całym świecie”

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

15 zł

ODDZIAŁ

15 zł
Credit Agricole
Konto dla Ciebie
konto dla każdego

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

9 zł
Wpływ na konto min. 1000 zł oraz wykonanie min. 1 transakcji kartą lub BLIKIEM

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

9 zł
Wpływ na konto min. 1000 zł oraz wykonanie min. 1 transakcji kartą lub BLIKIEM

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

7 zł
0 zł jeśli w poprzednim miesiącu spełniony warunek bezpłatnego konta i karty; 7 zł / m-c - „Wypłaty z bankomatów na całym świecie”

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

15 zł

ODDZIAŁ

15 zł