Porównywarka kont firmowych 2022

PORÓWNYWARKA KONT FIRMOWYCH

Wybierz banki do porównania:


Wróć do wyszukiwania

OPŁATY ZA KONTO
Nazwa konta Otwarcie konta głównego Otwarcie konta pomocniczego Prowadzenie konta głównego min. Prowadzenie konta głównego max Warunek bezpłatnego konta Prowadzenie konta pomocniczego min. Prowadzenie konta pomocniczego max

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 15 zł 0 zł – suma wpływów min. 20000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 3000 zł, lub przez okres 12 m-cy od zawarcia umowy jeśli działalność prowadzona do 6 m-cy
Rachunek pomocniczy za 0 zł przy wpływach powyżej 100000 zł lub 10 zł przy wpływach od 20000 zł do 100000 zł
0 zł 20 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 12 zł 0 zł – przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy lub wpływy w kwocie min. 2000 zł (dotyczy również pomocniczych) 0 zł 12 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 19 zł 0 zł – jeśli zostaną spełnione warunki aktywności: wykonanie min. 1 przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego lub suma wpływów min. 2000 zł – nie dotyczy przelewu pomiędzy rachunkami własnymi firmy. 0 zł 19 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8 zł 8 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10 zł 10 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 25 zł 0 zł – bezwarunkowe zwolnienie z opłaty w ramach promocji, inaczej wymagany przelew do ZUS w kwocie min. 200 zł 25 zł 25 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 9 zł 40 zł 9 zł – w ramach promocji przez okres 24 miesięcy 0 zł 0 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 20 zł 0 zł – jeśli w danym miesiącu przelew do ZUS/Urzędu Skarbowego lub zewnętrzny wpływ na konto min. 1000 zł oraz przez pierwszych 12 miesięcy od otwarcia dla osób, które otworzyły rachunek w przeciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 0 zł 0 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 9 zł 0 zł przez rok w promocji, później jeśli spełniony jeden z warunków: wpływy na rachunki w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalend, (nie dotyczy rozliczenia depozytów terminowych lub kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w Pekao), wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, wykonana min. 1 transakcja wymiany walut w banku, wykonana min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing 10 zł 10 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 10 zł 0 zł – w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł 20 zł 20 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł – przez okres pierwszych 12 miesięcy. Po okresie promocji konto przekształcane w mBiznes konto Komfort. Możliwość wcześniejszej zmiany na mBiznes konto Standard. 5 zł 5 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 25 zł 25 zł 5 zł 5 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 0 zł 19 zł 0 zł w ramach promocji przez okres 24 miesięcy od założenia konta, później wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej jednego przelewu do ZUS. 5 zł 5 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 10 zł 10 zł Brak możliwości uniknięcia opłaty 10 zł 10 zł
OPŁATY ZA KARTĘ DO KONTA
Nazwa konta Opłata od Opłata do Organizacja płatnicza Warunek bezpłatnej karty

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 7 zł Mastercard, VISA 0 zł zawsze jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 700 zł / m-c lub wpływy powyżej 100000 zł, 3,50 zł wpływy od 20000 zł do 100000 zł, 7 zł wpływy do 20000 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 10 zł Mastercard, VISA 0 zł jeśli wykonano min. 5 transakcji kartą

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 7 zł VISA 0 zł jeśli wykonano płatności kartą na kwotę min. 300 zł w okresie rozliczeniowym

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 8 zł Mastercard 0 zł – wymagane wykonanie min. 4 transakcji w miesiącu

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł VISA

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 7 zł Mastercard, VISA 0 zł jeśli wykonano transakcje kartą na kwotę min. 400 zł miesięcznie (wykluczone transakcje QuasiCash)

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 6 zł VISA 0 zł jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 7 zł VISA 0 zł jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł miesięcznie

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 8 zł Mastercard 0 zł – jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 – 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 7 zł VISA 0 zł – w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2000 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 5 zł Mastercard, VISA 5 zł jeśli wykonano płatności kartą do konta na kwotę min. 200 zł w okresie rozliczeniowym

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł Mastercard, VISA

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 7 zł Mastercard, VISA 0 zł w ramach promocji przez okres 24 miesięcy od założenia konta; później 5 zł jeśli wykonano płatności kartą do konta na kwotę min. 500 zł w okresie rozliczeniowym

ZAŁÓŻ KONTO

9 zł 9 zł VISA Brak możliwości uniknięcia opłaty
OPŁATY ZA WYPŁATY GOTÓWKOWE
Nazwa konta Bankomaty własne Warunek Bankomaty obce min. Bankomaty obce max Warunek Wypłata w oddziale Warunek

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 1,5% min. 10 zł 0 zł – bankomaty Euronet 0 zł / (0,4% / 0,6% min. 10 zł) 0 zł za 2 wypłaty a kolejne 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy na konto powyżej 100000 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 3,5% min. 5 zł 3,5% min. 5 zł 0,6% min. 20 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 5 zł 0 zł za wypłaty kartą lub BLIKIEM z bankomatów Planet Cash lub pierwsza w miesiącu BLIKIEM w pozostałych (kolejne 2,50 zł) 0,5% min. 10 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 3% min. 5 zł 0 zł – 2 wypłaty w miesiącu, pierwsza wypłata z bankomatów sieci Euronet oraz sieci Planet Cash, kolejne 5 zł 0,5% min 10 zł

ZAŁÓŻ KONTO

NIe dotyczy Brak własnych bankomatów 0 zł 6 zł 0 zł – bankomaty Euronet oraz BLIKIEM ze wszystkich bankomatów 0,5% min 10 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 3,5% min. 5 zł 0 zł – zwolnienie z opłaty w ramach promocji 0,65% min. 20 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 1 zl 3,5% min. 5 zł 1 zł – w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash 0,7% min. 10 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 1 zl 3,5% min. 5 zł 1 zł – w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash 0,7% min. 10 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 2% min. 5 zł 0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu 0 zł / 0,3% min. 8 zł 0 zł za wypłaty do 10000 zł m-cznie; 0,3% min. 8 zł od kwoty powyżej 10000 zł m-cznie (do 22.11.2021 – min. 5 zł)

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł 0 zł 3% min. 5 zł 0 zł – z bankomatów Santander Bank Polska oraz sieci Euronet w placówkach banku 0 zł / 0,5% min. 5 zł W placówkach, gdzie nie ma bankomatów, wypłata gotówki w PLN bez opłat

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł / 1,30 zł 0 zł – dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł 0 zł / 3,5% min. 5 zł 0 zł / 3,5% min. 5 zł 0 zł dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł z bankomatów Euronet, Planet Cash i Santander Bank Polska 0,5% min. 9 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł / 1,30 zł 0 zł dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł 0 zł / 3,5% min. 5 zł 0 zł / 3,5% min. 5 zł 0 zł dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł z bankomatów Euronet, Planet Cash i Santander Bank Polska 0,5% min. 9 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł / 1,30 zł 0 zł – dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł (w ramach promocji przez okres 24 miesięcy bez względu na kwotę) 0 zł / 3,5% min. 5 zł 0 zł / 3,5% min. 5 zł 0 zł dotyczy wypłat co najmniej kwoty 100 zł z bankomatów Euronet, Planet Cash i Santander Bank Polska (w ramach promocji przez okres 24 miesięcy bez względu na kwotę) 0,5% min. 9 zł

ZAŁÓŻ KONTO

Nie dotyczy 2 zł 2 zł 10 zł
OPŁATY ZA WPŁATY GOTÓWKOWE
Nazwa konta Wpłata gotówki otwarta kasa w oddziale Wpłata gotówki zamknięta kasa w oddziale Wpłata gotówki zamknięta wrzutnia Wpłata gotówki wpłatomat

ZAŁÓŻ KONTO

0 zł (2 wpłaty) i 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy > 100000 zł / inaczej 0,6% min. 10 zł 0,4% min. 25 zł 0,3%, min. 15 zł (liczarnia zewnętrzna)

ZAŁÓŻ KONTO

0,6% min. 20 zł (1% na rachunki inne niż w PKO BP) 0,2% min. 20 zł 0 zł / 0,5% powyżej 50000 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0,5% min. 10 zł 0,25% min. 2 zł 0,12% min. 2 zł 0 zł / 0,15% od kwoty powyżej 50000 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0,5% min 10 zł 0,5% min 10 zł 0,5% min 10 zł 0,2% min. 4 zł w oddziałach Alior; 0,4% min. 8 zł – Euronet i Planet Cash

ZAŁÓŻ KONTO

0,5% min 10 zł 0,5% min 10 zł 0 zł Euronet i BLIK

ZAŁÓŻ KONTO

0,65% min. 20 zł 0,5% min. 10 zł 0,4% min. 10 zł 0 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0,7% min. 10 zł 0,35% min. 5 zł 0,25% min. 5 zł 0,2% min. 2 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0,7% min. 10 zł 0,35% min. 5 zł 0,25% min. 5 zł 0,2% min. 2 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0,3% min. 8 zł 0,3% min. 8 zł Nie dotyczy 0 zł do 100000 zł m-cznie; 0,2% powyżej 100000 zł m-cznie

ZAŁÓŻ KONTO

0,5% min. 5 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 0 zł

ZAŁÓŻ KONTO

0,5% min. 9 zł 0,5% min. 9 zł Nie dotyczy 0 zł (mBank, Planet Cash, Cashline) / 0,2 % min. 2 zł (Euronet)

ZAŁÓŻ KONTO

0,5% min. 9 zł 0,5% min. 9 zł Nie dotyczy 0 zł (mBank, Planet Cash, Cashline) / 0,2 % min. 2 zł (Euronet)