Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe

Konto Oszczędnościowe Citi Handlowy

AKTYWNA
OPROCENTOWANIE
(w skali roku)
8.1 %
OKRES OSZCZĘDZANIA

przez 4 mies.

MINIMALNA KWOTA
BRAK MINIMALNEJ KWOTY
MAKSYMALNA KWOTA
100000 zł
sprawdź ile zyskasz
Wymagane posiadanie konta osobistego - Tylko dla nowych klientów - Wymagane wpływy na konto osobiste - Wymagane zgody marketingowe

Podane oprocentowanie w skali roku, obliczenie dla wskazanego powyżej okresu oszczędzania, przy założeniu kapitalizacji odsetek na koniec okresu, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni a rok 365 dni

Wpisz kwotę, którą zamierzasz wpłacić (w złotych)
 zł
Odsetki ok.
0.00
 zł
Po podatku zysk ok.
0.00
 zł

DODATKOWE WARUNKI
Okres promocyjnych warunków konta oszczędnościowego:
przez 4 m-ce
Do kiedy można przystąpić do promocji:
31 maja 2023 R.
Pierwszy przelew z konta w miesiącu:
0 zł
Kolejny przelew z konta w miesiącu:
10 zł
DODATKOWE WYMOGI:
Wymagane wpływy na konto osobiste na kwotę minimum 2 000 zł miesięcznie oraz minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą na kwotę minimum 100 zł w każdym z miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec - w 2023 r.., Odsetki wynikające z Oprocentowania Promocyjnego naliczane będą w każdym z miesięcy kalendarzowych, tj.: - luty 2023 r, marzec 2023 r, kwiecień 2023 r oraz maj 2023 r, wypłacone przez Bank nie później niż do 20 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki ich otrzymania. Odsetki, o których mowa powyżej zostaną wypłacone w dodatkowej transzy jako nadwyżka środków liczona od sumy odsetek naliczonych zgodnie z Tabelą
KONTO OSOBISTE W Citi Handlowy
Citi Handlowy
CitiKonto
konto dla każdego, konto młodzieżowe i studenckie
od 18 lat

OPŁATA ZA KONTO

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

8 zł
0 zł - pierwsze 4 wypłaty w miesiącu

PRZELEWY

INTERNET

0 zł

TELEFON

30 zł

ODDZIAŁ

30 zł
PROMOCJE KONTA OSOBISTEGO
CitiKonto 350 zł z nowym kontem Citi Handlowy
ważna do 8 czerwca 2023 r.
1 tydzień DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
Oszczędzaj z CitiKontem
ważna do 31 maja 2023 r.
21 godzin DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
inne propozycje dla oszczędzających W Citi Handlowy
Konto SuperOszczędnościowe Citi Handlowy
Konto oszczędnościowe
Citi Handlowy
6.0 %
Lokata powitalna Citgold Citi Handlowy
Lokata terminowa
Citi Handlowy
7.4 %
PRZEZ 6 MIES.
Promocja do 6 czerwca 2023 r.
T-Lokata Internetowa Citi Handlowy
Lokata terminowa
Citi Handlowy
3.5 %
PRZEZ 3 MIES.
Lokata na nowe środki Citi Handlowy
Lokata terminowa
Citi Handlowy
7.0 %
PRZEZ 6 MIES.
Promocja do 18 grudnia 2022 r.
GWARANCJA DEPOZYTÓW
Depozyt gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w całości (wraz z naliczonymi odsetkami) do kwoty środków nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000 euro, w odniesieniu do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku, bez względu na liczbę posiadanych rachunków.
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.