Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Bank Pekao SA
Konto Świat Premium
konto VIP

OPŁATA ZA KONTO

0 zł
/ 50 zł

0 zł - jeżeli łączna kwota aktywów w poprzednim miesiącu kalendarzowym min. 200000 zł (bez opłaty w promocji - szczegóły w regulaminie)

OPŁATA ZA KARTĘ DO KONTA

0 zł
/ 0 zł

BANKOMATy własne

0 zł

inne BANKOMATY w polsce

0 zł
/ 0 zł

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł

aKTUALNE PROMOCJE KONTA

Aktualnie brak promocji tego konta osobistego

DODATKOWE OKAZJE

Aktualnie brak dodatkowych okazji dla tego konta

OPIS KONTA

Opłata za konto jest pobierana w danym miesiącu, jeżeli łączna kwota aktywów Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym była mniejsza niż 200.000 zł. Łączna kwota aktywów Klienta w określonym miesiącu oznacza średnią arytmetyczną ustalonych w poszczególnych dniach tego miesiąca sum::

a) dziennych sald wszystkich rachunków bankowych Klienta prowadzonych w Banku, w tym jako osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

b) dziennych wartości produktów o charakterze inwestycyjnym: funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, nabytych przez Klienta za pośrednictwem Banku oraz

c) dziennych wartości aktywów na rachunku maklerskim Klienta w Biurze Maklerskim Pekao, przy czym dzienne saldo/ wartość aktywów ww. rachunków/ produktów ustala się według ich stanu na koniec danego dnia, a przy wyliczeniu średniej nie uwzględnia się dni, w których Klient nie miał żadnego rachunku ani produktu, o których mowa pod lit. a-c.

Salda rachunków/ produktów wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia, ustalenia salda/wartości aktywów

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

opłaty za konto

Opłata za prowadzenie konta:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

50 zł

0 zł - jeżeli łączna kwota aktywów w poprzednim miesiącu kalendarzowym min. 200000 zł (bez opłaty w promocji - szczegóły w regulaminie)

opłaty za KARTĘ

Organizacja płatnicza

Mastercard

Opłata za kartę:

wydanie karty

0 zł

wznowienie karty

0

Opłata za korzystanie z karty:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

0 zł

Przewalutowanie transakcji w walutach obcych:

0 zł / 1% dla karty Visa Debit Gold

BANKOMATY / wpłatomaty

wypłata z bankomatów własnych

0 zł

wypłata z innych bankomatów w polsce

minimalnie

0 zł

maksymalnie

0 zł

wpłata gotówki we wpłatomacie:

0 zł (Pekao SA) / 0,4% min, 2 zł (wypłata BLIK i przez aplikację Peo Pay)

Wypłata z bankomatów przy użyciu kodu blik:

0 zł za 2 pierwsze wypłaty gotówki jeśli w poprzednim miesiącu spełnione warunki bezpłatnej karty

Wypłata z bankomatów za granicą:

0 zł

wypłaty i wpłaty gotówki w oddziale

wypłata gotówki w kasie, w oddziale:

0 zł

wpłata gotówki w kasie, w oddziale:

0 zł

opłaty za PRZELEWY

Krajowe przelewy międzybankowe (także przelewy SEPA) zlecane:

przez internet:

0 zł

przez telefon

0 zł

w oddziale

0 zł

Przelewy natychmiastowe przez internet:

5 zł

Przelewy na telefon blik:

0 zł (do 31.12.2022 r.) / 1 zł

Przelewy zagraniczne (opcja SHA) zlecane:

PRZEZ INTERNET

0,5%, min. 30 zł max. 250 zł

W ODDZIALE

0,5%, min. 30 zł max. 250 zł

Polecenie zapłaty:

0 zł

Zlecenie stałe:

0 zł

Kody autoryzacyjne SMS:

0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE

Portfel Google (d. Google Pay), Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, BLIK, Aplikacja banku

PROGRAM POLECEŃ

Pekao SA – program poleceń „Polecam przekorzystnie” Edycja XI 2023
Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne, Konto Przekorzystne dla młodych, Konto Świat Premium
„Polecam przekorzystnie” Edycja XI
Dostępny do 7 września 2023 r.
ŁĄCZY SIĘ Z PROMOCJAMI: Tak

DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Aktualnie brak ofert dla oszczędzających

WAŻNE DOKUMENTY

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.