Konto Przekorzystne Biznes Bank Pekao SA 2023

KONTO PODSTAWOWE

0 zł
/ 12 zł

0 zł przez rok w promocji, później jeśli spełniony jeden z warunków: wpływy na rachunki w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalend, (nie dotyczy rozliczenia depozytów terminowych lub kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w Pekao), wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, wykonana min. 1 transakcja wymiany walut w banku, wykonana min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing

KARTA DO KONTA

0 zł
/ 8 zł

0 zł - jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 - 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

przelewy do zus i us

0 zł

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,50 zł

0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;
* Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca

KONTO POMOCNICZE

10 zł
/ 10 zł

BANKOMATY WŁASNE

0 zł

INNE BANKOMATY

0 zł
/ 2% min. 5 zł

0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu

WYPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE

0 zł / 0,4% min. 10 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
OTWARTA

0,4% min. 10 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
ZAMKNIĘTA

0,4% min. 10 zł + 23% VAT

aKTUALNE PROMOCJE KONTA

WAŻNA DO 31/03/2024R.
4 miesiąceDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE

OPIS KONTA

Konto Przekorzystne Biznes dla firm z uproszczoną rachunkowością, wspólnot mieszkaniowych, zarządów wspólnot oraz fundacji i stowarzyszeń o rocznych przychodach netto poniżej 5 mln zł..

Konto Przekorzystne Biznes oferowane przez Bank Pekao SA by było darmowe wymaga aktywnego użytkowania. Należy jednak zwrócić uwagę na ograniczoną liczbę bezpłatnych przelewów internetowych i sms-ów autoryzacyjnych. Atutem tego konta jest możliwość uzyskania premii za korzystanie z dodatkowych produktów. Nie każdy będzie jednak nimi zainteresowany.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

opłaty za konto

Opłata za otwarcie konta podstawowego:

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta podstawowego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

12 zł

0 zł przez rok w promocji, później jeśli spełniony jeden z warunków: wpływy na rachunki w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalend, (nie dotyczy rozliczenia depozytów terminowych lub kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w Pekao), wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, wykonana min. 1 transakcja wymiany walut w banku, wykonana min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta pomocniczego:

minimalnie

10 zł

maksymalnie

10 zł

opłaty za KARTĘ

Organizacja płatnicza

Mastercard

Opłata za kartę:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

8 zł

0 zł - jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 - 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

Przewalutowanie transakcji w walutach obcych:

BANKOMATY

Wypłata z bankomatów własnych:

0 zł

Wypłata z innych bankomatów w Polsce:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

2% min. 5 zł

0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu

WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI

wypłata gotówki w oddziale:

0 zł / 0,4% min. 10 zł

wpłata gotówki w oddziale – otwarta:

0,4% min. 10 zł

wpłata gotówki w oddziale, w kasie – zamknięta:

0,4% min. 10 zł + 23% VAT

wpłata gotówki w oddziale, wrzutnia – zamknięta:

Nie dotyczy

wpłata gotówki we wpłatomacie:

0 zł do 100000 zł m-cznie; 0,2% powyżej 100000 zł m-cznie

opłaty za PRZELEWY

Krajowe przelewy międzybankowe (także przelewy SEPA) zlecane:

przez internet:

0 zł / 1,50 zł

0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;
* Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca

przez telefon

0 zł / 1,50 zł

w oddziale

17 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego:

0 zł

Przelewy natychmiastowe przez internet:

10 zł

Przelewy zagraniczne (opcja SHA) zlecane:

PRZEZ INTERNET

0,25% min. 30 zł max. 120 zł

W ODDZIALE

0,3% min. 50 zł max. 200 zł

Polecenie zapłaty:

0 zł

Zlecenie stałe:

0 zł / 1,50 zł

Kody autoryzacyjne SMS:

0,30 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE

Apple Pay, BLIK, Aplikacja banku

WAŻNE DOKUMENTY

Regulamin Konto Przekorzystne Biznes

Tabela Opłat i Prowizji Konto Przekorzystne Biznes

Tabela Opłat i Prowizji Konto Przekorzystne Biznes od 1 lipca 2023 r.

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Podziel się swoją opinią: