Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne Biznes

KONTO PODSTAWOWE

0 zł
/ 9 zł

0 zł przez rok w promocji, później jeśli spełniony jeden z warunków: wpływy na rachunki w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalend, (nie dotyczy rozliczenia depozytów terminowych lub kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w Pekao), wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, wykonana min. 1 transakcja wymiany walut w banku, wykonana min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing

KARTA DO KONTA

0 zł
/ 8 zł

0 zł - jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 - 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

przelewy do zus i us

0 zł

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,50 zł

0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;
* Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca

KONTO POMOCNICZE

10 zł
/ 10 zł

BANKOMATY WŁASNE

0 zł

INNE BANKOMATY

0 zł
/ 2% min. 5 zł

0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu

WYPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE

0 zł / 0,3% min. 8 zł

0 zł za wypłaty do 10000 zł m-cznie; 0,3% min. 8 zł od kwoty powyżej 10000 zł m-cznie (do 22.11.2021 - min. 5 zł)

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
OTWARTA

0,3% min. 8 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
ZAMKNIĘTA

0,3% min. 8 zł

aKTUALNE PROMOCJE KONTA

Do 2000 zł premii dla firm z kontem Przekorzystnym Biznes + 0 zł za konto i kartę - Bank Pekao SA
ważna do 28 lutego 2023 r.
1 miesiąc DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI

OPIS KONTA

Konto Przekorzystne Biznes dla firm z uproszczoną rachunkowością, wspólnot mieszkaniowych, zarządów wspólnot oraz fundacji i stowarzyszeń o rocznych przychodach netto poniżej 5 mln zł..
Konto Przekorzystne Biznes oferowane przez Bank Pekao SA by było darmowe wymaga aktywnego użytkowania. Należy jednak zwrócić uwagę na ograniczoną liczbę bezpłatnych przelewów internetowych i sms-ów autoryzacyjnych. Atutem tego konta jest możliwość uzyskania premii za korzystanie z dodatkowych produktów. Nie każdy będzie jednak nimi zainteresowany.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

opłaty za konto

Opłata za otwarcie konta podstawowego:

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta podstawowego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

9 zł

0 zł przez rok w promocji, później jeśli spełniony jeden z warunków: wpływy na rachunki w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalend, (nie dotyczy rozliczenia depozytów terminowych lub kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w Pekao), wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, wykonana min. 1 transakcja wymiany walut w banku, wykonana min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta pomocniczego:

minimalnie

10 zł

maksymalnie

10 zł

opłaty za KARTĘ

Organizacja płatnicza

Mastercard

Opłata za kartę:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

8 zł

0 zł - jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 - 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

Przewalutowanie transakcji w walutach obcych:

BANKOMATY

Wypłata z bankomatów własnych:

0 zł

Wypłata z innych bankomatów w Polsce:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

2% min. 5 zł

0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu

WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI

wypłata gotówki w oddziale:

0 zł / 0,3% min. 8 zł

0 zł za wypłaty do 10000 zł m-cznie; 0,3% min. 8 zł od kwoty powyżej 10000 zł m-cznie (do 22.11.2021 - min. 5 zł)

wpłata gotówki w oddziale – otwarta:

0,3% min. 8 zł

wpłata gotówki w oddziale, w kasie – zamknięta:

0,3% min. 8 zł

wpłata gotówki w oddziale, wrzutnia – zamknięta:

Nie dotyczy

wpłata gotówki we wpłatomacie:

0 zł do 100000 zł m-cznie; 0,2% powyżej 100000 zł m-cznie

opłaty za PRZELEWY

Krajowe przelewy międzybankowe (także przelewy SEPA) zlecane:

przez internet:

0 zł / 1,50 zł

0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;
* Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca

przez telefon

0 zł / 1,50 zł

w oddziale

15 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego:

0 zł

Przelewy natychmiastowe przez internet:

10 zł

Przelewy zagraniczne (opcja SHA) zlecane:

PRZEZ INTERNET

0,25% min. 30 zł max. 120 zł

W ODDZIALE

0,3% min. 50 zł max. 200 zł

Polecenie zapłaty:

0 zł

Zlecenie stałe:

0 zł / 1,50 zł

Kody autoryzacyjne SMS:

0 zł – pierwsze 20 w miesiącu; 0,30 zł - kolejne

PŁATNOŚCI MOBILNE

Apple Pay, BLIK, Aplikacja banku

WAŻNE DOKUMENTY