Konto Otwarte na Biznes BNP Paribas 2023

KONTO PODSTAWOWE

0 zł
/ 15 zł

0 zł - suma wpływów min. 20000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 3000 zł, lub przez okres 12 m-cy od zawarcia umowy jeśli działalność prowadzona do 6 m-cy

Rachunek pomocniczy za 0 zł przy wpływach powyżej 100000 zł lub 10 zł przy wpływach od 20000 zł do 100000 zł

KARTA DO KONTA

0 zł
/ 7 zł

0 zł zawsze jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 700 zł / m-c lub wpływy powyżej 100000 zł, 3,50 zł wpływy od 20000 zł do 100000 zł, 7 zł wpływy do 20000 zł

przelewy do zus i us

0 zł / 15 zł

0 zł - przelewy zlecane przez bankowość internetową lub mobilną

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,50 zł

0 zł - wpływy > 100000 zł lub 40 przelewów na m-c (kolejne 0,90 zł) - wpływy od 20000 zł do 100000 zł lub 20 przelewów na m-c (kolejne 1,50 zł) - wpływy < 20000 zł

KONTO POMOCNICZE

0 zł
/ 20 zł

BANKOMATY WŁASNE

0 zł

INNE BANKOMATY

0 zł
/ 1,5% min. 10 zł

0 zł - bankomaty Euronet

WYPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE

0 zł / (0,4% / 0,6% min. 10 zł)

0 zł za 2 wypłaty a kolejne 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy na konto powyżej 100000 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
OTWARTA

0 zł (2 wpłaty) i 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy > 100000 zł / inaczej 0,6% min. 10 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
ZAMKNIĘTA

0,4% min. 25 zł

aKTUALNE PROMOCJE KONTA

WAŻNA DO 31/12/2023R.
4 tygodnieDO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI
DODATKOWE
INFORMACJE

OPIS KONTA

Konto Otwarte na Biznes dla mikroprzedsiębiorców z wyłączeniem firm, które rozliczają się na pełnej księgowości i osiągnęły przychody roczne netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy powyżej 4 mln zł

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

opłaty za konto

Opłata za otwarcie konta podstawowego:

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta podstawowego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

15 zł

0 zł - suma wpływów min. 20000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 3000 zł, lub przez okres 12 m-cy od zawarcia umowy jeśli działalność prowadzona do 6 m-cy

Rachunek pomocniczy za 0 zł przy wpływach powyżej 100000 zł lub 10 zł przy wpływach od 20000 zł do 100000 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta pomocniczego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

20 zł

opłaty za KARTĘ

Organizacja płatnicza

Mastercard lub VISA

Opłata za kartę:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

7 zł

0 zł zawsze jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 700 zł / m-c lub wpływy powyżej 100000 zł, 3,50 zł wpływy od 20000 zł do 100000 zł, 7 zł wpływy do 20000 zł

Przewalutowanie transakcji w walutach obcych:

5% - Mastercard / 3% - VISA

BANKOMATY

Wypłata z bankomatów własnych:

0 zł

Wypłata z innych bankomatów w Polsce:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

1,5% min. 10 zł

0 zł - bankomaty Euronet

WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI

wypłata gotówki w oddziale:

0 zł / (0,4% / 0,6% min. 10 zł)

0 zł za 2 wypłaty a kolejne 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy na konto powyżej 100000 zł

wpłata gotówki w oddziale – otwarta:

0 zł (2 wpłaty) i 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy > 100000 zł / inaczej 0,6% min. 10 zł

wpłata gotówki w oddziale, w kasie – zamknięta:

0,4% min. 25 zł

wpłata gotówki w oddziale, wrzutnia – zamknięta:

0,3%, min. 15 zł (liczarnia zewnętrzna)

wpłata gotówki we wpłatomacie:

opłaty za PRZELEWY

Krajowe przelewy międzybankowe (także przelewy SEPA) zlecane:

przez internet:

0 zł / 1,50 zł

0 zł - wpływy > 100000 zł lub 40 przelewów na m-c (kolejne 0,90 zł) - wpływy od 20000 zł do 100000 zł lub 20 przelewów na m-c (kolejne 1,50 zł) - wpływy < 20000 zł

przez telefon

15 zł

w oddziale

15 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego:

0 zł / 15 zł

0 zł - przelewy zlecane przez bankowość internetową lub mobilną

Przelewy natychmiastowe przez internet:

10 zł

Przelewy zagraniczne (opcja SHA) zlecane:

PRZEZ INTERNET

25 zł / 50 zł / 75 zł (w zależności od wpływów na konto)

W ODDZIALE

75 zł / 100 zł / 125 zł (w zależności od wpływów na konto)

Polecenie zapłaty:

1,50 zł

Zlecenie stałe:

0 zł / 3 zł / 15 zł

Kody autoryzacyjne SMS:

0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE

Apple Pay

WAŻNE DOKUMENTY

Regulamin Konto Otwarte na Biznes BNP Paribas

Tabela Opłat i Prowizji Konto Otwarte na Biznes BNP Paribas

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Podziel się swoją opinią: