Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
BNP Paribas
Konto Otwarte na Biznes

KONTO PODSTAWOWE

0 zł
/ 15 zł

0 zł - suma wpływów min. 20000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 3000 zł, lub przez okres 12 m-cy od zawarcia umowy jeśli działalność prowadzona do 6 m-cy
Rachunek pomocniczy za 0 zł przy wpływach powyżej 100000 zł lub 10 zł przy wpływach od 20000 zł do 100000 zł

KARTA DO KONTA

0 zł
/ 7 zł

0 zł zawsze jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 700 zł / m-c lub wpływy powyżej 100000 zł, 3,50 zł wpływy od 20000 zł do 100000 zł, 7 zł wpływy do 20000 zł

przelewy do zus i us

0 zł / 15 zł

0 zł - przelewy zlecane przez bankowość internetową lub mobilną

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,50 zł

0 zł - wpływy > 100000 zł lub 40 przelewów na m-c (kolejne 0,90 zł) - wpływy od 20000 zł do 100000 zł lub 20 przelewów na m-c (kolejne 1,50 zł) - wpływy < 20000 zł

KONTO POMOCNICZE

0 zł
/ 20 zł

BANKOMATY WŁASNE

0 zł

INNE BANKOMATY

0 zł
/ 1,5% min. 10 zł

0 zł - bankomaty Euronet

WYPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE

0 zł / (0,4% / 0,6% min. 10 zł)

0 zł za 2 wypłaty a kolejne 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy na konto powyżej 100000 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
OTWARTA

0 zł (2 wpłaty) i 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy > 100000 zł / inaczej 0,6% min. 10 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
ZAMKNIĘTA

0,4% min. 25 zł

aKTUALNE PROMOCJE KONTA

Aktualnie brak promocji tego konta firmowego

OPIS KONTA

Konto Otwarte na Biznes dla mikroprzedsiębiorców z wyłączeniem firm, które rozliczają się na pełnej księgowości i osiągnęły przychody roczne netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy powyżej 4 mln zł

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

opłaty za konto

Opłata za otwarcie konta podstawowego:

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta podstawowego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

15 zł

0 zł - suma wpływów min. 20000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 3000 zł, lub przez okres 12 m-cy od zawarcia umowy jeśli działalność prowadzona do 6 m-cy
Rachunek pomocniczy za 0 zł przy wpływach powyżej 100000 zł lub 10 zł przy wpływach od 20000 zł do 100000 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta pomocniczego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

20 zł

opłaty za KARTĘ

Organizacja płatnicza

Mastercard, VISA

Opłata za kartę:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

7 zł

0 zł zawsze jeśli wykonano transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 700 zł / m-c lub wpływy powyżej 100000 zł, 3,50 zł wpływy od 20000 zł do 100000 zł, 7 zł wpływy do 20000 zł

Przewalutowanie transakcji w walutach obcych:

5% - Mastercard / 3% - VISA

BANKOMATY

Wypłata z bankomatów własnych:

0 zł

Wypłata z innych bankomatów w Polsce:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

1,5% min. 10 zł

0 zł - bankomaty Euronet

WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI

wypłata gotówki w oddziale:

0 zł / (0,4% / 0,6% min. 10 zł)

0 zł za 2 wypłaty a kolejne 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy na konto powyżej 100000 zł

wpłata gotówki w oddziale – otwarta:

0 zł (2 wpłaty) i 0,4% min. 10 zł, gdy wpływy > 100000 zł / inaczej 0,6% min. 10 zł

wpłata gotówki w oddziale, w kasie – zamknięta:

0,4% min. 25 zł

wpłata gotówki w oddziale, wrzutnia – zamknięta:

0,3%, min. 15 zł (liczarnia zewnętrzna)

wpłata gotówki we wpłatomacie:

opłaty za PRZELEWY

Krajowe przelewy międzybankowe (także przelewy SEPA) zlecane:

przez internet:

0 zł / 1,50 zł

0 zł - wpływy > 100000 zł lub 40 przelewów na m-c (kolejne 0,90 zł) - wpływy od 20000 zł do 100000 zł lub 20 przelewów na m-c (kolejne 1,50 zł) - wpływy < 20000 zł

przez telefon

15 zł

w oddziale

15 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego:

0 zł / 15 zł

0 zł - przelewy zlecane przez bankowość internetową lub mobilną

Przelewy natychmiastowe przez internet:

10 zł

Przelewy zagraniczne (opcja SHA) zlecane:

PRZEZ INTERNET

25 zł / 50 zł / 75 zł (w zależności od wpływów na konto)

W ODDZIALE

75 zł / 100 zł / 125 zł (w zależności od wpływów na konto)

Polecenie zapłaty:

1,50 zł

Zlecenie stałe:

0 zł / 3 zł / 15 zł

Kody autoryzacyjne SMS:

0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE

Apple Pay

WAŻNE DOKUMENTY