Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
PKO BP
Konto firmowe PKO BP

KONTO PODSTAWOWE

0 zł
/ 12 zł

0 zł - przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy lub wpływy w kwocie min. 2000 zł (dotyczy również pomocniczych)

KARTA DO KONTA

0 zł
/ 10 zł

0 zł jeśli wykonano min. 5 transakcji kartą

przelewy do zus i us

0 zł / 15 zł

0 zł - pomniejszają pakiet 10 bezpłatnych przelewów w bankowości internetowej

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1 zł

0 zł - za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz pierwsze 10 przelewów w miesiącu w bankowości internetowej

KONTO POMOCNICZE

0 zł
/ 12 zł

BANKOMATY WŁASNE

0 zł

INNE BANKOMATY

3,5% min. 5 zł
/ 3,5% min. 5 zł

WYPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE

0,6% min. 20 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
OTWARTA

0,6% min. 20 zł (1% na rachunki inne niż w PKO BP)

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
ZAMKNIĘTA

0,2% min. 20 zł

aKTUALNE PROMOCJE KONTA

Aktualnie brak promocji tego konta firmowego

OPIS KONTA

Konto Firmowe PKO BP dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, których roczne obroty nie przekraczają 5 mln zł.

Konto Firmowe PKO BP, skromnie wyposażone, może zainteresować osoby prowadzące działalność nie dłużej niż od 12 miesięcy lub planujące założyć działalność. Możliwe jest założenie jednocześnie firmy i konta a zaletą będzie brak opłat za konto przez 6 miesięcy. Niestety wadą konta jest konieczność ponoszenia dosyć wysokich opłat jeśli nie zostaną spełnione warunki. Bezpłatne konto wymaga wpływów min. 2000 zł oraz 5 transakcji kartą w miesiącu by była darmowa. Ważną zaletą są bezpłatne wypłaty w bankomatach oraz wpłaty we wpłatomatach PKO BP, których sieć jest największa w Polsce. Należy pamiętać, że tylko 10 przelewów internetowych jest bezpłatnych. Do konta brak dodatkowych bonusów.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

opłaty za konto

Opłata za otwarcie konta podstawowego:

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta podstawowego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

12 zł

0 zł - przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy lub wpływy w kwocie min. 2000 zł (dotyczy również pomocniczych)

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta pomocniczego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

12 zł

opłaty za KARTĘ

Organizacja płatnicza

Mastercard lub VISA

Opłata za kartę:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

10 zł

0 zł jeśli wykonano min. 5 transakcji kartą

Przewalutowanie transakcji w walutach obcych:

3,5% karta VISA

BANKOMATY

Wypłata z bankomatów własnych:

0 zł

Wypłata z innych bankomatów w Polsce:

minimalnie

3,5% min. 5 zł

maksymalnie

3,5% min. 5 zł

WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI

wypłata gotówki w oddziale:

0,6% min. 20 zł

wpłata gotówki w oddziale – otwarta:

0,6% min. 20 zł (1% na rachunki inne niż w PKO BP)

wpłata gotówki w oddziale, w kasie – zamknięta:

0,2% min. 20 zł

wpłata gotówki w oddziale, wrzutnia – zamknięta:

wpłata gotówki we wpłatomacie:

0 zł / 0,5% powyżej 50000 zł

opłaty za PRZELEWY

Krajowe przelewy międzybankowe (także przelewy SEPA) zlecane:

przez internet:

0 zł / 1 zł

0 zł - za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz pierwsze 10 przelewów w miesiącu w bankowości internetowej

przez telefon

15 zł

w oddziale

15 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego:

0 zł / 15 zł

0 zł - pomniejszają pakiet 10 bezpłatnych przelewów w bankowości internetowej

Przelewy natychmiastowe przez internet:

10 zł

Przelewy zagraniczne (opcja SHA) zlecane:

PRZEZ INTERNET

0,15% min. 25 zł max. 130 zł

W ODDZIALE

0,25% min. 50 zł max. 190 zł

Polecenie zapłaty:

1 zł / 2 zł / 5 zł (realizacja / dystrybucja zgód / odwołanie)

Zlecenie stałe:

0 zł

Kody autoryzacyjne SMS:

0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE

BLIK

WAŻNE DOKUMENTY

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.