Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe Okazje dla klientów
PKO BP
Konto firmowe PKO BP

KONTO PODSTAWOWE

0 zł
/ 12 zł

0 zł - przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy lub wpływy w kwocie min. 2000 zł (dotyczy również pomocniczych)

KARTA DO KONTA

0 zł
/ 10 zł

0 zł jeśli wykonano min. 5 transakcji kartą

przelewy do zus i us

0 zł / 15 zł

0 zł - pomniejszają pakiet 10 bezpłatnych przelewów w bankowości internetowej

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1 zł

0 zł - za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz pierwsze 10 przelewów w miesiącu w bankowości internetowej

KONTO POMOCNICZE

0 zł
/ 12 zł

BANKOMATY WŁASNE

0 zł

INNE BANKOMATY

3,5% min. 5 zł
/ 3,5% min. 5 zł

WYPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE

0,6% min. 20 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
OTWARTA

0,6% min. 20 zł (1% na rachunki inne niż w PKO BP)

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
ZAMKNIĘTA

0,2% min. 20 zł

aKTUALNE PROMOCJE KONTA

Aktualnie brak promocji tego konta firmowego

OPIS KONTA

Konto Firmowe PKO BP dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, których roczne obroty nie przekraczają 5 mln zł.
Konto Firmowe PKO BP, skromnie wyposażone, może zainteresować osoby prowadzące działalność nie dłużej niż od 12 miesięcy lub planujące założyć działalność. Możliwe jest założenie jednocześnie firmy i konta a zaletą będzie brak opłat za konto przez 6 miesięcy. Niestety wadą konta jest konieczność ponoszenia dosyć wysokich opłat jeśli nie zostaną spełnione warunki. Bezpłatne konto wymaga wpływów min. 2000 zł oraz 5 transakcji kartą w miesiącu by była darmowa. Ważną zaletą są bezpłatne wypłaty w bankomatach oraz wpłaty we wpłatomatach PKO BP, których sieć jest największa w Polsce. Należy pamiętać, że tylko 10 przelewów internetowych jest bezpłatnych. Do konta brak dodatkowych bonusów.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

opłaty za konto

Opłata za otwarcie konta podstawowego:

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta podstawowego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

12 zł

0 zł - przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy lub wpływy w kwocie min. 2000 zł (dotyczy również pomocniczych)

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta pomocniczego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

12 zł

opłaty za KARTĘ

Organizacja płatnicza

Mastercard, VISA

Opłata za kartę:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

10 zł

0 zł jeśli wykonano min. 5 transakcji kartą

Przewalutowanie transakcji w walutach obcych:

3,5% karta VISA

BANKOMATY

Wypłata z bankomatów własnych:

0 zł

Wypłata z innych bankomatów w Polsce:

minimalnie

3,5% min. 5 zł

maksymalnie

3,5% min. 5 zł

WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI

wypłata gotówki w oddziale:

0,6% min. 20 zł

wpłata gotówki w oddziale – otwarta:

0,6% min. 20 zł (1% na rachunki inne niż w PKO BP)

wpłata gotówki w oddziale, w kasie – zamknięta:

0,2% min. 20 zł

wpłata gotówki w oddziale, wrzutnia – zamknięta:

wpłata gotówki we wpłatomacie:

0 zł / 0,5% powyżej 50000 zł

opłaty za PRZELEWY

Krajowe przelewy międzybankowe (także przelewy SEPA) zlecane:

przez internet:

0 zł / 1 zł

0 zł - za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz pierwsze 10 przelewów w miesiącu w bankowości internetowej

przez telefon

15 zł

w oddziale

15 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego:

0 zł / 15 zł

0 zł - pomniejszają pakiet 10 bezpłatnych przelewów w bankowości internetowej

Przelewy natychmiastowe przez internet:

10 zł

Przelewy zagraniczne (opcja SHA) zlecane:

PRZEZ INTERNET

0,15% min. 25 zł max. 130 zł

W ODDZIALE

0,25% min. 50 zł max. 190 zł

Polecenie zapłaty:

1 zł / 2 zł / 5 zł (realizacja / dystrybucja zgód / odwołanie)

Zlecenie stałe:

0 zł

Kody autoryzacyjne SMS:

0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE

BLIK

WAŻNE DOKUMENTY