Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Alior Bank
iKonto Biznes

KONTO PODSTAWOWE

0 zł
/ 0 zł

KARTA DO KONTA

0 zł
/ 8 zł

0 zł - wymagane wykonanie min. 4 transakcji w miesiącu

przelewy do zus i us

0 zł / 20 zł

0 zł przez internet

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł

KONTO POMOCNICZE

8 zł
/ 8 zł

BANKOMATY WŁASNE

0 zł

INNE BANKOMATY

0 zł
/ 3% min. 5 zł

0 zł – 2 wypłaty w miesiącu, pierwsza wypłata z bankomatów sieci Euronet oraz sieci Planet Cash, kolejne 5 zł

WYPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE

0,5% min 10 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
OTWARTA

0,5% min 10 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
ZAMKNIĘTA

0,5% min 10 zł

aKTUALNE PROMOCJE KONTA

OPIS KONTA

iKonto Biznes Alior Banku to obecnie jedno z ostatnich darmowych kont firmowych na rynku dla osób, które nie będą wykonywać zbyt wielu operacji (ograniczenie co do liczby bezpłatnych). Dodatkowo możliwość uzyskania premii do 1 500 zł (125 zł m-cznie), aczkolwiek realnie możliwe jest otrzymanie miesięcznie ok. 50 zł. Udogodnieniem jest również 1 bezpłatny przelew natychmiastowy. Bank pobiera dosyć wysokie opłaty za obsługę w oddziałach.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

opłaty za konto

Opłata za otwarcie konta podstawowego:

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta podstawowego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta pomocniczego:

minimalnie

8 zł

maksymalnie

8 zł

opłaty za KARTĘ

Organizacja płatnicza

Mastercard

Opłata za kartę:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

8 zł

0 zł - wymagane wykonanie min. 4 transakcji w miesiącu

Przewalutowanie transakcji w walutach obcych:

4%

BANKOMATY

Wypłata z bankomatów własnych:

0 zł

Wypłata z innych bankomatów w Polsce:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

3% min. 5 zł

0 zł – 2 wypłaty w miesiącu, pierwsza wypłata z bankomatów sieci Euronet oraz sieci Planet Cash, kolejne 5 zł

WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI

wypłata gotówki w oddziale:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki w oddziale – otwarta:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki w oddziale, w kasie – zamknięta:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki w oddziale, wrzutnia – zamknięta:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki we wpłatomacie:

0,2% min. 4 zł w oddziałach Alior; 0,4% min. 8 zł - Euronet i Planet Cash

opłaty za PRZELEWY

Krajowe przelewy międzybankowe (także przelewy SEPA) zlecane:

przez internet:

0 zł

przez telefon

w oddziale

20 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego:

0 zł / 20 zł

0 zł przez internet

Przelewy natychmiastowe przez internet:

0 zł / 10 zł - 0 zł pierwszy w miesiącu Express Elixir

Przelewy zagraniczne (opcja SHA) zlecane:

PRZEZ INTERNET

0 zł

W ODDZIALE

20 zł

Polecenie zapłaty:

0 zł

Zlecenie stałe:

0 zł / 1 zł realizacja

Kody autoryzacyjne SMS:

0 zł pierwsze 10 w miesiącu / 0,30 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE

Apple Pay

WAŻNE DOKUMENTY