Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Alior Bank
iKonto Biznes

KONTO PODSTAWOWE

0 zł
/ 0 zł

KARTA DO KONTA

0 zł
/ 8 zł

0 zł - wymagane wykonanie min. 4 transakcji w miesiącu

przelewy do zus i us

0 zł / 20 zł

0 zł przez internet

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł

KONTO POMOCNICZE

8 zł
/ 8 zł

BANKOMATY WŁASNE

0 zł

INNE BANKOMATY

0 zł
/ 3% min. 5 zł

0 zł – 2 wypłaty w miesiącu, pierwsza wypłata z bankomatów sieci Euronet oraz sieci Planet Cash, kolejne 5 zł

WYPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE

0,5% min 10 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
OTWARTA

0,5% min 10 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
ZAMKNIĘTA

0,5% min 10 zł

aKTUALNE PROMOCJE KONTA

1500 zł dla firm z iKonto Biznes
WAŻNA DO ODWOŁANIA

OPIS KONTA

iKonto Biznes Alior Banku to obecnie jedno z ostatnich darmowych kont firmowych na rynku dla osób, które nie będą wykonywać zbyt wielu operacji (ograniczenie co do liczby bezpłatnych). Dodatkowo możliwość uzyskania premii do 1 500 zł (125 zł m-cznie), aczkolwiek realnie możliwe jest otrzymanie miesięcznie ok. 50 zł. Udogodnieniem jest również 1 bezpłatny przelew natychmiastowy. Bank pobiera dosyć wysokie opłaty za obsługę w oddziałach.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

opłaty za konto

Opłata za otwarcie konta podstawowego:

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta podstawowego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta pomocniczego:

minimalnie

8 zł

maksymalnie

8 zł

opłaty za KARTĘ

Organizacja płatnicza

Mastercard

Opłata za kartę:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

8 zł

0 zł - wymagane wykonanie min. 4 transakcji w miesiącu

Przewalutowanie transakcji w walutach obcych:

4%

BANKOMATY

Wypłata z bankomatów własnych:

0 zł

Wypłata z innych bankomatów w Polsce:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

3% min. 5 zł

0 zł – 2 wypłaty w miesiącu, pierwsza wypłata z bankomatów sieci Euronet oraz sieci Planet Cash, kolejne 5 zł

WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI

wypłata gotówki w oddziale:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki w oddziale – otwarta:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki w oddziale, w kasie – zamknięta:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki w oddziale, wrzutnia – zamknięta:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki we wpłatomacie:

0,2% min. 4 zł w oddziałach Alior; 0,4% min. 8 zł - Euronet i Planet Cash

opłaty za PRZELEWY

Krajowe przelewy międzybankowe (także przelewy SEPA) zlecane:

przez internet:

0 zł

przez telefon

w oddziale

20 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego:

0 zł / 20 zł

0 zł przez internet

Przelewy natychmiastowe przez internet:

0 zł / 10 zł - 0 zł pierwszy w miesiącu Express Elixir

Przelewy zagraniczne (opcja SHA) zlecane:

PRZEZ INTERNET

0 zł

W ODDZIALE

20 zł

Polecenie zapłaty:

0 zł

Zlecenie stałe:

0 zł / 1 zł realizacja

Kody autoryzacyjne SMS:

0 zł pierwsze 10 w miesiącu / 0,30 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE

Apple Pay

WAŻNE DOKUMENTY

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.