Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Nest Bank
BIZNest Konto

KONTO PODSTAWOWE

0 zł
/ 0 zł

KARTA DO KONTA

0 zł
/ 0 zł

przelewy do zus i us

0 zł / 10 zł

0 zł - przelewy zlecane przez bankowość internetową lub mobilną

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł

KONTO POMOCNICZE

10 zł
/ 10 zł

BANKOMATY WŁASNE

NIe dotyczy

Brak własnych bankomatów

INNE BANKOMATY

0 zł
/ 6 zł

0 zł - bankomaty Euronet oraz BLIKIEM ze wszystkich bankomatów

WYPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE

0,5% min 10 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
OTWARTA

0,5% min 10 zł

WPŁATA GOTÓWKI W ODDZIALE
ZAMKNIĘTA

0,5% min 10 zł

aKTUALNE PROMOCJE KONTA

OPIS KONTA

BIZNest Konto Nest Banku to obecnie jedno z najlepszych darmowych kont firmowych na rynku dla osób, które nie są zainteresowane dodatkowymi premiami i nie chcą pilnować spełniania warunków ich uzyskania. Do konta dostępne jest atrakcyjnie oprocentowane konto oszczędnościowe (lokacyjne).

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

opłaty za konto

Opłata za otwarcie konta podstawowego:

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta podstawowego:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

0 zł

Opłata za otwarcie konta pomocniczego:

0 zł

Opłata za prowadzenie konta pomocniczego:

minimalnie

10 zł

maksymalnie

10 zł

opłaty za KARTĘ

Organizacja płatnicza

VISA

Opłata za kartę:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

0 zł

Przewalutowanie transakcji w walutach obcych:

4,9%

BANKOMATY

Wypłata z bankomatów własnych:

NIe dotyczy

Brak własnych bankomatów

Wypłata z innych bankomatów w Polsce:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

6 zł

0 zł - bankomaty Euronet oraz BLIKIEM ze wszystkich bankomatów

WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI

wypłata gotówki w oddziale:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki w oddziale – otwarta:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki w oddziale, w kasie – zamknięta:

0,5% min 10 zł

wpłata gotówki w oddziale, wrzutnia – zamknięta:

wpłata gotówki we wpłatomacie:

0 zł Euronet i BLIK

opłaty za PRZELEWY

Krajowe przelewy międzybankowe (także przelewy SEPA) zlecane:

przez internet:

0 zł

przez telefon

10 zł

w oddziale

10 zł

Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego:

0 zł / 10 zł

0 zł - przelewy zlecane przez bankowość internetową lub mobilną

Przelewy natychmiastowe przez internet:

10 zł

Przelewy zagraniczne (opcja SHA) zlecane:

PRZEZ INTERNET

50 zł

W ODDZIALE

0,2% min. 50 zł max. 200 zł

Polecenie zapłaty:

5 zł

Zlecenie stałe:

0 zł

Kody autoryzacyjne SMS:

0 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE

Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay

WAŻNE DOKUMENTY