Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
RRSO: 34.24 %

OPŁATA
ZA WYDANIE KARTY

0 zł

OPŁATA
ZA WZNOWIENIE KARTY

0 zł

OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE KARTY
W PIERWSZYM ROKU

0 zł
/ 9.50 zł

wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty

OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE KARTY
W KOLEJNYCH LATACH

0 zł
/ 9.50 zł

wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie

OKRES
BEZODSETKOWY

54 dni

WYPŁATA GOTÓWKI Z BANKOMATU
LUB PRZELEW Z KARTY

6% min. 10 zł

aKTUALNE PROMOCJE KARTY

Aktualnie brak promocji tej karty kredytowej

OPIS KARTY

Karta VISA Comfort powinna zainteresować osoby, które wydają co najmniej 1 000 złotych miesięcznie. Nie będą wtedy ponosić opłaty miesięcznej 9,50 zł. Kwota opłaty miesięcznej odstraszy inne osoby, dodatkowo pierwsza opłata jest pobierana już z góry przy zawieraniu umowy. Karta VISA Comfort od lipca 2021 r. powiązana jest z dodatkowymi atrakcyjnymi promocjami. Istnieje możliwość rozłożenia na raty zadłużenia min. 200 zł.

WARUNKI KARTY

Okres bezodstekowy:

54 dni

Oprocentowanie po okresie bezodsetkowym

20.5 %

Minimalny limit karty kredytowej:

Minimalny wymagany dochód do karty kredytowej:

Minimalna kwota do spłaty karty kredytowej

5,00% wykorzystanego limitu, min. 50 zł

PŁATNOŚCI MOBILNE

PROGRAMY RABATOWE I LOJALNOŚCIOWE

ZWROTY CZĘŚCI KWOTY TRANSAKCJI (MONEYBACK)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT I PROWIZJI

WYDANIE, WZNOWIENIE I UŻYTKOWANIE KARTY

Nazwa organizacji płatniczej:

VISA

Opłata za wydanie karty:

0 zł

Opłata za wznowienie karty:

0 zł

Opłata za użytkowanie karty w pierwszym roku:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

9.50 zł

wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty

Opłata za korzystanie z karty w kolejnych latach:

minimalnie

0 zł

maksymalnie

9.50 zł

wymagane transakcje min. 1000 złotych miesięcznie, pierwsza opłata naliczana w dniu aktywacji karty

TRANSAKCJE KARTĄ

Opłata za przelew z karty kredytowej lub za wypłatę z bankomatu:

6% min. 10 zł

Prowizja za przewalutowanie transakcji w walutach obcych karty kredytowej:

1,26% Euro; 2,52% pozostałe

Opłata za transakcje kartą kredytową związane z hazardem i grami losowymi:

ROZŁOŻENIE NA RATY

Rozłożenie płatności kartą kredytową na raty:

Plan Spłat Ratalnych, kwota min. 200 zł

Opłata za rozłożenie na raty karty kredytowej:

Opłata ustalana indywidualnie. Nie więcej niż 13% wartości transakcji, dzielona jest na ilość rat ustalonych w ramach Planu spłat ratalnych i doliczana do każdej raty

Okres finansowania rozłożenia na raty:

3 - 24 miesiące

Oprocentowanie rozłożenia na raty:

19 %

WAŻNE DOKUMENTY