Zmiany taryfy prowizji i opłat dla przedsiębiorców w PKO BP 2023

PKO Bank Polski SA, największy bank w Polsce, ogłosił, że od 17 października 2023 r. wprowadza zmiany taryfy prowizji i opłat dla przedsiębiorców w PKO BP, dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany te podyktowane są potrzebą dostosowania się do wymogów rynkowych i regulacyjnych, a także w celu ułatwienia korzystania z usług bankowych dla klientów. Zmiana taryfy dla przedsiębiorców to kolejna przykra niespodzianka od banku w tym roku po wprowadzeniu zmian dla klientów indywidualnych od czerwca 2023 r.

Nowa taryfa wprowadza kilka istotnych zmian dla przedsiębiorców, w tym zmiany dotyczące opłat za korzystanie z bankomatów, obsługi kasowej w oddziałach oraz prowizji za przelewy (w tym limit bezpłatnych). Wszystkie te zmiany będą miały wpływ na koszty prowadzenia działalności dla firm, które korzystają z usług PKO Banku Polskiego.

Kluczowe informacje warte zapamiętania:

 • PKO Bank Polski wprowadza od 17 października 2023 r. nową Taryfę prowizji i opłat bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Nowa taryfa wprowadza istotne zmiany, takie jak zniesienie opłat za wpłaty i wypłaty z bankomatów, podwyższenie prowizji za przelewy ale także obniżenie niektórych opłat.
 • Opłaty za prowadzenie kont nie ulegają zmianie.

Przegląd zmiany Taryfy Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców w PKO BP

Podwyżki w Taryfie Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców w PKO BP

Od 17 października 2023 r. PKO Bank Polski wprowadza istotne zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na kilka ważnych zmian. Poniżej przedstawiam szczegółowy ich przegląd:

Reklama
 • Bank PKO BP wprowadza pakiety dziesięciu bezpłatnych przelewów w IKO. Za każdy następny przelew trzeba będzie zapłacić 1 zł. Do tej pory wszystkie standardowe przelewy krajowe i SEPA realizowane przez IKO były za darmo;
 • Dla PKO Konto Firmowe (otwartego do 31 października 2020 r.) bank zredukował bezpłatne przelewy z 30 do 10. Ujednolicił ich liczbę na tym samym poziomie, co dostępna liczba bezpłatnych przelewów w obecnej ofercie dla konta firmowego;
 • PKO BP zwiększył opłatę za instrukcję kosztową OUR z 80 złotych do 100 złotych oraz 250 złotych dla transakcji na Białorusi i w Rosji;
 • Bank podniósł opłatę za przelew w oddziale lub na infolinii ujednolicając opłatę na 20 zł;
 • Podniesiona została opłata za autoryzację ustanowienia, modyfikacji, usunięcia dyspozycji przy użyciu kodu z karty kodów jednorazowych;
 • Zmienia się opłata za wpłatę w formie zamkniętej na rachunek w PLN oraz w walutach wymienialnych w oddziale lub we wrzutni;
 • W nowej taryfie wprowadzono wyższe koszty za przekazywanie drugiego i każdego kolejnego wyciągu w ciągu miesiąca lub innych zestawień operacji, w tym dla kart walutowych, w zależności od waluty na koncie;
 • Zmieniła się opłata za wypłatę w formie otwartej;
 • PKO Bank Polski zdecydował się podnieść opłaty za dokonywanie wpłat gotówkowych w polskiej walucie oraz w innych walutach wymienialnych, zarówno na rachunki prowadzone w tym banku, jak i na rachunki w innych instytucjach finansowych;
 • Pojawiła się wyższa opłata za wypłatę gotówki z bankomatów krajowych i zagranicznych, w oddziałach PKO BP lub innych podmiotów realizujących wypłaty;
 • Wysokość opłaty za wykonanie przelewu SORBNET została zwiększona poprzez likwidację minimalnej kwoty przelewu oraz zlikwidowanie zależności od sposobu realizacji przelewu.

Obniżki w Taryfie Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

Bank wprowadził również kilka mniej istotnych obniżek opłat:

 • za przelewy w obszarze EOG w walutach państw należących do EOG oraz w GBP i CHF. Obniżka nie dotyczy rachunku PKO Rachunek dla Przedsiębiorstw;
 • za realizację standardowego zlecenia stałego na rachunki w innych bankach;
 • dla płatnika za realizację polecenia zapłaty na rachunki w innych bankach;
 • za monity.

Szczegółowa tabela zmian Taryfy Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

W poniższej tabeli znajduje się szczegółowy cennik według tabeli opłat i prowizji w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wykaz zmienianych opłat i prowizji dla przedsiębiorców w PKO BPprzed zmianąpo zmianie
Pakiet bezpłatnych przelewów w aplikacji IKO (PKO Konto Firmowe)0 zł – bez ograniczeń / 30 w miesiącu (PKO Konto Firmowe (otwarte do 31 października 2020 r.)0 zł / 1 zł
10 darmowych przelewów w miesiącu
Opłata za instrukcję kosztową OUR 80 zł100 zł lub 250 zł (Białoruś i Rosja)
Opłata za przelew w oddziale / na infolinii3 zł / 5 zł / 6 zł / 10 zł / 15 zł20 zł
Opłata za autoryzację ustanowienia, modyfikacji, usunięcia dyspozycji przy użyciu kodu z karty kodów jednorazowych0,50 zł1 zł
Opłata za wpłatę w formie zamkniętej na rachunek w walutach wymienialnych w oddziale / we wrzutni 0,2% min. 20 zł 0,5% min. 20 zł
Opłata za wpłatę w formie zamkniętej na rachunek prowadzony w złotych w oddziale / we wrzutni0,2% min. 20 zł / 0,2% min. 30 zł / 0,3% min. 10 zł / 0,5% min. 10 zł 0,3% min. 20 zł w oddziale 
0,2% min. 20 zł we wrzutni
Opłata za przekazanie drugiego i każdego kolejnego wyciągu w miesiącu lub każdego innego zestawienia operacji, w tym dla kart walutowych w zależności od waluty rachunku20 zł / 25 zł / 2,5 EUR / 3 USD25 zł / 5 EUR / 5 USD
Opłata za wypłatę w formie otwartej  0,5% min. 6 zł0,6% min. 20 zł
Opłata za wpłatę gotówki w PLN w formie otwartej w oddziale na rachunki prowadzone w banku i na rachunki w innych bankach 0,5% min. 6 zł / 1% min. 20 zł0,6% min. 20 zł (Konto Firmowe), 0,6% min. 6 zł
(PKO Konto Firmowe Premium), 0,6% min. 20 zł (PKO Rachunek dla Przedsiębiorstw), 6 zł (PKO Rachunek Nasza Wspólnota)
Opłata za wpłatę gotówki w walutach wymienialnych innych niż PLN w formie otwartej w oddziale0,5% min. 5 zł / 0,5% min. 10 zł / 0,6% min. 6 zł0,7% min. 20 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów krajowych i zagranicznych, w oddziałach PKO BP lub innych podmiotów realizujących wypłaty 0,2% / 3,5% min. 5 zł / 3,5% min. 1,5 EUR / 3,5% min. 2 USD3,5% min. 5 zł / 3,5% min. 1,5 EUR / 3,5% min. 2 USD
Opłata za realizację przelewu SORBNET35 zł / 55 zł / 30 zł / 50 zł – w zależności od kanału realizacji przelewu50 zł – niezależnie od kanału realizacji przelewu
Wpłata przy użyciu BLIK we wpłatomatach innych niż PKO BPbrak usługi0,5% min. 2 zł – na dzień dzisiejszy usługa jeszcze niedostępna
Opłata za przelew zlecany w obszarze EOG w walutach państw należących do EOG oraz w GBP i CHF
(nie dotyczy rachunku PKO Rachunek dla Przedsiębiorstw)
bankowość internetowa: 0,15% min.
25 zł nie więcej niż 130 zł,
oddział lub na infolinii: z 0,25% min. 50 zł nie więcej niż 190 zł
bankowość internetowa: 10 zł,
oddział lub na infolinii: 30 zł
Opłata za realizację standardowego zlecenia stałego na rachunki w innych bankach1,50 zł / 2 zł / 3,50 zł / 10 zł / 15 zł1 zł
Opłata dla płatnika za realizację polecenia zapłaty na rachunki w innych bankach2 zł1 zł
Opłata za monity 30 zł6 zł

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: Zmieniamy Taryfę prowizji i opłat bankowych

PKO BP
Konto firmowe PKO BP

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

Reklama
12 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

12 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

Reklama
10 zł
0 zł jeśli wykonano min. 5 transakcji kartą

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

3,5% min. 5 zł

MAKSYMALNA

3,5% min. 5 zł
bezwarunkowo bezpłatne

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1 zł
0 zł – za pierwsze 10 przelewów w miesiącu w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 20 zł
0 zł – pomniejszają pakiet 10 bezpłatnych przelewów w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
DODATKOWE INFORMACJE

Bank tłumaczy wprowadzenie podwyżki jako związanej ze wzrostem wskaźników rocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych, które wyniosły 11,5% według danych za czerwiec 2023 r. Zmiana ma również na celu ujednolicenie wysokości opłat i prowizji w Taryfie. 

Reklama

Jeżeli akceptujesz te zmiany, nie jest wymagane żadne działanie z Twojej strony. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany w Regulaminie lub Taryfie, masz prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania listu informującego o wprowadzonych zmianach. 

Podsumowanie

Nowa Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla przedsiębiorców zacznie obowiązywać od 17 października 2023 r. Zmiany dotkną głównie małych i średnich przedsiębiorstw.

Wprowadzone zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla małych i średnich przedsiębiorstw z pewnością wpłyną na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z nowymi opłatami i podjąć odpowiednie kroki, aby zminimalizować koszty.

Jakie będą nowe opłaty za przelewy w ramach Nowej Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych w PKO Banku Polskim dla przedsiębiorców od 17 października 2023 r.?

Od 17 października 2023 r. nowe opłaty za przelewy w ramach Nowej Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych w PKO Banku Polskim dla przedsiębiorców będą wynosić 0 zł za pierwsze 10 przelewów w iPKO i IKO a następnie 1 zł za każdy kolejny przelew internetowy oraz 20 zł za każdy przelew w oddziale.

Jaka będzie wysokość opłaty za wypłatę gotówki w oddziale w ramach Nowej Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych w PKO Banku Polskim dla przedsiębiorców od 17 października 2023 r.?

Od 17 października 2023 r. opłata za wypłatę gotówki w oddziale w ramach Nowej Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych w PKO Banku Polskim dla przedsiębiorców wyniesie 0,6% wypłaconych środków, nie mniej niż 20 zł.

Czy PKO Bank wprowadza zmiany w kosztach wypłat z obcych bankomatów?

Tak, PKO BP wprowadza zmiany w opłatach dotyczących wypłat z obcych bankomatów. Nowe opłaty wyniosą odpowiednio: 3,5% min. 5 zł / 3,5% min. 1,5 EUR / 3,5% min. 2 USD

Czy aplikacja mobilna PKO BP będzie objęta dodatkowymi opłatami?

W nowej taryfie PKO BP nie ma informacji o wprowadzeniu dodatkowych opłat za korzystanie z aplikacji mobilnej.

Jak długo mam czas na zapoznanie się z nową taryfą prowizji i opłat PKO BP?

Zgodnie z postanowieniami banku, klienci mają co najmniej 14 dni kalendarzowych na zapoznanie się ze zmianami w taryfie prowizji i opłat.

Czy zmiana opłat i prowizji w PKO BP dotyczy kont dla przedsiębiorców?

Tak, nowa taryfa PKO BP wprowadza zmiany w opłatach i prowizjach dla przedsiębiorców. Wszystkie zmiany obowiązują od dnia 17 października 2023 r.

Szukając nowego banku sprawdź ofertę kont firmowych w innych bankach.

1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS Konto Mój Biznes Bank Millennium
Promocja konta firmowego
Bank Millennium
1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS Konto Mój Biznes Bank Millennium
Promocja do 8 kwietnia 2024 r.
4 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
1500 zł CitiKonto w ofercie dla biznesu i 2 lata bez opłat
Promocja konta firmowego
Citi Handlowy
1500 zł CitiKonto w ofercie dla biznesu i 2 lata bez opłat
Promocja do 19 grudnia 2023 r.
2 tygodnie do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Nawet 5000 zł z BIZNest Kontem z i 0 zł za terminal płatniczy Nest Bank
Promocja konta firmowego
Nest Bank
Nawet 5000 zł z BIZNest Kontem z i 0 zł za terminal płatniczy Nest Bank
Promocja do 31 stycznia 2024 r.
2 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
+1000 dla biznesu BNP Paribas – Konto Otwarte na Biznes
Promocja konta firmowego
BNP Paribas
+1000 dla biznesu BNP Paribas – Konto Otwarte na Biznes
Promocja do 31 grudnia 2023 r.
3 tygodnie do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
600 zł Zyskaj z kartą Visa i Konto za 0 zł – Konto Direct dla Firmy ING Bank
Promocja konta firmowego
ING Bank
600 zł Zyskaj z kartą Visa i Konto za 0 zł – Konto Direct dla Firmy ING Bank
Promocja do 31 grudnia 2023 r.
3 tygodnie do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Konto Firmowe Godne Polecenia z BONUSEM edycja 8 – Santander Bank Polska
Promocja konta firmowego
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia z BONUSEM edycja 8 – Santander Bank Polska
Promocja do 15 grudnia 2023 r.
7 dni do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI