Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny, czym się różnią?

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny (kredyt mieszkaniowy) to dwa pojęcia, które często są mylone. Choć oba związane są z nieruchomościami i hipoteką, to mają one jednak kilka kluczowych różnic. Artykuł pozwali zrozumieć, czym dokładnie jest pożyczka hipoteczna, a czym kredyt hipoteczny, jakie są ich podstawowe różnice oraz kiedy i które z rozwiązań warto wybrać.

Kluczowe informacje warte zapamiętania, czym się różnią pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

 • Pożyczka hipoteczna to rodzaj pożyczki zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości, a kredyt hipoteczny to forma finansowania zakupu nieruchomości zabezpieczonej hipoteką.
 • Kredyt hipoteczny jest udzielany na określony cel, zwykle zakup lub budowę nieruchomości, a pożyczka hipoteczna może być udzielona na dowolny cel konsumpcyjny, jak w przypadku kredytu gotówkowego.
 • Podstawowe różnice między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym dotyczą m.in. celu i zabezpieczenia, ale także kosztów i ryzyka.

Definicje pożyczki hipotecznej i kredytu hipotecznego

Podstawowe różnice między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym dotyczą m.in. celu i zabezpieczenia, ale także kosztów i ryzyka. Zrozumienie tych różnic pozwala na dokonanie świadomego wyboru między tymi dwoma rozwiązaniami, pożyczka hipoteczna czy kredyt hipoteczny.

Pożyczka Hipoteczna

Pożyczką hipoteczną nazywany rodzaj pożyczki gotówkowej, którą można otrzymać, zabezpieczając ją na nieruchomości. Jest to jedna z form kredytowania, która umożliwia pozyskanie większej kwoty pieniędzy niż w przypadku zwykłej pożyczki gotówkowej. Pożyczki hipoteczne udzielane są przez instytucje finansowe, przede wszystkim banki ale nie tylko, a ich wysokość zależy od wartości nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka.

Reklama

W przypadku pożyczki hipotecznej, pożyczkobiorca otrzymuje pieniądze na dowolny cel, a zabezpieczeniem zobowiązania jest istniejąca nieruchomość. W przypadku nieuregulowania zobowiązania, bank ma prawo do zajęcia nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka.

Kredyt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny to forma kredytowania, która w przeciwieństwie do pożyczki, jest udzielana na cel określony w umowie kredytowej, taki jak, zakup, budowę lub remont nieruchomości. Kredyty hipoteczne udzielane są przez banki, a ich wysokość zależy od wartości nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka. Zabezpieczeniem zobowiązania jest nieruchomość, na której została ustanowiona hipoteka. W tym przypadku również, gdy zobowiązanie nie jest uregulowane, bank może zająć nieruchomość, na której została ustanowiona hipoteka.

Podstawowe różnice pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny to dwa różne produkty finansowe, które mają wiele istotnych różnic. Oto najważniejsze z nich:

 • Cel przeznaczenia środków: Kredytem hipotecznym można sfinansować zakup mieszkania lub domu, budowę domu, remont nieruchomości lub zakup działki budowlanej. Pożyczka hipoteczna nie jest dedykowana tylko na cel mieszkaniowy, ale może być wykorzystana na dowolny cel konsumpcyjny, podobnie jak kredyt gotówkowy.
 • Wysokość kwoty: Kredyt hipoteczny jest zwykle udzielany na wyższe kwoty niż pożyczka hipoteczna.
 • Oprocentowanie: W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanie jest zwykle niższe niż w przypadku pożyczki hipotecznej.
 • Marża banku: Marża banku w przypadku pożyczki hipotecznej jest zwykle wyższa niż w przypadku kredytu hipotecznego.
 • Okres spłaty: Kredyt hipoteczny jest zwykle udzielany na dłuższy okres (do 35 lat) niż pożyczka hipoteczna (do 25 lat).
 • Wkład własny: Kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego min. 10%, z kolei pożyczka hipoteczna teoretycznie jest udzielana bez wkładu własnego, jednak jest ograniczona do 70% wartości nieruchomości będącej jej zabezpieczeniem (nie wymaga dysponowania kwotą udziału własnego).
 • Koszty: Zwykle koszty związane z kredytem hipotecznym są niższe niż w przypadku pożyczki hipotecznej.
 • Zabezpieczenie: Kredyt hipoteczny zwykle wymaga zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości (także w trakcie budowy), natomiast pożyczka hipoteczna może być zabezpieczona hipoteką tylko na istniejącej nieruchomości.

Kredyt hipoteczny nie może być wykorzystany na cel konsumpcyjny, a jedynie na cele mieszkaniowe. Pożyczka hipoteczna jest przeznaczona na cel konsumpcyjny, czyli na dowolny cel, np. na sfinansowanie podróży, kupno samochodu lub inwestycję w biznes.

W przypadku kredytu hipotecznego, bank udziela kredytu na określoną kwotę, która jest przekazywana na konkretny cel mieszkaniowy, natomiast w przypadku pożyczki hipotecznej, klient otrzymuje środki na swoje konto i może nimi dowolnie dysponować.

Warto zauważyć, że pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny to dwa różne produkty finansowe, które mają swoje zalety i wady. Przed podjęciem decyzji o wyborze jednego z nich, należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz potrzeby.

Reklama

Ustanowienie hipoteki jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej

Zabezpieczenie to również kluczowa kwestia, na którą należy zwrócić uwagę przy zaciąganiu kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

Ustanowienie hipoteki to rodzaj zabezpieczenia, które pozwala na zminimalizowanie ryzyka dla banku lub instytucji finansowej. W przypadku kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką, bank ma pewność, że w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy, będzie mógł odzyskać swoje środki.

Hipoteka to rodzaj zabezpieczenia, które polega na ustanowieniu przez kredytobiorcę swojego rodzaju zastawu na posiadanej nieruchomości. W przypadku kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej, hipoteka jest ustanawiana na nieruchomości, która jest finansowana za pomocą kredytu lub pożyczki. bank ma pewność, że w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy, będzie mógł odzyskać swoje środki.

Oprocentowanie pożyczki hipotecznej i kredytu hipotecznego

Oprocentowanie to jeden z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze pożyczki hipotecznej lub kredytu hipotecznego. Oprocentowanie pożyczki hipotecznej może być nawet dwukrotnie wyższe niż oprocentowanie kredytu hipotecznego. Przy kredytach hipotecznych średnia marża banku wynosi około 2,5%, natomiast przy pożyczkach hipotecznych marża ta wynosi około 4,5%.

Oprocentowanie pożyczki hipotecznej lub kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów stanowiących podstawę do jego ustalenia: wskaźnika WIBOR / WIRON oraz marży banku. WIBOR / WIRON to stawka, po której banki pożyczają sobie pieniądze na rynku międzybankowym. Szczegółowe informacje na temat nowego wskaźnika WIRON zastępującego WIBOR oraz jak ustalane jest oprocentowanie kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej znajdują się w oddzielnych artykułach.

Podsumowując, przy wyborze pożyczki hipotecznej lub kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na wysokość marży banku oraz oprocentowanie pożyczki hipotecznej lub kredytu hipotecznego. RRSO jest wskaźnikiem, który pozwoli na porównanie kosztów obu produktów finansowych.

Reklama

Instytucje finansowe udzielające kredytu hipotecznego czy pożyczki hipotecznej

Banki to główne podmioty, które udzielają pożyczek hipotecznych i kredytów hipotecznych. Warto podkreślić, że zgodnie z ustawą Prawo Bankowe kredyty hipoteczne są udzielane wyłącznie przez banki, natomiast pożyczki hipoteczne mogą być udzielane zarówno przez banki, jak i inne instytucje finansowe. Jednakże, nie wszystkie banki i instytucje finansowe oferują pożyczki hipoteczne.

Banki oferują kredyty hipoteczne, które mogą być udzielane na cele mieszkaniowe lub remontowe. Banki dokładnie analizują zdolność kredytową klientów, uwzględniając ich dochody, wydatki, historię kredytową oraz wartość nieruchomości, na którą ma zostać ustanowiona hipoteka. W przypadku kredytów hipotecznych, banki zazwyczaj wymagają wkładu własnego, który wynosi od 10% do 20% wartości nieruchomości.

Instytucje finansowe oferują pożyczki hipoteczne na różne cele, takie jak remont, modernizacja, zakup działki, ale również na cele całkowicie niezwiązane z nieruchomością. Pożyczki hipoteczne na ogół są przyznawane w kwotach znacznie niższych niż wartość nieruchomości, i często nie przekraczają 70% ich wartości. 

Składanie wniosku o udzielenie pożyczki hipotecznej i kredytu hipotecznego

Zarówno pożyczka hipoteczna, jak i kredyt hipoteczny wymagają złożenia wniosku przez klienta. Klient musi złożyć dokumenty potwierdzające jego zdolność kredytową.

Nie ma możliwości uzyskania pożyczki hipotecznej bez dostarczenia dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody, pomimo, że hipoteka stanowi bardzo dobre zabezpieczenie dla banku. Bank nie udzieli pożyczki osobie, która nie posiada stałego źródła dochodu. Bank dokona weryfikacji zdolności kredytowej osoby składającej wniosek o pożyczkę. Jednak ze względu na zabezpieczenie. warunki udzielenia finansowania nie powinny być tak restrykcyjne jak w przypadku kredytu gotówkowego. 

Warto również pamiętać, że przed udzieleniem pożyczki hipotecznej lub kredytu hipotecznego, instytucja finansowa sprawdza historię kredytową klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i Biurach Informacji Gospodarczej. Dlatego warto zadbać o swoją historię kredytową i unikać nieterminowej spłaty zobowiązań, aby zwiększyć swoje szanse na ich uzyskanie.

Reklama

Oprócz tych dokumentów, bank wymaga także dokumentów dotyczących posiadanego prawa do nieruchomości, na którą ma być udzielony kredyt i ustanowione zabezpieczenie.

Zalety i wady pożyczki hipotecznej

Pożyczka hipoteczna to alternatywny sposób finansowania, który może okazać się korzystny dla osób, które nie spełniają wymagań banków dotyczących kredytów hipotecznych. Jednak należy pamiętać, że koszty pożyczki hipotecznej są zwykle wyższe niż w przypadku kredytów hipotecznych.

Pożyczka hipoteczna niesie ze sobą pewne ryzyko, które należy wziąć pod uwagę przed jej zaciągnięciem. Po pierwsze, pożyczka hipoteczna zwykle ma krótszy okres spłaty niż kredyt hipoteczny, co oznacza, że miesięczne raty będą wyższe. Ponadto, w przypadku nieterminowej spłaty pożyczki hipotecznej, pożyczkodawca ma prawo do wystąpienia do sądu o sprzedaż nieruchomości, na której została udzielona pożyczka.

Kolejnym ryzykiem związanym z pożyczką hipoteczną, w porównaniu do kredytu gotówkowego, jest na ogół konieczność ubezpieczenia nieruchomości, na której została udzielona pożyczka, gdyż jest ono zwykle wymagane przez pożyczkodawcę.

Czy wybrać pożyczkę hipoteczną, czy kredyt hipoteczny?

Planujesz zakup mieszkania lub budowę domu? Jeśli tak, najlepszym wyborem będzie zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Za tym rozwiązaniem przemawia niższe oprocentowanie oraz dłuższy okres spłaty, co wpłynie na zdecydowanie mniejszą ratę miesięczną.

Z kolei, gdy potrzebujesz większej sumy gotówki, którą przeznaczysz na dowolny cel i dysponujesz prawem do nieruchomości, rozważ pożyczkę hipoteczną. Jej uzyskanie będzie mniej skomplikowane w porównaniu do kredytu hipotecznego, ale zabezpieczenie na nieruchomości sprawi, że możesz otrzymać znacznie większą kwotę pożyczki przy niższych kosztach niż przy kredycie gotówkowym. 

Warto również pamiętać, że pożyczka hipoteczna nie jest jedynym źródłem finansowania. Dostępne na rynku kredyty gotówkowe będą alternatywą dla pożyczki hipotecznej w przypadku, gdy nie dysponujemy zabezpieczeniem w postaci nieruchomości. Jednak przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki hipotecznej lub kredytu gotówkowego, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i porównać oferty różnych instytucji finansowych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące różnic pomiędzy pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym:

Czym różni się pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego?

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny to dwa różne produkty finansowe. Pożyczka hipoteczna jest udzielana przez bank lub instytucję finansową i nie jest zawsze związana z zakupem nieruchomości. Kredyt hipoteczny natomiast jest przeznaczony na zakup lub budowę nieruchomości i jest udzielany wyłącznie przez banki.

Kto może ubiegać się o pożyczkę hipoteczną?

O pożyczkę hipoteczną może ubiegać się osoba posiadająca odpowiednią zdolność kredytową oraz zabezpieczenie pożyczki na nieruchomości. Warunki kredytowania zależą od indywidualnych potrzeb klienta oraz zdolności kredytowej. Banki i instytucje finansowe wymagają także posiadania stałych dochodów oraz pozytywnej historii kredytowej.

Jakie są koszty pożyczki hipotecznej?

Koszty pożyczki hipotecznej różnią się w zależności od instytucji udzielającej pożyczki. Mogą obejmować opłatę przygotowawczą, prowizję, ubezpieczenia oraz odsetki.

Czy pożyczka hipoteczna różni się od kredytu hipotecznego pod względem maksymalnej kwoty kredytu?

Tak, pożyczka hipoteczna z reguły ma niższą maksymalną kwotę kredytu niż kredyt hipoteczny. Jest to spowodowane różnicami w zasadach udzielania tych form finansowania.

Jakie są korzyści z zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego pozwala na sfinansowanie zakupu nieruchomości, która może pełnić rolę mieszkania lub inwestycji. Ponadto, kredyt hipoteczny ma niższe oprocentowanie niż inne formy kredytów, co sprawia, że jest bardziej korzystny finansowo.

Czy mogę przeznaczyć pożyczkę hipoteczną na dowolny cel?

Tak, pożyczka hipoteczna daje swobodę w wyborze celu, na który chcemy przeznaczyć pożyczone środki. Możemy z nich korzystać na dowolny cel, nie tylko na zakup nieruchomości.

Czy pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny są udzielane pod ustanowienie hipoteki na nieruchomości?

Tak, zarówno pożyczka hipoteczna, jak i kredyt hipoteczny są udzielane pod zastaw nieruchomości, co oznacza, że instytucja finansująca ma prawo przejąć nieruchomość w przypadku niewywiązania się z umowy.

Czy kredyt hipoteczny różni się od kredytu gotówkowego pod względem celu?

Tak, kredyt hipoteczny jest przeznaczony głównie na zakup nieruchomości, podczas gdy kredyt gotówkowy może być przeznaczony na dowolny cel konsumencki.


Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE
BANKOWE
KONTA
OSOBISTE
KARTY
KREDYTOWE
KONTA
FIRMOWE
KREDYTY
GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA
KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE
I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.