Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Okres bezodsetkowy na karcie kredytowej

Okres bezodsetkowy na karcie kredytowej

Okres bezodsetkowy na karcie kredytowej to jedna z głównych cech i najważniejszych korzyści karty kredytowej, gdyż umożliwia dokonywanie transakcji bez ponoszenia kosztów związanych z odsetkami.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z niego skorzystać?
Jakie zasady dotyczą okresu bezodsetkowego?

Czym jest okres bezodsetkowy, grace period?

Okres bezodsetkowy (tzw. grace period) to czas, w którym możemy dokonywać transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia kosztów odsetek, liczony pomiędzy wykorzystaniem środków z limitu karty kredytowej a momentem, w którym musimy dokonać spłaty zadłużenia.

Banki dają relatywnie długi okres na to by korzystać ze środków bez naliczania odsetek. Na tym parametrze bazują wszystkie oferty kart kredytowych. Składa się z dwóch elementów:

  • okresu rozliczeniowego (w którym dokonywane są transakcje kartą)
  • okresu na spłatę zobowiązania

Co to jest cykl rozliczeniowy karty kredytowej?

Cykl rozliczeniowy to okres, w którym dokonujesz transakcji na karcie kredytowej. Zazwyczaj trwa miesiąc. Na koniec okresu rozliczeniowego bank wystawia zestawienie transakcji z określeniem terminu spłaty (całości lub kwoty minimalnej zadłużenia), czyli określeniem czasu na spłatę zadłużenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na daty rozpoczęcia i zakończenia okresu rozliczeniowego, które nie zawsze, a w praktyce rzadko, muszą pokrywać się z miesiącem kalendarzowym.

Reklama

Warto pamiętać, że data rozpoczęcia i zakończenia cyklu rozliczeniowego w banku jest ściśle określona w umowie o kartę kredytową.

Jak długo trwa okres bezodsetkowy?

Okres bezodsetkowy trwa zazwyczaj od 45 do 59 dni. Dokładna liczba dni zależy od oferty kart banku lub indywidualnych warunków umowy z klientem.

Okres bezodsetkowy (grace period) to okres liczony od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego (trwa od 28 do 31 dni w zależności od banku) do ostatniego dnia okresu na spłatę zadłużenia (trwa od 25 do 29 dni w zależności od banku). Dla pojedynczej transakcji okres bezodsetkowy może być krótszy. Im bliżej końca okresu rozliczeniowego wykonasz transakcję, tym mniej czasu będziesz miał na spłatę zobowiązania.

W poniższej tabeli znajdują się informacje o okresie bezodsetkowym dla najpopularniejszych kart w polskich bankach:

Nazwa bankuNazwa karty kredytowejOkres bezodsetkowy
Alior BankKarta Mastercard OK!59 dni
Bank MillenniumKarta Impresja51 dni
Bank Pekao SAKarta Elastyczna55 dni
Bank Pekao SAKarta kredytowa z Żubrem58 dni
BNP ParibasKarta Mastercard Standard56 dni
Citi HandlowyCiti Simplicity56 dni
Citi HandlowyBP Motokarta56 dni
Citi HandlowyCitibank World Mastercard56 dni
Credit AgricoleKarta Silver54 dni
ING BankKarta kredytowa Visa ING52 dni
ING BankKarta kredytowa Mastercard ING52 dni
PKO BPPrzejrzysta karta kredytowa55 dni
Santander Bank PolskaVisa Silver Akcja Pajacyk54 dni
Santander Bank PolskaKarta 1|2|354 dni
Santander Consumer BankVisa TurboKARTA54 dni
Santander Consumer BankVisa Comfort54 dni
Santander Consumer BankKarta ratalna Comfort Plus54 dni
TwistoKarta Twisto45 dni

Jak działa okres bezodsetkowy na karcie kredytowej w praktyce?

Zakładając rozpoczęcie okresu rozliczeniowego 16 października, przez 30 dni dokonujemy transakcji kartą. Na koniec dnia 15 listopada zostanie dokonane podliczenie wszystkich transakcji z pierwszego okresu rozliczeniowego i na podstawie wygenerowanego zestawienia klient będzie miał 27 dni na spłatę całego zadłużenia, aby nie zapłacić odsetek. Najpóźniej w dniu 12 grudnia musi dokonać przelewu co najmniej minimalnej kwoty do spłaty.

Zasady działania oraz pojawiające się „haczyki” najlepiej wyjaśnić na graficznym przykładzie. Poniższy wykres obrazuje dokładnie jak wyglądają terminy rozliczeń w przypadku okresu bezodsetkowego 57 dni.

Reklama
Jak korzystać z kart kredytowych?

Jakie są zasady spłaty zadłużenia karty kredytowej?

Podczas okresu bezodsetkowego nie musimy płacić odsetek od posiadanego zadłużenia, jednakże w przypadku braku spłaty całego zadłużenia przed jego upływem, bank naliczy odsetki. Przed końcem okresu bezodsetkowego należy dokonać spłaty minimalnej kwoty. Minimalna kwota do spłaty to kwota, która jest ustalana w umowie i stanowi na ogół minimum 5% zadłużenia.

Jednak spłata wyłącznie minimalnej kwoty oznacza, że posiadanie karty nie będzie już dla nas bezpłatne. Brak spłaconej całości zadłużenia spowoduje naliczanie odsetek od całości a nie tylko od niespłaconej części, do tego będą one liczone od dnia transakcji a nie od dnia terminu częściowej spłaty zadłużenia czy też końca okresu rozliczeniowego. Bank naliczy odsetki od każdej transakcji spłaconej w okresie do spłaty lub po zakończeniu okresu bezodsetkowego (tak jakby go nie było) za okres, od daty dokonania transakcji do daty jej spłaty, Wyjątkiem są transakcje, które były spłacone jeszcze w trakcie okresu rozliczeniowego. Należy pamiętać, że oprocentowanie tej kwoty w wielu przypadkach będzie wynosiło tyle, ile wynoszą maksymalne odsetki ustawowe.

W powyższym przykładzie, jeżeli najpóźniej w dniu 12 grudnia nie zostanie uregulowana całkowita kwota zadłużenia, np. spłacona została kwota 290 złotych, zostaną naliczone odsetki od dnia 23 października od pełnej kwoty 300 złotych a nie pozostałej do spłaty kwoty 10 złotych.

Aby w pełni korzystać z okresu bezodsetkowego należy terminowo spłacać zadłużenie, a najlepiej spłacić je w całości przed dniem kiedy on upływa. W ten sposób odsetki nie zostaną naliczone w związku z jego przekroczeniem. Karta kredytowa, w przypadku konsumentów jest umową kredytową i działa zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim.

Czy okres bezodsetkowy na karcie kredytowej dotyczy wszystkich transakcji?

Nie, okres bezodsetkowy dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych. Korzystając z karty kredytowej w bankomacie lub dokonując przelewu z karty na rachunek, musimy liczyć się z odsetkami. Używanie karty kredytowej do wypłat gotówki z bankomatu i innych transakcji gotówkowych oznacza naliczanie odsetek od pierwszego dnia.

Jak spłacić zadłużenie na karcie kredytowej w okresie bezodsetkowym?

Aby skorzystać z okresu bezodsetkowego, musimy spłacić całe zadłużenie przed upływem okresu. W ten sposób unikniemy naliczania odsetek za wykorzystanie posiadanego zadłużenia. Warto przy tym pamiętać, że minimalna kwota do spłaty, wyznaczana przez bank, nie jest równoznaczna ze spłatą całego zadłużenia, jest ustalana w umowie z bankiem i stanowi na ogół około 5% całości zadłużenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

Reklama
Nazwa bankuNazwa karty kredytowejMinimalna kwota do spłaty
Alior BankKarta Mastercard OK!3% zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego wraz z opłatami i odsetkami
Bank MillenniumKarta Impresja5%
Bank Pekao SAKarta ElastycznaNie więcej niż 3%, nie mniej niż 30 zł
Bank Pekao SAKarta kredytowa z ŻubremNie więcej niż 3%, nie mniej niż 30 zł
BNP ParibasKarta Mastercard StandardNie więcej niż 3%, nie mniej niż 30 zł
Citi HandlowyCiti SimplicityNie więcej niż 5%, nie mniej niż 30 zł
Citi HandlowyBP MotokartaNie więcej niż 5%, nie mniej niż 30 zł
Citi HandlowyCitibank World MastercardNie więcej niż 5%, nie mniej niż 30 zł
Credit AgricoleKarta Silver4% min. 30 zł
ING BankKarta kredytowa Visa ING4%, min. 50 zł
ING BankKarta kredytowa Mastercard ING5%, min. 50 zł
PKO BPPrzejrzysta karta kredytowa4 proc. – min. 50 zł
Santander Bank PolskaVisa Silver Akcja Pajacyk5%, nie mniej niż 50 zł
Santander Bank PolskaKarta 1|2|35%, nie mniej niż 50 zł
Santander Consumer BankVisa TurboKARTA5,00% wykorzystanego limitu, min. 50 zł
Santander Consumer BankVisa Comfort5,00% wykorzystanego limitu, min. 50 zł
Santander Consumer BankKarta ratalna Comfort Plusstała kwota uzależniona od wysokości przyznanego limitu
TwistoKarta Twisto10%

Spłaty możesz dokonać samodzielnie dokonując przelewu na wskazany w umowie numer rachunku rozliczeniowego karty kredytowej lub w przypadku, gdy korzystasz z konta i karty w jednym banku uruchomić (jeśli jest dostępne) automatyczną spłatę karty kredytowej (minimalnej kwoty lub całego zadłużenia). Dzięki spłacie automatycznej nie ma ryzyka, że zapomnisz spłacić zobowiązanie w okresie bezodsetkowym (oczywiście jeśli na koncie osobistym będą wystarczające środki na spłatę).

Należy pamiętać, ze kolejne cykle rozliczeń nakładają się z okresem na spłatę zadłużenia poprzedniego okresu. W analizowanym przypadku od 16 listopada rozpoczął się drugi cykl rozliczeniowy, którego spłaty bez odsetek należy dokonać do 12 stycznia.

Jak spłacić całe zadłużenie po okresie bezodsetkowym na karcie kredytowej?

Jeśli nie dokonasz spłaty zadłużenia na karcie kredytowej, gdy upływa okres bezodsetkowy, możesz skorzystać z możliwości rozłożenia na raty zadłużenia karty kredytowej. Wiele banków wychodzi na przeciw klientom oferując takie rozwiązanie. Warto zapoznać się wcześniej z ofertą banku, ponieważ koszty rozłożenia na raty mogą wynosić od 0 zł do kilkudziesięciu procent.

W związku z przekroczeniem okresu bezodsetkowego brak wpłaty kwoty minimalnej będzie uznany przez bank za złamanie warunków umowy, co może się wiązać z kosztami odsetek od zadłużenia przeterminowanego oraz kosztów wysłania monitu, czy też dalszych kosztów windykacyjnych.

Jak widać bardzo łatwo stracić kontrolę nad wydatkami i terminami spłat za poszczególne okresy rozliczeniowe. Zauważmy, że oferowany przez banki okres bezodsetkowy jest często krótszy niż 60 dni i jeśli uzyskujesz regularne dochody pod koniec miesiąca kalendarzowego nie będziesz w stanie regulować zadłużenia z wpływu dochodu uzyskanego w kolejnym miesiącu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące okresu bezodsetkowego karty kredytowej:

Co to jest okres bezodsetkowy na karcie kredytowej?

Okres bezodsetkowy na karcie kredytowej to czas od momentu dokonania transakcji, w którym posiadacz karty nie musi płacić dodatkowych odsetek.

Reklama

Jak skorzystać z okresu bezodsetkowego na karcie kredytowej?

Aby skorzystać z okresu bezodsetkowego, należy dokonać transakcji kartą kredytową w danym okresie rozliczeniowym i spłacić jej saldo przed końcem okresu na spłatę.

Co to jest cykl rozliczeniowy karty kredytowej?

Cykl rozliczeniowy karty kredytowej to czas między dwoma kolejnymi wyciągami z rachunku karty.

Czy w okresie bezodsetkowym na karcie kredytowej trzeba płacić odsetki?

Nie, w okresie bezodsetkowym na karcie kredytowej posiadacz karty nie płaci dodatkowych odsetek.

Jak działa spłata karty kredytowej?

Spłata karty kredytowej polega na uregulowaniu zobowiązania wobec banku za pomocą przelewu z rachunku bankowego na rachunek karty lub przez włączenie opcji automatycznej spłaty karty ze wskazanego rachunku.

Co to jest minimalna kwota do spłaty karty kredytowej?

Minimalna kwota do spłaty karty kredytowej to najniższa kwota, którą posiadacz karty musi wpłacić na rachunek karty w celu uniknięcia konsekwencji wynikających z tytułu braku spłaty.

Co dzieje się po końcu okresu bezodsetkowego na karcie kredytowej?

Po końcu okresu bezodsetkowego na karcie kredytowej (po spłacie kwoty minimalnej) posiadacz musi płacić dodatkowe odsetki od zadłużenia karty.

Czy jest możliwość automatycznej spłaty karty kredytowej?

Tak, wiele banków oferuje możliwość włączenia opcji automatycznej spłaty karty kredytowej ze wskazanego rachunku bankowego lub ustawienie stałego zlecenia na rachunku bankowym.

Jak długo trwa okres na spłatę karty kredytowej?

Miesięczny okres na spłatę karty kredytowej zależy od terminu spłaty określonego w umowie zawartej między posiadaczem a bankiem i może trwać najczęściej od 45 do 59 dni.

AKTUALNE PROMOCJE KART KREDYTOWYCH
600 zł do LIDLa Tańsze zakupy z Kartą Kredytową Citibank
Promocja karty kredytowej
Citi Handlowy
600 zł do LIDLa Tańsze zakupy z Kartą Kredytową Citibank
Promocja do 30 listopada 2023 r.
2 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Do 600 zł zyskaj z Kartą Kredytową z Żubrem Pekao SA 48000 punktów Bezcenne Chwile
Promocja karty kredytowej
Bank Pekao SA
Do 600 zł zyskaj z Kartą Kredytową z Żubrem Pekao SA 48000 punktów Bezcenne Chwile
Promocja do 31 grudnia 2023 r.
3 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Do 760 zł Weź kartę i zyskaj bony 400 zł do Allegro + do 360 zł zwrotu z Visa TurboKARTA – Santander Consumer Bank
Promocja karty kredytowej
Santander Consumer Bank
Do 760 zł Weź kartę i zyskaj bony 400 zł do Allegro + do 360 zł zwrotu z Visa TurboKARTA – Santander Consumer Bank
Promocja do 29 lutego 2024 r.
5 miesięcy do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Pakiet medyczny z kartą kredytową Citi Simplicity Citi Handlowy
Promocja karty kredytowej
Citi Handlowy
Pakiet medyczny z kartą kredytową Citi Simplicity Citi Handlowy
Promocja do 28 lutego 2024 r.
5 miesięcy do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
200 zł Podróżuj i zyskuj z Kartą Kredytową Citibank World Mastercard
Promocja karty kredytowej
Citi Handlowy
200 zł Podróżuj i zyskuj z Kartą Kredytową Citibank World Mastercard
Promocja do 31 grudnia 2023 r.
3 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Karta kredytowa z zegarkiem Garmin Venu SQ Citi Simplicity Citi Handlowy
Promocja karty kredytowej
Citi Handlowy
Karta kredytowa z zegarkiem Garmin Venu SQ Citi Simplicity Citi Handlowy
Promocja do 31 grudnia 2023 r.
3 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
TurboKARTA z voucherem do Biedronki – 300 zł voucher + do 360 zł zwrotu z Visa TurboKARTA – Santander Consumer Bank
Promocja karty kredytowej
Santander Consumer Bank
TurboKARTA z voucherem do Biedronki – 300 zł voucher + do 360 zł zwrotu z Visa TurboKARTA – Santander Consumer Bank
Promocja do 31 grudnia 2023 r.
3 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Do 360 zł zwrotu z Visa TurboKARTA – Santander Consumer Bank
Promocja karty kredytowej
Santander Consumer Bank
Do 360 zł zwrotu z Visa TurboKARTA – Santander Consumer Bank
Promocja do 31 grudnia 2023 r.
3 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
240 zł rocznie w promocji Zdobądź do 720 zł z Kartą kredytową Citibank-BP Motokarta – Citi Handlowy
Promocja karty kredytowej
Citi Handlowy
240 zł rocznie w promocji Zdobądź do 720 zł z Kartą kredytową Citibank-BP Motokarta – Citi Handlowy
Promocja do 29 lutego 2024 r.
5 miesięcy do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE
BANKOWE
KONTA
OSOBISTE
KARTY
KREDYTOWE
KONTA
FIRMOWE
KREDYTY
GOTÓWKOWE