Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe

Wyższe opłaty Konta Przekorzystnego Biznes Banku Pekao SA od 1 lipca 2023 r.

Bank Pekao SA to drugi bank po ING Banku, który w ciągu ostatnich kilku dni poinformował o zmianach w prowadzeniu kont dla przedsiębiorców. Od 1 lipca 2023 r. wejdą w życie wyższe opłaty Konta Przekorzystnego Biznes Banku Pekao SA (zgodnie z regulaminem o zmianach informuje w terminie 2 miesięcy przed datą wejścia w życie). W poniższym artykule znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych zmian.

Opłata za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes Banku Pekao SA od 1 lipca 2023 r.

Według opublikowanej nowej Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Przekorzystnego Biznes, prowadzenie rachunku w polskich złotych będzie kosztowało 12 zł zamiast dotychczasowych 9 zł miesięcznie.

Tak jak do tej pory, za prowadzenie konta nie zapłacą przedsiębiorcy, którzy spełnią jeden z warunków: 

  • wpływy na rachunki w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, (nie dotyczy rozliczenia depozytów terminowych lub kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w Pekao), 
  • wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), 
  • rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, 
  • wykonana min. 1 transakcja wymiany walut w banku, 
  • wykonana min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing

Zwolnienie z opłaty dotyczy również nowych firm (do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) przez pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Reklama

Osoby, które w ostatnim czasie otworzyły Konto Przekorzystne Biznes korzystając z promocji, nadal nie płacą za konto do końca jej obowiązywania.

Operacje gotówkowe i przelewy w oddziałach dla Konta Przekorzystnego Biznes

Jak większość banków, Pekao SA postanowił podnieść opłaty i prowizje za czynności bankowe wykonywane w oddziałach.

Od 1 lipca 2023 r. posiadacze Konta Przekorzystnego Biznes zapłacą więcej za wpłaty i wypłaty gotówkowe w oddziale w formie otwartej, 0,4% min. 10 zł zamiast 0,3 % min. 8 zł. Co warte podkreślenia, nie będzie już możliwości bezpłatnej wypłaty w oddziale do sumy 10 000 zł miesięcznie. Wyższe będą również opłaty za wpłaty w formie zamkniętej oraz w monetach.

Na pocieszenie nie zmieniają się zasady pobierania opłat za korzystanie z bankomatów i wpłatomatów.

Osoby zlecające przelewy w oddziałach również odczują podwyżkę opłat. Zwykłe przelewy (w tym SEPA) drożeją z 15 zł na 17 zł, a przelew pilny z 20 zł na 25 zł.

Opłata za każdą autoryzację kodem SMS

W dotychczas obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Konta Przekorzystnego Biznes pierwsze 20 SMS służących do autoryzacji operacji w bankowości internetowej było bezpłatnych. Dopiero kolejne były płatne. Pomimo, że opłata 30 groszy pozostaje bez zmian, będzie dotyczyła każdego z otrzymanych SMS-ów.

Reklama

Bank praktycznie wymusza instalację swojej aplikacji PeoPay, ponieważ każda autoryzacja dokonywana w PeoPay będzie nadal bezpłatna.

Wyższe opłaty Konta Przekorzystnego Biznes Banku Pekao SA od 1 lipca 2023 r.przed zmianąpo zmianie
Prowadzenie rachunku bieżącego w złotych0 zł / 9 zł0 zł / 12 zł
Warunek zwolnienia z opłatybez zmianbez zmian
Wysłanie przez Bank kodu SMS służącego do zaakceptowania zlecenia złożonego w bankowości elektronicznej 0 zł – pierwsze 20 w miesiącu; 
0,30 zł – kolejne
0,30 zł – od każdego SMS
Polecenie przelewu wewnętrznego / przelewu zewnętrznego w obrocie krajowym złożone w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej15 zł – przelew zwykły
20 zł – przelew pilny
17 zł – przelew zwykły
25 zł – przelew pilny
Polecenia przelewu SEPA złożone w Oddziale Banku do kraju EOG innego niż Polska  15 zł17 zł
Wpłaty gotówkowe w złotych w formie otwartej na rachunek prowadzony w Banku w banknotach 0,3 % min. 8 zł0,4% min. 10 zł
Wpłaty gotówkowe w złotych w formie otwartej na rachunek prowadzony w Banku zawierające co najmniej 50 szt. monet 4% min. 20 zł5% min. 20 zł 
Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej w banknotach 0,3 % min. 8 zł0,4% min. 10 zł + 23% VAT 
Wypłaty gotówkowe w złotych w formie otwartej 0 zł za wypłaty do sumy 10000 zł miesięcznie;
0,30% min. 8 zł od kwoty wypłat przekraczających 10000 zł miesięcznie
0,4% min. 10 zł 
źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów dostępnych na stronie internetowej Banku Pekao SA

Zmiany w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Biznesu nie ominęły rachunków przejętych z Idea Banku oraz wcześniej wycofanych z oferty Pekao SA Pakietów Mój Biznes. Szczegóły w wykazie zmian na końcu artykułu.

Zmiany w regulaminie prowadzenia rachunków dla biznesu

Wśród mniej ważnych zmian warto zwrócić uwagę na te, dotyczące zmian oprocentowania środków na rachunkach bankowych (Rozdział 5), w przypadku istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego. Za istotną zmianę metody wyznaczania wskaźnika bank uznaje zmianę określoną zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. 

Jeżeli zostanie zaprzestane opracowywanie i publikowanie wskaźnika WIBOR/WIBID, zastąpi go, jako wskaźnik alternatywny WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). W sytuacji, gdy ten wskaźnik alternatywny również nie byłby już publikowany, zastosowana zostanie stopa depozytowa NBP. O takich zmianach bank poinformuje klienta, a posiadacz rachunku będzie mógł wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia. 

Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości oprocentowania rachunku o zmiennym oprocentowaniu, gdy zmianie ulegnie cena pieniądza na rynku międzybankowym.

Wypowiedzenie umowy Konta Przekorzystnego Biznes

W sytuacji, gdy bank dokonuje zmiany warunków prowadzenia rachunku (regulaminu, opłat i prowizji w zakresie dotyczącym czynności związanych z obsługą rachunków bankowych) w ramach umowy, właściciel konta może zgłosić sprzeciw, bez dokonywania wypowiedzenia, wtedy umowa wygaśnie z dniem 30 czerwca 2023 r., bez ponoszenia opłat.

Reklama

Przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian może również wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono wypowiedzenie, lub w krótszym okresie, za zgodą obu stron. 

Dokument należy złożyć w formie pisemnej w oddziale banku lub wysyłając na adres siedziby banku.

Jeśli do 1 lipca 2023 r. posiadacz rachunku nie zgłosi sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian lub nie wypowie umowy, bank uznaje, że wyraził na nie zgodę i zmiany obowiązują strony umowy.

Wyższe opłaty Konta Przekorzystnego Biznes Banku Pekao SA Aktualna Tabela Opłat i Prowizji Konta Direct dla Firmy:

Bank Pekao SA
Konto Przekorzystne Biznes

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

MINIMALNA

Reklama
0 zł

MAKSYMALNA

9 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

10 zł

MAKSYMALNA

10 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

8 zł
0 zł – jeśli w rozliczono transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie (do 22.11.2021 – 7 zł jeśli brak transakcji na kwotę 300 zł)

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

2% min. 5 zł
0 zł – pierwsze 2 wypłaty kartą w miesiącu

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,50 zł
0 zł – w aplikacji mobilnej PeoPay oraz pierwsze 15 w miesiącu* w bankowości internetowej; 1,50 zł – kolejne;
* Miesiąc liczony jest od ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł
bezwarunkowo bezpłatne

Szukając nowego banku sprawdź ofertę kont firmowych w innych bankach.

Nawet 1000 zł z BIZNest Kontem i 0 zł za terminal płatniczy Nest Bank
Promocja konta firmowego
Nest Bank
Nawet 1000 zł z BIZNest Kontem i 0 zł za terminal płatniczy Nest Bank
Promocja do 31 sierpnia 2023 r.
3 miesiące do zakończenia promocji
500 zł firma i konto za 0 zł na zawsze mBiznes Standard
Promocja konta firmowego
mBank
500 zł firma i konto za 0 zł na zawsze mBiznes Standard
Promocja do 18 września 2023 r.
3 miesiące do zakończenia promocji
Konto firmowe za 0 zł na zawsze mBiznes Standard
Promocja konta firmowego
mBank
Konto firmowe za 0 zł na zawsze mBiznes Standard
Promocja do 18 września 2023 r.
3 miesiące do zakończenia promocji
2200 zł Rozkręć swój biznes Konto Godne Polecenia dla firm – Santander Bank Polska
Promocja konta firmowego
Santander Bank Polska
2200 zł Rozkręć swój biznes Konto Godne Polecenia dla firm – Santander Bank Polska
Promocja do 31 lipca 2023 r.
2 miesiące do zakończenia promocji
Wybierz konto firmowe z premią nawet 2500 zł Konto Mój Biznes Bank Millennium
Promocja konta firmowego
Bank Millennium
Wybierz konto firmowe z premią nawet 2500 zł Konto Mój Biznes Bank Millennium
Promocja do 30 czerwca 2023 r.
3 tygodnie do zakończenia promocji
1500 zł Zyskaj z kartą Mastercard i Konto za 0 zł – Konto Direct dla Firmy ING Bank
Promocja konta firmowego
ING Bank
1500 zł Zyskaj z kartą Mastercard i Konto za 0 zł – Konto Direct dla Firmy ING Bank
Promocja do 30 września 2023 r.
4 miesiące do zakończenia promocji
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE BANKOWE
KONTA OSOBISTE
KARTY KREDYTOWE
KONTA FIRMOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.