ING Bank podnosi opłaty konta firmowego od czerwca 2023 r.

Kolejny bank ogłosił podwyżki opłat i prowizji związanych z prowadzeniem konta. Tym razem pojawiła się informacja, że ING Bank podnosi opłaty konta firmowego od czerwca 2023 r.

Poniżej szczegóły dotyczące wprowadzanych zmian.

Od kiedy?Zmiana dokumentu
od 28 maja 2023 r.Regulamin świadczenia usług Systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego S.A. dla przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych
od 1 czerwca 2023 r. Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych
od 1 czerwca 2023 r. Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji kont firmowych ING

Wprowadzone podwyżki opłat dla kont firmowych dotyczą przede wszystkim opłat związanych z kartą debetową do konta oraz operacji gotówkowych dokonywanych w oddziałach.

Dotychczasowa miesięczna opłata za korzystanie z karty wzrasta z 7 do 10 złotych. Dodatkowo zmienia się warunek zwolnienia z opłaty, gdzie do tej pory wystarczyło wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł, a od 1 czerwca wymagane są transakcje na kwotę min. 500 złotych.

Reklama

Wzrosną koszty (często dwukrotnie), ponieważ ING Bank podnosi opłaty konta firmowego dla wypłat zarówno w bankomatach w Polsce (innych niż ING i Planet Cash), w bankomatach za granicą oraz wszystkich wypłat i wpłat gotówkowych w oddziałach i wpłat we wpłatomatach kwot powyżej 50000 zł. 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały wybrane, najważniejsze zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji dla klientów biznesowych, obowiązujące od 1 czerwca 2023 roku.

ING Bank podnosi opłaty konta firmowego od czerwca 2023 r.przed zmianąpo zmianie
Miesięczna opłata za kartę wydaną do Konta Direct0 zł* / 7 zł0 zł* / 10 zł
Warunek zwolnienia z opłaty0 zł – jeśli w miesiącu kalendarzowym użytkownik wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł0 zł – jeśli w miesiącu kalendarzowym użytkownik wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
Wypłata gotówki w obcych bankomatach w kraju dla Konta Direct / Direct dla wspólnot mieszkaniowych i Konta Direct dla Firmy5 zł10 zł
Wypłata gotówki w obcych bankomatach w kraju dla Konta ZYSK, Konta ZYSK+ i Konta z Lwem w EUR3% kwoty wypłaty5% kwoty wypłaty
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą3% kwoty wypłaty5% kwoty wypłaty
Wypłaty BLIK w obcych bankomatach w kraju 2,50 zł

dla Konta Direct/ Direct dla wspólnot mieszkaniowych i Konta Direct dla Firmy

3% kwoty wypłaty (min. 5 zł)

dla Konta ZYSK i Konta ZYSK+ 
5 zł

dla Konta Direct/ Direct dla wspólnot mieszkaniowych i Konta Direct dla Firmy

5% kwoty wypłaty (min. 5 zł)

dla Konta ZYSK i Konta ZYSK+ 
Wpłata / wypłata otwarta
w oddziale na konta w PLN
oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe w walutach obcych
0,5% wpłaty / wypłaty i 10 zł0,6% wpłaty / wypłaty i 10 zł
Wpłata / wypłata otwarta w oddziale na Konto z Lwem w walutach obcych0,6% wpłaty / wypłaty i 10 zł0,7% wpłaty / wypłaty i 10 zł
Wpłata we wpłatomacie dla kwot powyżej 50 000 zł w okresie rozliczeniowym na Konto Direct / Direct dla wspólnot mieszkaniowych, Konto ZYSK i Konto ZYSK+ 0,15% kwoty wpłaty0,25% kwoty wpłaty
Udostępnienie wyciągu do rachunku bankowego dla Konta Direct / Direct dla wspólnot mieszkaniowych, Konta Direct dla Firmy, Konta z Lwem w walutach obcych, Otwartego Konta Oszczędnościowego oraz karty przedpłaconej – dla klientów nie posiadających systemu bankowości internetowej oraz dla Konta ZYSK i Konta ZYSK+ dla klientów nie posiadających systemu bankowości internetowej10 zł 

5 zł
20 zł
Opłata za przelew: wewnętrzny, krajowy, ZUS/US, w walucie EUR w kraju, w walucie EUR poza krajem na terenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), złożony poza systemem bankowości internetowej, w innej formie uzgodnionej z Bankiem10 zł30 zł
Opłata za przelew walutowy: w EUR poza krajem i poza terenem jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) oraz przelew w walucie innej niż EUR poza krajem, złożony poza systemem bankowości internetowej, w innej formie uzgodnionej z Bankiem50 zł200 zł
Opłata za przelew walutowy w kraju w walutach innych niż PLN i EUR, złożony poza systemem bankowości internetowej, w innej formie uzgodnionej z Bankiem50 zł200 zł
źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów dostępnych na stronie internetowej ING Banku

Zmiany w regulaminie rachunków kont firmowych ING

Ogólnie rzecz biorąc, nowe zapisy w regulaminie rachunków kont firmowych ING odczują klienci, którzy korzystali z obsługi w placówkach banku. Teraz są zmuszeni do zawarcia umowy o korzystanie bankowości elektronicznej. 

W oddziałach ING Banku nie będzie możliwości składania, odwołania, a także powiadamiania o odmowie wykonania transakcji stałego zlecenia, realizacji poleceń przelewów przez wspólnoty mieszkaniowe i firmy inne niż jednoosobowe działalności gospodarcze.

Zmienią się zasady przyjmowania oraz wystawiania dokumentów. Składanie dyspozycji  ustanowienia lub odwołania pełnomocnika będzie możliwe wyłącznie na formularzach bankowych i nie będą mogły być przesyłane pocztą. W przypadku korzystania z bankowości internetowej, wyciągi z rachunków będą udostępniane wyłącznie w formie elektronicznej.

Konta dla jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) będących dostawcami usług płatniczych będą obsługiwane za pomocą systemu ING Business.

Reklama

Pojawił się zapis, gdzie bank może zablokować rachunek w pewnych uzasadnionych przypadkach, np. gdy podejrzewa nieuprawniony dostęp.

Zmiany w regulaminie systemu bankowości internetowej

W zapisach regulaminu zostały uregulowane zasady dotyczące JDG będących dostawcami usług płatniczych, w tym sposobów uwierzytelnienia i autoryzacji oraz korzystania z tej bankowości internetowej ING Business.

ING Bank wprowadza nowe sposobach uwierzytelnienia i autoryzacji służące zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa oraz zmienia limity transakcyjne dla przelewów i przelewów BLIK w Moim ING.

Wypowiedzenie umowy rachunku w przypadku braku zgody na zmiany

Brak działania ze strony właściciela rachunku na to, że ING Bank podnosi opłaty konta firmowego, oznacza akceptację tychże zmian.

Jeśli nie zgadzasz się na wprowadzane zmiany w regulaminie rachunków lub Tabeli Opłat i Prowizji, do 31 maja 2023 r. należy złożyć, w oddziale banku lub w bankowości internetowej, oświadczenie o braku akceptacji zmian (wiadomość z załącznikiem z informacją o braku akceptacji zmian). Złożenie oświadczenia oznacza wypowiedzenie umów rachunków i kart (z datą jego złożenia).

W przypadku braku zgody na zmiany w Regulaminie systemu bankowości internetowej do 27 maja 2023 r. należy złożyć pisemne:

Reklama
  • wypowiedzenie umowy o bankowość internetową, która wygaśnie ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianach, nie później jednak niż do dnia ich wejścia w życie,
  • sprzeciw do wprowadzanych zmian a umowa o bankowość internetową wygaśnie dzień przed ich wejściem w życie.

Zmiany dla spółek i innych podmiotów od 24 kwietnia 2023 r. 

W tym miejscu warto przypomnieć o zmianach, które weszły w życie dosyć niedawno, od 24.04.2023 r., i dotyczyły spółek cywilnych, jawnych i partnerskich (nie dotyczą Jednoosobowych Działalności Gospodarczych i Wspólnot Mieszkaniowych).

Zmiany dotyczą dostosowania regulaminów dla poszczególnych grup klientów, odrębnie do różnych rodzajów prowadzonej działalności oraz wyodrębnionej Tabeli Opłat i Prowizji dla klientów biznesowych. 

Obsługa w oddziałach została ograniczona tylko do sytuacji, gdy nie jest możliwa jej realizacja przez ING Business lub w Centrum Wsparcia Biznesu. Dopiero w takim przypadku klient biznesowy będzie umówiony na spotkanie w oddziale korporacyjnym, niekoniecznie będzie to dotychczasowy oddział, w którym załatwiali sprawy bankowe.

Rachunki „Konto z Lwem Zysk”, „Konto z Lwem Zysk+” oraz „Konto z Lwem Direct” zostały zmienione na „Konto Direct dla Firmy”  wraz z objęcie opłatami i prowizjami przypisanymi do tego konta. Numery rachunków pozostały bez zmian.

ING Bank podnosi opłaty konta firmowego od czerwca 2023 r. Aktualna Tabela Opłat i Prowizji Konta Direct dla Firmy:

ING Bank
Konto Direct dla firmy

OPŁATA ZA KONTO PODSTAWOWE

Reklama

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

19 zł

OPŁATA ZA KONTO POMOCNICZE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

19 zł

OPŁATA ZA KARTĘ

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

10 zł
0 zł jeśli wykonano płatności kartą na kwotę min. 300 zł w okresie rozliczeniowym

BANKOMATY W POLSCE

MINIMALNA

0 zł

MAKSYMALNA

10 zł
0 zł za wypłaty kartą lub BLIKIEM z bankomatów Planet Cash lub pierwsza w miesiącu BLIKIEM w pozostałych (kolejne 5 zł)

PRZELEWY INTERNETOWE

0 zł / 1,20 zł
0 zł – jeśli zostaną spełnione warunki aktywności: wpływy 2000 zł lub przelew do ZUS i US w miesiącu

PRZELEWY DO ZUS I US

0 zł / 10 zł
0 zł przez internet
DODATKOWE INFORMACJE

Szukając nowego banku sprawdź ofertę kont firmowych w innych bankach.

1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS Konto Mój Biznes Bank Millennium
Promocja konta firmowego
Bank Millennium
1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS Konto Mój Biznes Bank Millennium
Promocja do 8 kwietnia 2024 r.
4 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
1500 zł CitiKonto w ofercie dla biznesu i 2 lata bez opłat
Promocja konta firmowego
Citi Handlowy
1500 zł CitiKonto w ofercie dla biznesu i 2 lata bez opłat
Promocja do 19 grudnia 2023 r.
2 tygodnie do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Nawet 5000 zł z BIZNest Kontem z i 0 zł za terminal płatniczy Nest Bank
Promocja konta firmowego
Nest Bank
Nawet 5000 zł z BIZNest Kontem z i 0 zł za terminal płatniczy Nest Bank
Promocja do 31 stycznia 2024 r.
2 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
+1000 dla biznesu BNP Paribas – Konto Otwarte na Biznes
Promocja konta firmowego
BNP Paribas
+1000 dla biznesu BNP Paribas – Konto Otwarte na Biznes
Promocja do 31 grudnia 2023 r.
3 tygodnie do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Konto Firmowe Godne Polecenia z BONUSEM edycja 8 – Santander Bank Polska
Promocja konta firmowego
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia z BONUSEM edycja 8 – Santander Bank Polska
Promocja do 15 grudnia 2023 r.
7 dni do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
400 zł na start i do 1500 zł dla firm z iKonto Biznes Alior Bank
Promocja konta firmowego
Alior Bank
400 zł na start i do 1500 zł dla firm z iKonto Biznes Alior Bank
Promocja do 31 stycznia 2024 r.
2 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE
BANKOWE