Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Co to jest rachunek rodzinny, konto socjalne, czyli konto bez komornika 2023

Co to jest rachunek rodzinny, konto socjalne, czyli konto bez komornika 2023

Wiele osób, które mają konto zajęte przez komornika otrzymuje różnego rodzaju świadczenia socjalne. Tego typu świadczenia można otrzymywać na bezpieczne konto bez komornika, tzw. rachunek rodzinny. Sprawdź w dalszej części artykułu jak założyć rachunek rodzinny?

W wielu publikacjach pojawiają się również określenia rachunku rodzinnego jako konto socjalnekonto bez komornika lub konto antykomornicze, jednak w dalszej części artykułu będzie stosowana pierwsza nazwa, ponieważ pod taką nazwą widnieje w ustawie Prawo Bankowe.

Kto może założyć rachunek rodzinny?

Rachunek rodzinny, zgodnie z art. 49 par. 4 ustawy Prawo Bankowe, może być prowadzony wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano świadczenia niepodlegające egzekucji, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty za wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych. Nie może być prowadzony jako rachunek wspólny (np. dla małżonków).

Rachunek rodzinny nie różni się dostępnymi funkcjami od zwykłego konta osobistego, jednak musi spełniać warunki opisane w dalszej części artykułu. Prowadzenie rachunków rodzinnych nie jest dla banków obowiązkowe. Niestety w wielu bankach nie założysz tego rodzaju konta. Wśród banków spółdzielczych oraz w SKOK-ach tego rodzaju konta pojawiają się w ofercie dosyć często.

Reklama

Rachunek można założyć, gdy komornik prowadzi już czynności egzekucyjne, ale  nic nie szkodzi na przeszkodzie w założeniu rachunku przez osoby, które takich problemów nie mają.