Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Co to jest kod SWIFT banku (kod BIC)?

Co to jest kod SWIFT banku (kod BIC)?

W międzynarodowych transakcjach finansowych potrzebny był jednolity system pomiędzy bankami w różnych krajach. W 1973 roku powstało stowarzyszenie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) w skrócie SWIFT. Organizacja ma zadanie pośredniczenie w przesyłaniu informacji o transakcjach finansowych pomiędzy instytucjami finansowymi (przede wszystkim bankami ale też giełdami oraz biurami maklerskimi) na świecie. Siedziba SWIFT mieści się w Belgii. Obecnie obsługuje ponad 11000 instytucji z ponad 200 krajów (stan na 2022 r.).

Banki należące do SWIFT musiały być w jakiś sposób rozróżniane. Uczestnicy systemu mają nadany swój indywidualny kod BIC (Bank Identifier Code) a od nazwy organizacji nazywany też jako kod SWIFT banku. W informacjach bankowych często podawany jest jako kod BIC / SWIFT.

Na temat przelewów zagranicznych przeczytasz w artykule: Co to jest przelew SWIFT? Jak długo idzie i ile kosztuje przelew SWIFT?

Kod SWIFT banku

Kod SWIFT służy do identyfikacji banku uczestniczącego i jest używany do wykonywania transakcji w międzynarodowym obrocie finansowym. Każdy bank, uczestnik SWIFT, posiada unikalny kod, który jest używany do identyfikacji tego banku w ramach systemu. Kody są również używane do przekazywania innych informacji pomiędzy bankami, takich jak informacje o rachunkach bankowych, kredytach czy innych transakcjach finansowych.

Reklama

Jak zbudowany jest kod BIC / SWIFT?

Poprawny kod BIC / SWIFT może być zapisywany w dwóch formatach i musi zawierać 8 lub 11 znaków alfanumerycznych. Kod złożony z 8 znaków wskazuje na bank, który jest identyfikowany w ramach systemu SWIFT, składający się z przedrostka instytucji (4 znaki alfanumeryczne), kodu kraju określonego w normie ISO 3166-1 (2 znaki alfabetyczne) oraz sufiksu podmiotu (2 znaki alfanumeryczne).

W kodach SWIFT stosowane są opcjonalnie dodatkowe 3 znaki, które mają określać m.in. oddział banku. W przypadku braku oddziałów lub wskazując na centralę, w miejsce trzech ostatnich znaków, wprowadza się “XXX”. Przykładowo kod Banku Pekao SA będzie wyglądał następująco: PKOPPLPWXXX.

Kody SWIFT w polskich bankach

Warto zwrócić uwagę, iż nie każdy bank uczestniczy w SWIFT i korzysta z usług innego banku, który w jego imieniu przeprowadza transakcje zagraniczne. W takim przypadku używany jest kod SWIFT tego banku. Drugim przypadkiem, na który warto zwrócić uwagę, jest przejęcie banku lub zmiana jego nazwy, gdy pomimo tego kod nie ulega zmianie. Przykładem niech będzie Santander Bank Polska, dla którego kodem jest WBKPPLPP, czyli dawniej Bank Zachodni WBK, a wcześniej Wielkopolski Bank Kredytowy.

W poniższej tabeli znajduje się lista największych banków w Polsce z ich kodami BIC / SWIFT.

Nazwa bankuKod BIC / SWIFT
Aion BankBMPBPLPP
Alior BankALBPPLPW
Bank BPSPOLUPLPR
Bank MillenniumBIGBPLPW
Bank Pekao SAPKOPPLPW
Bank PocztowyPOCZPLP4
BNP ParibasPPABPLPK
BOŚ BankEBOSPLPW
Citi HandlowyCITIPLPX
Credit Agricole