Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut)

Skąd się wziął Inbank opisałem w artykule: Co to za bank? 11 banków lub firm pożyczkowych, o których mogłeś nie słyszeć.

Czy lokaty w Inbanku są bezpieczne? W skrócie, Inbank jest estońskim bankiem działającym w Polsce od 2017 roku, jako AS Inbank S.A. Oddział w Polsce, a polska Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła warunki prowadzenia działalności oddziału w Polsce. Czy Inbank ma gwarancje bankowe? Lokaty założone w Inbank są gwarantowane do kwoty 100000 Euro przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond, odpowiednik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe zasady gwarantowania depozytów są dostępne tutaj.

W tym artykule zajmuję się tematem jakim jest zakładanie lokaty w Inbanku po raz pierwszy. Zakładanie lokaty w Inbanku jest banalnie proste i nie powinno zająć więcej niż 15 minut. 

Jak założyć lokatę w Inbanku?

Inbank oferuje atrakcyjne rynkowo lokaty terminowe dostępne bez wychodzenia z domu (bank nie posiada oddziałów).

Reklama
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 1
Lokata terminowa
Inbank
7.5%
PRZEZ 6MIES.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 1
Lokata terminowa
Inbank
7.0%
PRZEZ 3MIES.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 3
Lokata terminowa
Inbank
6.75%
PRZEZ 3MIES.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 4
Lokata terminowa
Inbank
5.75%
PRZEZ 6MIES.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 4
Lokata terminowa
Inbank
5.6%
PRZEZ 3MIES.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 4
Lokata terminowa
Inbank
5.5%
PRZEZ 12MIES.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Warunkiem sprawnego i szybkiego zarejestrowania się i założenia lokaty w Inbanku jest posiadanie konta osobistego wraz z dostępem do bankowości elektronicznej w innym banku.

Co może ucieszyć wiele osób, przy zakładaniu lokaty nie jest wymagane przesyłanie skanu dowodu osobistego. Weryfikacja następuje przez wyrażenie zgody na dostęp do posiadanego rachunku bankowego w innym banku.

Lokatę mogą założyć wyłącznie osoby będące rezydentami podatkowymi w Polsce, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nadany numer PESEL i polski dowód osobisty. Lokatę można założyć tylko w polskich złotych.

Do założenia pierwszej lokaty wymagana jest równoczesna rejestracja i potwierdzenie tożsamości. W kolejnych krokach należy podać swoje dane osobowe, wybrać lokatę (kwotę, okres), podpisać zdalnie umowę i wpłacić przelewem jej kwotę (do 5 dni od daty zawarcia umowy).

Weryfikacja tożsamości przy zakładaniu lokaty w Inbanku

Weryfikacja tożsamości w Inbank opiera się na zasadach tzw. otwartej bankowości wprowadzonej dyrektywą PSD2. Inbank za pośrednictwem firmy Blue Media S.A. (tej od szybkich przelewów) występującej jako „dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku” AIS (Account Information Service) za zgodą klienta otrzymuje dostęp do informacji o rachunku klienta.

W przypadku otwierania lokat udostępniane są następujące dane: numer rachunku, waluta, nazwa właściciela, adres właściciela, typ posiadacza (indywidualny), typ rachunku (aktywny), wolne środki, saldo. Informacja, po dokonanej weryfikacji, jest przesyłana na adres podany przy rejestracji z linkiem do raportu z przekazanymi danymi, który można pobrać ze strony Blue Media.

Reklama

Dodatkowo na końcu całego procesu będzie wymagane wykonanie przelewu typu „pay-by-link”, za pośrednictwem Blue Media, z wpłatą środków na lokatę, co będzie dodatkową weryfikacją tożsamości.

Zakładanie lokaty w Inbanku krok po kroku

Zakładanie lokaty w Inbanku krok po kroku
Przejdź na stronę banku i kliknij “Załóż lokatę”

Pierwszym krokiem do założenia lokaty jest przejście na stronę banku i kliknięcie „Załóż lokatę”. Na kolejnym ekranie należy wybrać opcję “Nowy klient”.

założenie lokaty w inbank
założenie lokaty w inbank
Wybierz bank, w którym zostanie dokonana identyfikacja klienta

Na ekranie pojawi się lista banków, w których można dokonać weryfikacji na zasadach tzw. otwartej bankowości, czyli za Twoją zgodą firma Blue Media otrzymuje dostęp do informacji o rachunku klienta.

Dostępna lista banków: mBank, Bank Millennium, PKO BP, ING Bank, Santander Bank Polska, Pekao SA, VeloBank, Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, BOŚ Bank, Credit Agricole, Neo Bank, Inteligo. Jeśli na liście nie ma Twojego banku, wybierz opcję “Mam konto w innym banku”.

założenie lokaty w inbank
Podaj swoje dane osobowe i adres e-mail

Wpisz podstawowe dane osobowe. Pamiętaj, aby były identyczne, jak te, które podałeś w swoim banku.

Musisz zaakceptować zgodę na udostępnienie Blue Media SA a następnie Inbank informacji o posiadanym rachunku i jego szczegółach. Do otwierania lokat udostępniane są dane opisane w poprzednim rozdziale artykułu.

Reklama

Po kliknięciu “Dalej” zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę Blue Media, gdzie zostaniesz poproszony o zalogowanie się do swojego banku.

Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 7
Zaloguj się do swojego banku

Na stronie Blue Media pojawi się okno do logowania się do banku, w którym masz konto osobiste. Zaloguj się loginem i hasłem, którym na co dzień logujesz się do swojej bankowości elektronicznej. 

Na poniższej ilustracji umieściłem przykładowe logowanie do Santander Bank Polska. W innych bankach potwierdzanie wygląda podobnie.

Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 8
Z listy rachunków wybierz konto osobiste

Z listy wyświetlanych rachunków wybierz konto osobiste i potwierdź dyspozycję, tak jak potwierdzasz np. przelewy.

Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 9
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 10
Uzupełnij pozostałe dane osobowe i adresowe

Wpisz pozostałe dane osobowe, kontaktowe i adresowe. Pamiętaj, aby były zgodne z podanymi w swoim banku.

Musisz również zaznaczyć oświadczenia, że nie jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne oraz podpisujesz umowę i wpłacasz środki we własnym imieniu. Zaznaczenie zgód marketingowych może być konieczne jeśli tego wymaga uczestnictwo w promocyjnych warunkach oprocentowania.

Reklama

Zaakceptowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych i dostęp do bankowości elektronicznej jest konieczne.

zakładanie lokaty w inbanku
Zweryfikuj podany numer telefonu kodem otrzymanym w wiadomości SMS

Po kliknięciu “Dalej” pojawi się okienko, w którym należy wpisać kod otrzymany w wiadomości SMS na podany w poprzednim kroku numer telefonu.

zakładanie lokaty w inbanku
Wybierz warunki lokaty (kwota, okres oraz czy ma być odnawialna)

Na kolejnym ekranie wskazujesz, jaką kwotę lokaty zamierzasz wpłacić oraz okres na jaki chcesz ją założyć (pamiętaj, że zerwanie lokaty przed terminem oznacza utratę odsetek). Możesz również wybrać, czy lokata ma być odnawialna (bank zachęca dodatkowym 0,1% do obowiązującej wtedy oferty lokat).

Poniżej, w tabeli znajdzie się podsumowanie warunków, na jakich będzie zawarta umowa.

Podana kwota lokaty z odsetkami nie uwzględnia podatku.

Na tym ekranie pobierz umowę o lokatę wraz z załącznikami i koniecznie się z nią zapoznaj. 

Musisz zaznaczyć oświadczenia, że: otrzymałeś umowę wraz z arkuszem informacyjnym dla deponentów, jesteś polskim rezydentem podatkowym oraz wpłacane środki pochodzą z legalnych źródeł.

Jeśli na wszystko się zgadzasz kliknij “Podpisz umowę”.

zakładanie lokaty w inbanku
zakładanie lokaty w inbanku
Zweryfikuj tożsamość i wykonaj przelew na lokatę

Po kliknięciu “Podpisz umowę” zostaniesz przekierowany na stronę Blue Media, gdzie musisz wybrać metodę płatności. Wybierz swój bank lub pobierz dane do przelewu.

Jeśli Twój bank jest na liście, po jego wyborze, zostaniesz znowu przekierowany na stronę do logowania (tym razem jako bramka płatnicza). Zaloguj się do swojego banku, sprawdź dane przelewu (kwotę) i zatwierdź go.

Jeśli banku nie ma na liście i wybrałeś opcję danych do przelewu, musisz samodzielnie zalogować się do swojego banku i zlecić przelew wpisując dokładnie wskazane dane, szczególnie zwracając uwagę na tytuł przelewu.

Przelew musi pojawić się w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy lokaty. Koniecznie zapisz lub skopiuj dane do przelewu przed zamknięciem przeglądarki.

Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 11
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 12
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 13
Aktywacja lokaty po pozytywnej weryfikacji tożsamości

Po wykonaniu przelewu zostaniesz przekierowany na stronę główną, gdzie pojawi się komunikat jak na poniższej ilustracji.

Jeżeli bank, w którym zlecasz przelew realizuje przelewy „pay-by-link” jako natychmiastowe, lokata powinna zostać założona jeszcze tego samego dnia. W innym przypadku, środki pojawią się następnego dnia roboczego (od tego dnia będą liczone odsetki).

Po zaksięgowaniu środków, na adres e-mail, zostanie przesłana podpisana elektronicznie umowa.

zakładanie lokaty w inbanku
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 14

źródło: strona internetowa Inbank, Blue Media, Santander Bank Polska

Kiedy założenie lokaty nie będzie możliwe?

Najczęstszym powodem odmowy rejestracji i założenia lokaty jest odrzucenie przelewu z wpłatą środków ze względu na niezgodność danych osobowych i adresowych, pomiędzy podanymi w formularzu rejestracyjnym a znajdującymi się w opisie przelewu. Warunkiem założenia pierwszej lokaty jest podanie w trakcie jej zakładania identycznych danych, czyli imienia i nazwiska oraz adresu jakie znajdują się w banku, z którego jest wykonywany będzie przelew.

Jeśli weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie, przelane środki wrócą na rachunek z którego zostały wysłane.

Czy po zakończeniu lokaty pieniądze wracają na konto?

Jeśli nie włączyłeś automatycznego odnowienia lokaty, po jej zakończeniu, środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego zostały przekazane, najpóźniej następnego dnia roboczego po zakończeniu. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy zrywasz lokatę przed terminem. Jeśli Twój numer rachunku nie jest już aktualny, koniecznie powiadom wcześniej o tym Inbank.

Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 1
Lokata terminowa
Inbank
7.5%
PRZEZ 6MIES.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 1
Lokata terminowa
Inbank
7.0%
PRZEZ 3MIES.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 3
Lokata terminowa
Inbank
6.75%
PRZEZ 3MIES.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Pierwsze zakładanie lokaty w Inbanku w 10 krokach (zdalnie w 15 minut) 4