Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Cesja praw z polisy na rzecz banku

Cesja praw z polisy na rzecz banku

Najczęściej stosowanym przez banki zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest cesja praw z polisy AutoCasco. 

W ten sposób bank zabezpiecza się w przypadku, gdyby utracił zabezpieczenie spłaty kredytu, jakim jest przedmiot finansowania, czyli samochód, z powodu jego uszkodzenia, którego wynikiem będzie zmniejszenie