Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe

Jak złożyć wniosek Dobry Start przez bank w 2022 roku?

1 lipca 2022 roku rusza przyjmowanie wniosków w programie Dobry Start o wypłatę tzw. 300+, jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2022/2023. Od 2021 roku administracją programem zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek Dobry Start będzie można nadal składać za pośrednictwem swojego banku, podobnie jak w przypadku świadczenia 500+. Do złożenia wniosku w programie Dobry Start można wykorzystać posiadane w banku konto osobiste z dostępem do bankowości internetowej, przy czym nie jest potrzebne posiadanie Profilu Zaufanego. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje: Jak złożyć wniosek Dobry Start przez bank?

Przepisy prawne dotyczące programu Dobry Start

Możliwość składania wniosków w programie Dobry Start reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie z przepisami wniosek o świadczenie 300+ (Dobry Start) można składać wyłącznie drogą elektroniczną a wypłata następuje tylko na konto bankowe.

Komu przysługuje 300+ w ramach programu Dobry Start?

O świadczenie Dobry Start ubiegać się mogą polscy obywatele oraz cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce (zgodnie z par. 2 ust. 2 ustawy). Świadczenie przysługuje każdemu dziecku rozpoczynającemu naukę szkolną, do ukończenia 20-ego roku życia lub w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24-ego roku życia. Program Dobry Start nie dotyczy dzieci przechodzących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w „zerówce” oraz studentów.

Kto może złożyć wniosek Dobry Start przez bank?

Wniosek 300+ przez bank mogą składać wyłącznie rodzice dziecka. Jeżeli o świadczenie będzie wnioskować opiekun dziecka, rodzina zastępcza lub dyrektor placówki opiekuńczej, wniosek należy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Złożenie wniosku Dobry Start (300+) jest możliwe w bankowości internetowej dla posiadaczy kont osobistych wybranych banków. Z tej możliwości nie będą mogły skorzystać osoby, które otwierały konto bankowe w tzw. procesie zdalnym (np. na podstawie przelewu weryfikującego lub na selfie). W takim przypadku konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie tożsamości w oddziale banku. Wniosku nie można złożyć w oddziale banku oraz podczas rozmowy z konsultantem na infolinii. Poniżej znajdziesz listę dostępnych banków.

Reklama

Ile otrzymam z programu Dobry Start?

Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na dzieci uczące się, stąd często jest nazywane “wyprawką do szkoły”. Wysokość jednorazowego świadczenia pozostaje bez zmian i wynosi 300 złotych.

W przypadku, gdy wychowaniem zajmują się oboje rodzice oddzielnie, przysługuje im po 150 zł. Zgodnie z par. 5 ustawy “gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia”. 

Otrzymane świadczenie w ramach programu Dobry Start:

 • nie podlega opodatkowaniu,
 • nie podlega egzekucji przez komornika,
 • nie jest uwzględniane jako dochód przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.

Kiedy można złożyć wniosek Dobry Start w 2022 roku?

Wniosek o świadczenie w programie Dobry Start należy składać co roku. Jeśli składałeś wniosek rok temu, musisz to zrobić ponownie. 

Przyjmowanie wniosków w programie Dobry Start, na rok szkolny 2022/23 rozpocznie się 1 lipca 2022 roku. Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 r. Jeśli złożysz poprawny i kompletny wniosek do końca sierpnia, ZUS ma czas na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia do 30 września 2022 r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie oznacza, że wypłata nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Szczegóły w poniższej tabeli:

300+ kiedy można składać wniosek w 2022 roku
Wniosek złożonyod 1 lipca do 31 sierpniaod 1 do 30 wrześniaod 1 do 31 październikaod 1 do 30 listopada
Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczeniado 30 wrześniaw ciągu 2 miesięcy od złożenia wnioskuw ciągu 2 miesięcy od złożenia wnioskuw ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku

Wniosku nie będą mogli złożyć rodzice, którzy nie wiedzą nie wiedzą, czy lub w jakiej szkole dzieci rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym. Podanie danych szkoły jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i wypłaty świadczenia. Ze złożeniem wniosku należy wtedy poczekać do czasu wyjaśnienia tej kwestii.

Reklama

Jak złożyć wniosek Dobry Start przez bank?

Po zalogowaniu do bankowości internetowej swojego banku należy znaleźć opcję składania wniosku Dobry Start, który najczęściej jest dostępny w zakładkach eUrząd lub świadczenia rodzinne. Wniosek możesz złożyć wyłącznie we własnym imieniu, gdyż bank autoryzując przesyłane dokumenty, potwierdza go danymi właściciela rachunku bankowego.

Składając wniosek należy podać następujące informacje:

 • dane osobowe i adresowe rodzica (właściciela konta) składającego wniosek: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, automatycznie uzupełnione przez system bankowy bez możliwości ich zmiany
 • adres e-mail – na ten adres otrzymasz UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)
 • numer rachunku bankowego, na które ma trafiać comiesięczne świadczenie
 • dane osobowe dziecka, w tym jego numer PESEL (jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL wniosek należy złożyć przez PUE ZUS) oraz dane szkoły, do której uczęszcza/będzie uczęszczać dziecko (rodzaj, nazwa i adres).

Do wniosku można dołączyć wymagane załączniki. Nie jest wymagane potwierdzanie uzyskiwanych dochodów a bank nie przekazuje do ZUS żadnych innych informacji, w tym o posiadanych zobowiązaniach lub saldzie środków na koncie. 

Bank jedynie pośredniczy w przesyłaniu wniosku, jako potwierdzający tożsamość osoby składającej a jego poprawność sprawdza ZUS (bank nie weryfikuje danych z wniosku). Przy składaniu wniosku domyślnie wskazany do przekazania świadczenia jest rachunek banku, w którym składany jest wniosek. Możliwa jest zmiana na posiadane konto w innym banku.

Bank przesyła wniosek złożony w bankowości internetowej do ZUS, systemu informatycznego Emp@tia. ZUS założy tobie automatycznie profil PUE ZUS jeśli jeszcze go nie posiadasz. Pamiętaj, że złożony wniosek można pobrać tylko bezpośrednio po jego wysłaniu. Nie będzie dostępny później w bankowości elektronicznej banku. W niektórych bankach jest dostępna opcja podglądu statusu wniosku pobierana z ZUS.

Status wniosku w programie Dobry Start
PrzetwarzanyDostarczonyBłąd dostarczenia
w trakcie przesyłania do ZUSprzesłany do ZUSwniosek nie dotarł do ZUS, należy wysłać ponownie

Po poprawnym dostarczeniu wniosku, w ciągu 5 dni, zostanie wygenerowane z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) i przesłane z adresu noreply@zus.pl na adres mailowy wskazany przy składaniu wniosku.

Reklama

Jeżeli wniosek wypełniono błędnie, ZUS prześle informację z prośbą o jego skorygowanie.

W przypadku odmowy, przesłana zostanie informacja o wydanej decyzji na adres e-mail oraz numer telefonu podany we wniosku, a treść tej decyzji dostępna będzie po zalogowaniu w PUE ZUS.

Banki obsługujące wnioski 300+

Niestety nie wszystkie banki umożliwiają złożenie wniosku w Programie Dobry Start, nawet te, które obsługują składanie wniosków w programie 500+. Nie złożymy wniosku, m.in. przez Santander Bank Polska.

Banki udostępniają możliwość złożenia wniosku w programie Dobry Start nie tylko w ramach pomocy swoim klientom ale również w celu ich przyciągnięcia do własnej oferty, proponując dodatkowe premie, promocyjne oprocentowanie, loterie dla rodziców. Szukając konta osobistego dla siebie, warto porównywać oferty banków również pod kątem dodatkowych korzyści w związku z przekazywaniem świadczenia 300+ właśnie na to konto. Złożenie wniosku w programie Dobry Start umożliwiają następujące banki:

Dobry start banki
Alior BankBNP Paribas
Credit AgricoleBank Millennium
VeloBank dawniej Getin BankING Bank Śląski
Inteligo (PKO BP)mBank
Nest BankBank Pekao SA
Bank PocztowyPKO BP
Bank BPSSGB-Bank
Kasa StefczykaSKOK Śląsk
wybrane Banki Spółdzielcze

Składanie wniosku: Zaloguj się do iPKO >> Usługi >> e-Urząd >> Wniosek Dobry Start >> Złóż wniosek

Status wniosku: Złożone wnioski

Reklama

Strona Banku PKO BP

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej Inteligo >> Usługi >> e-Urząd >> Wniosek Dobry Start

Status wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> Złożone wnioski

Strona Inteligo

Składanie wniosku: 

Zaloguj się do Pekao24 >> Oferty i Wnioski >> zakładka Usługi >> Wniosek Dobry Start

Zaloguj się do aplikacji PeoPay >> Dla Ciebie >> zakładka Usługi >> Wnioski urzędowe >> Wniosek Dobry Start

Status wniosku:

Zaloguj się do Pekao24 >> Oferty i Wnioski >> Lista >> Wnioski

Zaloguj się do aplikacji PeoPay >> Dla Ciebie >> Lista >> Wnioski

Strona Banku Pekao SA

Składanie wniosku: 

Zaloguj się do bankowości internetowej: Finanse – Usługi – Nowa usługa – Dobry Start

Niedostępny w aplikacji mobilnej

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Strona mBank

Składanie wniosku: Zaloguj się do Moje ING >> wniosek Dobry Start

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Strona ING Bank Śląski

Składanie wniosku: Zaloguj się do Alior Online >> Usługi >> eUrząd >> Wniosek Dobry Start

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Strona Alior Bank

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej e25 >> świadczenia/wnioski >> Wniosek Dobry Start

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Strona Bank BPS

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej Pocztowy24 >> Wnioski >> Wniosek Dobry Start

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Strona Bank Pocztowy

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej CA24 eBank >> Oferta i umowy >> Wnioski >> Rządowe programy dla Rodzin >> Wniosek Dobry Start

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Strona Credit Agricole

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> Wniosek Dobry Start

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Strona SGB-Bank

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej MilleNet >> zakładka MilleUrząd >> Dobry Start

Status wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej MilleNet >> Umowy i wnioski >> Wnioski

Strona Bank Millennium

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej Getin Olnline >> zakładka Oferta i wnioski >> eUrząd >> Wniosek Dobry Start

Status wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej MilleNet >> Umowy i wnioski >> Wnioski

Strona Getin Bank

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> Centrum kontaktu >> Wnioski i dyspozycje >> Nowy wniosek >> e-urząd >> Wniosek Dobry Start

Status wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> zakładka Oferta i wnioski >> Status wniosku

Strona Nest Bank

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> eUrząd >> Wniosek Rodzina 500+

Status wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> Wnioski

Strona BNP Paribas

Wniosek Dobry Start dla obywateli Ukrainy / Гарний початок для громадян України

W ramach pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r., wprowadzono możliwość korzystania z programów pomocy rodzinie, w tym programu Dobry Start.

Wniosek może złożyć:

 • obywatel Ukrainy lub małżonek obywatela Ukrainy,
 • osoba legalnie przebywająca w Polsce,
 • osoba, która ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi lub urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Do złożenia wniosku przez obywatela Ukrainy będą wymagane:

 • numer PESEL wnioskodawcy i dziecka,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu zarejestrowanego w Polsce,
 • numer konta bankowego w Polsce.

Заявку можуть подати:

 • громадянин України або дружина громадянина України,
 • особа, яка легально проживає в Польщі,
 • особа, яка доглядає за дитиною (є її батьком або тимчасовим опікуном), яка має громадянство України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями або народилася в Польщі матір’ю, яка є громадянкою України та чия перебування в Польщі є законним.

Для подання заяви громадянином України необхідно:

 • PESEL номер заявника та дитини,
 • електронна пошта,
 • номер телефону, зареєстрований в Польщі,
 • номер банківського рахунку в Польщі.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE BANKOWE
KONTA OSOBISTE
KARTY KREDYTOWE
KONTA FIRMOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.