Sankcje na rosyjskie firmy w Polsce

Na blogu opisywałem już jak rozpoznać rosyjskie produkty w Polsce? Tym razem w kolejnym artykule opisuję sankcje na rosyjskie firmy w Polsce.

26 kwietnia 2022 roku, na konferencji prasowej ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, poinformowano o wprowadzeniu polskiej listy sankcyjnej dotyczącej oligarchów oraz firm rosyjskich a także białoruskich powiązanych z nimi osobowo lub kapitałowo. Celem wprowadzenia sankcji jest ograniczenie finansowania budżetu Rosji z podatków a co za tym idzie przeznaczanie środków na działania wojenne. Wprowadzone przez Unię Europejską oraz m.in. Wielką Brytanię czy Stany Zjednoczone listy sankcyjne wymagały uzupełnienia o podmioty prowadzące bezpośrednią działalność na terenie Polski.

Podstawa wpisania na listę sankcyjną

Lista sankcyjna została utworzona na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z ustawą, na wniosek służb państwowych, decyzją ministra MSWiA, następuje wpisanie lub wykreślenie podmiotu z listy sankcyjnej. Opublikowana 26 kwietnia 2022 r. lista nie jest ostateczna i będzie aktualizowana. Na listę trafiają nie tylko podmioty, których bezpośrednio udziałowcami są osoby objęte sankcjami, ale również tzw. beneficjenci rzeczywiści. Na dzień opublikowania zawierała 50 osób i podmiotów objętych sankcjami.  W dalszej części artykułu zamieściłem tabelę z listą podmiotów objętych sankcjami wraz z branżami w jakich działają oraz powiązaniami osobowymi i kapitałowymi. Aktualna lista sankcyjna jest dostępna na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakres sankcji na rosyjskie firmy w Polsce

Wprowadzone sankcje na rosyjskie firmy w Polsce wiążą się z:

Reklama
  • A. zamrożeniem wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
  • B. zakazem udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
  • C. zakazem świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. A i B
  • D. wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

W praktyce spółka wpisana na listę nie ma możliwości dalszego funkcjonowania, ponieważ od momentu wpisania na listę sankcyjną, nie mogą z nią współpracować m.in. dostawcy, podwykonawcy, firmy transportowe, banki. Niezastosowanie się do sankcji grozi nałożeniem kary do 20 milionów złotych.

Wpływ sankcji na działanie rosyjskich firm w Polsce

Wiele z tych podmiotów działa na rynku hurtowym i nie obsługuje bezpośrednio obywateli. Jednak szczególną uwagę należy zwrócić na podmioty, które prowadzą działalność produkcyjno-handlową i świadczą usługi dla klientów indywidualnych.

Wśród tych spółek znajduje się Novatek Green Energy Sp. z o.o. dostarczająca gaz do kilkunastu miejscowości. W związku z wprowadzeniem sankcji spółka przestałą dostarczać gaz do odbiorców, przede wszystkim gospodarstw domowych. Na szczęście w ciągu kilku dni udało się przywrócić dostawę gazu przez PGNIG.

W przypadku sieci sklepów Go Sport Polska Sp. z o.o. wszystkie sklepy stacjonarne i sklep internetowy zostały zamknięte. W tym momencie nie jest możliwe dalsze prowadzenie działalności z powodu m.in. zerwania umów z dostawcami, braku możliwości wysyłki towaru, dokonania płatności kartą. Pracownicy nie mogą otrzymać wynagrodzeń a klienci odebrać zamówionych towarów lub dokonać zwrotów.

Ciekawym przypadkiem jest podwarszawska spółka Maga Foods Sp. z o.o., producent surówek. Spółka została wpisana na listę sankcyjną ze względu na powiązania kapitałowe funduszu inwestycyjnego posiadającego udziały w spółce z oligarchą Michaiłem Fridmanem (Mikhail Fridman). Według oświadczenia prezesa spółki, po wybuchu wojny, udziały zostały wykupione przez obywatela Holandii. Spółka wnioskuje o szybkie wykreślenie z listy.

10 sierpnia spółki MAGA DYSTRYBUCJA 2 Sp. z o.o. oraz MAGA FOODS Sp. z o.o. zostały wykreślone z listy sankcyjnej.

Reklama

Lista sankcyjna rosyjskich firm w Polsce

Nazwa spółkiBranża / markaPodmiot powiązany / oligarchaRodzaj powiązaniaUdziały / akcjeSankcje
AXIOMA DR IT Sp. z o.o. oraz „1C-POLAND” Sp. z o.o.informatycznaBorys NuraliewBeneficjent rzeczywisty spółki, spółka wchodzi w skład Grupy 1C65% udziałów w rosyjskiej spółce 1C Joint Stock Venture, która posiada 100 % udziałów w cypryjskiej spółce 1C Limited, która jest właścicielem 1C-POLAND Sp. z o.o. 1C Limited posiada też 99,99% udziałów w 1C LLC (0,01% posiada Nuraliew, 1C LLC posiada 100% w 1C INTERNATIONAL LLC, 1C INTERNATIONAL LLC posiada 51% w spółce AXIOMA DR IT Sp. z o.o.)A B C D

 

A B C D

BARTER COAL Sp. z o.o. oraz SUEK Polska Sp. z o.o.dystrybucja hurtowa
i detaliczna rosyjskiego węgla wydobywanego w koncernie SUEK
Aleksandra Melniczenko / do 21.03.2022 r. Andriej MelniczenkoBeneficjent rzeczywisty polskiej spółki100% udziałów BARTER COAL sp. z o.o. oraz SUEK Polska Sp. z o.o. posiada szwajcarski SUEK AG, należący do JSC SUEKA B C D
BELOIL Polska Sp. z o.o.handel paliwami, przemysł petrochemicznyZamknięta Spółka Akcyjna „Biełorusskaja Nieftianaja Kompanija”Udziałowiec100% udziałów należy do białoruskiej Zamkniętej Spółki Akcyjnej „Biełorusskaja Nieftianaja Kompanija”A B C D
EUROCHEM POLSKA
Sp. z o.o.
sprzedaż nawozówAndriej MelniczenkoBeneficjent rzeczywisty polskiej spółkiEuroChem Group AGA B C D
„FABERLIC BALTIJA SIA” Sp. z o.o. ODDZIAŁ W POLSCE oraz FABERLIC EUROPE Sp. z o.o.sprzedaż artykułów higienicznych i kosmetycznychAleksiej Nieczajew (Alexy Gennadyevich NECHAYEVBeneficjent rzeczywisty polskiej spółkipodmiot zależny od łotewskiej spółki FABERLIC BALTIJA SIA, należącej do rosyjskiej AO FABERLIKA B C D
GO SPORT POLSKA Sp. z o.o.sieć sklepów sportowychNikolay FARTUSHNYAK, Vladimir FARTUSHNYAK oraz Alexander MIKHALSKIYBeneficjent rzeczywisty polskiej spółkiSPORTMASTER OPERATIONS PTE LTD (Singapur)A B C D
IRL Polska Sp. z o.o.sprzedaż energii elektrycznejIgor Iwanovicz Sieczin (Igor Ivanovich Sechin)Powiązania kapitałowe z dyrektorem generalnym Rosnieftuspółka zależna INTER RAO Lietuva, notowanej na GPW w Warszawie (obrót akcjami wstrzymany)A B C D
KASPERSKY (KASPERSKY LAB) oraz KASPERSKY Lab Polska Sp. z o.o., Kaspersky Store Sp. z o.o., K Dystrybucja Sp. z o.o.informatyczna / sprzedaż oprogramowania antywirusowegoJewgienij KaspierskiWłaściciel i dyrektor generalnySpółki są powiązane z rosyjską firmą KASPERSKY (KASPERSKY LAB)A B C D

 

D

D

D

KTK Polska Sp. z o.o.hurtowy handel węglemSait-Salam Gucerjew / poprzednio Michaił GucerjewBeneficjent rzeczywisty polskiej spółki100% udziałów w COAL TERMINAL LOGISTICS Sp. z o.o. posiada KTK POLSKA sp. z o.o. 100% udziałowcem KTK POLSKA sp. z o.o. jest publiczna spółka akcyjna KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK), kontrolowana pośrednio przez baneficjenta: KILTON OVERSEAS LIMITED, z/s Nikozja, Cypr, który posiada aktualnie 51,7026% akcji publicznej spółki akcyjnej „KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA”. W KILTON OVERSEAS LIMITED 100% udziałowcem jest RONTELOR HOLDINGS LIMITED, w RONTELOR HOLDINGS LIMITED beneficjent posiada bezpośrednio 800 udziałów oraz pośrednio – przez HEMFIELD FINANCE LIMITED – 400 udziałów. W HEMFIELD FINANCE LIMITED beneficjent posiada bezpośrednio 100% udziałówA B C D
MAGA DYSTRYBUCJA 2 Sp. z o.o. oraz MAGA FOODS Sp. z o.o.Produkcja i sprzedaż żywnościMichaił Fridman (Mikhail Fridman)Podmiot pośrednio kontrolowanyPodmiot kontrolowany przez fundusz inwestycyjny, którego właścicielem jest Michaił Fridman, według spółki udziały zostały sprzedane jeszcze w marcuA B C D
MEDMIX POLAND Sp. z o.o.
(do 3.03.2022 r. – SULZER MIXPAC POLAND Sp. z o.o.)
produkcja i usługi w zakresie technologii aplikacji i mieszania produktów płynnychVictor VekselbergBeneficjent rzeczywisty polskiej spółkispółka od 24.02.2022 r. jest własnością SULZER MIXPAC AG, która poprzez spółki zależne (Sulzer Mixpac AG oraz Sulzer Chemtech AG) jest własnością SULZER AGA B C D
NEGRINIO LIMITED (Cypr) oraz OAO PhosAgro, PhosAgro POLSKA
Sp. z o.o., PHOSINT LIMITED (Cypr)
Sprzedaż nawozówAndrey Andreevich GURYEVwłaściciel 95% PhosAgro POLSKA Sp. z o.o.NEGRINIO LIMITED (Cypr) jest w 100% własnością rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro; PhosAgro Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro; Phosint Limited z siedzibą na Cyprze jest właścicielem 5% PhosAgro Polska Sp. z o.o.A B C

 

A B C

A B C D

A B C

NORICA HOLDING Sàrl (Luksemburg) oraz Opansa Enterprises Limited (Cypr), Rainbee Holdings Limited (Cypr), ACRON PAOholdingWiaczesław Mosze KantorAkcjonariusz spółkiSpółki posiadają pakiet akcji Grupy Azoty SA, podmioty zależne od ACRON PAO (spółka rosyjska)A B

 

A B

Novatek Green Energy Sp. z o.o. oraz OAO NOVATEKDystrybucja gazu ziemnegoLeonid Wiktorowicz Michelson (Leonid Victorivich Mikhelson)Podmiot pośrednio kontrolowanyNovatek Green Energy Sp. z o.o. jest spółką zależną w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO NovatekA B C D

 

A B C

PAO GazpromDystrybucja gazu ziemnegoAleksiej Borysowicz MillerAkcjonariusz spółkiwłaściciel 48% udziałów w polskiej spółce System Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” S.A.A B
SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. oraz SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w PolsceBranża hutnicza, górniczaAleksiej MordaszowBeneficjent rzeczywisty polskiej spółkiSEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. jest własnością (100%) łotewskiej spółki SIA Severstal Distribution, będącej w 100% własnością rosyjskiej spółki PAO Severstal – w której 40,3 % udziałów (pakiet większościowy) posiada beneficjentA B C D

 

A B C D

SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. oraz SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o.sprzedaż i serwis pompViktor VekselbergBeneficjent rzeczywisty polskiej spółkiSULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. od 16.04.2012 r. ma być własnością SULZER LTD., która poprzez spółki zależne (tj. Sulzer Limited, Sulzer (UK) Limited oraz Sulzer (UK) Holdings Limited jest własnością SULZER AG.A B C D
WILDBERRIES Sp. z o.o.sieć sprzedaży internetowejTatiana BakalczukPowiązania z rosyjskimi bankami oraz sprzedaż rosyjskich mundurów wojskowych i literatury antyukraińskiejOd 2021 r. poprzez swoją właścicielkę firma jest powiązana z bankami Standard – Credit Bank LLC (obecnie WILDBERRIES Bank) i VTB BankA B C D

źródło: strona internetowa gov.pl oraz Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE
BANKOWE
KONTA
OSOBISTE
KARTY
KREDYTOWE
KONTA
FIRMOWE
KREDYTY
GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA
KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE
I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.