Jak złożyć wniosek 500 plus w banku? instrukcja 2023

Od stycznia 2022 roku zmianie uległy zasady wypłacania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. Dla wniosków złożonych do końca 2021 roku świadczenia wypłacają gminy. Od stycznia 2022 r. wnioski przyjmuje ZUS. Wszystkie wnioski o świadczenie Rodzina 500+ muszą być składane przez internet. Wniosek 500+ w formie papierowej nie może być już składany.

Świadczenie Rodzina 500+, tak jak dotychczas, przysługuje każdemu dziecku do 18-ego roku życia, bez względu na wysokość dochodów rodziny. 

Od 1 lutego 2023 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków na kolejny tzw. okres świadczeniowy, obowiązujący od czerwca 2023 roku. Wniosek 500+ możesz nadal składać za pośrednictwem swojego banku. Z tego artykułu dowiesz się:

 • kiedy złożyć wniosek 500+ w 2023 roku?
 • jak wypełnić wniosek 500+ przez bank?
 • w jakim banku można złożyć wniosek 500+?

Wniosek 500+ przez bank

Możliwość składania wniosków w programie Rodzina 500+ reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Reklama

Jak złożyć wniosek 500 plus w banku? Wystarczy dostęp do bankowości internetowej banku, w którym posiadasz konto. Do jego złożenia nie jest wymagane posiadanie Profilu Zaufanego. Jeśli jednak konto bankowe otwierałeś w procesie zdalnym (np. na podstawie przelewu weryfikującego lub na selfie) będziesz musiał wcześniej dokonać potwierdzenia tożsamości w oddziale banku. Wniosku o 500+ nie złożysz w oddziale ani na infolinii. 

O świadczenie Rodzina 500 plus przez bank mogą ubiegać się wyłącznie rodzice dziecka (jedno z rodziców). W przypadku rodziców po rozwodzie, wniosek:

 • składa rodzic, który utrzymuje i z którym zamieszkuje dziecko. 
 • mogą złożyć oboje rodzice, którzy dzielą się opieką nad dzieckiem (orzeczenie sądu), dla każdego przysługiwać będzie połowa kwoty świadczenia.

Jeżeli świadczenie będzie otrzymywać opiekun dziecka, wniosek należy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kiedy złożyć wniosek 500+ w 2023 roku?

Świadczenie w programie 500+ nie jest przyznawane na stałe a jedynie na rok. 

Jeśli składasz wniosek o świadczenie dla nowonarodzonego dziecka, zrób to w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzin, a otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzin. Musisz złożyć dwa wnioski, na obecny okres świadczeniowy 2022/2023 i na nowy okres 2023/2024.

Dla pozostałych, którzy już korzystają z programu, ZUS ustala prawo do świadczenia 500+ w okresie świadczeniowym, trwającym od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Składając wniosek do końca kwietnia, prawo do otrzymywania świadczenia będzie przysługiwało od czerwca, przez kolejne 12 miesięcy. Złożenie wniosku w maju lub czerwcu oznacza rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia maksymalnie do 3 miesięcy, czyli odpowiednio do końca lipca lub sierpnia ale z wyrównaniem od czerwca. W przypadku późniejszego złożenia wniosku, stracisz wypłatę z części okresu świadczeniowego, gdyż prawo to będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku do końca maja kolejnego roku. Szczegóły w poniższej tabeli:

Reklama
Kiedy wniosek 500+ w 2023 roku
Wniosek złożonyod 1 lutego do 30 kwietniaod 1 do 31 majaod 1 do 30 czerwcaod 1 do 31 lipcaod 1 do 31 sierpnia
Rozpatrzenie wnioskudo 30 czerwcado 31 lipcado 31 sierpniado 30 wrześniado 31 października
Świadczenie wypłacane za okres od dood czerwcaod rozpatrzenia wniosku z wyrównaniem za czerwiecod rozpatrzenia wniosku z wyrównaniem od czerwcaod rozpatrzenia wniosku z wyrównaniem jedynie od lipcaod rozpatrzenia wniosku z wyrównaniem jedynie od sierpnia
do 31 maja roku następnegodo 31 maja roku następnegodo 31 maja roku następnegodo 31 maja roku następnegodo 31 maja roku następnego

Jak złożyć wniosek o 500+ przez bank?

Po zalogowaniu do bankowości internetowej swojego banku znajdź opcję składania wniosku 500+. W kolejnym rozdziale poniżej znajduje się lista banków wraz ze wskazówkami. Wniosek możesz złożyć tylko i wyłącznie w swoim imieniu, ponieważ bank autoryzuje przesyłane dokumenty potwierdzając danymi właściciela konta bankowego.

Podczas składania wniosku musisz podać następujące informacje:

 • dane osobowe i adresowe rodzica (właściciela konta) składającego wniosek, takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, dane są automatycznie uzupełnione przez system bankowy bez możliwości ich zmiany
 • adres e-mail – na ten adres otrzymasz UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)
 • numer rachunku bankowego, na które ma trafiać comiesięczne świadczenie
 • dane osobowe dziecka, w tym jego numer PESEL (jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL wniosek należy złożyć przez PUE ZUS)

Nie są wymagane zaświadczenia o dochodach a bank nie przekazuje do ZUS żadnych innych informacji, w tym o posiadanych kredytach czy oszczędnościach. 

Bank jedynie przyjmuje wniosek a dalszym sprawdzaniem poprawności zajmuje się już ZUS (bank nie będzie weryfikował przesyłanych danych). Do wniosku można dołączyć wymagane załączniki w postaci skanu dokumentów. Wnioskujący może wskazać rachunek do przekazywania świadczeń z programu w swoim banku, ale równie dobrze może być to posiadane konto w innym banku.

Bank przekazuje złożony wniosek wraz z załączonymi dokumentami do rządowego systemu informatycznego Emp@tia przeznaczonego do przetwarzania wniosków. Pamiętaj, że wysłany wniosek możesz pobrać tylko bezpośrednio po jego wysłaniu. Nie będzie dostępny w systemie banku. W systemach bankowych możesz jedynie sprawdzać status wniosku pobierany z ZUS, czy wystąpił błąd, czy jest przetwarzany lub dostarczony.

Status wniosku w programie Rodzina 500 plus
PrzetwarzanyDostarczonyBłąd dostarczenia
w trakcie przesyłania do ZUSprzesłany do ZUSwniosek nie dotarł do ZUS, należy wysłać ponownie

Jeżeli wniosek zostanie poprawnie dostarczony otrzymasz z systemu Ministerstwa, na adres mailowy wskazany we wniosku – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Informacja zostanie przesłana w ciągu 5 dni z adresu: noreply@zus.pl.

Reklama

W przypadku błędnie wypełnionego wniosku, ZUS prześle prośbę o jego korektę.

Jeśli ZUS odmówi przyznania świadczenia, otrzymasz na adres e-mail oraz numer telefonu podany we wniosku informację o wydanej decyzji, z którą możesz się zapoznać na swoim koncie w PUE ZUS. Składając wniosek przez bank, ZUS założy automatycznie profil PUE jeśli jeszcze go nie posiadasz.

W jakim banku można złożyć wniosek 500+?

Warto zauważyć, że wiele banków prześciga się w przyciąganiu klientów dodatkowymi bonusami za złożenie wniosku właśnie u nich. Dodatkowa premia w gotówce, promocyjne oprocentowanie, loteria to coraz częściej spotykana zachęta dla rodziców, którym przysługuje świadczenie Rodzina 500+. Jeśli właśnie szukasz konta osobistego dla siebie, sprawdź oferty banków również pod kątem dodatkowych korzyści ze względu na przekazywanie środków z 500+ do tego banku.

Możliwość złożenia wniosku w programie Rodzina 500+ dostępna jest w następujących bankach:

Rodzina 500 plus jakie banki?
Alior BankBNP Paribas
BOŚ BankBank Millennium
Citi HandlowyCredit Agricole
VeloBank dawniej Getin BankInteligo (PKO BP)
ING Bank ŚląskimBank
Nest BankBank Pekao SA
PKO BPBank Pocztowy
Santander Bank PolskaBank BPS
wybrane Banki SpółdzielczeSGB-Bank

Składanie wniosku: Zaloguj się do Alior Online >> Usługi >> eUrząd >> Wniosek Rodzina 500+

Status wniosku: Zaloguj się do Alior Online >> Centrum Produktów >> Wniosek Rodzina 500+

Reklama

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej e25 >> świadczenia/wnioski >> Wniosek Rodzina 500+

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> eUrząd >> Wniosek Rodzina 500+

Status wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> Wnioski

Możliwe wyłącznie logowanie do PUE ZUS, gdzie można złożyć wniosek: Zaloguj się do bankowości internetowej >>Usługi i profil >> zakładka Profil i ustawienia >> eUrząd >> Przejdź do PUE ZUS >> Logowanie

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej CA24 eBank >> Oferta i umowy >> Wnioski >> Rządowe programy dla Rodzin >> Wniosek Rodzina 500+

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej Getin Olnline >> zakładka Oferta i wnioski >> eUrząd >> Wniosek Rodzina 500+

Składanie wniosku: Zaloguj się do Moje ING >> wniosek Rodzina 500+

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej Inteligo >> Usługi >> e-Urząd >> Wniosek Rodzina 500+

Status wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> Złożone wnioski

Składanie wniosku: 

 • Zaloguj się do bankowości internetowej: Finanse >> Usługi >> Świadczenia dla rodziców (m.in. 500+)
 • Zaloguj się w aplikacji mobilnej: Profil >> Kontakt >> Załatw swoje sprawy >> Świadczenia dla rodziców (m.in. 500+)

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej MilleNet >> zakładka MilleUrząd >> Rodzina 500+

Status wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej MilleNet >> Umowy i wnioski >> Wnioski

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> Centrum kontaktu >> Wnioski i dyspozycje >> Nowy wniosek >> e-urząd >> Wniosek Rodzina 500+

Status wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> zakładka Oferta i wnioski >> Status wniosku

Składanie wniosku: Zaloguj się do iPKO >> Usługi >> e-Urząd >> Wniosek Rodzina 500+ >> Złóż wniosek

Status wniosku: Złożone wnioski

Składanie wniosku: 

 • Zaloguj się do Pekao24 >> Oferty i Wnioski >> zakładka Usługi >> Wniosek Rodzina 500+
 • Zaloguj się do aplikacji PeoPay >> Dla Ciebie >> zakładka Usługi >> Wnioski urzędowe >> Wniosek Rodzina 500+

Status wniosku:

 • Zaloguj się do Pekao24 >> Oferty i Wnioski >> Lista >> Wnioski
 • Zaloguj się do aplikacji PeoPay >> Dla Ciebie >> Lista >> Wnioski

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej Pocztowy24 >> Wnioski >> Wniosek Rodzina 500+

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Składanie wniosku: Zaloguj się do Santander Internet >> zakładka eUrząd (menu górne obok przycisku Wyloguj)

Status wniosku: Zaloguj się do Santander Internet >> zakładka eUrząd >> Rodzina 500+ >> Złożone wnioski

Składanie wniosku: Zaloguj się do bankowości internetowej >> Wniosek Rodzina 500+

Status wniosku: brak, tylko przez PUE ZUS

Chcesz założyć konto osobiste, z którym złożysz wniosek w programie Rodzina 500+? Sprawdź oferty promocyjne banków:

Aktualnie brak dostępnych promocji

Zapoznaj się również z ofertą innych kont osobistych opisywanych na blogu: Konta osobiste

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE
BANKOWE
KONTA
OSOBISTE
KARTY
KREDYTOWE
KONTA
FIRMOWE
KREDYTY
GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA
KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE
I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *