Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Polski Ład a kredyt hipoteczny - „Mieszkanie bez wkładu własnego” 2022

Polski Ład a kredyt hipoteczny – „Mieszkanie bez wkładu własnego” 2023

25 listopada 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. W ramach przyjętej ustawy został wprowadzony w programie Polski Ład gwarantowany wkład własny dla osób starających się o nowe mieszkanie lub dom z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego oraz system dopłat (spłata rodzinna) dla rodzin wielodzietnych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od jej opublikowania, czyli 27 maja 2022 roku.

Z poniższego wpisu dowiesz się, czy i na jakich warunkach otrzymasz w ramach programu Polski Ład kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego w 2022 roku?

Polski Ład kredyt bez wkładu własnego warunki?

Uzyskanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego wymaga spełnienia szeregu warunków. W poniższej tabeli zebrałem najważniejsze warunki programu “Mieszkanie bez wkładu własnego”, które muszą być spełnione, aby uzyskać kredyt.

Warunki programu “Mieszkanie bez wkładu własnego”
Wymagany udział własny kredytobiorcybrak, kredyt do 100% wartości nieruchomości
Wysokość gwarancjinie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wartości nieruchomości
Jednorazowa opłata prowizyjna1,0% objętej gwarancją części kredytu mieszkaniowego
Maksymalna kwota gwarancji100000 zł
Cel kredytu– w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
– w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
– stanowiących wkład budowlany.
Dofinansowanie w ramach “spłaty rodzinnej”20000 zł za drugie dziecko w rodzinie
60000 zł z trzecie i kolejne dziecko
Minimalny okres kredytowania15 lat
Maksymalny limit ceny mieszkaniaśredni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych mnożony przez:
– współczynnik 1,3 dla rynku pierwotnego
– współczynnik 1,2 dla rynku wtórnego
Okres udzielania kredytówod 27 maja 2022 r. do 31 grudnia 2030 r.
Waluta udzielenia kredytupolski złoty (PLN)
Banki udzielające kredytu w programiebanki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Polski Ład kredyt bez wkładu własnego dla kogo?

Ustawa w jasny sposób określa do kogo skierowany jest program kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym w swoich założeniach powstał w celu umożliwienia uzyskania kredytu osobom, które stać na spłatę miesięcznych rat kredytowych ale nie są w stanie uzbierać wymaganego wkładu własnego

Reklama

Z kredytu mieszkaniowego bez wkładu własnego w ramach uchwalonej ustawy mogą skorzystać osoby, które prowadzą swoje gospodarstwo domowe w Polsce i:

  • kupują własne mieszkanie na rynku pierwotnym;
  • kupują mieszkanie na rynku wtórnym lub społecznym;
  • budują własny dom;
  • nie udzielono im innego kredytu z gwarancją.

Zgodnie z warunkami ustawy, osoba starająca się o kredyt (jak i członkowie rodziny) nie może być właścicielem i nie przysługuje mu prawo spółdzielcze do innego mieszkania lub domu. Dodatkowo w ciągu ostatnich pięciu lat osoby te nie dokonały zbycia w/w prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej. Od tej zasady jest wyjątek dotyczący rodzin wielodzietnych, które mogą posiadać łącznie jedno mieszkanie o powierzchni:

  • 50 m2 przy dwójce dzieci;
  • 75 m2 przy trójce dzieci;
  • 90 m2 przy czwórce dzieci;
  • bez ograniczeń w przypadku większej liczby dzieci.

Maksymalna cena lokalu mieszkalnego lub wkładu budowlanego objętego gwarancją wkładu własnego

W celu przeciwdziałania możliwemu wzrostowi cen mieszkań, ustawa wprowadza ograniczenia w akceptowalnych cenach nieruchomości, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej

W przypadku nieruchomości kupowanej na rynku pierwotnym lub wkładu budowlanego zastosowano przelicznik, który wylicza się jako „iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnik