Jak zyskać na lokatach bankowych lub kontach oszczędnościowych? 2023

Jak zyskać na lokatach bankowych?

Ostatnie podwyżki stóp procentowych ogłoszone przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowały wzrost oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych. Oczywiście wzrosty te w żaden sposób nie spowodują, że pieniądze trzymane na koncie, z powodu wysokiej inflacji, nie będą tracić na wartości i to w bardzo szybkim tempie. Osoby o dużych oszczędnościach mogą sobie pozwolić na różnego rodzaju inwestycje, mniej lub bardziej ryzykowne, często na dłuższy okres. Co, jeśli dysponujesz kilkunastoma tysiącami złotych i nie możesz sobie pozwolić na zamrożenie tych pieniędzy na klika lat?

Niestety wiele osób nadal trzyma na kontach pieniądze, które nie generują nawet najmniejszych zysków. Konta osobiste i oszczędnościowe zatrzymały się na poziomie 0,01% w skali roku. Jest jednak grupa banków, które oferują już wyższe oprocentowanie i nie tylko jako oferty na powitanie nowego klienta ale też dla swoich stałych klientów.

W krótkim wpisie postaram się wyjaśnić kilka zawiłości związanych z ofertami dostępnymi na rynku.

Promocyjne oferty lokat i kont oszczędnościowych

Wiele banków będzie kusić promocyjną ofertą oszczędnościową lokat terminowych i kont oszczędnościowych. Wybierając promocyjną ofertę danego banku należy zwrócić uwagę na kilka ważnych zasad i ograniczeń opisanych poniżej.

Reklama

Oferta dla nowych klientów

Najczęściej spotykane ograniczenie mające na celu tylko i wyłącznie pozyskanie oraz wynagrodzenie nowego klienta. Często łączy się z wymogiem podpisania umowy o konto osobiste, na ogół dostępna tylko raz na początku umowy. Banki wykluczają przede wszystkim posiadaczy konta osobistego lub osoby, które posiadały już konto oszczędnościowe lub lokatę w danym banku, w ciągu ostatnich dwóch lub rzadziej więcej lat. Nie są wykluczane osoby posiadające kredyt lub kartę kredytową.

Oferta dla nowych środków

Kolejne ograniczenie, które ma za zadanie skłonić klienta do wpłacania kolejnych środków, z których bank będzie mógł korzystać, jednak nagradzając wyłącznie te nowe środki. Gromadząc w jednym banku większą kwotę pieniędzy, możemy jedynie korzystać na kolejnych wpłatach a pozostałe środki nie będą generowały zysków.

Nowe środki dla banku to wpłaty dokonane przez klienta po określonym dniu, tzw. dniu badania salda rachunków klienta, przypadającym w dniu lub maksymalnie kilkanaście dni przed wprowadzeniem promocyjnej oferty. Co do zasady bank uwzględnia wszystkie środki zgromadzone na indywidualnym koncie osobistym, wszystkich kontach oszczędnościowych i lokatach terminowych.

Na czym polega ustalanie salda nowych środków?

Najkorzystniejszy dla klienta sposób na wyliczanie nowych środków to zastosowanie prostego równania, czyli różnicy pomiędzy łączną wysokością wszystkich środków w dniu wpływu na lokatę/konto oszczędnościowe a środkami, które były na kontach w dniu ustalenia salda. W tym przypadku określa się nowe środki według stanu na konkretny dzień i nie mają znaczenia wszelkie późniejsze wypłaty z kont innych niż oszczędnościowe i lokat. Przykład: Na dzień ustalenia salda, na koncie osobistym posiadasz 1000 zł środków. Postanowiłeś założyć promocyjną lokatę terminową na 10000 złotych. Nowe środki objęte oprocentowaniem promocyjnym to 9000 zł (10000 zł – 1000 zł).

Na czym polega ustalanie salda nowych środków
źródło: opracowanie własne Bankowe ABC

Bardziej skomplikowane jest wyznaczanie nowych środków, uwzględniające zmniejszenie stanu środków na innych kontach klienta w danym banku. W tym przypadku, bank dokonuje codziennego przeliczenia (na koniec dnia) stanu środków na wszystkich innych rachunkach indywidualnych klienta. Na tej podstawie ustalana jest właściwa kwota nowych środków i naliczane są odsetki. Z punktu widzenia klienta jest to rozwiązanie mniej opłacalne, ponieważ każda wypłata środków w trakcie trwania promocyjnego okresu oprocentowania oznacza zmniejszenie kwoty nowych środków objętych promocją. Przykład: Na dzień ustalenia salda, na koncie osobistym posiadasz 1000 zł środków, na lokacie terminowej 5000 zł (łącznie 6000 zł). Postanowiłeś wpłacić na promocyjne konto oszczędnościowe 10000 złotych (na dzień ustalenia salda, stan środków wynosił 0 zł). Kolejnego dnia po wpłacie aktualny stan to: (10000 zł – 0 zł) + (6000 zł – 6000 zł) = 10000 złotych, które stanowi nowe środki objęte oprocentowaniem promocyjnym. W kolejnym dniu skończyła się lokata terminowa i postanowiłeś wypłacić 5000 zł do innego banku. Kolejnego dnia sytuacja wygląda następująco: (10000 zł – 0 zł) + (1000 zł – 6000 zł) = 5000 złotych. Jak widać tylko połowa środków zgromadzonych w banku będzie objęta promocją.

Na czym polega ustalanie salda nowych środków
źródło: opracowanie własne Bankowe ABC

Jak obejść ograniczenie dla nowych środków na koncie oszczędnościowym?

Jest jednak sposób, aby to ograniczenie obejść w przypadku kont oszczędnościowych. Na ogół, każdy z banków, oferuje specjalne warunki w kolejnych edycjach promocji. W regulaminie promocji jest określona data od i do kiedy przyjmowane są nowe środki oraz data ustalenia nowych środków. Można założyć, że kolejna edycja rozpocznie się następnego dnia, po zakończeniu poprzedniej, a data ustalenia nowych środków w tym samym terminie jak poprzednio. Przykład: aktualna edycja promocji obowiązuje od 18 listopada do 14 grudnia. Data ustalenia stanu nowych środków to 10 listopada. Jeśli założymy, że kolejna edycja rozpocznie się 15 grudnia, datą ustalenia będzie 7 grudnia.

Reklama

To oznacza, że najpóźniej 6 grudnia należy wypłacić na konto w innym banku wszystkie zgromadzone środki na koncie osobistym i lokatach, uwzględniając maksymalne limity przelewów. Należy pamiętać, że w większości banków tylko pierwszy przelew z konta oszczędnościowego jest darmowy. Warto wcześniej całą kwotę przelać przelewem wewnętrznym na konto osobiste.

Innym rozwiązaniem jest posiadanie rachunków w dwóch bankach oferujących promocyjne warunki oszczędzania i korzystanie naprzemiennie z kolejnych edycji promocji.

Wymagane posiadanie/założenie konta osobistego

Atrakcyjne oferty bez wymogu zakładania lub posiadania konta osobistego to obecnie rzadkość. Najlepsze z nich to często oferty banków, które… nie prowadzą rachunków bankowych dla klientów detalicznych. Do takich banków, gdzie warto szukać oferty zaliczyć należy Inbank oraz Santander Bank Polska.

Oferty bez wymogu posiadania kont osobistego można również szukać w Getin Banku, niestety pod warunkiem bycia nowym klientem dla banku (nieposiadającym wcześniej konta osobistego właśnie).

Wymagane wyrażenie zgód marketingowych

Część banków jest skłonna płacić wyższe odsetki osobom, które wyrażą zgodę na kontakt w celach marketingowych, licząc na możliwość sprzedaży innych produktów banku. W takim przypadku, uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania, wymaga utrzymania tych zgód przez cały okres promocji. Banki raczej nie nadużywają tych zgód, jednak można spodziewać się raz w tygodniu SMS-a / e-maila z ofertą pożyczki lub innego aktualnie promowanego produktu i ewentualnie raz w miesiącu telefonu od pracownika banku.

Wymagane wpływy na konto osobiste lub płatności kartą

Niektóre banki uzależniają przyznanie dodatkowego oprocentowania od tego, czy na konto osobiste będzie wpływała określona kwota środków. Należy zwrócić uwagę na warunki w danej promocji, najczęściej będzie to minimalna kwota wpływu od 1000 zł do 2000 zł. W wielu przypadkach, ale nie zawsze, może być to zasilenie z konta osobistego w innym banku, nawet własnego. Kwota może być natychmiast wypłacona z powrotem.

Reklama

Rzadziej stosowanym wymogiem jest konieczność wykonania transakcji kartą wydaną do konta osobistego, np. 300 zł w miesiącu w Alior Banku dla konta oszczędnościowego w ramach korzyści Konta Jakże Osobistego.

Banki weryfikują na koniec miesiąca spełnienie tych warunków i jeśli klient je spełnia, przyznają promocyjne oprocentowanie.

Na takie warunki powinni zwracać szczególną uwagę przede wszystkim klienci Getin Banku, Nest Banku, Alior Banku.

Oferta ważna tylko przez pierwszy miesiąc od założenia konta osobistego

Jest kilka banków, które przygotowały tzw. powitalne warunki lokat terminowych. Z oferty możesz skorzystać na ogół tylko przez pierwszy miesiąc od założenia konta osobistego. Propozycja jest jednorazowa i warto z niej skorzystać. Sprawdź jakie są jej warunki założenia, gdyż często możliwość ich założenia występuje tylko w aplikacji mobilnej banku.

Promocyjnych lokat powinni szukać przede wszystkim nowi klienci Nest Banku, Getin Banku, Santander Bank Polska.

Oferta dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej

Część banków proponuje oferty zachęcające do zainstalowania i korzystania z ich bankowych aplikacji mobilnych na telefon. Sprawdź czy bank, w którym posiadasz swoje konto bankowe nie oferuje podwyższonego oprocentowania, tylko dlatego, że lokatę lub konto oszczędnościowe otworzysz w swoim telefonie. Warunki tych lokat często zobaczysz wyłącznie logując się do aplikacji.

Reklama

Dobre oferty znajdziesz w aplikacjach m.in. Santander Bank Polska, Banku Millennium i Getin Banku.

Czy stały klient banku może znaleźć ofertę lokaty lub konta oszczędnościowego z wyższym oprocentowaniem?

Pomimo, że 80% dostępnych ofert skierowane jest wyłącznie do nowych klientów, coraz częściej banki zaczynają zauważać oczekiwania swoich stałych klientów związane z lokowaniem środków na lokatach i kontach oszczędnościowych.

Część z nich przygotowało oferty równolegle do ofert dla nowych klientów, inne stworzyły oferty dedykowane stałym klientom.

Niestety, prawie zawsze są to oferty dla nowych środków, czyli nie skorzysta z nich klient, który całe swoje oszczędności trzyma w danym banku. Stąd warto rozważyć możliwość posiadania dwóch kont osobistych, każdego w innym banku. Może być to przydatne nie tylko ze względu na możliwość korzystania z promocyjnych ofert lokat i kont oszczędnościowych, o czym pisałem w artykule Jak dobrze wybrać konto osobiste?

Do banków, które stale oferują swoim klientom lepsze warunki oszczędzania należą przede wszystkim Getin Bank i Bank Millennium. Dosyć często podobne oferty można znaleźć w Alior Banku i ING Banku.

Ukryte oferty oszczędnościowe dla stałych klientów

Masz konto osobiste, na którym oprocentowanie wynosi 0%. Nie chcesz zakładać nowego konta w innym banku i przenosić się z oszczędnościami. Kilka banków posiada ukryte promocje, które dostępne są tylko dla osób, które… wykonują przelewy w bankowości internetowej do innych banków, na wysokie kwoty.

Jeśli dysponujesz kwotą 10000 złotych (czasem mniej), jest szansa, że próbując wykonać taki przelew otrzymasz, tzw. ofertę “zawrotną” lokaty terminowej, która będzie dostępna tylko w momencie wykonywania przelewu. Oferta w wielu przypadkach nie odbiega od oferty dla nowych klientów lub nowych środków, a jeśli nawet jest niższa to zawsze jest to oprocentowanie lepsze niż sytuacja, gdy pieniądze leżą na nieoprocentowanym rachunku.

Z takiej oferty na pewno mogą skorzystać klienci Getin Banku, Banku Millennium i Alior Banku ale także w innych bankach podobne oferty mogą się pojawiać.

Przykładowo, w listopadzie 2021 r. Bank Millennium oferował lokatę na 0,5% a Getin Bank na 0,6% na okres 3 miesięcy.

Prosty kalkulator odsetek znajdziesz na stronie PRZYDATNE KALKULATORY FINANSOWE.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE
BANKOWE
KONTA
OSOBISTE
KARTY
KREDYTOWE
KONTA
FIRMOWE
KREDYTY
GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA
KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE
I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.