Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe

Bank Pocztowy podnosi opłaty od września 2021 r.

Zmiana obowiązuje od 1 września 2021 r.
Bank Pocztowy podnosi opłaty dotyczące: Konto w Porządku oraz wycofane z oferty: Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Plus, Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń, Pocztowe Konto Aktywny Nestor

Bank Pocztowy to trzeci bank, który w najbliższym czasie podniesie opłaty za prowadzenie konta osobistego. Po tym jak swoje podwyżki ogłosiły Bank Pekao SA i BNP Paribas, taka informacja dotarła już do klientów Banku Pocztowego.

Nowa Tabela Opłat i Prowizji będzie obowiązywała od 1 września 2021 r. Zmiany obejmują przede wszystkim opłaty za konta wycofane z bieżącej oferty, czynności wykonywane w oddziałach, przelewy natychmiastowe, transakcje i wypłaty wykonywane poza obszarem EOG.

Podwyżka opłat za prowadzenie kont

Bank Pocztowy w swojej ofercie bieżącej jak i w obsłudze ma dużą liczbę kont. Zmianie ulega opłata za prowadzenie następujących kont:

  • Konto Bliskie, Nestor i Standard, dotychczas 7,99 zł, po zmianie 8,99 zł miesięcznie, bank pozostawił niezmienione warunki zwalniające z opłaty;
  • Konto Plus, przed zmianą 10 zł a po zmianie 12 zł – również niezmienione warunki zwalniające z opłaty;
  • Konto Bez Ograniczeń, zmiana z 15 zł na 16 zł;
  • Konto Aktywny Nestor: opłata miesięczna rośnie z 7,99 zł do 8,99 zł a jeśli na konto wpływa emerytura lub renta konto nie będzie już bezpłatne i opłata wyniesie 4 zł. Konto może być darmowe ale wymagane będzie wykonanie dodatkowo transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 200 zł miesięcznie.

Zmiany w opłatach za wypłatę gotówki i transakcje za granicą

Nie będą zadowolone osoby posiadające konto ZawszeDarmowe. Wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce Banku Pocztowego i placówce pocztowej nie będą darmowe i koszt pojedynczej operacji wyniesie 5 zł.

Reklama

Kolejne zmiany dotyczą posiadaczy wszystkich kont Banku Pocztowego.

Osoby, które korzystają z bankomatów poza strefą EOG zapłacą 2% zamiast 1%, minimum 5 zł. Szczególną uwagę powinny zwrócić również osoby, które dokonują transakcji bezgotówkowych poza strefą EOG. Dotychczas bezpłatne transakcje według nowych zasad będą kosztowały 1% od kwoty transakcji, minimum 5 zł.

Bank ma dobrą wiadomość dla posiadaczy kont w Porządku Start, w Porządku oraz w Porządku Plus. W nowej taryfie przewidziano bezpłatne wypłaty gotówki kartą płatniczą z bankomatów PKO BP.

Zmiany w opłatach za czynności wykonywane w oddziałach banku, placówkach pocztowych i telefonicznie

Na wydatki powinny być przygotowani wszyscy posiadacze kont w Banku Pocztowym, którzy zlecają przelewy w oddziale banku, placówce pocztowej lub bankowości telefonicznej przez konsultanta.

Przelew wewnętrzny (pomiędzy rachunkami w Banku Pocztowym), przelew krajowy lub SEPA będzie od września kosztował 5 złotych, bez względu na posiadane konto, dotyczy także przelewu z konta oszczędnościowego poza pierwszym w miesiącu.

Usługa wypłaty i dostarczenia gotówki przez listonosza także drożeje i opłata będzie wynosiła 10 złotych. Dla kont w Porządku Plus, Bliskie, Aktywny Nestor oraz Nestor opłata może być obniżona do 7 złotych, jeśli w miesiącu pobrania opłaty rozliczono min. 1 transakcję bezgotówkową kartą. Bank zwróci 3 złote w kolejnym miesiącu.

Reklama

4 złote będzie wynosiła opłata za złożenie, modyfikację lub odwołanie zlecenia stałego i polecenia zapłaty dokonanych w placówce banku lub placówce pocztowej.

Inne opłaty

Dla Konta Nestor obniżony został wymóg wykonania transakcji kartą z 200 zł na 100 zł w miesiącu, aby nie ponosić opłaty za obsługę karty.

Opłata za przelewy natychmiastowe zlecane za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej i telefonicznej wzrośnie do 5 zł. Część posiadaczy kont miała tę opcję bezpłatną.

Sprawdzenie salda w bankomacie dotychczas kosztowało 1 zł. Od września opłata wyniesie 2 zł.

Osoby, które korzystają z możliwości zmiany kodu PIN karty w bankomacie, zapłacą 1 zł. Opłata została wprowadzona dla kont, które jeszcze w tabeli nie miały takiej opłaty: Rachunek Podstawowy, Bliskie, Aktywny Nestor i Bez Ograniczeń. Zmiany możesz dokonać bezpłatnie w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Zmiany w regulaminach

Bank Pocztowy zrezygnował ze współpracy z organizacją płatniczą VISA. Oznacza to, że od 1 września 2021 roku rozpocznie wymianę dotychczas używanych przez klientów kart VISA na karty oznaczone logo Mastercard. Proces wymiany zakończy się do końca 2021 roku.

Reklama

W regulaminie wprowadzono zapis uniemożliwiający stosowanie ujemnego oprocentowania dla lokat i kont oszczędnościowych, gdy stopy procentowe spadną poniżej 0%.

Podsumowanie zmian w Tabeli Opłat i Prowizji

W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 września 2021 roku.

bank pocztowy podnosi opłaty – Zmiany w tabeli opłat i prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Prowadzenie rachunku: Konto Bliskie, Nestor i Standard0 zł / 7,99 zł
(0 zł – jeżeli do konta jest wydana karta debetowa)
0 zł / 8,99 zł
(0 zł – jeżeli do konta jest wydana karta debetowa)
Prowadzenie rachunku: Konto Plus0 zł / 10 zł
(0 zł, gdy wykonano transakcje kartą min. 1000 zł, zwrot opłaty w kolejnym miesiącu)
0 zł / 12 zł
(0 zł, gdy wykonano transakcje kartą min. 1000 zł, zwrot opłaty w kolejnym miesiącu)
Prowadzenie rachunku: Konto Bez Ograniczeń15 zł16 zł
Prowadzenie rachunku: Konto Aktywny Nestor0 zł / 7,99 zł
(0 zł, gdy wpływ emerytury lub renty)
0 zł / 4 zł / 8,99 zł
(4 zł, gdy wpływ emerytury lub renty; 0 zł, gdy dodatkowo transakcje kartą min. 200 zł)
Obsługa karty płatniczej: Konto Nestor0 zł / 6,99 zł
(0 zł, gdy wykonano transakcje kartą min. 200 zł)
0 zł / 6,99 zł
(0 zł, gdy wykonano transakcje kartą min. 100 zł)
Wypłata gotówki z bankomatów dla Kont w Porządku0 zł / do 2 zł0 zł / do 2 zł
(0 zł z bankomatów PKO BP)
Wpłata i wypłata gotówki w oddziale: Konto ZawszeDarmowe0 zł5 zł
Wypłata gotówki z bankomatów poza strefą EOG1%, min. 5 zł2%, min. 5 zł
Transakcje bezgotówkowe kartą poza strefą EOG0 zł1%, min. 5 zł
Przelew wewnętrzny, krajowy i SEPA w oddziale, placówce pocztowej i telefonicznieod 0 zł w zależności od konta5 zł dla wszystkich kont
Przelewy natychmiastowe zlecane za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej i telefonicznejod 0 zł w zależności od konta5 zł dla wszystkich kont
Wypłata i dostarczenie gotówki przez listonosza7 zł7 zł / 10 zł
(7 zł – Konto w Porządku Plus, Bliskie, Aktywny Nestor oraz Nestor, jeśli w danym miesiącu wykonano min. 1 transakcję kartą, zwrot 3 zł w kolejnym miesiącu)
Przelew SORBNET: Konto Plus15 zł20 zł
Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie1 zł2 zł
Zmiana kodu PIN karty w bankomacie: Rachunek Podstawowy, Bliskie, Aktywny Nestor i Bez Ograniczeń0 zł1 zł
(bezpłatnie w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej)
Opłata za złożenie, modyfikację lub odwołanie zlecenia stałego lub polecenia zapłatyod 0 zł4 zł

Dokładne informacje o nowych opłatach znajdziesz w poniższych dokumentach:

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się na wprowadzane zmiany?

Bank zwraca uwagę na możliwość zmiany dotychczasowego konta na aktualnie oferowane Konto w Porządku. Warto przekalkulować, czy zmiana konta byłaby opłacalna. Jeśli jednak nie zgadzasz się na nowe poziomy opłat możesz z konta zrezygnować, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Przed dniem wejścia ich w życie składasz:

  • oświadczenie o sprzeciwie do wprowadzanych zmian. Umowa zostanie rozwiązana z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie;
  • wypowiedzenie umowy (nie wcześniej niż data otrzymania pisma o zmianach). Umowa zostanie rozwiązana w dniu wskazanym w wypowiedzeniu.

Jeżeli nie zrobisz tego do 1 września 2021 r., wprowadzone zmiany uważa się za zaakceptowane. Umowę możesz wtedy wypowiedzieć na warunkach zgodnych z regulaminem prowadzenia rachunków bankowych.

Chcesz zmienić konto?

Zapoznaj się z moim wpisem dotyczącym zamykania kont w bankach oraz z ofertą innych banków opisywanych na blogu: Konta osobiste dla każdego

Reklama
200 zł Wakacyjna promocja z Bankiem Pekao SA – Konto Przekorzystne
Promocja konta osobistego
Bank Pekao SA
200 zł Wakacyjna promocja z Bankiem Pekao SA – Konto Przekorzystne
Promocja do 16 sierpnia 2023 r.
3 miesiące do zakończenia promocji
Skocz po bonus 450 zł w promocji BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja konta osobistego
BNP Paribas
Skocz po bonus 450 zł w promocji BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja do 15 czerwca 2023 r.
2 tygodnie do zakończenia promocji
Do 420 zł w promocji Wspinaj się po okazje – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja konta osobistego
BNP Paribas
Do 420 zł w promocji Wspinaj się po okazje – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja do 16 czerwca 2023 r.
2 tygodnie do zakończenia promocji
CitiKonto 350 zł z nowym kontem Citi Handlowy
Promocja konta osobistego
Citi Handlowy
CitiKonto 350 zł z nowym kontem Citi Handlowy
Promocja do 8 czerwca 2023 r.
1 tydzień do zakończenia promocji
Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym – Konto Przekorzystne dla młodych Pekao SA
Promocja konta osobistego
Bank Pekao SA
Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym – Konto Przekorzystne dla młodych Pekao SA
Promocja do 7 lipca 2023 r.
1 miesiąc do zakończenia promocji
Do 650 zł Witaj w VeloBanku – VeloKonto
Promocja konta osobistego
VeloBank (d. Getin Bank)
Do 650 zł Witaj w VeloBanku – VeloKonto
Promocja do 31 sierpnia 2023 r.
3 miesiące do zakończenia promocji
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE BANKOWE
KONTA OSOBISTE
KARTY KREDYTOWE
KONTA FIRMOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.