Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe Okazje dla klientów

Bank Pocztowy podnosi opłaty od września 2021 r.

Zmiana obowiązuje od 1 września 2021 r.
Bank Pocztowy podnosi opłaty dotyczące: Konto w Porządku oraz wycofane z oferty: Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Plus, Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń, Pocztowe Konto Aktywny Nestor

Bank Pocztowy to trzeci bank, który w najbliższym czasie podniesie opłaty za prowadzenie konta osobistego. Po tym jak swoje podwyżki ogłosiły Bank Pekao SA i BNP Paribas, taka informacja dotarła już do klientów Banku Pocztowego.

Nowa Tabela Opłat i Prowizji będzie obowiązywała od 1 września 2021 r. Zmiany obejmują przede wszystkim opłaty za konta wycofane z bieżącej oferty, czynności wykonywane w oddziałach, przelewy natychmiastowe, transakcje i wypłaty wykonywane poza obszarem EOG.

Podwyżka opłat za prowadzenie kont

Bank Pocztowy w swojej ofercie bieżącej jak i w obsłudze ma dużą liczbę kont. Zmianie ulega opłata za prowadzenie następujących kont:

  • Konto Bliskie, Nestor i Standard, dotychczas 7,99 zł, po zmianie 8,99 zł miesięcznie, bank pozostawił niezmienione warunki zwalniające z opłaty;
  • Konto Plus, przed zmianą 10 zł a po zmianie 12 zł – również niezmienione warunki zwalniające z opłaty;
  • Konto Bez Ograniczeń, zmiana z 15 zł na 16 zł;
  • Konto Aktywny Nestor: opłata miesięczna rośnie z 7,99 zł do 8,99 zł a jeśli na konto wpływa emerytura lub renta konto nie będzie już bezpłatne i opłata wyniesie 4 zł. Konto może być darmowe ale wymagane będzie wykonanie dodatkowo transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 200 zł miesięcznie.

Zmiany w opłatach za wypłatę gotówki i transakcje za granicą

Nie będą zadowolone osoby posiadające konto ZawszeDarmowe. Wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce Banku Pocztowego i placówce pocztowej nie będą darmowe i koszt pojedynczej operacji wyniesie 5 zł.

Reklama

Kolejne zmiany dotyczą posiadaczy wszystkich kont Banku Pocztowego.

Osoby, które korzystają z bankomatów poza strefą EOG zapłacą 2% zamiast 1%, minimum 5 zł. Szczególną uwagę powinny zwrócić również osoby, które dokonują transakcji bezgotówkowych poza strefą EOG. Dotychczas bezpłatne transakcje według nowych zasad będą kosztowały 1% od kwoty transakcji, minimum 5 zł.

Bank ma dobrą wiadomość dla posiadaczy kont w Porządku Start, w Porządku oraz w Porządku Plus. W nowej taryfie przewidziano bezpłatne wypłaty gotówki kartą płatniczą z bankomatów PKO BP.

Zmiany w opłatach za czynności wykonywane w oddziałach banku, placówkach pocztowych i telefonicznie

Na wydatki powinny być przygotowani wszyscy posiadacze kont w Banku Pocztowym, którzy zlecają przelewy w oddziale banku, placówce pocztowej lub bankowości telefonicznej przez konsultanta.

Przelew wewnętrzny (pomiędzy rachunkami w Banku Pocztowym), przelew krajowy lub SEPA będzie od września kosztował 5 złotych, bez względu na posiadane konto, dotyczy także przelewu z konta oszczędnościowego poza pierwszym w miesiącu.

Usługa wypłaty i dostarczenia gotówki przez listonosza także drożeje i opłata będzie wynosiła 10 złotych. Dla kont w Porządku Plus, Bliskie, Aktywny Nestor oraz Nestor opłata może być obniżona do 7 złotych, jeśli w miesiącu pobrania opłaty rozliczono min. 1 transakcję bezgotówkową kartą. Bank zwróci 3 złote w kolejnym miesiącu.

Reklama

4 złote będzie wynosiła opłata za złożenie, modyfikację lub odwołanie zlecenia stałego i polecenia zapłaty dokonanych w placówce banku lub placówce pocztowej.

Inne opłaty

Dla Konta Nestor obniżony został wymóg wykonania transakcji kartą z 200 zł na 100 zł w miesiącu, aby nie ponosić opłaty za obsługę karty.

Opłata za przelewy natychmiastowe zlecane za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej i telefonicznej wzrośnie do 5 zł. Część posiadaczy kont miała tę opcję bezpłatną.

Sprawdzenie salda w bankomacie dotychczas kosztowało 1 zł. Od września opłata wyniesie 2 zł.

Osoby, które korzystają z możliwości zmiany kodu PIN karty w bankomacie, zapłacą 1 zł. Opłata została wprowadzona dla kont, które jeszcze w tabeli nie miały takiej opłaty: Rachunek Podstawowy, Bliskie, Aktywny Nestor i Bez Ograniczeń. Zmiany możesz dokonać bezpłatnie w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Zmiany w regulaminach

Bank Pocztowy zrezygnował ze współpracy z organizacją płatniczą VISA. Oznacza to, że od 1 września 2021 roku rozpocznie wymianę dotychczas używanych przez klientów kart VISA na karty oznaczone logo Mastercard. Proces wymiany zakończy się do końca 2021 roku.

Reklama

W regulaminie wprowadzono zapis uniemożliwiający stosowanie ujemnego oprocentowania dla lokat i kont oszczędnościowych, gdy stopy procentowe spadną poniżej 0%.

Podsumowanie zmian w Tabeli Opłat i Prowizji

W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 września 2021 roku.

bank pocztowy podnosi opłaty – Zmiany w tabeli opłat i prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Prowadzenie rachunku: Konto Bliskie, Nestor i Standard0 zł / 7,99 zł
(0 zł – jeżeli do konta jest wydana karta debetowa)
0 zł / 8,99 zł
(0 zł – jeżeli do konta jest wydana karta debetowa)
Prowadzenie rachunku: Konto Plus0 zł / 10 zł
(0 zł, gdy wykonano transakcje kartą min. 1000 zł, zwrot opłaty w kolejnym miesiącu)
0 zł / 12 zł
(0 zł, gdy wykonano transakcje kartą min. 1000 zł, zwrot opłaty w kolejnym miesiącu)
Prowadzenie rachunku: Konto Bez Ograniczeń15 zł16 zł
Prowadzenie rachunku: Konto Aktywny Nestor0 zł / 7,99 zł
(0 zł, gdy wpływ emerytury lub renty)
0 zł / 4 zł / 8,99 zł
(4 zł, gdy wpływ emerytury lub renty; 0 zł, gdy dodatkowo transakcje kartą min. 200 zł)
Obsługa karty płatniczej: Konto Nestor0 zł / 6,99 zł
(0 zł, gdy wykonano transakcje kartą min. 200 zł)
0 zł / 6,99 zł
(0 zł, gdy wykonano transakcje kartą min. 100 zł)
Wypłata gotówki z bankomatów dla Kont w Porządku0 zł / do 2 zł0 zł / do 2 zł
(0 zł z bankomatów PKO BP)
Wpłata i wypłata gotówki w oddziale: Konto ZawszeDarmowe0 zł5 zł
Wypłata gotówki z bankomatów poza strefą EOG1%, min. 5 zł2%, min. 5 zł
Transakcje bezgotówkowe kartą poza strefą EOG0 zł1%, min. 5 zł
Przelew wewnętrzny, krajowy i SEPA w oddziale, placówce pocztowej i telefonicznieod 0 zł w zależności od konta5 zł dla wszystkich kont
Przelewy natychmiastowe zlecane za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej i telefonicznejod 0 zł w zależności od konta5 zł dla wszystkich kont
Wypłata i dostarczenie gotówki przez listonosza7 zł7 zł / 10 zł
(7 zł – Konto w Porządku Plus, Bliskie, Aktywny Nestor oraz Nestor, jeśli w danym miesiącu wykonano min. 1 transakcję kartą, zwrot 3 zł w kolejnym miesiącu)
Przelew SORBNET: Konto Plus15 zł20 zł
Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie1 zł2 zł
Zmiana kodu PIN karty w bankomacie: Rachunek Podstawowy, Bliskie, Aktywny Nestor i Bez Ograniczeń0 zł1 zł
(bezpłatnie w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej)
Opłata za złożenie, modyfikację lub odwołanie zlecenia stałego lub polecenia zapłatyod 0 zł4 zł

Dokładne informacje o nowych opłatach znajdziesz w poniższych dokumentach:

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się na wprowadzane zmiany?

Bank zwraca uwagę na możliwość zmiany dotychczasowego konta na aktualnie oferowane Konto w Porządku. Warto przekalkulować, czy zmiana konta byłaby opłacalna. Jeśli jednak nie zgadzasz się na nowe poziomy opłat możesz z konta zrezygnować, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Przed dniem wejścia ich w życie składasz:

  • oświadczenie o sprzeciwie do wprowadzanych zmian. Umowa zostanie rozwiązana z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie;
  • wypowiedzenie umowy (nie wcześniej niż data otrzymania pisma o zmianach). Umowa zostanie rozwiązana w dniu wskazanym w wypowiedzeniu.

Jeżeli nie zrobisz tego do 1 września 2021 r., wprowadzone zmiany uważa się za zaakceptowane. Umowę możesz wtedy wypowiedzieć na warunkach zgodnych z regulaminem prowadzenia rachunków bankowych.

Chcesz zmienić konto?

Zapoznaj się z moim wpisem dotyczącym zamykania kont w bankach oraz z ofertą innych banków opisywanych na blogu: Konta osobiste dla każdego

Reklama
Do 480 zł w promocjach Jeszcze więcej z kontem i program poleceń – Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska
Promocja konta osobistego
Santander Bank Polska
Do 480 zł w promocjach Jeszcze więcej z kontem i program poleceń – Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska
Promocja do 28 lutego 2023 r.
4 tygodnie do zakończenia promocji
Do 400 zł z CitiKontem Citi Handlowy
Promocja konta osobistego
Citi Handlowy
Do 400 zł z CitiKontem Citi Handlowy
Promocja do 10 marca 2023 r.
1 miesiąc do zakończenia promocji
Noworoczny motywator 550 zł w promocji BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja konta osobistego
BNP Paribas
Noworoczny motywator 550 zł w promocji BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja do 19 lutego 2023 r.
2 tygodnie do zakończenia promocji
Nowy rok z nowym kontem i premią do 400 zł Konto Millennium 360° – Bank Millennium
Promocja konta osobistego
Bank Millennium
Nowy rok z nowym kontem i premią do 400 zł Konto Millennium 360° – Bank Millennium
Promocja do 31 marca 2023 r.
2 miesiące do zakończenia promocji
Do 400 zł na dobry start w promocji BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja konta osobistego
BNP Paribas
Do 400 zł na dobry start w promocji BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja do 13 marca 2023 r.
1 miesiąc do zakończenia promocji
Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym – Konto Przekorzystne dla młodych Pekao SA
Promocja konta osobistego
Bank Pekao SA
Do 300 zł za konto z kartą z wizerunkiem gamingowym – Konto Przekorzystne dla młodych Pekao SA
Promocja do 7 lutego 2023 r.
5 dni do zakończenia promocji
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.