Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 2023

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 roku został utworzony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wszystkie podmioty miały czas do 13 lipca 2020 r. aby przekazać dane do uruchomionego 13 października 2019 r. rejestru.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) został stworzony w celu ułatwienia identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. o których przeczytasz w podlinkowanym wpisie.

Kto jest zobowiązany do przekazania danych o beneficjentach rzeczywistych?

Zgodnie z art. 58 ustawy, lista podmiotów, które muszą przekazywać i aktualizować informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, obejmuje:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2021 r.);
 • spółki akcyjne, oprócz dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (giełdzie);
 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe.

Od listopada 2021 r. zacznie obowiązywać przepis dla poniższych podmiotów, które będą miały 3 miesiące na zgłoszenie danych do rejestru:

Reklama
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki partnerskie;
 • spółdzielnie;
 • stowarzyszenia zarejestrowane w KRS;
 • fundacje;
 • spółki i spółdzielnie europejskie oraz europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.

Jak i kiedy przekazywane są informacje do CRBR?

Każdy podmiot wskazany w ustawie ma obowiązek dokonania zgłoszenia do CRBR w ciągu 7 dni od dnia dokonania wpisu lub zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenia dokonują, w formie elektronicznej, osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z wpisem do KRS (może być prokurent, jeśli jest tam wymieniony), potwierdzając podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Zgłoszenia nie może dokonać pełnomocnik spółki lub samodzielnie reprezentant jeśli do składania oświadczeń wymagane jest współdziałanie więcej niż jednego.

Pamiętać należy, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i trustów informacja o beneficjentach rzeczywistych nie jest przekazywana do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgłoszenie zawiera:

 • dane identyfikacyjne spółki;
 • dane identyfikacyjne każdego z beneficjentów rzeczywistych;
 • dane każdego z członków organu lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki.

Warto zwrócić uwagę, że podmiot, w którym udziały bądź akcje posiada spółka notowana na giełdzie także ma obowiązek dokonania zgłoszenia do CRBR. W takim przypadku podmiot musi dokonać analizy wskazując osobę lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad tym podmiotem, zarówno pod względem właścicielskim lub prawa głosu w danym podmiocie, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, ale też w inny sposób.

Zasady działania Rejestru

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) został stworzony w celu ułatwienia identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych przekazują informacje o beneficjentach rzeczywistych. To na osobie dokonującej zgłoszenia spoczywa odpowiedzialność za poprawność i kompletność danych. Niestety w rzeczywistości dane przekazywane do CRBR często są niekompletne lub nieprawdziwe. Wynika to rzadziej z celowego ukrywania beneficjentów rzeczywistych a częściej z niewiedzy, szczególnie w przypadku podmiotów o skomplikowanej strukturze właścicielskiej.

Banki weryfikowały dane polegając na domniniemaniu, że dane wpisane do CRBR są prawdziwe. Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych, mają obowiązek uzyskania potwierdzenia rejestracji albo odpisu z CRBR lub rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim. Jednak nie mogą polegać wyłącznie na informacjach pochodzących z CRBR ale muszą przeprowadzać własną ocenę ryzyka.

Reklama

Klienci z kolei mają obowiązek, na żądanie banku stosującego wobec nich środki bezpieczeństwa finansowego, udostępnienia informacji lub dokumentów pozwalających na identyfikację tożsamości ich beneficjentów rzeczywistych

Nowelizacja ustawy, od listopada 2021 r., nakłada dodatkowy obowiązek przekazywania Ministerstwu Finansów (jako organowi właściwemu CRBR) informacji, wraz z pełną dokumentacją przeprowadzonej analizy, w sprawie wykrytych rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w rejestrze a informacjami o beneficjentach rzeczywistych ustalonymi przez bank. Każdy bank będzie musiał stworzyć wewnętrzne procedury w tym zakresie.

Weryfikacja w CRBR

Weryfikacji beneficjenta rzeczywistego można dokonać na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wyszukiwanie działa na trzy sposoby:

 • Wyszukiwanie spółki po numerze NIP;
 • Wyszukiwanie beneficjenta po PESEL;
 • Wyszukiwanie beneficjenta po dacie urodzenia oraz imieniu i nazwisku (wyłącznie osoby, dla których nie zarejestrowano numeru PESEL).
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Aby sprawdzić kto jest beneficjentem rzeczywistym w danym podmiocie wpisz numer NIP tego podmiotu. Po wpisaniu prawidłowego numeru NIP powinien pojawić się wpis spółki. Dokument można pobrać w formacie xml lub pdf. Poniżej przykładowe sprawdzenie dla producenta mebli, spółki Black Red White SA.

sprawdzenie beneficjenta rzeczywistego
Źródło: strona internetowa Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
sprawdzenie beneficjenta rzeczywistego
Źródło: strona internetowa Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to narzędzie wprowadzone w Polsce w celu zbierania i udostępniania informacji na temat rzeczywistych beneficjentów instytucji oraz innych podmiotów objętych przepisami prawa.

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Właściciele, zarządzający lub osoby mające kontrolę nad instytucjami, takimi jak spółki, fundacje czy stowarzyszenia, są zobowiązani do zgłoszenia informacji o swoich rzeczywistych beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Reklama

Jakie informacje są wymagane przy zgłaszaniu beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

W zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wymagane są informacje takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, PESEL lub identyfikator REGON beneficjenta, a także informacje dotyczące charakteru korzystania przez niego z instytucji.

Jakie są konsekwencje braku zgłoszenia beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Brak zgłoszenia beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych może skutkować nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji przez odpowiednie organy kontrolne. Ważne jest przestrzeganie obowiązku zgłoszenia w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji prawnych.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE
BANKOWE
KONTA
OSOBISTE
KARTY
KREDYTOWE
KONTA
FIRMOWE
KREDYTY
GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA
KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE
I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.