Alior Bank korzyści Konta Jakże Osobistego

Alior Bank posiada w swojej ofercie unikalne na rynku konto osobiste, które można dostosowywać do własnych potrzeb używając tzw. korzyści do konta. Do Konta Jakże Osobistego Alior Bank, korzyści możesz włączać i wyłączać, wybierając najlepiej dopasowane dla siebie w danym momencie. Na czym to polega?

W ramach Konta Jakże Osobistego masz możliwość korzystania z pakietów usług i funkcjonalności, których najczęściej używasz. Co najważniejsze z dwóch pakietów możesz korzystać bezpłatnie. Za włączenie każdej kolejnej korzyści płacisz 3,50 zł miesięcznie.

Alior Bank korzyści do wyboru

Możesz ustawiać wybrane korzyści z poniższej listy:

 • Zwrot za zbliżeniowe płatności mobilne;
 • Wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym;
 • Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce;
 • Pakiet bezpłatnych przelewów natychmiastowych;
 • Bezpłatne bankomaty za granicą;
 • Płatności kartą bez kosztów przewalutowania;
 • Limit w rachunku bez odsetek przez 10 dni;
 • Ubezpieczenie w podróży za granicą;
 • Pomoc w nagłych wypadkach – pakiet assistance;
 • Pakiet bezpłatnych powiadomień;
 • Punkty dla Graczy.

Przykładowo jeśli często wypłacasz gotówkę z bankomatu w Polsce, potrzebujesz kilku szybkich przelewów w miesiącu, wybierz odpowiednie pakiety z listy powyżej. Jeśli podróżujesz za granicę, możesz wybrać bezpłatne bankomaty za granicą i ubezpieczenie w podróży.

Reklama

Warto odnotować, że pakiety możesz zmieniać w ciągu miesiąca. Co do zasady, po wybraniu nowej korzyści staje się ona aktywna od następnego dnia kalendarzowego od godziny 6:00. Możesz wybrać dowolną liczbę korzyści (pamiętając o opłatach) poza jednym wyjątkiem. W tym samym czasie nie możesz mieć włączonych zwrotów za zbliżeniowe płatności mobilne oraz Punktów dla Graczy.

Niektóre korzyści wymagają posiadania dodatkowych produktów banku, jak np. konto oszczędnościowe, limit odnawialny w rachunku.

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi każdej z korzyści.

alior bank korzyści
źródło: strona bankowości internetowej Alior Bank

Zwrot za zbliżeniowe płatności mobilne

Jako zbliżeniowe płatności mobilne, według regulaminu korzyści, zostaną uwzględnione transakcje w sklepach stacjonarnych, wykonane za pośrednictwem zainstalowanych w telefonie aplikacji Google Pay, Apple Pay, w smartwatchach Garmin Pay, Fitbit Pay a także przy użyciu kodów BLIK.

Maksymalnie możesz otrzymać 20 złotych zwrotu miesięcznie, czyli od wydatków na kwotę 2000 złotych. Wypłata na Konto Jakże Osobiste następuje do końca kolejnego miesiąca ale w praktyce pojawia się ok. 15 dnia. Zbliżeniowe płatności mobilne (nie dotyczy BLIK) są zaliczane do warunku transakcji na kwotę min. 300 złotych do bezpłatnego korzystania z karty oraz do korzyści podwyższonego oprocentowania na koncie oszczędnościowym.

Osobiście korzystam z tej korzyści w kilku celach: uzyskania zwrotu, darmowego konta, podwyższenia oprocentowania oraz zbierania punktów w Mastercard Bezcenne Chwile.

Reklama

Do zwrotu za płatności mobilne nie zostaną zaliczone transakcje wykonane w sklepach i innych miejscach, w których płatność jest oznaczona kodem MCC (Merchant Category Code):

 • 7995 – określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
 • 8999 – określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);
 • 4111 – określający m.in. usługi transportowe (w tym bilety komunikacji miejskiej),
 • 6012 – określający instytucje finansowe;
 • 6211 – określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 9406 – określający Totalizator Sportowy,
 • 4829 – określający internetowe przekazy pieniężne.
 • 4900 – określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

Czy transakcja zostanie zaliczona możesz sprawdzić w bankowości internetowej w szczegółach transakcji.

Jeśli masz aktywną korzyść Punkty dla Graczy i chcesz ją zmienić na zwrot za zbliżeniowe płatności mobilne, to pamiętaj, że będzie ona aktywna dopiero od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

jak zmienić korzyści w alior banku
Alior Bank korzyści Konta Jakże Osobistego 8

Wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym

Warunkiem uruchomienia korzyści wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym jest posiadanie standardowego, dedykowanego rachunku oszczędnościowego (nie łączy się z innymi promocjami kont oszczędnościowych).

Obecnie w ramach promocji, w ramach korzyści oprocentowanie (zmienne) wynosi:

Alior Bank korzyści Konta Jakże Osobistego 1
Konto oszczędnościowe
Alior Bank
4.0%
PRZEZ 3MIES.
PROMOCJA DO 30/06/2023R.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 • wyższe jeśli wykonasz w danym miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą debetową do konta, na łączną kwotę min. 300 zł, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca;
 • niższe jeśli powyższy warunek nie będzie spełniony.

Podwyższone oprocentowanie obowiązuje do kwoty maksymalnie 10000 złotych dla jednego określonego rachunku.

Reklama

Po zakończeniu okresu bieżącej promocji, bank może uruchomić kolejną edycję ale już na innych warunkach. W nowej edycji będziesz brał udział automatycznie jeśli korzyść nie została przez ciebie wyłączona.

Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce

Wypłata z bankomatu w kraju standardowo kosztuje 2,50 zł od każdej wypłaty. Jeśli nie korzystasz z bankomatów własnych Alior Banku, a tych wypłat w miesiącu jest więcej, opłacalnym będzie włączenie tej korzyści. Korzyść obejmuje wszystkie karty wydane do konta.

Pakiet bezpłatnych przelewów natychmiastowych

Przelewy natychmiastowe mogą być przydatne w niektórych kryzysowych sytuacjach. Koszt takiego przelewu zlecanego za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej wynosi 5 zł. W ramach korzyści otrzymujesz 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych w miesiącu.

Bezpłatne bankomaty za granicą

Wypłata z bankomatu za granicą to koszt 5 zł od każdej wypłaty lub 2,50 zł w przypadku transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych dokonywanych w walucie Euro. Bezpłatne bankomaty za granicą to korzyść, która oprócz powyższych opłat, dotyczy także transakcji wypłat gotówki obciążających rachunki płatnicze walutowe na mocy Aneksu do umowy o kartę płatniczą debetową do rachunku – tzw. usługa wielowalutowa. Korzyść również obejmuje wszystkie karty wydane do konta.

Płatności kartą bez kosztów przewalutowania

Jeśli często wykonujesz transakcje za granicą lub w internecie w obcych walutach możesz rozważyć włączenie tej korzyści i płacić bez prowizji Alior Banku. Zgodnie z regulaminem korzyści „płatności w walutach EUR, USD lub GBP są przeliczane na PLN po średnim kursie NBP z dnia rozliczenia operacji. Pozostałe waluty obce są wymieniane na USD po kursie Mastercard i według zasad stosowanych przez tę organizację, a następnie przeliczane przez Alior Bank na PLN po średnim kursie NBP z dnia rozliczenia operacji”.

Gdy masz włączoną usługę wielowalutową na karcie płatniczej wydanej do konta, transakcje są rozliczane zgodnie z postanowieniami tej usługi do wyczerpania środków na rachunkach walutowych. Jeśli na kontach walutowych zabraknie środków rozliczenie nastąpi na podstawie włączonej korzyści.

Reklama

Limit w rachunku bez odsetek przez 10 dni

Do uruchomienia korzyści konieczne jest wcześniej zawarcie umowy limitu odnawialnego w rachunku osobistym. Mając dostęp do limitu odnawialnego, włączając korzyść, nie będziesz płacił odsetek od zadłużenia do 10 dni, raz w miesiącu, maksymalnie do 1000 złotych.

Ubezpieczenie w podróży za granicą

Korzyść umożliwia skorzystanie z ubezpieczenia w podróży. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego;
 • ubezpieczenie kosztów opóźnienia lotu;
 • assistance prawne;
 • infolinię podróżną.

Włączając korzyść musisz wyrazić zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową i zaakceptować „Ogólne Warunki Ubezpieczenia w podróży za granicą”.

Alior Bank w tym zakresie współpracuje z AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial Assistance).

Pomoc w nagłych wypadkach – pakiet assistance

Korzyść zapewnia możliwość skorzystania w nagłych przypadkach z pomocy fachowców w zakresie pakietu ubezpieczenia: samochodowego, domowego i medycznego.

Aby uruchomić korzyść musisz przystąpić do Pakietu Assistance poprzez wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową i zaakceptować „Ogólne Warunki Ubezpieczenia pomocy w nagłych wypadkach”. Alior Bank w tym zakresie współpracuje z AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial Assistance).

Pakiet bezpłatnych powiadomień

Wśród dostępnych korzyści możesz uruchomić pakiet 30 powiadomień SMS w miesiącu, za które Alior Bank nie pobierze opłaty.

Przed włączeniem korzyści wybierz Konto Jakże Osobiste jako domyślne konto do pobierania opłat za powiadomienia SMS oraz ustal przy jakich zdarzeniach na koncie wiadomości mają być przesyłane. 

Punkty dla Graczy

Korzyść przeznaczona dla młodych, wyłącznie dla posiadaczy karty Debit Mastercard zbliżeniowa z wizerunkiem postaci z gry League of Legends.

Korzyść polega na przyznawaniu w ramach Programu Mastercard Bezcenne Chwile punktów za zbliżeniowe płatności mobilne. W związku z tym, aby móc zbierać punkty należy wcześniej zarejestrować kartę w Programie.

Punkty zostaną przyznane za płatności w sklepach stacjonarnych z użyciem Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay oraz kodami BLIK.

Za każde wydane 1,50 zł otrzymujesz 1 punkt. Punkty zostaną przyznane do końca kolejnego miesiąca po wykonaniu transakcji. Maksymalnie w ciągu miesiąca możesz zebrać 2666 punktów, które można wymienić na 650 Riot Points.

Punków nie otrzymasz za transakcje w punktach oznaczonych kodem MCC (Merchant Category Code):

 • 7995 – określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
 • 8999 – określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);
 • 4111 – określający m.in. usługi transportowe,
 • 6012 – określający instytucje finansowe;
 • 6211 – określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 9406 – określający Totalizator Sportowy,
 • 4829 – określający internetowe przekazy pieniężne.
 • 4900 – określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

Kody MCC możesz zweryfikować w szczegółach dokonanej transakcji, w bankowości internetowej.

Zmiana korzyści zwrot za zbliżeniowe płatności mobilne na Punkty dla Graczy będzie uruchomiona od kolejnego miesiąca.

Jak włączyć korzyści w Alior Bank – wybór, modyfikacja, rezygnacja

Jak zmienić korzyści w Alior Banku? Korzyści można włączać i wyłączać w: bankowości internetowej i mobilnej oraz w oddziale.

Ustawienia korzyści do konta możesz dokonać w bankowości internetowej na ekranie głównym, jak na poniższej ilustracji.

alior bank korzyści
źródło: strona bankowości internetowej Alior Bank
konto jakże osobiste korzyści
źródło: strona bankowości internetowej Alior Bank

Alior Bank może w każdym czasie wycofać korzyść (ze sprzedaży jak i z obsługi) oraz wprowadzać ich modyfikacje oraz nowe korzyści. O wprowadzanych zmianach musi poinformować z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli zmiany będziesz uważał za niekorzystne, możesz zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę Konta Jakże Osobistego przed dniem wprowadzenia zmian.

Aktualne promocje Konta Jakże Osobistego znajdziesz poniżej:

500 zł w promocji Bankuj mobilnie z Kontem Jakże Osobistym Alior Bank
500 zł w promocji Bankuj mobilnie z Kontem Jakże Osobistym Alior Bank
Promocja do: 2024-01-31

Konto na standardowych warunkach założysz tutaj.

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE
BANKOWE
KONTA
OSOBISTE
KARTY
KREDYTOWE
KONTA
FIRMOWE
KREDYTY
GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA
KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE
I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.