Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe

Alerty BIK – czy warto włączyć w 2023?

W dzisiejszych czasach, gdy nie jest łatwo chronić swoje dane osobowe, także w formie elektronicznej, warto rozważyć skorzystanie z oferowanej przez Biuro Informacji Kredytowej usługi Alerty BIK. W poniższym wpisie odpowiem na pytanie czy warto włączyć tę usługę?

Jeśli ktoś zdobędzie w sposób nielegalny Twoje dane osobowe, będzie próbował je wykorzystać. W wielu przypadkach może próbować zaciągnąć kredyt lub wziąć pożyczkę, którą potem Ty będziesz musiał spłacać. Może również próbować zawrzeć umowę np. z operatorem telefonii komórkowej na Twoje nazwisko.

Podobnie jak w medycynie, gdzie dużo łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, Ty możesz zapobiegać zawarciu umowy na Twoje nazwisko niż później wyjaśniać, składać reklamacje lub procesować się w sądzie z bankiem.

W celu pomocy klientom banków, Biuro Informacji Kredytowej stworzyło usługę skierowaną do osób, które chciałyby monitorować swoje zobowiązania kredytowe. Alerty BIK polegają na informowaniu klienta o wszystkich zdarzeniach związanych z jego zobowiązaniami kredytowymi, które banki lub firmy pożyczkowe przekazują do BIK. Informacje dotyczą również Biura Informacji Gospodarczej BIG Info Monitor (BIG IM) w zakresie sprawdzenia wiarygodności klienta lub wpisania dłużnika, także przez podmioty niefinansowe (np. wspomniany operator telefonii komórkowej).

Reklama

W poniższej tabeli znajdziesz przykłady sytuacji, w których Alerty BIK będą dla Ciebie przydatne.

Oczekiwania klientaPosiadając włączone Alerty BIK:
Boję się wyłudzenia kredytu na moje daneOtrzymasz informację o złożeniu zapytania kredytowego do BIK lub BIG IM
Zgubiłem lub skradziono mi dowód osobistyOtrzymasz informację o złożeniu zapytania kredytowego do BIK lub BIG IM

Pamiętaj aby zgubiony/skradziony dowód osobisty także zastrzec w BIK!!!
Zdarza mi się zapominać o racie kredytu, spłacie kartyOtrzymasz informację o pierwszym opóźnieniu i/lub nieterminowej spłacie zobowiązania finansowego w BIK lub BIG IM
Chcę kontrolować moje zobowiązania kredytoweOtrzymasz informację o złożeniu zapytania kredytowego, uruchomieniu lub spłacie kredytu

Jeśli otrzymasz alert dotyczący zadłużenia a spłacasz wszystko terminowo możesz szybko skontaktować się z bankiem, w celu wyjaśnienia i skorygowania informacji.
Poręczyłem kredyt innej osobieOtrzymasz powiadomienie jeśli osoba, której poręczyłeś przestanie terminowo spłacać kredyt
Staram się o nowy kredyt i chcę wiedzieć czy poprzedni kredyt został spłaconyOtrzymasz powiadomienie jeśli Twój kredyt zostanie spłacony

Skąd brane są dane w Alertach BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jako jedyny podmiot na rynku finansowym dysponuje danymi na temat kredytów konsumenckich udzielanych w Polsce z całego sektora bankowego oraz ponad 70 firm pożyczkowych (według informacji na stronie BIK). Zgodnie z art. 105 prawa bankowego Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje o wszystkich kredytobiorcach a banki są zobowiązane do ich przekazywania. Takie same przepisy dotyczą instytucji pożyczkowych na podstawie art. 59b pkt 3 Ustawy o kredycie konsumenckim.

Musisz wiedzieć, że instytucje są zobowiązane do przekazywania do BIK informacji dotyczących zobowiązań klienta w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia takiego jak zawarcie umowy, zmiana warunków umowy, poszczególne spłaty rat, spłata całego zobowiązania. To na instytucji, nie na BIK, spoczywa odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych. Z kolei BIK ma kolejne 7 dni na udostępnienie tych danych w swoim systemie. W praktyce dane są przekazywane częściej, dwa razy w tygodniu i aktualizowane w BIK niezwłocznie.

Stąd właśnie BIK dysponuje wszystkimi możliwymi, aktualnymi danymi o zobowiązaniach klientów w sektorze finansowym, zarówno bankowym jak i pozabankowym (pożyczkowym).

Z kolei Biuro Informacji Gospodarczej BIG Info Monitor (należący do BIK) jest jednym z pięciu Biur Informacji Gospodarczej działających w Polsce na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W bazie BIG IM znajdują się informacje dotyczące zadłużenia z tytułu m.in. niezapłaconych rachunków za telefon, czynsz, prąd, gaz, alimenty, kary za brak biletu w komunikacji, zaległości orzeczone przez sąd czy też windykowane wierzytelności.

Jakie informacje otrzymasz przez Alerty BIK?

Uruchamiając usługę Alerty BIK otrzymasz wiadomość, gdy bank lub firma pożyczkowa przekaże do bazy Biura Informacji Kredytowej informację o:

Reklama
 • złożeniu zapytania kredytowego lub związanego z monitorowaniem sytuacji finansowej klienta (informacja przekazywana natychmiast po złożeniu);
 • uruchomieniu nowego zobowiązania kredytowego;
 • nieterminowej spłacie zobowiązania finansowego;
 • pierwszym opóźnieniu w spłacie zobowiązania (o zaległej kwocie do spłaty oraz liczbie dni opóźnienia), a także o każdym następnym pogorszeniu statusu płatności w odniesieniu do wcześniejszego;
 • zamknięciu zobowiązania kredytowego (wysyłane tylko w postaci wiadomości e-mail).

Oprócz informacji pozyskiwanych z baz Biura Informacji Kredytowej, dodatkowo w ramach usługi Alerty BIK w ramach współpracy z BIG Info Monitor, otrzymasz wiadomość, gdy podmiot (np. bank, firma pożyczkowa jak i operator sieci komórkowej, dostawca gazu, prądu) posiadający umowę z BIG Info Monitor przekaże do bazy:

 • zapytanie o dane klienta związane z ryzykiem kredytowym;
 • informację o niespłaconym zobowiązaniu finansowym;
 • aktualizację informacji o zaległości w spłacie zobowiązań (wysyłane tylko w postaci wiadomości e-mail);
 • informację o terminowej spłacie zobowiązań finansowych (wysyłane tylko w postaci wiadomości e-mail);
 • aktualizację informacji o terminowej spłacie zobowiązań finansowych (wysyłane tylko w postaci wiadomości e-mail).

Jak i kiedy wysyłane są Alerty BIK?

W zależności od ustawień, które wprowadziłeś oraz rodzaju powiadomienia otrzymasz wiadomość na Twój adres e-mail i/lub SMS na podany numer telefonu komórkowego.

W przypadku zapytań banków kierowanych do BIK, czyli gdy do banku został złożony wniosek o udzielenie kredytu lub pożyczki, informacja jest przekazywana przez bank online. Alert BIK wysyłany jest niezwłocznie, nawet w ciągu kilku sekund od otrzymania od banku zapytania.

Sytuacja wygląda inaczej w pozostałych przypadkach dotyczących powstania zobowiązania, czyli gdy bank uruchomi kredyt, w razie powstania zaległości czy też spłaconych zobowiązaniach. Jak już napisałem powyżej, banki przekazują informacje o nowych oraz istniejących kredytach w postaci tzw. wsadów, co do zasady dwa razy w tygodniu, mając na uwadze obowiązek przekazywania informacji o zobowiązaniach klienta w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Stąd informację o zawarciu umowy lub o jej zakończeniu powinieneś otrzymać w ciągu 4 dni.

Przykłady otrzymywanych wiadomości w Alertach BIK

Podstawową informacją przekazywaną w Alertach BIK jest wiadomość o złożeniu przez bank zapytania kredytowego związanego z Twoją osobą. BIK przesyła wiadomość o odnotowaniu zapytania ze wskazaniem nazwy banku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej musisz zalogować się na swoje konto w BIK.

alerty bik
Alerty BIK – czy warto włączyć w 2023? 11
alerty bik
Alerty BIK – czy warto włączyć w 2023? 12
alerty bik
Alerty BIK – czy warto włączyć w 2023? 13

Jeśli bank uruchomił Twój kredyt, po przekazaniu danych do BIK, otrzymasz wiadomość o nowym zobowiązaniu kredytowym ze wskazaniem nazwy banku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej musisz zalogować się na swoje konto w BIK.

Reklama
alerty bik
Alerty BIK – czy warto włączyć w 2023? 14
alerty bik
Alerty BIK – czy warto włączyć w 2023? 15
alerty bik opinie
Alerty BIK – czy warto włączyć w 2023? 16
alerty bik opinie
Alerty BIK – czy warto włączyć w 2023? 17

Jeśli instytucja współpracująca z BIG Info Monitor złoży zapytanie o Twoje dane w rejestrze, dzięki Alertom BIK zostaniesz poinformowany o nowym zapytaniu.

Jeśli w ciągu miesiąca nie było żadnego zapytania o Twoje dane lub nie było żadnego nowego Twojego zobowiązania kredytowego otrzymasz wiadomość informującą, że ”Twoja ochrona jest aktywna i w ciągu ostatnich 30 dni nie odnotowano w BIK lub BIG InfoMonitor nowego kredytu lub zapytania o Twoje dane”.

alerty bik czy warto
Alerty BIK – czy warto włączyć w 2023? 18
alerty bik czy warto
Alerty BIK – czy warto włączyć w 2023? 19

Po okresie ważności abonamentu nadal będziesz otrzymywał przez kolejny rok na adres mailowy wiadomości od BIK w przypadku pojawienia się nowych informacji na Twój temat. Jednak wiadomość będzie zawierała jedynie informacje o przekazaniu danych ale już nie jaka instytucja przekazała te dane.

Co zrobić jeśli otrzymałem Alert BIK i obawiam się, że ktoś próbuje zawrzeć umowę na moje dane?

Otrzymałeś Alert BIK i nie kojarzysz byś starał się o jakikolwiek kredyt. W wiadomości otrzymasz jedynie ogólne informacje o tym, że podana tam instytucja przekazała dane do BIK dotyczące Twojej osoby. Zanim podejmiesz jakieś kroki, przypomnij sobie czy nie składałeś wniosku o kredyt np. w formie zdalnej, nie kupowałeś w sklepie towaru np. na raty 0%, nie poręczyłeś znajomemu, komuś z rodziny, kredytu.

Alert BIK nie musi od razu świadczyć o próbie wyłudzenia kredytu. W przypadku:

 • zapytania o Twoje dane – ktoś mógł złożyć wniosek w Twoim imieniu, ale też bank, w którym masz kredyt monitoruje czy nie zalegasz z kredytami w innych bankach,
 • informacji o powstaniu nowego zobowiązania – ktoś zaciągnął kredyt na Twoje dane ale być może wystąpiłeś o limit w koncie lub kartę kredytową, o których zapomniałeś. Takie zobowiązania również są widoczne w BIK.

W pierwszej kolejności zaloguj się na swoje konto w BIK i sprawdź szczegóły.

Reklama

Gdy upewnisz się, że to nie Ty składałeś wniosek lub nie zaciągnąłeś nowego zobowiązania kredytowego, niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Biura Informacji Kredytowej pod numerem telefonu:

(22) 348 4444

Nie powinieneś zwlekać szczególnie w sytuacji, gdy zgubiłeś lub skradziono Twój dowód osobisty (nawet jeśli upłynęło już sporo czasu).

Pracownik BIK ustali z Tobą czy istnieje ryzyko, że może dojść do próby wyłudzenia kredytu. Jeśli stwierdzi, że takie zdarzenie może mieć miejsce, przyjmie zgłoszenie i przekaże informację do instytucji, która złożyła zapytanie, o kwestionowaniu przez Ciebie tego zapytania. Bank będzie musiał to sprawdzić i przesłać do BIK wyjaśnienie.

Jak zacząć korzystać z usługi Alerty BIK?

Aby móc korzystać z usług Biura Informacji Kredytowej, w tym usługi Alerty BIK, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem. Jeśli jeszcze nigdy nie rejestrowałeś się w BIK, przed zakupem usługi Alerty BIK będziesz musiał to zrobić. Ze względu na dane, które będą udostępniane, musi być dokonana dokładna weryfikacja jak przy zakładaniu konta bankowego.

Do zarejestrowania musisz posiadać:

 • ważny jeden z dokumentów tożsamości – dowód osobisty, paszport, karta pobytu;
 • zarejestrowany w Polsce numer telefonu, na który zostanie przesłany SMS z kodem autoryzacyjnym;
 • konto bankowe (jeśli rejestrujesz się na podstawie dowodu osobistego), z którego dokonany zostanie przelew weryfikacyjny 1 zł – dane nadawcy przelewu muszą być zgodne z Twoimi danymi podanymi przy rejestracji, dotyczy przede wszystkim konta wspólnego i firmowego.

W przypadku, gdy rejestrujesz się na podstawie paszportu lub karty pobytu weryfikacja jest przeprowadzana na podstawie kodu weryfikacyjnego wysyłanego listem poleconym.

Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym. Po otwarciu strony z przesłanego linku, BIK wyśle SMS z kodem autoryzacyjnym. Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego ustalasz hasło do logowania. Po zalogowaniu musisz zatwierdzić ofertę i potwierdzić zamówienie. Po opłaceniu usługi Alerty BIK są natychmiast aktywowane.

Ile kosztuje usługa Alerty BIK?

W ramach usługi Alerty BIK, w cenie 36 złotych, otrzymujesz ochronę przez okres 12 miesięcy. Jak łatwo policzyć wychodzi 3 złote miesięcznie.

Możesz również skorzystać z pakietu obejmującego, obok usługi Alerty BIK, sprawdzenie Raportów BIK o Twojej pełnej historii kredytowej, o których w oddzielnym wpisie. Pakiet kosztuje 129 zł i obejmuje Alerty BIK oraz możliwość pobrania 1 raportu. Można również pobrać pojedynczy raport w cenie 49 zł.

Alerty BIK

36 .00

36 zł / rok

 • Alerty BIK na rok

Raport BIK

49 .00

49 zł / rok

 • Sprawdzenie Raportu BIK: 1 raz

Podsumowanie

Mam nadzieję, że przekonałem Cię do tej bardzo ważnej usługi. Nawet jeśli nigdy nie korzystałeś z żadnych kredytów, nie miałeś karty kredytowej, to możliwość wyłudzenia kredytu również może Ciebie dotyczyć. Zawsze lepiej i taniej jest zapobiegać, niż po fakcie dowiedzieć się jak już będzie za późno, gdy dostaniesz pismo z banku o zaległościach a co gorsza do Twoich drzwi zapuka komornik. Dzięki Alertom BIK jesteś w stanie zareagować zawczasu w sytuacji, gdy złodziej próbuje dokonać wyłudzenia zaciągając kredyt na Twoje nazwisko.

Przy okazji masz kontrolę nad wszystkimi zobowiązaniami kredytowymi. Wiesz kiedy bank o Ciebie pyta, kiedy Twój kredyt został spłacony i zamknięty w BIK. Jeśli zapomnisz zapłacić raty lub spłacić karty w terminie, BIK natychmiast Ci o tym przypomni, czasem szybciej niż Twój bank.

Pamiętaj, że dobra historia kredytowa ma znaczenie, gdy w przyszłości będziesz starał się o kredyt. Zaległości w spłatach mogą uniemożliwić m.in. zakup na raty sprzętu, zawarcie umowy abonamentu telefonicznego. Szczegółowe informacje o tym, jaki ma to wpływ znajdziesz we wpisie: Jak banki liczą zdolność kredytową?

Owszem, Alert BIK nie zabezpieczy w 100% przed wyłudzeniem pożyczki w przypadku, gdy złodziej będzie się starał o pieniądze w firmie, która nie korzysta z bazy BIK. Z Biurem Informacji Kredytowej współpracuje jednak wiele firm pożyczkowych.

Wydanie 24 złotych na rok jest niewielką ceną za spokój, który dzięki temu możesz mieć zapewniony.

Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE BANKOWE
KONTA OSOBISTE
KARTY KREDYTOWE
KONTA FIRMOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.