Uprawnienia konsumenta i odpowiedzialność kredytodawcy wynikające z kredytu konsumenckiego

Sankcja kredytu darmowego – kredytodawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim

Jeśli kredytodawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w ustawie o kredycie konsumenckim, naraża się na tzw. sankcję kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Takie uprawnienie przysługuje również przez 1 rok od spłaty ostatniej raty kredytu. Obowiązki, których kredytodawca powinien przestrzegać dotyczą kwestii prawidłowego informowania klienta oraz określenia zawyżonych kosztów kredytu w stosunku do maksymalnych określonych w ustawie. Sankcja kredytu darmowego występuje, gdy:

  • umowa nie została sporządzona pisemnie (za wyjątkiem przypadków, gdy inne przepisy dopuszczają formę szczególną);
  • treść umowy nie zawiera elementów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17;
  • wysokość pozaodstekowych kosztów kredytu przekracza limit określony w ustawie;
  • wysokość opłat z tytułu opóźnienia w spłacie zobowiązania jest wyższa niż pułap ustalony w ustawie.

Do treści, które są kluczowe w zakresie możliwości zastosowania sankcji kredytu darmowego należy zaliczyć: dane identyfikacyjne stron umowy (kredytobiorcy, kredytodawcy i pośrednika kredytowego jeśli występuje); rodzaj kredytu, okres kredytu i jego kwota całkowita; stopa oprocentowania, RRSO z całkowitą kwotą do zapłaty, koszty związane z kredytem (opłaty, w tym za prowadzenie rachunku, prowizje, koszty usług dodatkowych), zasady i terminy spłaty kredytu, informacje o zabezpieczeniach kredytu, zasady odstąpienia od umowy, wcześniejszej spłaty i ewentualnej prowizji z tego tytułu, roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wraz z innymi kosztami, w przypadku kredytu wiązanego określenie szczegółowe towaru/usługi wraz z ich ceną.

Sankcja kredytu darmowego nie działa automatycznie. Kredytobiorca, który stwierdzi, że kredytodawca nie przestrzega wymienionych powyżej wymogów ustawy musi wystąpić do niego składając pisemne oświadczenie. Należy pamiętać aby otrzymać potwierdzenie odebrania przez kredytodawcę (oświadczenie wysłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub doręczyć osobiście (potwierdzenie otrzymania na kopii dokumentu).

W przypadku zaistnienia wymielonych przesłanek kredytobiorca spłaca wyłącznie kwotę kapitału, która została mu pożyczona, bez odsetek, dodatkowych opłat (za wyjątkiem opłat dotyczących ustanowienia zabezpieczenia kredytu i innych opłat dla organów publicznych).

Reklama

Jeżeli kredytodawca nie podał w umowie harmonogramu spłaty kredytu ustawa precyzuje, że kredytobiorca spłaca kredyt w miesięcznych ratach równych. Jeżeli w umowie brak jest terminu spłaty kredytu, kredytobiorca spłaca kredyt w terminie pięciu lat, gdy kwota kredytu nie przekracza 80 000 zł lub dziesięciu lat, gdy kwota kredytu wynosi ponad 80 000 zł.

Uprawnienie konsumenta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez sprzedawcę lub usługodawcę

Ciekawym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o kredycie konsumenckim jest możliwość dochodzenia praw wynikających z zawartej umowy zakupu lub świadczenia usług nie tylko od sprzedawcy/usługodawcy ale także od kredytodawcy. Z tego przepisu możesz skorzystać jeśli np. nie otrzymałeś towaru lub usługa nie została wykonana, towar jest niezgodny z umową lub twoja reklamacja związana z wadą towaru nie została rozpatrzona. Oczywiście uprawnienie to ma zastosowanie dopiero w drugiej kolejności. W pierwszej kolejności musisz wystąpić do sprzedawcy/usługodawcy. Dopiero, gdy to nie odniesie skutku możesz wystąpić z roszczeniem do kredytodawcy.

Pamiętaj, że kredytodawca odpowiada wyłącznie do kwoty kredytu. Jeżeli wartość towaru/usługi przekracza kwotę kredytu (np. w części zostały opłacone gotówką) możesz jedynie dochodzić swoich praw do tej kwoty.

Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE
BANKOWE
KONTA
OSOBISTE
KARTY
KREDYTOWE
KONTA
FIRMOWE
KREDYTY
GOTÓWKOWE
OKAZJE DLA
KLIENTÓW BANKÓW
PROGRAMY RABATOWE
I LOJALNOŚCIOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.