Banki zmieniają tabele opłat i prowizji kont osobistych i kart kredytowych

Coś, co wydawało się mało realne, staje się rzeczywistością. Kryzys gospodarczy, wzrost poziomu inflacji, obniżka stóp procentowych spowodowały, że banki, jeden po drugim wykorzystując sytuację, zaczęły zmieniać swoje regulaminy, tabele opłat i prowizji czy też tabele oprocentowania.

Rzadko kiedy zwracamy uwagę na informacje w regulaminach, w jakim przypadku bank może wprowadzić lub zmienić wysokość opłat i prowizji za wykonywane czynności. Tym razem powinniśmy śledzić informacje przesyłane przez banki i dokładnie czytać dokumenty.

Wzrost opłat będzie dotyczył w szczególności usług, które wymagają angażowania pracowników, czyli szczególnie za czynności wykonywane w oddziałach. Banki w ten sposób będą ograniczały koszty swojej działalności. Należy pamiętać, że opłaty i prowizje stanowią istotną część dochodów banków, poza odsetkami. Patrząc z tej strony, szukają dodatkowych przychodów.

Obniżka stóp procentowych spowodowała, że w niektórych bankach, gdzie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych jest oparte o stawkę WIBOR pomniejszoną o marżę banku, oprocentowanie byłoby… ujemne. Przykładowo, lokując na koncie oszczędnościowym środki, po miesiącu otrzymalibyśmy mniej niż zainwestowaliśmy. Banki musiały zmienić regulaminy ustalając, że oprocentowanie nie może spaść poniżej 0.

Reklama

Trzeba się przygotować na to, że kolejne banki będą dokonywać zmian w swoich tabelach opłat i prowizji. Dotyczyć to będzie przede wszystkim dotychczasowych klientów. Rzadko kiedy bank dba o pozyskanego klienta. Takie sytuacje moją miejsce od wielu lat i żaden z banków tego nie zmienił. Na tej samej zasadzie działają m.in. operatorzy telefonii komórkowej. Nie ma się co obrażać na to tylko szukać lepszych ofert na rynku. Konkurencja pomiędzy bankami nadal jest duża. Bank będzie liczył na lenistwo klientów, na to, że nie zmienią swoich przyzwyczajeń. A zgodnie z mottem tego bloga „Bądź świadomym klientem banków” warto poświęcić chwilę i dokładanie przeanalizować czy korzystanie z kont czy też kart, które obecnie posiadamy, jest dla nas wciąż opłacalne. Zwróć szczególną uwagę na poniższe elementy:

 • Opłaty za korzystanie z konta lub karty (wymogi braku opłat),
 • Opłaty za wypłaty z bankomatów,
 • Przewalutowanie transakcji zagranicznych,
 • Warunki oszczędzania.

Należy liczyć, że wiele banków stosując oferty promocyjne nadal będzie promowało darmowe usługi ale prawdopodobnie będzie to obarczone dodatkowymi wymogami do spełnienia (np. częściej stosowana liczba obowiązkowych transakcji w miesiącu) i/lub będzie ograniczone w czasie (np. bezpłatna usługa w pierwszym roku).

Jeszcze ponad rok temu sam nie zwracałem uwagi na koszty rachunków bankowych, które posiadałem od lat pomimo tego, że wokół pełno było promocji darmowych kont. Szczegóły opisałem we wpisie Jak zarobić na bankach – moje wyniki? Dziś dokładnie analizuję każdą dostępną ofertę na rynku.

Poniżej lista wybranych banków, w których dokonano zmian. Jeżeli pojawią się kolejne banki wprowadzające zmiany wpis będzie aktualizowany. Pytanie, który następny?

Citi Handlowy – karty kredytowe

Zmiana obowiązuje od 15 lipca 2021 r.
Dotyczy opłat i prowizji za wydanie i za obsługę karty kredytowej głównej w ramach Umów o Kartę Kredytową Citibank zawartych od 21.05.2020 r., wprowadzenia opłat za kartą dodatkową, podniesienie opłat za inne czynności.

Citi Handlowy – konta osobiste

Zmiana obowiązuje od 20 sierpnia 2020 r.
Dotyczy opłat i prowizji za prowadzenie konta Citi Priority lub CitiGold oraz Subkonta walutowego

Citi Handlowy podjął decyzję o podwyższeniu lub wprowadzeniu opłat i prowizji dla kart kredytowych. Jako przesłankę do wprowadzenia zmian przywołuje zapis §11 ust. 8 lit. d) Rozdział VI Regulaminu Kart Kredytowych „wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) w wysokości co najmniej 0,25% za poprzedni miesiąc kalendarzowy” uwzględniając poziom inflacji w miesiącu lutym 2020, która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym i 0,7% w ujęciu miesięcznym.

Najważniejszą i najbardziej dotkliwą zmianą jest wprowadzenie opłaty rocznej za kartę Citi Simplicity w wysokości 12 zł/m-c (144 zł/rok). Aby uniknąć opłaty należy w danym okresie rozliczeniowym wykonać transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 1 000 zł. To jeden z najwyższych wymogów wśród banków. Pamiętaj, że opłata za dany miesiąc będzie pobrana zawsze a w kolejnym okresie rozliczeniowym zostanie dokonany jej zwrot w przypadku spełnienia powyższego warunku.

Reklama

Należy podkreślić, że osoby, które już posiadają kartę (wydaną do 20.05.2020 r.) nadal nie będą płaciły opłaty miesięcznej/rocznej za korzystanie z karty.

Dodatkowo warto wspomnieć o wprowadzeniu opłaty za kartę dodatkową 6 zł/m-c (72 zł/rok), zarówno dla Citi Simplicity jaki i Citibank BP – Motokarty. Dla Citi Simplicity, podobnie jak dla karty głównej, z opłaty zwalniają transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 1 000 zł

Banki zmieniają tabele opłat i prowizji kont osobistych i kart kredytowych 1
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Konto Citi PriorityKonto CitiGold
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianieOpłata przed zmianąOpłata po zmianie
Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego konta osobistego w złotychdla kont otwartych od 8.08.2018 r. lub których typ Konta Osobistego został zmieniony na Citi Priority od 8.08.2018 r.,
0 PLN,
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 30 000 PLN
LUB
wpływy na Konto Osobiste min. 5 000 PLN;

 

dla kont otwartych do 7.08.2018 r.
0 PLN,
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 30 000 PLN
LUB
wpływy na Konto Osobiste min. 5 000 PLN
ORAZ
Klient posiada aktywowaną główną Kartę Kredytową Citibank lub ma zawartą umowę o kredyt oferowany przez Bank konsumentom;
30 PLN
w pozostałych przypadkach

0 PLN
gdy w danym miesiącu suma transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo – handlowych dokonanych Citicard wyniesie min. 500 PLN

 

ORAZ
średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 30 000 PLN LUB suma wpływów na Konto Osobiste wyniesie min. 5 000 PLN,
9 PLN
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 30 000 PLN
LUB
suma wpływów na Konto Osobiste wyniesie min. 5 000 PLN,

40 PLN
gdy w danym miesiącu suma transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo – handlowych dokonanych Citicard wyniesie min. 500 PLN,

49 PLN
w pozostałych przypadkach.

dla Kont otwartych od 01.01.2015 r. lub których typ Konta Osobistego został zmieniony na Citigold od 01.01.2015 r.,
0 PLN,
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 400 000 PLN;

 

dla Kont otwartych do 31.12.2014 r.,
0 PLN,
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 400 000 PLN;
50 PLN,
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 200 000 PLN,
220 PLN
w pozostałych przypadkach

dla Kont otwartych od 01.01.2015 r. lub których typ Konta Osobistego został zmieniony na Citigold od 01.01.2015 r.,
0 PLN,
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 400 000 PLN;

 

dla Kont otwartych do 31.12.2014 r.,
0 PLN,
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 400 000 PLN;
125 PLN,
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 200 000 PLN,
220 PLN
w pozostałych przypadkach

Zgodnie z regulaminem klientowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez wypowiedzenie umowy przed dniem wejścia w życie zmian lub zgłoszenie sprzeciwu wobec zmian a umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian.


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

Alior Bank – Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

Zmiana obowiązuje od 17 czerwca 2020 r.
Dotyczy ustalania oprocentowania zmiennego dla konta oszczędnościowego

Oprocentowanie konta oszczędnościowego w PLN Alior Bank ustala co miesiąc w oparciu o stawkę WIBOR 1M z 10 dnia danego miesiąca pomniejszoną o 0,75 p.p. Takie określenie oprocentowania zmiennego, opartego o stawkę WIBOR 1M spowodowało, że biorąc pod uwagę stawkę z 10 maja 2020 r. wynoszącą 0,65 p.p. pomniejszoną o marżę banku, dała wynik ujemny, W takiej sytuacji Alior Bank przyjmuje wysokość oprocentowania równą 0%.

Reklama
Zmiany w Tabeli Oprocentowania
Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN
standardowe – zmienne dla rachunków otwartych do 5 grudnia 2019 r.WIBOR 1M pomniejszone o 0,75 p.p.(1)
(1) Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBOR1M z 10-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,75 p.p. W przypadku, gdy 10-ty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, bank przyjmuje stawkę WIBOR 1M z poprzedniego dnia roboczego. W przypadku, gdy stawka WIBOR 1M pomniejszona o marżę banku, osiągnie wartość ujemną, stawka oprocentowania wyniesie 0%.


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

BNP Paribas Bank Polska – konta osobiste, oszczędnościowe

Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2020 r.
Dotyczy m.in. wpłat i wypłat gotówkowych

Ogłoszona zmiana obowiązuje od 1 lipca 2020 r. i dotyczy przede wszystkim wpłat i wypłat gotówkowych, poniżej najważniejsze zmiany.

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
Konto Otwarte na Ciebie
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Wpłata gotówki – pierwsza w miesiącu0 zł10 zł
Wpłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu10 zł – dla kwoty do 5 000 zł; 5 zł – dla kwoty powyżej 5 000 zł10 zł
Wypłata gotówki – pierwsza w miesiącu10 zł * – dla kwoty do 5 000 zł; 5 zł * – dla kwoty powyżej 5 000 zł10 zł *
Wypłata gotówki – druga i kolejne w miesiącu10 zł * – dla kwoty do 5 000 zł; 5 zł * – dla kwoty powyżej 5 000 zł10 zł *
* Opłata nie jest pobierana w przypadku niedostępności bankomatu przy oddziale Banku.
Konto Dobrze Oszczędnościowe/Rachunek Oszczędnościowy Sejf
Wpłata gotówki0 zł10 zł


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

Getin Bank – konta osobiste, oszczędnościowe

Zmiana obowiązuje od 1 października 2020 r.
Dotyczy m.in. opłat za konto, wypłat z bankomatów, wpłat i wypłat gotówkowych i innych czynności wykonywanych w oddziale

22 lipca 2020 r. kolejny bank powiadomił o zmianach w regulaminie oraz tabeli opłat i prowizji kont osobistych i oszczędnościowych. Zmiany będą obowiązywać od 1 października 2020 r.

W regulaminie uaktualniono adresu siedziby oraz nowy numer Infolinii dla klientów. Z najważniejszych zmian należy wymienić możliwość autoryzacji mobilnej na większej liczbie niż jedno urządzenie, jak było dotychczas.

Poważniejsze zmiany, wpływające znacznie na atrakcyjność konta, dotyczą tabeli opłat i prowizji.

Reklama

Jako podstawę prawną bank podaje zapisy regulaminu: „Podstawą prawną wprowadzenia ww. zmian w TOiP oraz TOiP archiwalnej są zapisy Regulaminu tj. par. 8 ust 5 lit. c) (zmiana cen usług świadczonych przez dostawców – w zakresie obrotu gotówkowego) i lit. d) (zmiana stopy inflacji (miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS w ujęciu odnoszącym się do poprzedniego miesiąca o minimum 0,1 punktu procentowego).”

Wiele osób wybierało Konto Proste Zasady ze względu na darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów. W nowej tabeli wprowadzone zostały opłaty w wysokości 3,5% kwoty transakcji, min. 5 zł. W tabeli obok darmowych bankomatów własnych widniały bankomaty Planet Cash i Euronet. Jakby tego było mało z listy tej zostaje usunięty Euronet. Na pocieszenie bank wprowadza promocję w postaci darmowych wypłat BLIKIEM ze wszystkich, posiadających taką funkcjonalność, bankomatów w Polsce. Promocja ma obowiązywać do końca 2021 roku. Trzeba zwrócić uwagę, że nadal są bezpłatne wypłaty w Euro, w zagranicznych bankomatach, w obszarze EOG. Powyższe zmiany nie dotyczą kont osobistych Noble oraz Noble Private Banking.

Opłata za Konto Proste Zasady wzrasta z 8 zł na 9 zł ale nadal wystarczy wykonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą lub BLIK w miesiącu.

Kolejną zmianą jest wzrost opłaty za wpłatę gotówki we wpłatomacie, poza oddziałem banku, z 0,6% min. 1 zł na 0,8% min. 1 zł kwoty wpłaty.

Wprowadzono opłaty za wpłatę gotówki oraz wypłaty z konta w oddziale (nie dotyczy wpłatomatów) w wysokości 10 zł za transakcję (pierwsze 2 transakcje w miesiącu bez opłat). Zwracamy uwagę, że wpłaty we wpłatomatach ulokowanych w placówkach Banku są cały czas dostępne bez prowizji.

Oprócz tego wzrasta opłata do 10 złotych za: przelew (krajowy i SEPA) zlecony w oddziale, realizację zlecenia stałego o zmiennej kwocie, przelew SORBNET od 1 mln zł.

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
Konto Proste Zasady (wpłaty i wypłaty także konta oszczędnościowe)
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Opłata miesięczna za prowadzenie konta0 zł* / 8 zł0 zł* / 9 zł
Prowizja za wypłatę z bankomatów własnych0 zł (dotyczy także Planet Cash i Euronet)0 zł (dotyczy także Planet Cash)
Prowizja za wypłatę z pozostałych bankomatów w Polsce0 zł3,5% kwoty transakcji, min. 5 zł
Prowizja za przelewy krajowe i SEPA (internet/infolinia/oddział)0 zl / 2 zł / 5,99 zł0 zl / 2 zł / 10 zł
Zlecenie stałe o zmieniającej się kwocie5,99 zł10 zł
Wpłata gotówki we wpłatomacie, poza oddziałem banku0,6% min. 1 zł0,8% min. 1 zł
Wpłata i wypłata gotówki w oddziale0 zł0 zł** / 10 zł
Przelew SORBNET powyżej 1 mln zł5,99 zł10 zł
* wykonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą lub BLIK w miesiącu

** za dwie pierwsze wpłaty/wypłaty w miesiącu kalendarzowym


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

W przypadku, gdy nie zagadasz się na wprowadzane zmiany, możesz do 30 września zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Umowa konta wygaśnie najpóźniej z dniem poprzedzającym wejście w życie zmian.

Santander Bank Polska – konta osobiste, walutowe, karty kredytowe

Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.
Dotyczy m.in. wprowadzenia opłat za konto, wypłat z bankomatów, wpłat i wypłat gotówkowych i innych czynności wykonywanych w oddziale, zmianą cyklów pobierania opłat za karty kredytowe z rocznych na miesięczne

17 września 2020 r. pojawiła się informacja dotycząca zmian w tabeli opłat i prowizji Santander Bank Polska. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2020 r. Dotyczą bardzo popularnego Konta Jakie Chcę, konta walutowego oraz kart kredytowych.

Jako powód zmian bank wskazuje na:

 • wzrost kosztów obsługi gotówki i serwisu bankomatów;
 • wzrost kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa dotyczących m.in. wdrożenia silnego uwierzytelnienia i agregacji rachunków, wysyłki zestawień opłat, przelewów transgranicznych;
 • wzrost kosztów ponoszonych na Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
 • wzrost kosztów związanych ze wzrostem inflacji i płac.

Przedstawione zmiany dotyczące Konta Jakie Chcę nie są na tyle drastyczne aby zniechęcić do jego posiadania. Oczywiście wszystko zależy od oczekiwań klienta. Podstawową zmianą jest wprowadzenie opłaty za prowadzenie konta oraz podniesienie opłaty za korzystanie z karty. W sumie daje to 14 złotych. Jednak opłaty te łatwo obejść. Warunkiem zwolnienia z opłat jest zapewnienie wpływu w kwocie min. 500 zł (może być z własnego konta w innym banku) oraz wykonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą lub BLIKIEM. Do tej pory trzeba było wybierać, czy za kartę płacić bezwarunkowo 3 zł lub wykonać min. 5 transakcji kartą (jeśli nie wykonałeś, opłata wynosiła 5 zł).

W pierwszej chwili wydaje się, że jest to wysoka opłata ale należy spojrzeć na to szerzej. Większość banków stawia podobne warunki swoim klientom. Jako przykład niech służy Bank Millennium, który dla zniesienia łącznej opłaty 15 złotych wymaga wpływu 1 000 złotych oraz 1 transakcji kartą lub BLIKIEM.

W przypadku konta walutowego zlecenie przelewów w placówce banku będzie kosztować 10 zł przy obecnej opłacie 8 zł.

Jest też dobra wiadomość. Bank obniżył opłatę za wpłatę gotówki w placówce banku z 10 zł na 0 zł. Bank wycofuje z oferty pakiet wielowalutowy ale jednocześnie udostępnia możliwość łączenia karty z kontami walutowymi bez opłat.

Wycofana zostaje możliwość wyrobienia kart debetowych i kredytowych MasterCard Mobile/Visa-Mobile lub karty MasterCard Smartcard.

W przypadku kart kredytowych Santander Bank Polska zrezygnował z opłat rocznych na rzecz opłat miesięcznych za korzystanie z karty, co dotyczy zarówno opłat w pierwszym jaki i kolejnych latach. Suma opłat miesięcznych będzie taka sama jak dotychczasowa opłata roczna dla danej karty. Nowe zasady opłat będą obowiązywały dla kart wydawanych od 1 grudnia 2020 r.

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
Konto Jakie Chcę
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Opłata miesięczna za prowadzenie konta0 zł0 zł* / 6 zł
Opłata miesięczna za kartę0 zł** / 5 zł lub 3 zł0 zł* / 8 zł
Opłata za wpłatę gotówki w placówce banku (obniżka opłaty)10 zł0 zł
* zapewnienie wpływu na konto min. 500 zł oraz wykonanie min. 1 transakcji bezgotówkowej kartą lub BLIK w miesiącu

** wykonanie min. 5 transakcji kartą w miesiącu
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
Konto walutowe
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Opłata miesięczna za prowadzenie konta0 zł* / 8 zł0 zł* / 10 zł
Opłata za polecenie przelewu wewnętrznego, na rachunek obcy ( w tym SEPA i zagraniczny) złożony w placówce banku8 zł10 zł
* średnie saldo co najmniej 20 podstawowych jednostek waluty rachunku


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

W przypadku, gdy nie zagadasz się na wprowadzane zmiany, możesz do 30 listopada zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Umowa konta wygaśnie najpóźniej z dniem poprzedzającym wejście w życie zmian.

ING Bank Śląski – konta osobiste, oszczędnościowe, IKZE, karty płatnicze

Zmiana obowiązuje od 29 grudnia 2020 r. lub 29 marca 2021 r.
Dotyczy m.in. podwyższenia opłaty za konto Komfort, wpłat i wypłat gotówkowych wykonywanych w oddziale dla Direct, Komfort i Mobi, wprowadzenia prowizji za transakcje kartą debetową u podmiotów świadczących usługi jako kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie, totalizatory

Najważniejsze zmiany w przypadku kont Direct, Komfort i Mobi wchodzą w życie od 29 grudnia 2020 r. a dla kart płatniczych od 29 marca 2021 r. Zmiany dotyczące kont dotyczą przede wszystkim obsługi w oddziałach w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych. Bank przypomina, iż wiele transakcji można wykonać bezpłatnie we wpłatomatach i wybranych bankomatach. Bezpłatne są:

 • wpłaty na konto oszczędnościowe przy użyciu kodów BLIK;
 • wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash;
 • wypłata gotówki przy okazji zakupów w ramach usługi „Cashback”;
 • przelewy w Moje ING między kontem oszczędnościowym i osobistym są bezpłatne.

W przypadku kart płatniczych bank wprowadził prowizję od transakcji u podmiotów świadczących usługi jako kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie, totalizatory.

Bank argumentuje podniesienie opłat kosztami prowadzenia działalności w oddziałach. W komunikacie zwraca uwagę na zmniejszenie w ostatnich miesiącach liczby wykonywanych operacji w oddziałach o 50% przy wzroście liczby osób korzystających z aplikacji Moje ING (obecnie ok. 70% klientów).

Zmiany wprowadzane od 29 grudnia 2020 r.

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
Konto osobiste
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Wpłata własna/wypłata gotówki w oddziale banku z konta walutowego0 zł za pierwszą w miesiącu, 9 zł za kolejną10 zł
Wypłata gotówki / wpłata własna gotówki w oddziale banku (konto Direct i Mobi)9 zł10 zł
Wpłata gotówki w oddziale banku dokonywana przez osoby trzecie9 zł15 zł
Opłata miesięczna za prowadzenie konta Komfort12 zł / 6 zł przez pierwsze 4 miesiące15 zł
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
Konto oszczędnościowe i IKZE
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Wypłata gotówki / wpłata własna gotówki w oddziale banku0 zł za pierwszą w miesiącu, 9 zł za kolejną10 zł
Wpłata własna gotówki na IKZE w oddziale banku0 zł za pierwszą w miesiącu, 9 zł za kolejną10 zł
Wpłata gotówki w oddziale banku (także na IKZE) dokonywana przez osoby trzecie9 zł15 zł

Zmiany wprowadzane od 29 marca 2021 r.

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
Konto osobiste, oszczędnościowe i IKZE
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym (podstawowego) wnioskowanego w oddziale/Contact Centre0 zł10 zł
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
Karty płatnicze
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Opłata za odnowienie Mojej Karty ING (karta z grafiką ustaloną przez klienta)brak15 zł
Prowizja za transakcje kartą debetową u podmiotów świadczących usługi jako kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie, totalizatorybrak3% kwoty transakcji
Prowizja za transakcje kartą kredytową u podmiotów świadczących usługi jako kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie, totalizatory. Zmiana tej prowizji dotyczy tylko umów zawartych i aneksowanych od 20.05.2018 r.brak3% kwoty transakcji


Szczegółową tabelę znajdziesz tu

Jeżeli nie zagadasz się na wprowadzane zmiany, możesz do 28 grudnia 2020 r. dla zmian od 29 grudnia 2020 r. (lub 28 marca 2021 r. dla zmian od 29 marca 2021 r.) zgłosić sprzeciw (umowa wygaśnie dzień przed wejściem zmian w życie) lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat (ze skutkiem od dnia poinformowania klienta o zmianach, nie później niż do dnia, w którym zmiany zostałyby wprowadzone).

mBank – konta osobiste, oszczędnościowe, karty kredytowe

Zmiana obowiązuje od 1 marca 2021 r.
Zmiany dotyczą: eKonta osobistego, eKonta izzy, eKonta mobilnego, eKonta dla młodych, eKonta z darmowymi bankomatami, eKonta standard, eKonta plus, eKonta m dla klientów powyżej 25 roku życia, eKonta z usługą Pakiet Active lub Classic, mKonta Multi w zakresie warunku zwolnienia z miesięcznej opłaty za kartę, zlecenia przelewu, wpłatę i wypłatę gotówkową w oddziałach i BOK-ach, prowizji za wpłatę gotówkową we wpłatomatach Euronetu, prowizji od transakcji związanych z hazardem oraz opłat rocznych za korzystanie z kart kredytowych.

8 grudnia 2020 r. mBank poinformował swoich klientów o wprowadzonych podwyżkach opłat i prowizji, które obowiązywać będą od 1 marca 2021 r.

Zmiany dotyczą większości oferowanych produktów, zarówno kont osobistych jak i kart kredytowych i produktów powiązanych.

Najbardziej zmiany odczują posiadacze popularnego eKonta Osobistego, którzy za korzystanie z karty płatniczej zapłacą 7 złotych, jeśli nie wykonają transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 350 złotych w miesiącu. Dotychczas z opłaty za kartę zwalniała jedna transakcja na dowolną kwotę. mBank podkreśla, ze nie podnosi opłat za konto. W praktyce jednak, ta jedna transakcja w miesiącu kartą oznaczała bezpłatne prowadzenie konta.

mBank podniósł również opłaty za czynności zlecane w oddziałach i BOK-ach. Więcej zapłacimy za zlecenie przelewu, wpłatę i wypłatę gotówkową.

Wzorem innych banków, mBank wprowadza prowizję od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory. Będzie wynosiła 4% od kwoty transakcji.

Podniesiona zostaje prowizja za wpłatę gotówkową we wpłatomatach Euronetu, opłata miesięczną za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”.

Opłat za wpłaty i wypłaty z bankomatów nadal można uniknąć:

 • Wpłacając gotówkę w wpłatomatach mBanku, Planet Cash lub Cashline w Polsce,
 • Wypłacając co najmniej 100 zł w bankomatach mBanku, sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A.,

Wypłacając gotówkę BLIKIEM w dowolnym bankomacie w Polsce.

Zmiany wprowadzane od 1 marca 2021 r.

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Opłata za przelew (wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS i US) w BOK i w placówce mBanku2 zł6 zł
Opłata za wpłatę i wypłatę gotówkową w placówce mBanku9 zł10 zł
Prowizja za wpłatę gotówkową we wpłatomatach Euronetu0,2% min. 2 zł0,5 % min. 5 zł
Opłata miesięczna za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”7 zł9 zł
Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatorybrak prowizji4% kwoty transakcji
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
Karty do eKonta Osobistego
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Warunek zwolnienia z miesięcznej opłaty za kartę0 zł jeśli w miesiącu kalendarzowym zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja bezgotówkowa dowolną kartą debetową lub kredytową z oferty dla klientów indywidualnych0 zł jeśli w miesiącu kalendarzowym wartość transakcji bezgotówkowych, wykonanych dowolną kartą debetową lub kredytową z oferty dla klientów indywidualnych, wyniesie minimum 350 zł
Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
Karty do eKonta standard, eKonta, eKonta plus, eKonta m dla posiadaczy powyżej 25 roku życia i eKonta z darmowymi bankomatami
 Opłata przed zmianąOpłata po zmianie
Warunek zwolnienia z miesięcznej opłaty za kartę0 zł jeśli w miesiącu kalendarzowym wartość transakcji bezgotówkowych, wykonanych dowolną kartą debetową lub kredytową z oferty dla klientów indywidualnych, wyniesie minimum 350 zł0 zł jeśli w miesiącu kalendarzowym Posiadacz karty co najmniej 1 raz zaloguje się do aplikacji mobilnej oraz wartość transakcji bezgotówkowych, wykonanych dowolną kartą debetową lub kredytową z oferty dla klientów indywidualnych, wyniesie minimum 350 zł
 7 zł w pozostałych przypadkach3 zł jeśli w miesiącu kalendarzowym wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych dowolną kartą debetową lub kredytową z oferty dla klientów indywidualnych wyniesie minimum 350 zł
10 zł w pozostałych przypadkach

Znaczne podwyżki obejmą również posiadaczy kart kredytowych. Szczegóły w załączonym dokumencie.

Pamiętaj, że do 28 lutego 2021 r. możesz zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Jeżeli:

 • zgłosisz sprzeciw, wygaśnie ona 28 lutego 2021 r.,
 • złożysz wypowiedzenie umowę, umowa zostanie rozwiązana w dniu poinformowania o zmianach, nie później jednak niż w dniu, w którym zmiany zostałyby zastosowane.


Szczegółowa tabela zmian dotycząca kont i kart debetowych


Szczegółowa tabela zmian dotycząca kart kredytowych

Należy pamiętać, że każda zmiana dokumentów bankowych będących załącznikami do umowy daje prawo klientowi (konsumentowi) do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym (na dzień wprowadzenia zmian) bez ponoszenia żadnych kosztów.

Dlatego jeśli Twój bank dokonuje zmian, które spowodują, że koszt korzystania z niego wzrośnie, to znaczy, że nadszedł czas by się z tym bankiem szybko pożegnać, jeszcze zanim te opłaty wejdą w życie. Warto zapoznać się z promocjami, które publikuję na swoim blogu. Być może któraś z nich zainteresuje Ciebie.

Aktualne promocje:

Zyskaj do 500 zł z kontem + 100 zł programie poleceń Konto Santander
Promocja konta osobistego
Santander Bank Polska
Zyskaj do 500 zł z kontem + 100 zł programie poleceń Konto Santander
Promocja do 31 stycznia 2024 r.
2 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
500 zł w zimowej promocji konta Millennium 360°
Promocja konta osobistego
Bank Millennium
500 zł w zimowej promocji konta Millennium 360°
Promocja do 31 stycznia 2024 r.
2 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Citi Konto – Zyskaj do 350 zł z Citikontem
Promocja konta osobistego
Citi Handlowy
Citi Konto – Zyskaj do 350 zł z Citikontem
Promocja do 9 stycznia 2024 r.
1 miesiąc do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Do 650 zł Zyskaj premie z eKontem osobistym mBank
Promocja konta osobistego
mBank
Do 650 zł Zyskaj premie z eKontem osobistym mBank
Promocja do 31 stycznia 2024 r.
2 miesiące do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Do 500 zł Daj się porwać okazji z BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja konta osobistego
BNP Paribas
Do 500 zł Daj się porwać okazji z BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja do 10 grudnia 2023 r.
5 dni do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Podaruj sobie prezent 425 zł w BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja konta osobistego
BNP Paribas
Podaruj sobie prezent 425 zł w BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie
Promocja do 8 stycznia 2024 r.
1 miesiąc do zakończenia promocji
ZŁÓŻ WNIOSEK
W PROMOCJI
Niniejszy artykuł zawiera odnośnik (-i) do stron instytucji finansowych i jeżeli użytkownik przejdzie na jedną z nich, złoży wniosek i podpisze umowę, autor bloga Bankowe ABC może uzyskać wynagrodzenie.
Warunki nie będą gorsze (a często lepsze) niż te, które użytkownik uzyskałby bezpośrednio. Dzięki temu wynagrodzeniu będzie możliwe pokrycie kosztów utrzymania działalności bloga.
Reklama
Podziel się swoją opinią:

Zapisz się na newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wiadomości w ramach newslettera Bankowe ABC.
Zapisując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową. W celu uzyskania szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności. Otrzymasz maksymalnie 2 wiadomości w miesiącu, bez reklam i spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.

OFERTY BANKÓW
OSZCZĘDNOŚCI
PROMOCJE
BANKOWE
KONTA
OSOBISTE
KARTY
KREDYTOWE