Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe
Jak zbudowany jest scoring kredytowy?

Jak zbudowany jest scoring kredytowy?

Czym jest scoring kredytowy i do czego służy?

Scoring kredytowy to punktowa ocena ryzyka kredytowego klienta w celu określenia jego wiarygodności kredytowej i polega na porównaniu jego profilu z profilami klientów posiadających wcześniej zobowiązanie kredytowe. Im wyższa liczba punktów, tym wyższa wiarygodność kredytowa.

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje scoringów: scoring behawioralny i scoring